Een specifieke InfoPath-weergave maken van een browsercompatibele formuliersjabloon

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Inleiding in specifieke InfoPath-weergaven

Scenario's voor het gebruik

Stap 1: een specifieke InfoPath-weergave toevoegen aan een browsercompatibele formuliersjabloon

Stap 2: de browserspecifieke weergave weergeven wanneer de voor de browser ingeschakelde formuliersjabloon in een webbrowser wordt geopend

Stap 3: de specifieke InfoPath-weergave weergeven wanneer de voor de browser ingeschakelde formuliersjabloon in InfoPath wordt geopend

Inleiding in specifieke InfoPath-weergaven

U kunt één formuliersjabloon ontwerpen die voor twee soorten gebruikers geschikt is: gebruikers die Microsoft Office InfoPath hebben geïnstalleerd en gebruikers die dat niet hebben gedaan. Dit type formuliersjabloon wordt een browsercompatibele formuliersjabloon genoemd. Alle functies, instellingen en besturingselementen van InfoPath die niet functioneren in een webbrowser, worden bij een browsercompatibele formuliersjabloon in ontwerpmodus verborgen of uitgeschakeld. Zo zult u niet geneigd zijn deze items in uw ontwerp te gebruiken.

Wanneer u klaar bent om te delen van een browsercompatibele formuliersjabloon met gebruikers, moet u uw project publiceren naar een server met InfoPath Forms Servicesen breng deze browsers. Als gebruikers InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, wordt het formulier geopend in InfoPath. Als ze geen InfoPath is geïnstalleerd, wordt het formulier in een webbrowser geopend. In beide gevallen de formuliersjabloon niet opnemen InfoPath-functies, instellingen of besturingselementen die niet geschikt zijn voor in een browser.

Als u verwacht dat veel van uw gebruikers InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, wilt u het ontwerp van uw formuliersjabloon mogelijk niet beperken tot de voorzieningen die in een webbrowser worden ondersteund. In dat geval kunt u twee weergaven van uw browsercompatibele formuliersjabloon maken. De ene weergave is voor gebruikers die de formuliersjabloon in een webbrowser openen. De andere weergave wordt uitsluitend gebruikt door gebruikers die InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd. Deze specifieke InfoPath-weergave wordt nooit in een webbrowser weergegeven. In deze weergave kunt u bijgevolg InfoPath-voorzieningen opnemen die u anders niet zou kunnen gebruiken, zoals gebruikersrollen of besturingselementen van het type Hoofdsectie/detailsectie.

In dit onderwerp leert u hoe u in een browsercompatibele formuliersjabloon een specifieke InfoPath-weergave ontwerpt. Ook leert u hoe u een regel maakt waarmee wordt vastgesteld of gebruikers die de formuliersjabloon openen InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd. Als InfoPath wordt gevonden, ziet de gebruiker de specifieke InfoPath-weergave. Als InfoPath niet wordt gevonden, ziet de gebruiker de browserspecifieke weergave in een webbrowser.

Naar boven

Scenario's voor het gebruik

Stel dat u voor een verzekeringsmaatschappij werkt en dat u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt voor het verwerken van schadeclaims. Uw browsercompatibele formuliersjabloon moet geschikt zijn voor polishouders die het claimformulier op de website van uw maatschappij openen en invullen, maar ook voor interne gebruikers die de gegevens in het claimformulier controleren en goedkeuren. U verwacht dat externe gebruikers InfoPath niet hebben geïnstalleerd en dat interne gebruikers InfoPath wel op hun computer hebben. Voor gebruikers die InfoPath al dan niet hebben geïnstalleerd, zou u twee verschillende formuliersjablonen kunnen ontwerpen: één sjabloon die browsercompatibel is, en een andere die dat niet is. Het is echter gemakkelijker en efficiënter om één browsercompatibele formuliersjabloon te ontwerpen die de volgende weergaven bevat:

Weergave 1: externe weergave voor het invullen van de claim    Dit is de weergave die de polishouders zien wanneer ze zich op uw website aanmelden en een claimformulier openen. Omdat u niet kunt weten of polishouders InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, moet het formulier browsercompatibel zijn. U moet er met andere woorden voor zorgen dat het formulier met behulp van een webbrowser kan worden ingevuld.

Weergave 2: interne weergave voor het verwerken van de claim    Dit is de weergave voor de gebruikers die de claim verwerken, die het ingediende claimformulier controleren en ter goedkeuring naar een medewerker sturen. Alle werknemers van de verzekeringsmaatschappij hebben InfoPath op hun computer. Daarom kunt u voor hen een specifieke InfoPath-weergave ontwerpen. Terwijl de weergave voor het invullen van de claim door polishouders in een webbrowser wordt geopend, wordt de specifieke InfoPath-weergave uitsluitend in InfoPath weergegeven, waardoor deze weergave alle functies, besturingselementen en instellingen kan bevatten die in de browsercompatibele formuliersjabloon niet beschikbaar zijn.

Naar boven

Stap 1: een specifieke InfoPath-weergave toevoegen aan een browsercompatibele formuliersjabloon

Als u een specifieke InfoPath-weergave in een browsercompatibele formuliersjabloon wilt maken, wijzigt u een instelling in het dialoogvenster Eigenschappen van weergave. Deze instelling zorgt ervoor dat InfoPath-gebruikers de weergave kunnen zien, maar voorkomt dat de weergave in een webbrowser wordt getoond.

 1. Open uw browsercompatibele formuliersjabloon.

 2. Klik in het menu Beeld op Weergaven beheren.

 3. Klik in het taakvenster Weergaven onder Acties op Een nieuwe weergave toevoegen.

 4. Typ een naam voor de weergave in het dialoogvenster Weergave toevoegen en klik op OK.

 5. Dubbelklik in de lijst Selecteer een weergave op de weergave die u zojuist hebt gemaakt.

 6. Klik op het tabblad Algemeen.

 7. Schakel het selectievakje Weergeven in het menu Beeld bij het invullen van het formulier uit.

  Opmerking : Als u dit selectievakje uitschakelt, voorkomt u dat gebruikers die InfoPath niet hebben geïnstalleerd de specifieke InfoPath-weergave proberen te selecteren.

 8. Schakel het selectievakje Voor InfoPath specifieke functies toestaan (deze weergave is niet beschikbaar in webbrowsers) in en klik op OK.

 9. Ontwerp uw weergave zoals gewoonlijk.

  Nu kunt u de vele functies, besturingselementen en instellingen in uw specifieke InfoPath-weergave gebruiken die anders niet in een browsercompatibele formuliersjabloon beschikbaar zouden zijn. U kunt bijvoorbeeld alle besturingselementen in het taakvenster Besturingselementen gebruiken, en niet alleen de besturingselementen die in een browser functioneren. Bovendien ziet u in het taakvenster Ontwerpcontrole geen foutmeldingen of berichten over browsercompatibiliteit.

  Opmerking : Hoewel u in uw specifieke InfoPath-weergave de meeste InfoPath-functies kunt gebruiken, blijven bepaalde functies en instellingen die op de browsercompatibele formuliersjabloon als geheel van toepassing zijn, uitgeschakeld of verborgen. U kunt bijvoorbeeld geen digitale handtekeningen voor de gehele formuliersjabloon inschakelen of script in uw weergave gebruiken, omdat een van de weergaven in uw formuliersjabloon browsercompatibel is.

 10. Als u nog meer specifieke InfoPath-weergaven aan uw browsercompatibele formuliersjabloon wilt toevoegen, herhaalt u de stappen 2 tot en met 9.

Naar boven

Stap 2: de browserspecifieke weergave weergeven wanneer de voor de browser ingeschakelde formuliersjabloon in een webbrowser wordt geopend

In deze procedure leert u hoe u een regel maakt die bepaalt welke weergave gebruikers zien wanneer ze een formulier dat op uw browsercompatibele formuliersjabloon is gebaseerd voor het eerst openen. De regel wordt uitgevoerd wanneer het formulier voor het eerst wordt geopend en wanneer aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De voorwaarde heeft in dit geval te maken met de vraag of gebruikers de browsercompatibele formuliersjabloon in een webbrowser openen. Als dat het geval is, verschijnt de browserspecifieke weergave van de formuliersjabloon. Deze weergave is beperkt tot de functies die in een browser worden ondersteund.

 1. Open de browsercompatibele formuliersjabloon die de specifieke InfoPath-weergave bevat.

 2. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 3. Klik op Openen en opslaan in de lijst Categorie.

 4. Klik onder Gedragspatroon openen op Regels.

 5. Klik in het dialoogvenster Regels voor het openen van formulieren op Toevoegen.

 6. Typ in het dialoogvenster Regel een beschrijvende naam voor uw regel, zoals Regel 1: browserweergave inschakelen.

 7. Als u wilt instellen wanneer de regel moet worden uitgevoerd, klikt u op Voorwaarde instellen.

 8. Klik op De expressie in het eerste vak bij Pas de regel toe als deze voorwaarde waar is.

 9. Typ in het tweede vak xdEnvironment:IsBrowser() en klik vervolgens op OK.

 10. Klik op Actie toevoegen in het dialoogvenster Regel.

 11. Klik in de lijst Actie op Schakelen naar een andere weergave.

 12. Klik in de lijst Weergave op de browserweergave waarnaar u wilt schakelen en klik vervolgens op OK.

 13. Als er geen regels meer mogen worden uitgevoerd nadat deze regel is uitgevoerd (voor de huidige gebeurtenis), gaat u naar het dialoogvenster Regels en schakelt u het selectievakje Stoppen met verwerken van regels als deze regel is voltooid in.

  De regel die u zojuist hebt gemaakt, wordt uitgevoerd wanneer de formuliersjabloon wordt geopend en wanneer aan de opgegeven voorwaarde (namelijk dat de omgeving van de gebruiker een webbrowser is) wordt voldaan.

Naar boven

Stap 3: de specifieke InfoPath-weergave weergeven wanneer de voor de browser ingeschakelde formuliersjabloon in InfoPath wordt geopend

Nu voegt u nog een regel aan uw browsercompatibele formuliersjabloon toe. Deze regel wordt uitgevoerd wanneer het formulier voor het eerst wordt geopend en wanneer aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De voorwaarde heeft in dit geval te maken met de vraag of gebruikers die de voor browsers ingeschakelde formuliersjabloon openen InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd. Als InfoPath is geïnstalleerd, wordt de specifieke InfoPath-weergave van de formuliersjabloon weergegeven. Omdat deze weergave alleen in InfoPath zichtbaar is, kan deze alle InfoPath-functies bevatten.

 1. Open de browsercompatibele formuliersjabloon die de specifieke InfoPath-weergave bevat.

 2. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 3. Klik op Openen en opslaan in de lijst Categorie.

 4. Klik onder Gedragspatroon openen op Regels.

 5. Klik op Toevoegen.

 6. Typ in het dialoogvenster Regel een beschrijvende naam voor uw regel, zoals Regel 1: InfoPath-weergave inschakelen.

 7. Als u wilt instellen wanneer de regel moet worden uitgevoerd, klikt u op Voorwaarde instellen.

 8. Klik op De expressie in het eerste vak bij Pas de regel toe als deze voorwaarde waar is.

 9. Typ in het tweede vak not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Klik op En.

 11. Klik in het eerste vak onder de eerste voorwaarde op De expressie.

 12. Typ in het tweede vak not(xdEnvironment:IsMobile()) en klik vervolgens op OK.

 13. Klik op Actie toevoegen in het dialoogvenster Regel.

 14. Klik in de lijst Actie in het dialoogvenster Actie op Schakelen naar andere weergave.

 15. Klik in de lijst Weergave op de specifieke InfoPath-weergave waarnaar u wilt schakelen en klik vervolgens op OK.

 16. Als er geen regels meer mogen worden uitgevoerd nadat deze regel is uitgevoerd (voor de huidige gebeurtenis), gaat u naar het dialoogvenster Regels en schakelt u het selectievakje Stoppen met verwerken van regels als deze regel is voltooid in.

  De regel die u zojuist hebt gemaakt, wordt uitgevoerd wanneer de formuliersjabloon wordt geopend en wanneer aan de opgegeven voorwaarde (namelijk dat de omgeving van de gebruiker InfoPath is, en geen webbrowser of een mobiel apparaat) wordt voldaan.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×