Office
Aanmelden

Een site maken in SharePoint Server 2007

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voordat u een site in Microsoft Office SharePoint Server 2007 maakt, moet u bepalen of u wilt dat een subsite binnen de structuur van de bestaande site of een nieuwe site op het hoogste niveau. In dit artikel bevat algemene informatie om te bepalen. Als u extra hulp nodig hebt, of als u nodig hebt om meerdere subsites of op het hoogste niveau sites te maken, moet u Neem contact op met uw serverbeheerder.

In dit artikel

Overzicht

Beslissen of u wilt maken van een subsite of een site op het hoogste niveau

Een subsite onder de bestaande site maken

Maken van een site op het hoogste niveau met behulp van de functie zelf sites maken

Andere manieren om sites te maken

Overzicht

Een site is een groep verwante webpagina's waarin uw team kan samen aan projecten werken, vergaderingen te houden en informatie te delen. Uw organisatie kunt subsites en op het hoogste niveau sites verdelen van site-inhoud in overzichtelijke, afzonderlijk te beheren-sites gebruiken. Uw organisatie kunt bijvoorbeeld afzonderlijke sites voor elk product of de regio.

Websites op het hoogste niveau kunnen meerdere subsites hebben en subsites kunnen op hun beurt weer andere subsites bevatten. De gehele structuur van een website op het hoogste niveau met alle bijbehorende subsites wordt een siteverzameling genoemd.

Of u sites en subsites kunt maken, hangt af van de instellingen voor sites en het maken van sites die in uw organisatie gelden. In sommige organisaties wordt nauwkeurig bepaald wie sites mag maken of wanneer en waar sites mogen worden gemaakt. In andere organisaties hebben gebruikers vrije toegang tot sites en kunnen zelf sites maken.

Subsite

U kunt een nieuwe subsite binnen de bestaande sitestructuur maken als u beschikt over de machtiging Ontwerpen. De nieuwe subsite gebruikt standaard de URL van de bovenliggende site als eerste deel van de eigen URL. Een subsite kan de machtigingen en navigatie van de bestaande site overnemen, maar u kunt ook unieke machtigingen en navigatie opgeven. Een nieuwe subsite maakt standaard gebruik van de bestaande bovenste koppelingsbalk en introductiepagina, maar u kunt ook opgeven dat de nieuwe subsite een eigen koppelingsbalk en introductiepagina gaat gebruiken.

Bovenste koppelingsbalk

De bovenste koppelingsbalk wordt weergegeven als een of meer tabbladen met hyperlinks bovenaan op alle pagina's van een site. Als de naam van uw site bijvoorbeeld Congresplanning is, kunnen koppelingen naar de site Congresplanning worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site, zodat mensen die de bovenliggende site bezoeken gemakkelijk de site Congresplanning kunnen vinden.

Als u een nieuwe subsite maakt, kunt u de subsite opnemen in de navigatie-elementen van de bovenliggende site zodat uw site makkelijker te vinden is. U kunt de subsite bijvoorbeeld opnemen in de bovenste koppelingsbalk en de in balk Snel starten van de bovenliggende site. De balk Snel starten wordt weergegeven aan de zijkant van de meeste gebruikerspagina's, direct onder de koppeling Alle site-inhoud weergeven.

snel starten

Site op het hoogste niveau

Standaard kan alleen de beheerder sites op het hoogste niveau maken (en de siteverzamelingen die zijn gebaseerd op sites op het hoogste niveau). De beheerder kan de functie Zelf sites maken inschakelen zodat andere mensen ook sites op het hoogste niveau kunnen maken. Als de functie Zelf sites maken is ingeschakeld, kunnen er sites worden gemaakt door mensen die beschikken over de machtiging Volledig beheer, Ontwerpen, Bijdragen en Lezen. Een site op het hoogste niveau kan geen navigatie of machtigingen van een andere site overnemen. Een site op het hoogste niveau beschikt over eigen navigatie-elementen en machtigingen, maar u kunt de machtigingen desgewenst wijzigen. Wanneer u een site op het hoogste niveau maakt, worden er niet automatisch koppelingen naar deze site aan een andere site toegevoegd. U kunt de navigatie-elementen van andere sites later zodanig bewerken dat deze naar uw site verwijzen.

Opmerking: Standaard nieuwe op het hoogste niveau sites en de site zijn verzamelingen gemaakt in een sitemap die is gebaseerd op het serverpad. Bijvoorbeeld: de URL voor een site genaamd Site_A zou: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Standaard heet het pad/sites, hoewel de naam, afhankelijk van de taal van de site variëren. Een beheerder kan de naam of locatie van dit pad wijzigen door te beheerde paden definiëren. Wanneer u een site maakt met behulp van de functie zelf sites maken, maar wijzigen u niet het pad van sites.

Naar boven

Beslissen of u wilt maken van een subsite of een site op het hoogste niveau

U moet allereerst bepalen of u subsites in dezelfde siteverzameling, of sites op het hoogste niveau in afzonderlijke siteverzamelingen wilt maken. Baseer deze beslissing op de volgende overwegingen: hebben de sites veel gemeen met elkaar, wilt u de sites individueel kunnen beheren en wilt u dat de sites elementen delen (zoals navigatie- of zoekfuncties).

In een siteverzameling kunnen alle sites gebruikmaken van dezelfde:

 • Navigatie

 • Inhoudstypen

 • Workflows

 • Beveiligingsgroepen

 • Opzoekvelden in meerdere lijsten

 • Zoekbereik

 • Set met functies

Kies voor subsites binnen dezelfde siteverzameling wanneer u:

 • De navigatie tussen de sites wilt delen.

 • De subsites machtigingen van bovenliggende sites wilt laten overnemen.

 • Lijsten tussen de sites wilt delen.

 • Ontwerpelementen (zoals thema's of stijlen) tussen de sites wilt delen.

Kies voor sites op het hoogste niveau in afzonderlijke siteverzamelingen wanneer u:

 • Verschillende sites afzonderlijk wilt beveiligen.

  Opmerking: Hoewel u unieke machtigingen voor een subsite kunt gebruiken, kunnen zich situaties voordoen waarin u er zeker van wilt zijn dat twee sites geen gebruikers en machtigingen gemeenschappelijk hebben. In die gevallen kunt u beter afzonderlijke siteverzamelingen gebruiken.

 • De siteverzameling in de toekomst mogelijk naar een andere database wilt verplaatsen.

 • Alleen van die bepaalde site een reservekopie wilt kunnen maken of terugzetten.

 • Het bereik van een workflow tot alleen die bepaalde site wilt beperken.

 • Een afzonderlijk zoekbereik voor alleen die bepaalde site wilt hebben.

Naar boven

Een subsite in een bestaande site maken

Voordat u een site maakt, moet u controleren of u zich inderdaad op de locatie op uw site bevindt waar u de nieuwe subsite wilt maken.

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken op de pagina Alle site-inhoud.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u het menu Siteacties knopafbeelding gebruiken en deze stap overslaan.

 1. Klik onder Webpagina's op Sites en werkruimten.

 2. Typ in de sectie Titel en beschrijving een titel voor uw site. De titel is vereist.

  De titel verschijnt boven aan de webpagina en in navigatie-elementen waarmee de gebruiker de site kan zoeken en openen.

 3. Typ een beschrijving van het doel van uw site in het vak Beschrijving. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving verschijnt boven aan de webpagina en geeft de gebruikers een indruk van het doel van uw site.

 4. Typ in de sectie Adres van website een URL voor uw site. Het eerste deel is al voor u ingevuld.

  Gebruik geen van de volgende speciale tekens in het webadres om eventuele problemen bij het bijwerken of wijzigen van de site te voorkomen.

  Speciale tekens die u moet vermijden

  Specificatie kiezen tekens om te voorkomen

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Klik in de sectie Sjabloonselectie op het gewenste tabblad en selecteer vervolgens de gewenste sitesjabloon.

  Meer informatie over sitesjablonen, raadpleegt u het artikel sitesjablonen.

 6. Selecteer in de sectie Machtigingen of u toegang wilt verlenen aan dezelfde gebruikers die toegang hebben tot deze bovenliggende site of aan een unieke groep gebruikers.

  Als u op Unieke machtigingen gebruiken klikt, kunt u later machtigingen instellen, nadat het invoeren van informatie op de huidige pagina is voltooid.

 7. Selecteer in de sectie Navigatie of u de nieuwe subsite zichtbaar wilt maken in de navigatie van de bovenliggende site.

  U kunt deze site worden weergegeven in de werkbalk Snelstarten, de bovenste koppelingsbalk of beide. De werkbalk Snelstarten wordt weergegeven aan de zijkant van de meeste gebruikerspagina's direct onder de koppeling Alle Site-inhoud weergeven . De bovenste koppelingsbalk wordt weergegeven als een of meer tabbladen met aan de bovenkant van alle pagina's.

  Opmerking: Als u de sectie Navigatie op deze pagina niet ziet, kunnen de publicatiefuncties zijn ingeschakeld op uw site (en de bovenliggende site). Als uw site in de navigatie op de bovenliggende site weergeven, wijzigt u de navigatie-instellingen op de bovenliggende site (Zie het artikel Navigatie-items op de pagina instellingen voor sitenavigatie configureren).

 8. Geef in de sectie Navigatieovername op of u de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wilt overnemen, of dat u uw eigen groep koppelingen op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven.

  Deze instelling bepaalt tevens of de nieuwe site als onderdeel van de breadcrumbnavigatie op de bovenliggende site wordt weergegeven. De breadcrumbnavigatie bestaat uit een set hyperlinks waarmee sitegebruikers snel omhoog in de sitehiërarchie van een siteverzameling (bijvoorbeeld Congresplanning) kunnen gaan. Wanneer u omlaag gaat in de sitehiërarchie, wordt de breadcrumbnavigatie weergegeven op de pagina waar u naar toe bent gegaan. Als u op Nee klikt, wordt de breadcrumbnavigatie van de bovenliggende site niet op uw subsite weergegeven.

 9. Kies of u wilt dat deze nieuwe site zichtbaar in de sitemap van de bovenliggende site in de sectie Sitecategorieën .

  U kunt kiezen uit de standaardcategorieën, zoals Information Technology, verkoopen Financiën. Ziet u mogelijk nieuwe categorieën die zijn gemaakt door een ander lid van uw organisatie (Zie het artikel toevoegen of wijzigen categorieën in de sitemap).

  Opmerking: Als u de sectie Sitecategorieën op deze pagina niet ziet, is de functie publicatiefuncties mogelijk niet ingeschakeld op uw site (en de bovenliggende site). Als uw site in de sitemap weergeven, wijzigt u de navigatie-instellingen op de bovenliggende site (Zie het artikel toevoegen een koppeling naar een bestaande site).

 10. Klik op Maken.

  Als u hebt opgegeven dat u de subsite dezelfde machtigingen als de bovenliggende site wilt geven, wordt de nieuwe site gemaakt wanneer u op Maken klikt. Als u hebt opgegeven dat u unieke machtigingen wilt toewijzen, verschijnt de pagina Groepen instellen voor deze site. Op deze pagina kunt u groepen voor de subsite instellen.

 11. Geef op de pagina Groepen instellen voor deze site aan of u nieuwe groepen wilt maken of bestaande groepen wilt gebruiken voor bezoekers, leden en eigenaren van deze site. Voer in elke sectie een van de volgende handelingen uit:

  • Als u op Een nieuwe groep maken klikt, kunt u de automatisch gemaakte naam voor de nieuwe SharePoint-groep accepteren of een nieuwe naam typen. Vervolgens kunt u de gewenste personen toevoegen. Klik op het pictogram met het vinkje om de namen die u typt te controleren, of klik op het pictogram Adresboek als u in uw adreslijst naar meer namen wilt zoeken.

   In de sectie Bezoekers van deze site kunt u tevens alle geverifieerde gebruikers aan de groep Bezoekers toevoegen, waarmee u de groepsleden automatisch machtiging verleent om de inhoud op uw site te lezen.

  • Als u op Een bestaande groep gebruiken klikt, moet u vervolgens de gewenste SharePoint-groep in de lijst selecteren.

   Als u verschillende SharePoint-groepen hebt, wordt de lijst mogelijk verkort weergegeven. Klik op Meer om de volledige lijst te zien of op Minder om de lijst verkort weer te geven.

 12. Klik op OK.

Naar boven

Een site op het hoogste niveau maken met de functie Zelf sites maken

Voordat u een site kunt maken met de functie Zelf sites maken, moet de beheerder deze functie inschakelen in Centraal beheer van SharePoint.

Als de functie Zelf sites maken is ingeschakeld, wordt een aankondiging met een koppeling voor het maken van een site weergegeven in de lijst Aankondigingen op de site. Als u de aankondiging niet ziet, vraag dan uw beheerder naar informatie over de URL voor het zelf maken van sites.

 1. Ga naar de site op het hoogste niveau in de siteverzameling.

  Als u zich in een subsite van de site op het hoogste niveau bevindt, klikt u op de introductiepagina op de bovenste koppelingsbalk of op de eerste site in de hiërarchie van de breadcrumbnavigatie. Als uw breadcrumb bijvoorbeeld Team site>Marketing>Projecten is (omdat u zich op de pagina Projecten van de sitepagina Marketing bevindt), klikt u op Team site.

 2. Ga op de introductiepagina van de site op het hoogste niveau naar de lijst Aankondigingen.

  Als u op de introductiepagina geen aankondiging voor de functie Zelf sites maken ziet, kunt u de volledige lijst weergeven door te klikken op Aankondigingen. Als de lijst Aankondigingen niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en zoekt u vervolgens onder Lijsten naar Aankondigingen.

  Tip: U kunt als alternatief voor het gebruik van de aankondigingenlijst, voert u een URL in de adresbalk van uw browser en Ga rechtstreeks naar de pagina zelf sites maken. De pagina zelf sites maken heet standaard Scsignup.aspx. Met deze naam, kunt u de URL-http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (< servernaam > is waar de naam van uw server) voor toegang tot de pagina. De volgende stap (met betrekking tot aankondigingen) overslaan als u wilt deze methode te gebruiken.

 3. Klik in de aankondiging met de titel Zelf sites maken op de URL voor het maken van een nieuwe website. Als u de URL niet ziet, klikt u op de aankondiging om deze volledig te openen.

  De aankondiging heeft standaard de naam Zelf sites maken, maar het kan zijn dat uw beheerder deze naam heeft aangepast.

 4. Typ op de pagina Nieuwe SharePoint-site in de sectie Titel en beschrijving een titel voor uw site. De titel is vereist.

  De titel verschijnt boven aan de webpagina en in navigatie-elementen waarmee de gebruiker de site kan zoeken en openen.

 5. Typ in de sectie Titel en beschrijving een beschrijving van het doel van uw site in het vak Beschrijving. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving verschijnt boven aan de webpagina en geeft de gebruikers een indruk van het doel van uw site.

 6. Typ in de sectie Adres van website een URL voor uw site. Het eerste deel is al voor u ingevuld.

  Gebruik geen van de volgende speciale tekens in het webadres om eventuele problemen bij het bijwerken of wijzigen van de site te voorkomen.

  Speciale tekens die u moet vermijden

  Speciale tekens die u moet vermijden

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Klik in de sectie Sjabloonselectie op het gewenste tabblad en selecteer vervolgens de gewenste sitesjabloon.

  Meer informatie over sitesjablonen, raadpleegt u het artikel sitesjablonen.

 8. Klik op Maken.

  De pagina Groepen instellen voor deze site wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u groepen voor de site instellen.

 9. Accepteer in elke sectie van de pagina Groepen instellen voor deze site de automatisch gemaakte naam voor de nieuwe SharePoint-groep, of typ een nieuwe naam. Voeg vervolgens de gewenste personen of groepen toe. Klik op het pictogram met het vinkje om de namen die u typt te controleren, of klik op het pictogram Adresboek als u in uw adreslijst naar meer namen wilt zoeken.

 10. Klik op OK.

Naar boven

Andere manieren om sites te maken

Er zijn andere manieren om sites te maken, als u een beheerder of een ontwikkelaar bent of als u een webdesign-toepassing die compatibel is met Office SharePoint Server 2007hebt.

 • Sites maken in Centraal beheer van SharePoint    Als u een serverbeheerder bent, kunt u siteverzamelingen maken met behulp van Centraal beheer van SharePoint. Zie Help bij Centraal beheer en de SharePoint Server TechCentervoor meer informatie.

 • Sites maken met behulp van een opdrachtregel bewerking    Als u een beheerder bent, kunt u sites maken met behulp van de createsites opdrachten en parameters. Zie Help bij Centraal beheer en de SharePoint Server TechCentervoor meer informatie.

 • Sites maken via programmacode    Als u een ontwikkelaar bent, kunt u deze kunt maken en aanpassen van sites via programmacode. Ga naar de SharePoint Server 2007 Developer Portalvoor meer informatie.

 • Sites maken met een compatibele webdesign    Als er een webdesign-toepassing die compatibel is met Office SharePoint Server 2007, bijvoorbeeld Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u deze kunt maken en aanpassen van sites dat programma gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×