Een site maken

Voordat u een site maakt, moet u bepalen of u een subsite in een bestaande sitestructuur of een nieuwe site op het hoogste niveau wilt maken. Dit artikel bevat algemene informatie die u kunt gebruiken om de juiste keuze te maken. Neem contact op met uw beheerder als u meer informatie nodig hebt of als u verschillende subsites of sites op het hoogste niveau wilt maken.

In dit artikel

Overzicht

Bepalen of u een subsite of een site op het hoogste niveau wilt maken

Een subsite in een bestaande site maken

Een site op het hoogste niveau maken met de functie Zelf sites maken

Andere manieren om sites te maken

Een site is een groep gerelateerde webpagina's waar uw team aan projecten kan werken, vergaderingen kan houden en informatie kan delen. Uw organisatie kan subsite en website op hoogste niveau gebruiken om site-inhoud te verdelen in unieke sites die afzonderlijk kunnen worden beheerd. Zo kan uw organisatie bijvoorbeeld de voorkeur geven aan afzonderlijke sites voor elk product of elke regio.

Websites op het hoogste niveau kunnen meerdere subsites hebben en subsites kunnen op hun beurt weer andere subsites bevatten. De gehele structuur van een website op het hoogste niveau met alle bijbehorende subsites wordt een siteverzameling genoemd.

Of u sites en subsites kunt maken, hangt af van de instellingen voor sites en het maken van sites die in uw organisatie gelden. In sommige organisaties wordt nauwkeurig bepaald wie sites mag maken of wanneer en waar sites mogen worden gemaakt. In andere organisaties hebben gebruikers vrije toegang tot sites en kunnen zelf sites maken.

Subsite

U kunt een nieuwe subsite binnen de bestaande sitestructuur maken als u beschikt over de machtiging Ontwerpen. De nieuwe subsite gebruikt standaard de URL van de bovenliggende site als eerste deel van de eigen URL. Een subsite kan de machtigingen en navigatie van de bestaande site overnemen, maar u kunt ook unieke machtigingen en navigatie opgeven. Een nieuwe subsite maakt standaard gebruik van de bestaande bovenste koppelingsbalk en introductiepagina, maar u kunt ook opgeven dat de nieuwe subsite een eigen koppelingsbalk en introductiepagina gaat gebruiken.

Bovenste koppelingsbalk

De bovenste koppelingsbalk wordt weergegeven als een of meer tabbladen met hyperlinks bovenaan op alle pagina's van een site. Als de naam van uw site bijvoorbeeld Congresplanning is, kunnen koppelingen naar de site Congresplanning worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site, zodat mensen die de bovenliggende site bezoeken gemakkelijk de site Congresplanning kunnen vinden.

Als u een nieuwe subsite maakt, kunt u de subsite opnemen in de navigatie-elementen van de bovenliggende site zodat uw site makkelijker te vinden is. U kunt de subsite bijvoorbeeld opnemen in de bovenste koppelingsbalk en de in balk Snel starten van de bovenliggende site. De balk Snel starten wordt weergegeven aan de zijkant van de meeste gebruikerspagina's, direct onder de koppeling Alle site-inhoud weergeven.

Snel starten

Site op het hoogste niveau

Standaard kan alleen de beheerder sites op het hoogste niveau maken (en de siteverzamelingen die zijn gebaseerd op sites op het hoogste niveau). De beheerder kan de functie Zelf sites maken inschakelen zodat andere mensen ook sites op het hoogste niveau kunnen maken. Als de functie Zelf sites maken is ingeschakeld, kunnen er sites worden gemaakt door mensen die beschikken over de machtiging Volledig beheer, Ontwerpen, Bijdragen en Lezen. Een site op het hoogste niveau kan geen navigatie of machtigingen van een andere site overnemen. Een site op het hoogste niveau beschikt over eigen navigatie-elementen en machtigingen, maar u kunt de machtigingen desgewenst wijzigen. Wanneer u een site op het hoogste niveau maakt, worden er niet automatisch koppelingen naar deze site aan een andere site toegevoegd. U kunt de navigatie-elementen van andere sites later zodanig bewerken dat deze naar uw site verwijzen.

Opmerking: Nieuwe sites op het hoogste niveau en hun siteverzamelingen worden standaard gemaakt in een sitemap die is gebaseerd op het serverpad. De URL voor een site genaamd Site_A ziet er dan als volgt uit: http://servernaam/sites/Site_A/default.aspx. De padnaam is standaard /sites, hoewel de naam kan variëren afhankelijk van de taal van de site. Een beheerder kan de naam of locatie van dit pad wijzigen door beheerde paden op te geven. Als u echter een site maakt met behulp van de functie Zelf sites maken, kunt u het sitepad niet wijzigen.

Naar boven

Bepalen of u een subsite of een site op het hoogste niveau wilt maken

U moet allereerst bepalen of u subsites in dezelfde siteverzameling, of sites op het hoogste niveau in afzonderlijke siteverzamelingen wilt maken. Baseer deze beslissing op de volgende overwegingen: hebben de sites veel gemeen met elkaar, wilt u de sites individueel kunnen beheren en wilt u dat de sites elementen delen (zoals navigatie- of zoekfuncties).

In een siteverzameling kunnen alle sites gebruikmaken van dezelfde:

 • Navigatie

 • Inhoudstypen

 • Workflows

 • Beveiligingsgroepen

 • Opzoekvelden in meerdere lijsten

 • Zoekbereiken

 • Set met functies

Kies voor subsites binnen dezelfde siteverzameling wanneer u:

 • De navigatie tussen de sites wilt delen.

 • De subsites machtigingen van bovenliggende sites wilt laten overnemen.

 • Lijsten tussen de sites wilt delen.

 • Ontwerpelementen (zoals thema's of stijlen) tussen de sites wilt delen.

Kies voor sites op het hoogste niveau in afzonderlijke siteverzamelingen wanneer u:

 • Verschillende sites afzonderlijk wilt beveiligen.

  Opmerking: Hoewel u unieke machtigingen voor een subsite kunt gebruiken, kunnen zich situaties voordoen waarin u er zeker van wilt zijn dat twee sites geen gebruikers en machtigingen gemeenschappelijk hebben. In die gevallen kunt u beter afzonderlijke siteverzamelingen gebruiken.

 • De siteverzameling in de toekomst mogelijk naar een andere database wilt verplaatsen.

 • Alleen van die bepaalde site een reservekopie wilt kunnen maken of terugzetten.

 • Het bereik van een workflow tot alleen die bepaalde site wilt beperken.

 • Een afzonderlijk zoekbereik voor alleen die bepaalde site wilt hebben.

Naar boven

Een subsite in een bestaande site maken

Voordat u een site maakt, moet u controleren of u zich inderdaad op de locatie op uw site bevindt waar u de nieuwe subsite wilt maken.

Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken op de pagina Alle site-inhoud.

Tip: In de meeste gevallen kunt u het menu Siteacties Menu Siteacties gebruiken en deze stap overslaan.

 1. Klik onder Webpagina's op Sites en werkruimten.

 2. Typ in de sectie Titel en beschrijving een titel voor uw site. De titel is vereist.

  De titel verschijnt boven aan de webpagina en in navigatie-elementen waarmee de gebruiker de site kan zoeken en openen.

 3. Typ een beschrijving van het doel van uw site in het vak Beschrijving. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving verschijnt boven aan de webpagina en geeft de gebruikers een indruk van het doel van uw site.

 4. Typ in de sectie Adres van website een URL voor uw site. Het eerste deel is al voor u ingevuld.

  Gebruik geen van de volgende speciale tekens in het webadres om eventuele problemen bij het bijwerken of wijzigen van de site te voorkomen.

  Speciale tekens die u moet vermijden

  Speciale tekens die u moet vermijden

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Klik in de sectie Sjabloonselectie op het gewenste tabblad en selecteer vervolgens de gewenste sitesjabloon.

  Voorbeelden van veelgebruikte sitesjablonen

 6. Selecteer in de sectie Machtigingen of u toegang wilt verlenen aan dezelfde gebruikers die toegang hebben tot deze bovenliggende site of aan een unieke groep gebruikers.

  Als u klikt op Unieke machtigingen gebruiken kunt u later machtigingen instellen, nadat het invoeren van informatie op de huidige pagina is voltooid.

 7. Selecteer in de sectie Navigatie of u de nieuwe subsite zichtbaar wilt maken in de navigatie van de bovenliggende site.

  De balk Snel starten wordt standaard weergegeven aan de zijkant van de meeste gebruikerspagina's, direct onder de koppeling Alle site-inhoud weergeven. De bovenste koppelingsbalk wordt weergegeven als een of meer tabbladen met hyperlinks bovenaan op alle pagina's van een site.

 8. Geef in de sectie Navigatieovername op of u de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wilt overnemen, of dat u uw eigen groep koppelingen op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven.

  Deze instelling bepaalt tevens of de nieuwe site als onderdeel van de breadcrumbnavigatie op de bovenliggende site wordt weergegeven. De breadcrumbnavigatie bestaat uit een set hyperlinks waarmee sitegebruikers snel omhoog in de sitehiërarchie van een siteverzameling (bijvoorbeeld Congresplanning) kunnen gaan. Wanneer u omlaag gaat in de sitehiërarchie, wordt de breadcrumbnavigatie weergegeven op de pagina waar u naar toe bent gegaan. Als u op Nee klikt, wordt de breadcrumbnavigatie van de bovenliggende site niet op uw subsite weergegeven.

 9. Klik op Maken.

  Als u hebt opgegeven dat u de subsite dezelfde machtigingen als de bovenliggende site wilt geven, wordt de nieuwe site gemaakt wanneer u op Maken klikt. Als u hebt opgegeven dat u unieke machtigingen wilt toewijzen, verschijnt de pagina Groepen instellen voor deze site. Op deze pagina kunt u groepen voor de subsite instellen.

 10. Op de pagina Groepen instellen voor deze site geeft u aan of u nieuwe groepen wilt maken of bestaande groepen wilt gebruiken voor bezoekers, leden en eigenaren van deze site. Voer in elke sectie een van de volgende handelingen uit:

  • Als u klikt op Een nieuwe groep maken kunt u de automatisch gemaakte naam voor de nieuwe SharePoint-groep accepteren of een nieuwe naam typen. Vervolgens kunt u de gewenste personen toevoegen. Klik op het pictogram met het vinkje om de namen die u typt te controleren, of klik op het pictogram Adresboek als u in uw adreslijst naar meer namen wilt zoeken.

   In de sectie Bezoekers van deze site kunt u tevens alle geverifieerde gebruikers aan de groep Bezoekers toevoegen, waarmee u de groepsleden automatisch machtiging verleent om de inhoud op uw site te lezen.

  • Als u op Een bestaande groep gebruiken klikt, moet u vervolgens de gewenste SharePoint-groep in de lijst selecteren.

   Als u verschillende SharePoint-groepen hebt, wordt de lijst mogelijk verkort weergegeven. Klik op Meer om de volledige lijst te zien of op Minder om de lijst verkort weer te geven.

 11. Klik op OK.

Naar boven

Een site op het hoogste niveau maken met de functie Zelf sites maken

Voordat u een site kunt maken met de functie Zelf sites maken, moet de beheerder deze functie inschakelen in Centraal beheer van SharePoint.

Als de functie Zelf sites maken is ingeschakeld, wordt een aankondiging met een koppeling voor het maken van een site weergegeven in de lijst Aankondigingen op de site. Als u de aankondiging niet ziet, vraag dan uw beheerder naar informatie over de URL voor het zelf maken van sites.

 1. Ga naar de site op het hoogste niveau in de siteverzameling.

  Als u zich in een subsite van de site op het hoogste niveau bevindt, klikt u op de introductiepagina op de bovenste koppelingsbalk of op de eerste site in de hiërarchie van de breadcrumbnavigatie. Als uw breadcrumb bijvoorbeeld Team site>Marketing>Projecten is (omdat u zich op de pagina Projecten van de sitepagina Marketing bevindt), klikt u op Team site.

 2. Ga op de introductiepagina van de site op het hoogste niveau naar de lijst Aankondigingen.

  Als u op de introductiepagina geen aankondiging voor de functie Zelf sites maken ziet, kunt u de volledige lijst weergeven door te klikken op Aankondigingen. Als de lijst Aankondigingen niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en zoekt u vervolgens onder Lijsten naar Aankondigingen.

  Tip: Als u al een URL hebt voor het zelf maken van sites, kunt u deze URL direct op de adresbalk van uw browser typen of plakken, zonder dat u de aankondiging voor het zelf maken van sites hoeft op te zoeken.

 3. Klik in de aankondiging met de titel Zelf sites maken op de URL voor het maken van een nieuwe website. Als u de URL niet ziet, klikt u op de aankondiging om deze volledig te openen.

  De aankondiging heeft standaard de naam Zelf sites maken, maar het kan zijn dat uw beheerder deze naam heeft aangepast.

 4. Typ op de pagina Nieuwe SharePoint-site in de sectie Titel en beschrijving een titel voor uw site. De titel is vereist.

  De titel verschijnt boven aan de webpagina en in navigatie-elementen waarmee de gebruiker de site kan zoeken en openen.

 5. Typ in de sectie Titel en beschrijving een beschrijving van het doel van uw site in het vak Beschrijving. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving verschijnt boven aan de webpagina en geeft de gebruikers een indruk van het doel van uw site.

 6. Typ in de sectie Adres van website een URL voor uw site. Het eerste deel is al voor u ingevuld.

  Gebruik geen van de volgende speciale tekens in het webadres om eventuele problemen bij het bijwerken of wijzigen van de site te voorkomen.

  Speciale tekens die u moet vermijden

  Speciale tekens die u moet vermijden

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Klik in de sectie Sjabloonselectie op het gewenste tabblad en selecteer vervolgens de gewenste sitesjabloon.

  Voorbeelden van veelgebruikte sitesjablonen

  • Team site     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die teams kunnen gebruiken om informatie toe te voegen, in te delen en te delen. De sjabloon omvat een documentbibliotheek en eenvoudige lijsten zoals Aankondigingen, Agenda, Contactpersonen en Koppelingen.

  • Lege site     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken met een lege introductiepagina die u vervolgens wilt aanpassen. U kunt een programma voor webontwerp gebruiken dat compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, en daarmee interactieve lijsten of andere functies toevoegen.

  • Documentwerkruimte     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die is bedoeld om uw teamleden te helpen samen aan documenten te werken. Deze sjabloon omvat een documentbibliotheek waarin het primaire document en de ondersteunende bestanden worden opgeslagen, de lijst Taken voor toegewezen taken en de lijst Koppelingen voor bronnen die betrekking hebben op het document.

  • Wiki     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waarop gebruikers in een handomdraai webpagina's kunnen toevoegen, bewerken en koppelen.

  • Blog     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waarop gebruikers informatie kunnen posten en anderen hierop commentaar kunnen geven.

  • Basisvergaderwerkruimte     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die u helpt bij het plannen, organiseren en bijhouden van vergaderingen met de rest van het team. De sjabloon omvat de volgende lijsten: Doelstellingen, Aanwezigen, Agenda en Documentbibliotheek.

  • Lege vergaderwerkruimte     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een lege vergaderwerkruimte wilt maken die u naar behoefte kunt aanpassen.

  • Vergaderwerkruimte voor besluitvorming     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die ideaal is voor het doornemen van documenten en het vastleggen van besluiten die tijdens de vergadering worden genomen. De sjabloon omvat de volgende lijsten: Doelstellingen, Aanwezigen, Agenda, Documentbibliotheek, Taken en Beslissingen.

  • Vergaderwerkruimte voor informele bijeenkomst     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die u helpt bij het plannen en coördineren van informele bijeenkomsten. De sjabloon omvat de volgende lijsten: Aanwezigen, Routebeschrijving, Benodigdheden, Discussies en Afbeeldingsbibliotheek.

  • Vergaderwerkruimte met meerdere pagina's     Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken met alle basisbenodigdheden voor het plannen, organiseren en bijhouden van uw vergadering op meerdere pagina's. De sjabloon omvat naast de lijsten Doelstellingen, Aanwezigen en Agenda twee lege pagina's die u naar eigen inzicht kunt aanpassen.

 8. Klik op Maken.

  De pagina Groepen instellen voor deze site wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u groepen voor de site instellen.

 9. Accepteer in elke sectie van de pagina Groepen instellen voor deze site de automatisch gemaakte naam voor de nieuwe SharePoint-groep, of typ een nieuwe naam. Voeg vervolgens de gewenste personen of groepen toe. Klik op het pictogram met het vinkje om de namen die u typt te controleren, of klik op het pictogram Adresboek als u in uw adreslijst naar meer namen wilt zoeken.

 10. Klik op OK.

Naar boven

Andere manieren om sites te maken

Als u beheerder of ontwikkelaar bent, of als u een webontwerpprogramma hebt dat compatibel is met Windows SharePoint Services, zijn er nog een aantal andere manieren waarop u sites kunt maken.

 • Sites maken in Centraal beheer van SharePoint    Als u serverbeheerder bent, kunt u siteverzamelingen maken met behulp van Centraal beheer van SharePoint. Zie de Help van Centraal beheer en de Windows SharePoint Services Planning Guide voor meer informatie.

 • Sites maken met een opdrachtregelbewerking     Als u beheerder bent, kunt u sites maken met behulp van de opdracht createsites en de bijbehorende parameters. Zie de Help van Centraal beheer en de Windows SharePoint Services Planning Guide voor meer informatie.

 • Sites maken via programmacode    Als u ontwikkelaar bent, kunt u met programmacode sites maken en aanpassen. Zie Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center voor meer informatie.

 • Sites maken met een compatibel webontwerpprogramma    Als u een webontwerpprogramma hebt dat compatibel is met Windows SharePoint Services kunt u met dit programma sites maken en aanpassen. Zie de Help van het desbetreffende programma voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×