Een sitekolom maken

Een sitekolom is een herbruikbare kolomdefinitie of sjabloon die u kunt toewijzen aan meerdere lijsten op meerdere SharePoint-sites. Sitekolommen zijn handig als uw organisatie bepaalde consistente instellingen voor meerdere lijsten en bibliotheken wil vastleggen. U kunt de instellingen delen voor meerdere lijsten en bibliotheken zodat u de instellingen niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Stel dat u een sitekolom hebt gedefinieerd en deze de naam Klant hebt gegeven. Gebruikers kunnen deze kolom vervolgens aan hun inhoudstypen of lijst toevoegen. Op deze manier zijn zij ervan verzekerd dat de kolom steeds dezelfde eigenschappen heeft (in elk geval in het begin), ongeacht de locatie van de kolom.

Wanneer u een item toevoegt aan de lijst of bibliotheek, vult u een formulier in waarin elke kolom wordt voorgesteld door een veld. Elk veld heeft de naam van de bijbehorende kolom. Als u een beschrijving opgeeft voor de kolom, verschijnt deze onder het veld. Beschrijvingen zijn handig om aan teamleden duidelijk te maken wat ze moeten invullen in de verschillende velden van het formulier.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 1. Ga naar de pagina Site-instellingen en klik onder Grafiektypen op Sitekolommen.

 2. Klik op de pagina Galerie met sitekolommen op Maken.

 3. Typ in het gedeelte Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

 4. Selecteer welk type informatie u in de kolom wilt opslaan.

  In de volgende tabel worden de typen kolommen beschreven die standaard beschikbaar zijn.

Gegevenstype

Resulterende weergave

Eén tekstregel

Kolommen die kleine hoeveelheden tekst op één regel verzamelen en weergeven, zoals alleen tekst, combinaties van tekst en getallen, en getallen die niet worden gebruikt in berekeningen (zoals telefoonnummers).

Meerdere tekstregels

Kolommen die een of meer zinnen met tekst of opgemaakte tekst verzamelen en weergeven.

Keuze (keuzemenu)

Kolommen die een lijst met opties weergeven.

Getal (1, 1,0, 100)

Kolommen met een vak waarin u een numerieke waarde kunt typen.

Valuta ($,¥, €)

Kolommen met een vak waarin u een geldwaarde kunt typen.

Datum en tijd

Kolommen die agenda- of tijdgegevens opslaan.

Opzoeken (informatie die zich al op de site bevindt)

Kolommen die handig zijn om informatie te selecteren die al op een site is opgeslagen.

Ja/Nee (selectievakje)

Kolommen die gegevens van het type Waar/Onwaar bevatten.

Persoon of groep

Kolommen die de naam van gebruikers of SharePoint-groepen weergeven.

Hyperlink of afbeelding

Kolommen die een hyperlink naar een webpagina of een afbeelding van het web weergeven.

Berekend (de berekening is gebaseerd op andere kolommen)

Kolommen die gegevens weergeven die zijn gebaseerd op het resultaat van een formule. In de formule kunnen gegevens uit andere lijsten en kolommen, datums of getallen worden opgenomen. U kunt wiskundige standaardoperatoren gebruiken.

 1. Selecteer in de sectie Groep de bestaande groep waarin u de nieuwe sitekolom wilt opslaan of maak een nieuwe groep waarin u de kolom wilt opslaan.

  In de volgende tabel worden de groepen beschreven die standaard beschikbaar zijn.

Kolomgroep

Resulterende weergave

Basiskolommen

Kolommen die voor veel typen lijsten en bibliotheken worden gebruikt.

Primaire kolommen voor personen en gebeurtenissen

Kolommen die vaak worden gebruikt voor lijsten van contactpersonen en gebeurtenissen. Deze kolommen zijn handig voor het synchroniseren van metagegevens vanuit Windows SharePoint Services-compatibele programma's voor contactpersonen en gebeurtenissen, zoals Microsoft Outlook.

Primaire documentkolommen

Standaarddocumentkolommen uit de Dublin Core-verzameling van metagegevens

Primaire kolommen voor actie-items en taken

Kolommen die vaak worden gebruikt voor lijsten met taken en actie-items. Deze kolommen zijn handig voor het synchroniseren van metagegevens vanuit Windows SharePoint Services-compatibele programma's voor taken en actie-items, zoals Office Outlook.

Aangepaste kolommen

Kolommen die door u worden toegevoegd en die nodig zijn voor het doel van uw lijst of bibliotheek.

Uitgebreide kolommen

Een set speciale kolommen.

 1. Selecteer in de sectie Aanvullende kolominstellingen de gewenste aanvullende kolominstellingen. De beschikbare opties in deze sectie kunnen verschillend zijn, afhankelijk van het type kolom dat u selecteert in de sectie Naam en type.

 2. Klik op OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×