Een SmartArt-afbeelding maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Maak een SmartArt-graphic om snel en eenvoudig een visuele representatie van uw gegevens te maken. U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen om het bericht of de ideeën effectief te communiceren. SmartArt-graphics kan worden gemaakt in Excel, Outlook, PowerPoint en Word, en ze kunnen worden gebruikt in de hele Office.

Zie een SmartArt-afbeelding kiezenvoor een overzicht van SmartArt-graphics, zoals overwegingen voor het kiezen van de beste afbeelding en het type indeling om uw gegevens weer te geven of een concept over te brengen.

Een SmartArt-afbeelding invoegen en tekst toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  SmartArt op het tabblad Invoegen

 2. Klik in het dialoogvenster SmartArt-afbeelding kiezen op het type en de indeling die u wilt gebruiken.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het deelvenster Tekst niet te zien is, klikt u op het pijlbesturingselement aan de linkerkant van de SmartArt-afbeelding.

   • Wanneer u tekst, zoals een titel, wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven aan de SmartArt-afbeelding, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtsmuisknop op het tekstvak. Vervolgens klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak zo in dat dit geen achtergrondkleur en rand heeft.

  • Klik in een vak in de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat als u deze optie gebruikt nadat u alle gewenste vakken hebt toegevoegd.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep Afbeelding maken op de pijl naast Vorm toevoegen.

  De knop Vorm toevoegen in de groep Afbeelding maken

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

Notities: 

 • Als u een vorm uit het deelvenster Tekst wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de aanwijzer naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op Enter.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en vervolgens op Delete.

 • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding die zijn afgeleid van de themakleuren.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  De knop Kleuren wijzigen op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt - Ontwerp

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer .

Een SmartArt-graphic invoegen en er tekst aan toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  SmartArt invoegen vanaf het lint

 2. Wijs in het menu met typen dat wordt weer gegeven, het gewenste type aan en selecteer vervolgens een indeling.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het tekst venster niet zichtbaar is, klikt u op het pijl besturings element aan de linkerkant van het SmartArt-graphic.

   • Als u tekst wilt toevoegen, zoals een titel, in een wille keurige positie dichtbij of boven aan uw SmartArt-graphic, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep tekst op tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op het tekstvak, klikt u op vorm opmaken of tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak in op geen achtergrond kleur en geen rand.

  • Klik in een vak in het SmartArt-graphic en typ de tekst. Voor de beste resultaten gebruikt u deze optie nadat u alle gewenste vakken hebt toegevoegd.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-graphic waaraan u een andere vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep afbeelding maken op de pijl naast vorm toevoegen.

  Een vorm toevoegen aan een SmartArt-afbeelding

  Als u het tabblad SmartArt-ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-graphic hebt geselecteerd. Mogelijk moet u dubbel klikken op het SmartArt-graphic om het tabblad SmartArt-ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

Notities: 

 • Als u een vorm wilt toevoegen terwijl u het tekst venster gebruikt, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op ENTER.

 • Als u een shape uit uw SmartArt-graphic wilt verwijderen, klikt u op de shape die u wilt verwijderen en drukt u op DELETE. Als u de hele SmartArt-graphic wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic en drukt u op DELETE.

 • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleur variaties die zijn afgeleid van de themakleuren Toep assen op de vormen in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep SmartArt-stijlen op kleuren wijzigen.

  De kleuren van een SmartArt-afbeelding wijzigen

  Als u het tabblad SmartArt-ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-graphic hebt geselecteerd. Mogelijk moet u dubbel klikken op het SmartArt-graphic om het tabblad SmartArt-ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toep assen op een SmartArt-graphic

Een SmartArt-stijl is een combi natie van verschillende effecten, zoals lijn stijl, schuine rand of 3D, die u kunt Toep assen op de shapes in uw SmartArt-graphic om een uniek en professioneel uiterlijk te maken.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop meer.

  Klik op de pijl-omlaag om meer opties voor SmartArt-afbeeldings stijlen weer te geven

Een SmartArt-graphic invoegen en er tekst aan toevoegen

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer op het tabblad SmartArt van het lint in de groep SmartArt-afbeelding invoegen de gewenste typen afbeelding (lijst, proces, enzovoort) en selecteer vervolgens een indeling.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities: 

   • Als het tekst venster niet zichtbaar is, klikt u op het besturings element van de editor aan de linkerkant van het SmartArt-graphic.

   • Als u tekst wilt toevoegen, zoals een titel, in een wille keurige positie dichtbij of boven aan uw SmartArt-graphic, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep tekst op tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op het tekstvak, klikt u op vorm opmaken of tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak in op geen achtergrond kleur en geen rand.

  • Klik in een vak in het SmartArt-graphic en typ de tekst. Voor de beste resultaten gebruikt u deze optie nadat u alle gewenste vakken hebt toegevoegd.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-graphic waaraan u een andere vorm wilt toevoegen.

 2. Houd Control ingedrukt en klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Wijs in het snelmenu vorm toevoegen aan en selecteer vervolgens de gewenste invoeg optie:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

  Notities: 

  • Als u een vorm wilt toevoegen terwijl u het tekst venster gebruikt, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op ENTER.

  • Als u een shape uit uw SmartArt-graphic wilt verwijderen, klikt u op de shape die u wilt verwijderen en drukt u op DELETE. Als u de hele SmartArt-graphic wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic en drukt u op DELETE.

  • Zie Vormen toevoegen als u een vorm zoals een bijschrift of een lijn wilt toevoegen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleur variaties die zijn afgeleid van de themakleuren Toep assen op de vormen in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt in de groep SmartArt-afbeeldings stijlen op kleuren.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Een SmartArt-stijl toep assen op een SmartArt-graphic

Een SmartArt-stijl is een combi natie van verschillende effecten, zoals lijn stijl, schuine rand of 3D, die u kunt Toep assen op de shapes in uw SmartArt-graphic om een uniek en professioneel uiterlijk te maken.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Klik op het tabblad SmartArt in de groep SmartArt-afbeeldings stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop meer.

  Klik op de pijl-omlaag om meer opties voor SmartArt-afbeeldings stijlen weer te geven

In PowerPoint Online kunt u SmartArt-graphics toevoegen en bewerken.

Een SmartArt-afbeelding invoegen en tekst toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie SmartArt.

  Selecteer op het tabblad Invoegen de optie SmartArt

 2. Selecteer de gewenste indeling in het vervolg keuzemenu.

  De afbeelding wordt ingevoegd op de dia. Er wordt een tekst editor aan de linkerzijde van de afbeelding weer gegeven. Elk opsommings teken in de Editor komt overeen met één item in de afbeelding.

  Tekst toevoegen aan de SmartArt-afbeelding in de tekst editor aan de linkerkant
 3. Als u tekst wilt invoeren, klikt u op naast een opsommings teken in de tekst editor en typt u de tekst of plakt u de tekst die u ergens anders hebt gekopieerd.

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

U voegt shapes toe in de tekst editor door op ENTER te drukken om een ander item opsommings teken toe te voegen.

U kunt shapes in de tekst editor verwijderen door te backspacing over het opsommings teken dat u wilt verwijderen.

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleur variaties (die zijn afgeleid van de themakleuren van de presentatie) Toep assen op de shapes in uw SmartArt-graphic.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Selecteer op het lint onder hulp middelen voor SmartArt de optie kleuren wijzigen.

  Selecteer onder hulp middelen voor SmartArt de optie kleuren wijzigen om de kleuren galerie te openen

 3. Selecteer de gewenste kleur variatie in het menu dat wordt weer gegeven.

Een SmartArt-stijl toep assen op een afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combi natie van effecten, zoals lijn stijl, schuine rand of 3D, die u kunt Toep assen op de shapes in uw SmartArt-graphic om een professioneel uiterlijk te geven.

 1. Klik op uw SmartArt-graphic.

 2. Selecteer op het lint onder hulp middelen voor SmartArt de optie stijlen.

  Selecteer onder hulp middelen voor SmartArt de pijl meer stijlen om de galerie SmartArt-stijlen te openen

 3. Selecteer de gewenste stijl in het menu dat wordt weer gegeven.

  Plaats de muis op een wille keurige optie om een beschrijvings naam voor de optie weer te geven.

De volg orde van de shapes in een afbeelding omKeren

Standaard worden de vormen in een afbeelding gesorteerd van rechts naar rechts (of met de klok mee, als de afbeelding rond is).

De volg orde van de shapes omkeren:

 1. Selecteer de afbeelding.

 2. Selecteer op het lint, onder hulp middelen voor SmartArt, van rechts naar linksonder.

Het lijst niveau van een item wijzigen

Het tekst venster werkt als een overzicht of een lijst met opsommings tekens waarin informatie rechtstreeks aan uw SmartArt-graphic wordt toegewezen. Elke SmartArt-graphic definieert een eigen toewijzing tussen de opsommings tekens in de tekst editor en de set shapes in de SmartArt-graphic.

Als u een regel in het tekst venster wilt laten inspringen, selecteert u de lijn die u wilt laten inspringen en klikt u vervolgens onder hulp middelen voor SmartArt op het tabblad ontwerpen op niveau verlagen.

Als u het lijst niveau wilt verlagen, selecteert u de lijn die u wilt laten inspringen en klikt u op niveau verhogen (of drukt u op SHIFT + TAB).

Tips

 • Als u het formaat van het hele SmartArt-graphic wilt wijzigen, klikt u op de rand van de SmartArt-graphic en sleept u de formaat grepen in of uit totdat uw SmartArt-graphic het gewenste formaat heeft.

 • Als u in PowerPoint op Windows of macOS al tekst op een dia hebt, kunt u de tekst van een dia converteren naar een SmartArt-afbeelding.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×