Een site voor vergaderwerkruimten aanpassen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wilt u nieuwe lijsten of bibliotheken toevoegen aan uw site voor vergaderwerkruimten, zoals verkoopcontacten of foto's van de productlancering? Of wilt u de structuur van uw site voor vergaderwerkruimten wijzigen? U kunt een site voor vergaderwerkruimten op veel verschillende manieren aanpassen om meer rendement uit de vergaderingen te halen.

U moet de machtiging Ontwerpen hebben op de site voor vergaderwerkruimten om de vormgeving van de site te wijzigen of om items en bibliotheken toe te voegen of te verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar of beheerder van de site.

Opmerking: De lijsten en bibliotheken op een site voor vergaderwerkruimten bevinden zich in webonderdelen, die de bouwstenen vormen van een webpagina in Windows SharePoint Services 3.0. De meeste Help-onderwerpen voor webonderdelen en pagina's met webonderdelen op sites zijn ook van toepassing op een site voor vergaderwerkruimten.

Wat wilt u doen?

Een veelgebruikte lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

De weergave van een lijst of bibliotheek verwijderen in een site voor vergaderwerkruimten

De weergave van een lijst of bibliotheek op een site voor vergaderwerkruimten herstellen

Een lijst of bibliotheek verwijderen van een site voor vergaderwerkruimten

De indeling van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

De site-instellingen van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

Lijsten of items in een bibliotheek voor meerdere delen of terugkerende vergaderingen

Een veelgebruikte lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

Een site voor vergaderwerkruimten wordt gemaakt met speciale webpagina's, die pagina's met webonderdelen worden genoemd. Veelgebruikte lijsten en bibliotheken worden weergegeven in het taakvenster Webonderdelen toevoegen, waar u de lijsten en bibliotheken met hun standaardinstellingen snel kunt toevoegen aan uw site voor vergaderwerkruimten.

Om te zien van alle lijsten en bibliotheken of om te werken met aangepaste lijsten, raadpleegt u een lijst of bibliotheek aan een site voor vergaderwerkruimten toevoegen.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Selecteer in het taakvenster Webonderdelen toevoegen onder Webonderdelen het type lijst of bibliotheek dat u wilt toevoegen.

 3. Klik onder aan het taakvenster Webonderdelen toevoegen in de lijst Toevoegen aan op de locatie voor de lijst of bibliotheek op de site voor vergaderwerkruimten. U kunt een lijst bijvoorbeeld plaatsen in de rechterkolom.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 als u meer lijsten of bibliotheken wilt toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten.

 6. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.

Tip: Als u dit gemakkelijker vindt, kunt u items naar de pagina slepen uit het taakvenster Webonderdelen toevoegen.

Naar boven

Een willekeurige lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

Gebruik deze procedure om de titel, beschrijving en een aantal instellingen op te geven wanneer u een bestaande lijst, bibliotheek of aangepaste lijst selecteert, of wanneer u zelf een lijst of bibliotheek maakt.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik in het onderste deel van het taakvenster Webonderdelen toevoegen op Alle lijsten weergeven.

 3. Klik op de lijst of bibliotheek die u wilt toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten.

 4. Typ een naam en een beschrijving, en geef eventueel andere gewenste instellingen op. Per lijst of bibliotheek kunnen sommige instellingen verschillen.

 5. Klik op Maken. Wanneer u een enquête maakt, wordt u gevraagd de vragen voor de enquête op te geven en op Volgende te klikken totdat u klaar bent.

 6. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten op de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.

Naar boven

Een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen

U kunt een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen, zodat de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op de site. Met deze procedure wordt het webonderdeel verwijderd dat de lijst of bibliotheek bevat, maar worden de lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan niet verwijderd. U kunt de weergave van de lijst of bibliotheek later herstellen.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik in de pagina met webonderdelen, op de pijl naast de titel van de lijst of bibliotheek die u wilt verwijderen uit weergave. Menu Webonderdeel

 3. Klik op Verwijderen in het menu van het webonderdeel dat wordt weergegeven.

 4. Als een bericht over het verwijderen van het webonderdeel wordt weergegeven, klikt u op OK.

 5. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.

Naar boven

Een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten herstellen

Als u een webonderdeel met een lijst of bibliotheek hebt verwijderd, kunt u met deze procedure de weergave van de lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan op een site voor vergaderwerkruimten herstellen.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Ga naar het indelingsgedeelte van de pagina met webonderdelen, klik in de sectie of zone van de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt herstellen (links, midden of rechts) en klik op Een webonderdeel toevoegen.

  webonderdeel in ontwerpmodus

 3. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen onder Lijsten en bibliotheken het selectievakje in van de lijst of bibliotheek die u opnieuw op de site wilt weergeven.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.

Naar boven

Een lijst of bibliotheek op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen

Met deze procedure worden een lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan verwijderd van een site voor vergaderwerkruimten. U kunt later een lijst of bibliotheek van hetzelfde type maken, maar de inhoud van de oorspronkelijke lijst of bibliotheek is dan niet beschikbaar.

 1. Open de pagina met de lijst of bibliotheek, en open de lijst of bibliotheek door op de naam te klikken.

  Als de lijst of bibliotheek al is geopend, gaat u naar stap 2.

 2. Klik op Instellingen en vervolgens op Lijstinstellingen of op de instellingen voor het type bibliotheek dat u verwijdert. Als u bijvoorbeeld in een documentbibliotheek bent, klikt u op Instellen voor Documentbibliotheek.

 3. Klik onder Machtigingen en beheer op Deze lijst verwijderen of op Dit type bibliotheek verwijderen, bijvoorbeeld Deze documentbibliotheek verwijderen.

 4. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten in de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.

Naar boven

De indeling van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

In de bewerkingsmodus kunt u lijsten en bibliotheken opnieuw rangschikken door deze te slepen naar andere gebieden (zones) op de pagina met webonderdelen.

U kunt ook de vormgeving en de werking wijzigen van specifieke webonderdelen. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven of de grootte van de webonderdelen kan worden gewijzigd en of er frames omheen kunnen worden geplaatst.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Wijs op de pagina met webonderdelen de titel aan van een lijst of bibliotheek totdat de aanwijzer een vierpuntige pijl wordt.

 3. Klik op de lijst of bibliotheek en sleep deze naar een andere plaats in de indeling.

 4. Wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk of de indeling of andere geavanceerde wijzigingen aanbrengen in een lijst of bibliotheek, klikt u op de pijl rechts van de bibliotheek of titel van de lijst om het Menu webonderdeel Menu Webonderdeel weer te geven.

 5. Klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 6. Breng de gewenste wijzigingen aan in het taakvenster Lijstweergaven.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Toepassen om de wijzigingen afzonderlijk te bekijken. Klik als u klaar bent op Bewerkingsmodus verlaten in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen.

  • Klik op OK om alle wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar de site voor vergaderwerkruimten.

Naar boven

De instellingen van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

Als u gemachtigd bent de site-instellingen te wijzigen, als u de vergadering organiseert of als u aan de site bent toegevoegd als eigenaar, kunt u de instellingen voor de site voor vergaderwerkruimten wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het thema van de site wijzigen of sjablonen opgeven die bij een documentbibliotheek moeten worden gebruikt. De procedure is gelijk aan die voor het wijzigen van de instellingen voor elke andere site.

 1. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 1. Wijzig of bekijk de gewenste instellingen.

 2. Afhankelijk van de instellingen die u wijzigt, ziet u een knop OK, Toepassen of Voltooien waarop u kunt klikken als u klaar bent.

 3. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten op de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.

  Notities: 

  • Als u de vergadering organiseert vanuit een e-mailprogramma, kunt u de vergaderdatum, -tijd of -locatie niet wijzigen vanuit de site voor vergaderwerkruimten. U moet de toepassing gebruiken waarmee u de vergadering hebt gepland.

  • Het is mogelijk dat de beheerder aanvullende beperkingen heeft ingesteld voor de instellingen die u kunt wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

Naar boven

Lijsten of bibliotheekitems voor meervoudige of terugkerende vergaderingen delen

Deze procedure wordt gebruikt voor een site voor vergaderwerkruimten voor een reeks vergaderingen. Hierbij kan het om een terugkerende vergadering gaan of om meerdere gerelateerde vergaderingen die geen deel uitmaken van dezelfde reeks terugkerende vergaderingen.

Vergelijking van lijsten die in een of alle vergaderingen worden weergegeven

1. Voor deze vergaderdatum worden de introductiepagina en een extra pagina weergegeven.

2. Voor deze vergaderdatum wordt alleen de introductiepagina weergegeven.

3. Het webonderdeel Taken wordt op de introductiepagina weergegeven voor beide vergaderdatums, maar de items in de lijst of bibliotheek zijn verschillend voor elke datum.

De lijsten en bibliotheken die al op de introductiepagina van de site voor vergaderwerkruimten worden weergegeven, en de lijsten en bibliotheken die u toevoegt aan de introductiepagina, worden weergegeven voor elke vergadering.

Standaard worden de items die u aan de lijsten en bibliotheken toevoegt alleen weergegeven wanneer u de vergadering bekijkt waar de items zijn toegevoegd. Als u wilt dat de items voor alle vergaderingen worden weergegeven, kunt u de volgende procedure gebruiken om de lijst of bibliotheek in te schakelen voor alle vergaderingen.

 1. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 1. Klik op Sitebibliotheken en -lijsten onder Sitebeheer.

 2. Klik op de koppeling 'Lijst of bibliotheek' aanpassen voor de lijst of bibliotheek die u wilt delen voor vergaderingen.

 3. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.

 4. Klik naast Lijstitems delen in alle vergaderingen (reeksitems) op Ja. U moet wellicht schuiven om deze optie te kunnen zien.

Opmerking: U kunt pagina's toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten om de inhoud te ordenen. Wanneer u een pagina toevoegt, bepaalt u of de pagina wordt weergegeven voor alle vergaderingen of alleen voor de geselecteerde vergadering. U kunt de weergave van een pagina desgewenst wijzigen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×