Een sjabloononderdeel ontwerpen voor gebruik in meerdere formuliersjablonen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een één sjabloononderdeel ontwerpen en klik vervolgens in uw organisatie gebruiken in hun formuliersjablonen naar andere ontwerpers van formuliersjablonen distribueren. Dit is handig als u wilt zorgen dat een consistent ontwerp alle formuliersjablonen.

Stel dat u een team dat ontwerpt en onderhoudt een reeks van formuliersjablonen beheren en dat elk van deze formuliersjablonen moet bevatten een bedrijfslogo en meerdere tekstvakken voor het verzamelen van contactgegevens van gebruikers. Als u het logo en de besturingselementen als een () sjabloononderdeelbestand ontwerpt, kunt u dat bestand opslaan op een gemeenschappelijke locatie en breng uw team op de hoogte van de beschikbaarheid. Wanneer het sjabloononderdeel teamleden aan het taakvenster besturingselementen toevoegt , wordt weergegeven onder de kop aangepast en kunnen worden ingevoegd in een formuliersjabloon.

Als u wilt een bestaand sjabloononderdeel wijzigen, u opent, breng de benodigde wijzigingen opslaan van het sjabloononderdeel en deze vervolgens naar ontwerpers distribueren. Nadat u de meest recente versie van het sjabloononderdeel ontwerpers toevoegen aan het taakvenster besturingselementen , kunnen ze deze gebruiken in hun formuliersjablonen. Als ze een formuliersjabloon met een oudere versie van het sjabloononderdeel opent, wordt Microsoft Office InfoPath vragen om dat sjabloononderdeel bijwerken met de nieuwste versie.

In dit artikel

Overzicht van sjabloononderdelen

Functies die niet beschikbaar in sjabloononderdelen zijn

Een sjabloononderdeel ontwerpen

Het ontwerp van een bestaand sjabloononderdeel opnieuw gebruiken

Overzicht van sjabloononderdelen

Een sjabloononderdeel is een gedeelte van een formuliersjabloon die kan worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatieen regels bevatten.

Maken en gebruiken van sjabloononderdelen, kunt u ervoor te zorgen dat de formuliersjablonen die in uw organisatie in toon, structuur en gedrag consistent zijn. Bijvoorbeeld, personeelszaken een één 'Contactgegevens' sjabloononderdeel in alle formuliersjablonen gebruiken.

Sjabloononderdeel in een formuliersjabloon

Op een formuliersjabloon, wordt de inhoud van een sjabloononderdeel in een sectiebesturingselement voor de weergegeven. U kunt een sjabloononderdeel van een gewone sectie onderscheiden omdat de woorden sectie (sjabloononderdeel: naam) weergegeven als het sectielabel waar naam de naam van het sjabloononderdeel is.

Als u wilt een sjabloononderdeel ontwerpen, moet u de optie Sjabloononderdeel in plaats van de Formuliersjabloon -optie selecteren in het taakvenster formuliersjabloon ontwerpen . Wanneer u een sjabloononderdeel opent, wordt een voorvoegsel (Ontwerp van sjabloononderdeel) wordt weergegeven in de titelbalk van InfoPath, dat aangeeft dat u in de juiste modus voor het ontwerpen van een sjabloononderdeel zijn.

In tegenstelling tot een formuliersjabloon publiceren niet u een sjabloononderdeel wanneer u klaar bent met het ontwerpen van deze. In plaats daarvan opslaan u als een () sjabloononderdeelbestand. Klik kunt u uw XTP-bestand beschikbaar maken voor andere ontwerpers wie moeten dit gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de XTP-bestand kopiëren naar een bestandsserver op netwerk van uw organisatie en verzend een e-mailbericht naar ontwerpers die het doel van het sjabloononderdeel, waar deze zich bevindt, en hoe ze deze kunnen toevoegen aan het taakvenster besturingselementen in Info Pad.

Wanneer een formulierontwerper een sjabloononderdeel op formuliersjabloon invoegt, wordt het onderdeel van de formuliersjabloon en de formulierontwerper van een kunt aanpassen, indien nodig.

Opmerking: Er is geen manier om te voorkomen dat ontwerpers een sjabloononderdeel wijzigen nadat ze deze op een formuliersjabloon invoegen. Als u niet dat anderen om aan te passen van het sjabloononderdeel wilt, moet u die Schakel wanneer u het verspreidt.

Als u wilt invoegen in uw sjabloononderdeel in een InfoPath-formuliersjabloon, ontwerpers moeten eerst de sjabloononderdeel toevoegen aan het taakvenster besturingselementen met behulp van de Wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen. Nadat ze de wizard hebt voltooid, wordt het sjabloononderdeel weergegeven in het taakvenster besturingselementen , onder de kop aangepast .

Sjabloononderdeel onder de kop Aangepast in het taakvenster Besturingselementen

Als u wilt een sjabloononderdeel wijzigen, opent u deze in de ontwerpmodus van InfoPath, breng de wijzigingen die u nodig hebt en slaat u het sjabloononderdeel opnieuw op. Vervolgens moet u de bijgewerkte sjabloononderdeel verzenden naar een ontwerpers die de oorspronkelijke versie van het sjabloononderdeel gebruikt. Ontwerpers kunnen de Wizard Aangepaste besturingselementen toevoegen aan de bijgewerkte versie van het sjabloononderdeel toevoegen aan het taakvenster besturingselementen gebruiken. Nadat ze dit hebt gedaan, kunnen ze elke desbetreffende formuliersjablonen openen en InfoPath het oorspronkelijke sjabloononderdeel vervangen door de nieuwere versie hebben.

Opmerking: Als uw organisatie een groot aantal sjabloononderdelen maakt, kunt u een bibliotheek met sjabloononderdelen die kunnen worden geopend vanaf een gemeenschappelijke locatie op een bedrijfsnetwerk, zoals een gedeelde map, een webserver of een formulierbibliotheek op een Microsoft Windows SharePoint samenstellen Services-site. Het is mogelijk aan de InfoPath-instellingen in het register zodanig configureren dat sjabloononderdelen worden automatisch weergegeven in het taakvenster besturingselementen voor gebruikers die InfoPath geïnstalleerd hebben. Als u dit gebeurt, moet u mogelijk werken met uw (IT) IT-afdeling of met iemand die verantwoordelijk is voor het beheer van InfoPath in uw organisatie. Zie de documentatie voor InfoPath op Microsoft TechNet voor meer informatie over dit onderwerp. TechNet is de resource die IT-professionals gebruiken voor het succes plannen, implementeren, beheren en ondersteuning voor Microsoft-producten.

Naar boven

Functies die niet beschikbaar zijn in sjabloononderdelen

Als u een sjabloononderdeel ontwerpen, zijn er beperkingen bij het ontwerpen waarmee u rekening moet houden. Bijvoorbeeld dat bepaalde functies niet worden ondersteund in sjabloononderdelen, zoals de mogelijkheid om te maken van meerdere weergaven of globale, sjabloon niveau instellingen opgeven in het dialoogvenster Formulieropties . Met uitzondering van ActiveX-besturingselementen zijn alle besturingselementen voor gebruik in sjabloononderdelen beschikbaar. Functies die niet worden ondersteund in sjabloononderdelen zijn verborgen in de gebruikersinterface wanneer u uw sjabloononderdeel ontwerpen.

De volgende besturingselementen, functies of instellingen worden niet ondersteund in sjabloononderdelen:

 • ActiveX-besturingselementen

 • Kleurenschema’s

 • Achtergrondafbeeldingen

 • Gegevensverbindingen vermeld die gegevens indienen

 • Instellingen van Information Rights Management (IRM)

 • Script en beheerde code

 • Functies voor het schrijven van code, zoals Microsoft Script Editor

 • De publicatie van de Wizard

 • De Wizard exporteren

 • Bepaalde functies voor weergave-gerelateerde, waaronder de mogelijkheid om te maken van meerdere weergaven, alleen-lezen weergaven, standaardweergaven of weergaven afdrukken

 • Bepaalde afdrukfuncties, waaronder de mogelijkheid te geven van de opties voor pagina-instelling en kopteksten en voetteksten maken

 • Voor bepaalde functies die betrekking hebben op de formuliersjabloon als geheel, waaronder de mogelijkheid om op te geven van digitale handtekeningen, aangepaste taakvensters, beveiligingsniveaus en aangepast opslaat en vervolgens opent gedrag

 • De mogelijkheid om te gebruiken van het selectievakje controleren op server in het taakvenster Ontwerpcontrole om op te halen door de server gegenereerde fouten en waarschuwingen voor sjabloononderdelen die zijn ontworpen voor browsercompatibele formuliersjablonen

U kunt een formuliersjabloon die kan worden geopend met behulp van InfoPath of een webbrowser kunt ontwerpen. Als de formuliersjabloon kan worden geopend met behulp van een browser, is er sprake van een browsercompatibele formuliersjabloon. U kunt ook een sjabloononderdeel dat is bestemd voor gebruik in browsercompatibele formuliersjablonen ontwerpen. In dit scenario wanneer u uw sjabloononderdeel ontwerpt hebt u toegang tot minder besturingselementen en -functies dan u zou doen als u het sjabloononderdeel uitsluitend voor gebruik in InfoPath zijn ontwerpen. Dit komt doordat bepaalde besturingselementen en -functies worden niet ondersteund voor gebruik in browsercompatibele formuliersjablonen.

Naar boven

Een sjabloononderdeel ontwerpen

Klik in het dialoogvenster formulier ontwerpen kunt u een sjabloononderdeel in plaats van een formuliersjabloon ontwerpen. Als u dit doet, InfoPath-functies die niet worden ondersteund in sjabloononderdelen, verborgen of uitgeschakeld, zodat u niet geneigd deze in uw sjabloononderdeel kunt gebruiken.

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Nieuw ontwerp in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen , klikt u op Sjabloononderdeel.

 3. Voer in de galerie op basis van een van de volgende opties:

  • Als u wilt definiëren de gegevensbron terwijl u het sjabloononderdeel ontwerpen, klikt u op leeg.

  • Als u wilt een XML-document (.xml)-bestand of een XML-schema (.xsd)-bestand gebruiken als gegevensbron voor het sjabloononderdeel, klikt u op XML- of Schema.

   Opmerking: Als u uw sjabloononderdeel op een XML-document of de XML-Schema baseren, wordt het taakvenster Gegevensbron met velden en groepen die aan XML-elementen in het document of schema toewijzen gevuld met InfoPath. De gegevensbron is vergrendeld. Afhankelijk van het document of het schema, u mogelijk geen nieuwe velden of groepen toevoegen aan het deel van de gegevensbron of alle of bepaalde aspecten van bestaande velden en groepen wijzigen.

 4. Als u uw sjabloononderdeel compatibel met InfoPath Forms Services, selecteert u het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in.

 5. Klik op OK.

  Een nieuwe sjabloononderdeel wordt geopend in InfoPath.

 6. Uw sjabloononderdeel ontwerpen.

 7. Wanneer u klaar bent met het ontwerpen van het sjabloononderdeel in het menu bestand , klik op Opslaan.

Naar boven

Het ontwerp van een bestaand sjabloononderdeel opnieuw gebruiken

Als u het ontwerp van een nieuwe sjabloononderdeel baseren op een bestaand sjabloononderdeel wilt, moet u het bestaande sjabloononderdeel openen, verander de naam in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel en slaat u het nieuwe sjabloononderdeel onder andere bevindt, onderscheid bestandsnaam. Wanneer u de naam van het sjabloononderdeel in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel wijzigt, wordt de sjabloon-ID wordt automatisch bijgewerkt. Een sjabloononderdeel onderscheidt deze-ID verder van elkaar aftrekken.

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Onder het openen van een formuliersjabloon in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen , klikt u Op deze Computerop.

 3. Klik op InfoPath-sjabloononderdelenin de lijst bestandstype .

 4. Blader naar en klik op het sjabloononderdeel dat u wilt openen en klik vervolgens op openen.

 5. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.

 6. Voer een nieuwe naam in het vak sjabloonnaam deel in het dialoogvenster Eigenschappen van sjabloononderdeel .

  Wanneer u dat doet, zoals de identificerende tekst in het vak sjabloononderdeel-ID de nieuwe naam. De sjabloon-ID wordt automatisch gegenereerd door InfoPath. Dit is moet uniek zijn voor elke nieuwe sjabloononderdeel die u maakt.

 7. Klik in het menu bestand op OpslaanAlsen voer een nieuwe bestandsnaam voor het sjabloononderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×