Een SSL-certificaat toevoegen aan Exchange 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor sommige services, zoals Outlook Anywhere, een cutover-migratie naar Office 365 en Exchange ActiveSync, moeten certificaten op uw Exchange Server 2010-server worden geconfigureerd. In dit artikel kunt u lezen hoe u een SSL-certificaat van een externe certificeringsinstantie (CA) kunt configureren.

Welke machtigingen hebt u nodig?

Om te kunnen certificaten hebt toegevoegd, moet u de rollengroep Organisatiebeheer op de Exchange Server 2010worden toegewezen.

Taken voor het toevoegen van een SSL-certificaat

Een SSL-certificaat toevoegen aan Exchange Server 2010 gaat in drie stappen.

 1. Maak een aanvraag voor een certificaat.

 2. Dien de aanvraag in bij een certificeringsinstantie.

 3. Importeer het certificaat.

Een aanvraag voor een certificaat maken

Een certificaataanvraag maken

 1. Open de Exchange Management Console (EMC).

 2. Selecteer de server waaraan u het certificaat wilt toevoegen.

 3. In het deelvenster Acties kiest u Nieuw Exchange-certificaat.

  Select New Exchange Certificate in the Action pane.
 4. In de wizard Nieuw Exchange-certificaat typt u een naam voor dit certificaat en kiest u vervolgens Volgende.

 5. Typ op de pagina Domeinbereik het hoofddomein voor alle subdomeinen in het veld Hoofddomein. Als u een wildcard wilt aanvragen, selecteert u Wildcard-certificaat inschakelen. Als u geen wildcard-certificaat wilt aanvragen, moet u elk domein dat u wilt toevoegen aan het certificaat op de volgende pagina opgeven. Kies Volgende.

  Domain Scope page on New Exchange Certificate wizard for Exchange 2010.
 6. Controleer op de pagina Exchange-configuratie voor elke service die in de lijst voorkomt, of de namen van de externe of interne server waarmee gebruikers verbinding maken met de Exchange-server, juist zijn. Voorbeeld:

  • Als u uw interne of externe URL’s zo hebt geconfigureerd dat deze identiek zijn, moet de domeinnaam voor Outlook Web App (wanneer deze vanaf internet wordt geopend) en Outlook Web App (wanneer deze vanaf het intranet wordt geopend) er uitzien als owa.contoso.com. Het offlineadresboek (OAB) (wanneer dit vanaf internet wordt geopend) en het OAB (wanneer dit vanaf het intranet wordt geopend) moeten er uitzien als mail.contoso.com.

  • Als u de interne URL’s hebt geconfigureerd als internal.contoso.com moet Outlook Web App (wanneer deze vanaf internet wordt geopend) er uitzien als owa.contoso.com, en Outlook Web App (wanneer deze vanaf het intranet wordt geopend) er uitzien als internal.contoso.com.

 7. Deze domeinen worden gebruikt om de aanvraag voor het SSL-certificaat te maken. Kies Volgende.

 8. Op de pagina Certificaatdomeinen voegt u eventuele extra domeinen toe die u wilt opnemen in het SSL-certificaat.

  Selecteer het domein dat u wilt de algemene naam voor het certificaat > instellen als de naam van de algemene, bijvoorbeeld contoso.com. Kies volgende.

 9. Op de pagina Organisatie en locatie vindt u informatie over uw organisatie. Deze informatie wordt opgenomen in het SSL-certificaat.

  Geef de locatie waar u de aanvraag van dit certificaat moet worden opgeslagen. Kies volgende.

 10. Op de pagina Certificaatconfiguratie controleert u de samenvattingsgegevens, kiest u Nieuw om het certificaat te maken en kiest u vervolgens Voltooien op de pagina voor voltooien.

De aanvraag indienen bij een certificeringsinstantie

Nadat u de certificaataanvraag hebt opgeslagen, moet u deze indienen bij uw certificeringsinstantie. Dit kan, afhankelijk van uw organisatie, een interne of een externe certificeringsinstantie zijn. Clients die verbinding maken met de server voor clienttoegang moeten de certificeringsinstantie die u gebruikt kunnen vertrouwen. U kunt op de website van de certificeringsinstantie zoeken naar de specifieke stappen die u moet volgen om uw aanvraag in te dienen.

Het certificaat importeren

Nadat u het certificaat van de certificeringsinstantie hebt ontvangen, dient u de volgende stappen uit te voeren.

De aanvraag voor een certificaat importeren

 1. Open de EMC.

 2. Selecteer de server waar u het certificaat naar wilt importeren.

 3. In het deelvenster Exchange-certificaten selecteert u de aanvraag die u eerder hebt gemaakt en kiest u in het deelvenster ActiesAanvraag in behandeling voltooien.

  Select Complete Pending Request for the Exchange 2010 certificate.
 4. Op de pagina Aanvraag in behandeling voltooien geeft u het pad op naar het SSL-certificaatbestand dat u hebt ontvangen van uw certificeringsinstantie > Voltooien.

 5. Op de Pagina voor voltooien kiest u Voltooien.

 6. Als u services aan dit certificaat wilt toewijzen, selecteert u op de EMC de Exchange-server en selecteert u vervolgens het certificaat op het tabblad Exchange-certificaten.

  In het deelvenster Acties kiest u Services toewijzen aan certificaat.

 7. Op de pagina Servers selecteren van de wizard Services toewijzen aan certificaat selecteert u de naam van de server waar u het certificaat aan wilt toewijzen > Volgende.

 8. Op de pagina Services selecteren selecteert u de services die u aan dit certificaat wilt toewijzen. U moet ten minste SMTP en IIS selecteren. Kies Volgende.

 9. Op de pagina Services toewijzen kiest u Toewijzen.

  Als u de waarschuwing Het bestaande standaard SMTP-certificaat overschrijven? ontvangt, kiest u Ja > Voltooien.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×