Een sjabloononderdeel ontwerpen voor gebruik in meerdere formuliersjablonen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt één sjabloononderdeel ontwerpen dat u vervolgens verspreidt naar de ontwerpers van andere formuliersjablonen in uw organisatie zodat zij dit in hun formuliersjablonen kunnen verwerken. Dit is handig als u een consistent ontwerp wilt voor alle formuliersjablonen.

Stel dat u leiding geeft aan een team dat een aantal formuliersjablonen ontwerpt en onderhoudt, en dat in elk van deze formuliersjablonen een bedrijfslogo en een aantal tekstvakken voor het verzamelen van contactgegevens van gebruikers moeten worden verwerkt. Als u het logo en de besturingselementen ontwerpt als een sjabloononderdeelbestand (.XTP), kunt u dat bestand opslaan op een algemene locatie en uw team laten weten dat het beschikbaar is. Wanneer teamleden het sjabloononderdeel toevoegen aan het taakvenster Besturingselementen, wordt het onder de kop Aangepast weergegeven en kan het worden ingevoegd in een formuliersjabloon.

Als u een bestaand sjabloononderdeel wilt wijzigen, opent u het, maakt u de benodigde wijzigingen, slaat u het sjabloononderdeel op en verspreidt u het onder uw formulierontwerpers. Nadat zij de meest recente versie van het sjabloononderdeel hebben toegevoegd aan het taakvenster Besturingselementen, kan het worden toegepast in hun formuliersjablonen. Als zij een formuliersjabloon openen dat een oudere versie van het sjabloononderdeel bevat, wordt u in Microsoft Office InfoPath gevraagd of u het desbetreffende sjabloononderdeel wilt bijwerken naar de meest recente versie.

In dit artikel

Overzicht van sjabloononderdelen

Functies die niet beschikbaar in sjabloononderdelen zijn

Een sjabloononderdeel ontwerpen

Het ontwerp van een bestaand sjabloononderdeel opnieuw gebruiken

Overzicht van sjabloononderdelen

Een sjabloononderdeel is een gedeelte van een formuliersjabloon die kan worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatieen regels bevatten.

Met behulp van sjabloononderdelen kunt u een consistente toon, structuur en werking van de formuliersjablonen in uw organisatie realiseren. Een afdeling personeelszaken zou bijvoorbeeld een sjabloononderdeel 'Contactgegevens' kunnen gebruiken in alle formuliersjablonen.

Sjabloononderdeel in een formuliersjabloon

Op een formuliersjabloon, wordt de inhoud van een sjabloononderdeel in een sectiebesturingselement voor de weergegeven. U kunt een sjabloononderdeel van een gewone sectie onderscheiden omdat de woorden sectie (sjabloononderdeel: naam) weergegeven als het sectielabel waar naam de naam van het sjabloononderdeel is.

Als u een sjabloononderdeel wilt ontwerpen, moet u in het taakvenster Een formuliersjabloon ontwerpen de optie Sjabloononderdeel selecteren in plaats van de optie Formuliersjabloon. Wanneer u een sjabloononderdeel opent, wordt een voorvoegsel (Ontwerp van sjabloononderdeel) weergegeven op de titelbalk van InfoPath, waarmee wordt aangeduid dat u zich in de juiste modus bevindt voor het ontwerpen van een sjabloononderdeel.

In tegenstelling tot een formuliersjabloon, hoeft een sjabloononderdeel niet te worden gepubliceerd na het voltooien van het ontwerp. In plaats daarvan slaat u het op als een sjabloononderdeelbestand (.XTP). Vervolgens maakt u uw XTP-bestand beschikbaar voor de andere formulierontwerpers die het moeten gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het XTP-bestand kopiëren naar een bestandsserver in het netwerk van uw organisatie en vervolgens een e-mailbericht sturen naar de formulierontwerpers, waarin de opzet van het sjabloononderdeel wordt beschreven en wordt uitgelegd hoe het kan worden toegevoegd aan het taakvenster Besturingselementen in InfoPath.

Wanneer een formulierontwerper een sjabloononderdeel invoegt in een formuliersjabloon, wordt het een wezenlijk onderdeel van de formuliersjabloon en kan het door de formulierontwerper worden aangepast, indien vereist.

Opmerking : U kunt niet voorkomen dat ontwerpers een ingevoegd sjabloononderdeel wijzigen. Als u niet wilt dat anderen het sjabloononderdeel kunnen aanpassen, moet u dat tijdens het verspreiden duidelijk aangeven.

Als u uw sjabloononderdeel in een InfoPath-formuliersjabloon invoegt, moeten formulierontwerpers eerst met behulp van de wizard Aangepaste besturingselementen het sjabloononderdeel toevoegen aan het taakvenster Besturingselementen. Na het voltooien van de wizard wordt het sjabloononderdeel weergegeven onder de kop Aangepast in het taakvenster Besturingselementen.

Sjabloononderdeel onder de kop Aangepast in het taakvenster Besturingselementen

Als u een sjabloononderdeel wilt aanpassen, opent u het in de ontwerpmodus van InfoPath, brengt u de gewenste wijzigingen aan en slaat u het sjabloononderdeel opnieuw op. Vervolgens verzendt u het bijgewerkte sjabloononderdeel naar alle formulierontwerpers die het oorspronkelijke sjabloononderdeel hebben toegepast. Formulierontwerpers kunnen met behulp van de wizard Aangepaste besturingselementen de bijgewerkte versie van het sjabloononderdeel toevoegen aan het taakvenster Besturingselementen. Hierna kunnen zij alle betroffen formuliersjablonen openen en in InfoPath het oorspronkelijke sjabloononderdeel vervangen door de nieuwere versie.

Opmerking : Als uw organisatie een groot aantal sjabloononderdelen maakt, kunt u een bibliotheek met sjabloononderdelen die kunnen worden geopend vanaf een gemeenschappelijke locatie op een bedrijfsnetwerk, zoals een gedeelde map, een webserver of formulierbibliotheek op een Microsoft Windows SharePoint Services-site kunt maken. Het is mogelijk aan de InfoPath-instellingen in het register zodanig configureren dat sjabloononderdelen worden automatisch weergegeven in het taakvenster besturingselementen voor gebruikers die InfoPath geïnstalleerd hebben. Als u dit gebeurt, moet u mogelijk werken met uw (IT) IT-afdeling of met iemand die verantwoordelijk is voor het beheer van InfoPath in uw organisatie. Zie de documentatie voor InfoPath op Microsoft TechNet voor meer informatie over dit onderwerp. TechNet is de resource die IT-professionals gebruiken voor het succes plannen, implementeren, beheren en ondersteuning voor Microsoft-producten.

Naar boven

Functies die niet beschikbaar zijn in sjabloononderdelen

Wanneer u een sjabloononderdeel ontwerpt, zijn er ontwerpbeperkingen waarmee u rekening moet houden. Bepaalde functies worden bijvoorbeeld niet ondersteund in sjabloononderdelen, zoals de mogelijkheid om meerdere weergaven te maken of algemene instellingen op sjabloonniveau op te geven in het dialoogvenster Formulieropties. Met uitzondering van ActiveX-besturingselementen zijn alle besturingselementen beschikbaar voor gebruik in sjabloononderdelen. Functies die niet worden ondersteund in sjabloononderdelen zijn verborgen in de gebruikersinterface wanneer u het sjabloononderdeel ontwerpt.

De volgende besturingselementen, functies of instellingen worden niet ondersteund in sjabloononderdelen:

 • ActiveX-besturingselementen

 • Kleurenschema's

 • Achtergrondafbeeldingen

 • Gegevensverbindingen waarmee gegevens worden ingediend

 • IRM-instellingen (Information Rights Management)

 • Script en beheerde code

 • Functies voor het schrijven van code, zoals Microsoft Script Editor

 • De wizard Publicatie

 • De wizard Exporteren

 • Bepaalde weergavegerelateerde functies, waaronder de mogelijkheid om meerdere weergaven, alleen-lezen weergaven, standaardweergaven of afdrukweergaven te maken

 • Bepaalde afdrukgerelateerde functies, waaronder de mogelijkheid om opties voor pagina-instellingen op te geven en kop- en voettekst te maken

 • Bepaalde functies voor de formuliersjabloon als geheel, waaronder de mogelijkheid om digitale handtekeningen, aangepaste taakvensters, beveiligingsniveaus en aangepast gedrag voor opslaan en openen op te geven

 • De mogelijkheid om het selectievakje Controleren op server in het taakvenster Ontwerpcontrole te gebruiken om door de server gegenereerde fouten en waarschuwingen op te halen voor sjabloononderdelen die zijn ontworpen voor browsercompatibele formuliersjablonen

U kunt een formuliersjabloon ontwerpen die met InfoPath of een webbrowser kan worden geopend. Als de formuliersjabloon met een browser kan worden geopend, is er sprake van een browsercompatibele formuliersjabloon. U kunt ook een sjabloononderdeel ontwerpen dat is bedoeld voor gebruik in browsercompatibele formuliersjablonen. Wanneer u in dit scenario de sjabloononderdeel ontwerpt, hebt u toegang tot minder besturingselementen en functies dan wanneer u het sjabloononderdeel alleen voor gebruik in InfoPath ontwerpt. Bepaalde besturingselementen en functies worden namelijk niet ondersteund voor gebruik in browsercompatibele formuliersjablonen.

Naar boven

Een sjabloononderdeel ontwerpen

In het dialoogvenster Formulier ontwerpen kunt u kiezen om een sjabloononderdeel te ontwerpen in plaats van een formuliersjabloon. In dat geval zijn in InfoPath de functies die niet worden ondersteund in sjabloononderdelen verborgen of uitgeschakeld, zodat u ze niet kunt gebruiken in uw sjabloononderdeel.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen op Sjabloononderdeel.

 3. Voer in de galerie Op basis van een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de gegevensbron wilt definiëren terwijl u het sjabloononderdeel ontwerpt, klikt u op Leeg.

  • Als u een XML-document (bestand met de extensie .XML) of een XML-schema (bestand met de extensie .XSD) als gegevensbron voor het sjabloononderdeel wilt gebruiken, klikt u op XML of schema.

   Opmerking : Als u uw sjabloononderdeel op een XML-document of de XML-Schema baseren, wordt het taakvenster Gegevensbron met velden en groepen die aan XML-elementen in het document of schema toewijzen gevuld met InfoPath. De gegevensbron is vergrendeld. Afhankelijk van het document of het schema, u mogelijk geen nieuwe velden of groepen toevoegen aan het deel van de gegevensbron of alle of bepaalde aspecten van bestaande velden en groepen wijzigen.

 4. Als u uw sjabloononderdeel compatibel wilt maken met InfoPath Forms Services, schakelt u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

  Er wordt een nieuw sjabloononderdeel geopend in InfoPath.

 6. Ontwerp uw sjabloononderdeel.

 7. Als u klaar bent met het ontwerpen van het sjabloononderdeel, klikt u op Opslaan in het menu Bestand.

Naar boven

Het ontwerp van een bestaand sjabloononderdeel opnieuw gebruiken

Als u het ontwerp van een nieuwe sjabloononderdeel baseren op een bestaand sjabloononderdeel wilt, moet u het bestaande sjabloononderdeel openen, verander de naam in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel en slaat u het nieuwe sjabloononderdeel onder andere bevindt, onderscheid bestandsnaam. Wanneer u de naam van het sjabloononderdeel in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel wijzigt, wordt de sjabloon-ID wordt automatisch bijgewerkt. Een sjabloononderdeel onderscheidt deze-ID verder van elkaar aftrekken.

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen op Op mijn computer.

 3. Klik in de lijst Bestandstype op InfoPath-sjabloononderdelen.

 4. Zoek naar en klik op het sjabloononderdeel dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen.

 5. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.

 6. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel in het vak Naam van sjabloononderdeel een nieuwe naam in.

  Wanneer u dit doet, weerspiegelt de identificerende tekst in het vak Sjabloononderdeel-id de nieuwe naam. De sjabloononderdeel-id wordt automatisch gegenereerd door InfoPath. Deze moet uniek zijn voor elk nieuw sjabloononderdeel dat u maakt.

 7. Klik in het menu Bestand op Opslaan als en voer een nieuwe bestandsnaam voor het sjabloononderdeel in.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×