Een SmartArt-Graphic opmaken in Mac Office

In Word, PowerPoint of Excel kunt u het ontwerp, de indeling, de grootte, de vormen of de kleuren van een SmartArt-afbeelding wijzigen.

Zie meer informatie over SmartArt-afbeeldingenvoor meer informatie over SmartArt-afbeeldingen.

Het type SmartArt-afbeelding wijzigen

Wanneer u een SmartArt-Graphic hebt ingevoegd, hoeft u het bestaande ontwerp niet te behouden. Als uw gegevens in een ander ontwerp effectiever worden weergegeven, kunt u deze wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document, werkblad of de presentatie op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp op het nieuwe type SmartArt-afbeelding.

  Klik op een SmartArt-ontwerp type

  Notities: 

  • U kunt de indeling van het ontwerp eenvoudig wijzigen door op vorm toevoegente klikken, of door op een shape te klikken, en vervolgens een van de verschillende opties te kiezen om een niveau te verhogen, niveau hoger te verplaatsen, van rechts naar links te verplaatsen en omhoog en omlaag te verplaatsen.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

 3. Kies een kleurenthema en type stijl uit de opties die worden weergegeven voor het nieuwe ontwerp.

  Een kleurenthema en een stijl voor de SmartArt kiezen

  Tip: Kleurenthema's en stijlopties worden voor elk ontwerp type gewijzigd.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm en klik op het tabblad opmaak .

 2. Typ nieuwe hoogte -en breedte waarden.

  Waarden met hoogte en breedte geven

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik in de SmartArt-afbeelding op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad opmaak , klik op vorm wijzigenen klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Klik op vorm wijzigen

Een effect toevoegen of de kleur van een vorm wijzigen

U kunt de stijl en indeling van een gehele SmartArt-afbeelding op het tabblad SmartArt-ontwerp wijzigen. Als u de stijl van slechts één shape wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad opmaak .

 1. Klik in de SmartArt-afbeelding op de vorm die u wilt wijzigen en klik vervolgens op het tabblad opmaak .

 2. Klik op opvulling van vorm, omtrek van vormof Vormeffecten om de stijl en het uiterlijk van de shape te wijzigen.

  Klik op opvulling van vorm, omtrek van vorm en Vormeffecten

  Als u meer stijlen wilt zien, kunt u ook een stijl aanwijzen en vervolgens op Pijl-omlaag voor meer klikken.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm en klik op het tabblad opmaak .

 2. Klik op Tekstopvulling, tekstkaderof teksteffecten om de stijlen en het uiterlijk van de tekst in de gehele SmartArt-afbeelding of slechts één shape te wijzigen.

  Klik op Tekstopvulling, tekstkader en teksteffecten

  Als u meer stijlen wilt zien, kunt u ook een stijl aanwijzen en vervolgens op Pijl-omlaag voor meer klikken.

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hiermee verwijdert u de wijzigingen die u hebt aangebracht in de kleur, stijl, vorm en tekststijl van een SmartArt-Graphic.

 1. Klik in het document, werkblad of de presentatie op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp op afbeelding opnieuw instellen.

  Klik op afbeelding opnieuw instellen

Voer een van de volgende handelingen uit:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast Knop Vulkleur vullen en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad SmartArt in Word, groep Beginwaarden

Ga op een van de volgende manieren te werk:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast Knop Vulkleur vullen en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad SmartArt in PowerPoint, groep Beginwaarden

Ga op een van de volgende manieren te werk:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast Knop Vulkleur vullen en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad Sparklines, groep Gegevens

Zie ook

Een SmartArt-afbeelding toevoegen of bewerken

Een organigram maken

Vormen toevoegen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×