Een site-inhoudstype wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wat wilt u doen?

Een documentsjabloon aan een site-inhoudstype koppelen

Een werkstroom toevoegt aan een site-inhoudstype

Een workflow verwijderen uit een inhoudstype

Een bestaande kolom toevoegen aan een site-inhoudstype

Een nieuwe kolom toevoegen aan een site-inhoudstype

De volgorde van de kolommen voor een site-inhoudstype wijzigen

Instellingen van documentinformatiepaneel wijzigen

Een informatiebeheerbeleid toevoegen

Documentconversies beheren

Met een site-inhoudstype worden de kenmerken van een document, map of lijstitem beschreven. Elk site-inhoudstype kan het volgende aangeven:

 • Een set eigenschappen.

 • Formulieren waarmee de eigenschappen kunnen worden bewerkt en weergegeven.

 • Beschikbare workflows voor het document of lijstitem.

 • De documentsjabloon die wordt gebruikt.

Leden van de groep Site naam eigenaren kunnen inhoudstypen voor de site wijzigen. Standaard worden alle inhoudstypen die gegevens overnemen uit een inhoudstype dat u ook bijgewerkt met de wijzigingen.

Een documentsjabloon koppelen aan een site-inhoudstype

Opmerking: Documentsjablonen kunnen alleen worden gekoppeld aan inhoudstypen voor documenten, niet voor mappen, lijsten of discussieborden.

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik in de sectie Galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik op de pagina Galerie met Site-inhoudstypen op de koppeling voor het site-inhoudstype dat u wilt configureren.

 4. Klik in de sectie Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 5. Typ de URL van een bestaande documentsjabloon of een nieuwe documentsjabloon uploaden in de sectie Documentsjabloon . De volgende tabel bevat de typen van URL's die u kunt gebruiken. De voorbeelden zijn gebaseerd op de map voor site-inhoudstype resource (dat wil zeggen de map met de bestanden voor site-inhoudstypen) wordt http://contoso/_cts/ContentTypeName/ en de documentsjabloon docname.doc.

  Opmerking: Er bestaat een resource-map in de vorm van _cts/NaamInhoudstype (NaamInhoudstype is waar de naam van de site-inhoudstype) op het hoofdniveau van elke site.

Naam URL

Voorbeeld

In relatie tot server

/_cts/NaamInhoudstype/docnaam.doc

Absoluut

http://contoso/_cts/NaamInhoudstype/docnaam.doc

In relatie tot bronmap

docnaam.doc

In relatie tot site

~/site/NaamBibliotheek/docnaam.doc

 1. Geef in de sectie Alleen-lezen aan of dit inhoudstype kan worden gewijzigd of alleen-lezen is.

 2. Geef in de sectie Sites en lijsten bijwerken aan of de door u gemaakte wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de onderliggende inhoudstypen van dit inhoudstype.

  Als u Ja selecteert, worden de door u gemaakte wijzigingen ook doorgevoerd in de onderliggende inhoudstypen.

Naar boven

Een workflow toevoegen aan een site-inhoudstype

Door een inhoudstype te voorzien van een workflow biedt u eindgebruikers de mogelijkheid de workflow uit te voeren op alle exemplaren van het inhoudstype in een lijst of bibliotheek. Workflows kunnen worden toegevoegd aan alle inhoudstypen, met inbegrip van verborgen en aangepaste inhoudstypen. Wanneer een inhoudstype wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, worden tevens alle bijbehorende workflowkoppelingen gekopieerd naar deze lijst en gekoppeld aan items van het desbetreffende inhoudstype.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bevat een aantal werkstroomsjablonen die bedrijfsprocessen beantwoorden. Drie werkstromen worden automatisch aan het inhoudstype Document gekoppeld: goedkeuring en verzamelen van Feedback verzamelen van handtekeningen. Systeembeheerders kunnen ook aangepaste werkstromen maken.

Opmerking: Als u een workflow aan een site-inhoudstype wilt toevoegen, moet deze eerst in uw siteverzameling zijn geïmplementeerd. Neem contact op met de serverbeheerder als de workflow die u wilt toevoegen niet beschikbaar is.

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. In de sectie galerieën op Site-inhoudstypenen selecteer vervolgens het inhoudstype waaraan u wilt toevoegen van een werkstroom.

 3. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie Instellingen op Werkstroominstellingen.

 4. Klik op de pagina Workflowinstellingen wijzigen op Workflow toevoegen.

 5. De te gebruiken werkstroomsjabloon selecteren op de pagina werkstroom toevoegen en typ vervolgens een naam die de werkstroom voor het inhoudstype onderscheidt.

  Gebruikers zien deze naam bij het starten van de workflow en bij het weergeven van de workflowstatus. U kunt dus het beste een korte naam opgeven waarmee het bedrijfsproces wordt beschreven.

 6. Volg de instructies in het onderwerp, de workflowinstellingen voor een site-inhoudstype wijzigen, de Werkstroominstellingen configureren.

 7. Als de werkstroom die u toevoegt, een pagina Werkstroom aanpassen bevat , klikt u op volgende om te gaan naar de pagina Werkstroom aanpassen , kies de gewenste instellingen en klik vervolgens op OK.

  Als de werkstroom die u toevoegt geen pagina Werkstroom aanpassen , klikt u op OK.

Naar boven

Een workflow verwijderen uit een inhoudstype

Wanneer u een workflow verwijdert uit een inhoudstype, worden alle workflowexemplaren beëindigd die worden uitgevoerd en worden de bijbehorende geschiedenis en taken van deze exemplaren verwijderd. U kunt er desgewenst voor kiezen dat alle workflowexemplaren die in uitvoering zijn, worden voltooid, en dat geen nieuwe exemplaren mogen worden gestart.

Wanneer u een workflowkoppeling met een inhoudstype verwijdert waarvan andere (onderliggende) inhoudstypen instellingen overnemen, wordt niet alleen de workflow verwijderd bij deze onderliggende inhoudstypen, maar worden tevens alle workflowexemplaren op basis van deze koppeling die in uitvoering zijn, onmiddellijk beëindigd en worden tevens de bijbehorende geschiedenis en taken verwijderd.

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. In de sectie galerieën op Site-inhoudstypenen selecteer vervolgens het inhoudstype waaraan u wilt toevoegen van een werkstroom.

 3. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie Instellingen op Werkstroominstellingen.

 4. Klik op de pagina Werkstroominstellingen wijzigen op een workflow verwijderen.

 5. Klik op de pagina Werkstromen verwijderen naar de werkstroom die u wilt verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een werkstoom wilt verwijderen en alle workflowexemplaren wilt beëindigen die in uitvoering zijn, klikt u op Verwijderen naast de workflow.

  • Als u wilt toestaan dat workflowexemplaren in uitvoering voltooid worden, maar niet dat nieuwe workflowexemplaren worden gestart, klikt u op Geen nieuwe exemplaren naast de workflow.

 6. Klik op OK.

  Ga op een van de volgende manieren te werk, wanneer u wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden toegepast op alle inhoudstypen die eigenschappen overnemen van dit inhoudstype:

  • Als u de workflow wilt verwijderen van dit inhoudstype, maar niet van inhoudstypen die hiervan eigenschappen overnemen (onderliggende inhoudstypen), klikt u op Annuleren. De workflow blijft beschikbaar voor de onderliggende inhoudstypen.

  • Als u deze workflowkoppeling wilt verwijderen van alle onderliggende inhoudstypen en alle uitgevoerde workflows die zijn gebaseerd op deze workflowkoppeling wilt verwijderen, klikt u op OK. Afhankelijk van de grootte van de siteverzameling en het aantal uitgevoerde workflows, kan deze bewerking enige tijd in beslag nemen.

Naar boven

Een bestaande kolom toevoegen aan een site-inhoudstype

Voer de volgende procedure uit als u een kolom wilt toevoegen die al is gedefinieerd op uw site of in de bovenliggende site voor het site-inhoudstype.

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik in de sectie Galerieën op Site-inhoudstypen.

 4. Klik op de pagina Galerie met Site-inhoudstypen op de site-inhoudstype dat u wilt configureren.

 5. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie kolommen op toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

  De pagina Kolommen toevoegen aan een Site-inhoudstype wordt weergegeven.

 6. Ga naar het gedeelte Kolommen selecteren en selecteer de groep waarop u wilt filteren in de keuzelijst Kolommen selecteren uit.

  In de volgende tabel vindt u de groepen die standaard beschikbaar zijn met de typen kolommen die ze bevatten.

Geselecteerde groep(en)

Resulterende weergave

Alle groepen

Alle kolommen die voor elke groep beschikbaar zijn.

Basis kolommen

Kolommen die voor veel typen lijsten en bibliotheken worden gebruikt.

Core Contact- en Agendakolommen

Kolommen in lijsten met contactpersonen en agenda. Deze kolommen worden meestal gebruikt om metagegevens van client contact- en agenda's, zoals Microsoft Office Outlook 2007te synchroniseren.

Document-Core-kolommen

Standaard documentkolommen van de Dublin Core-metagegevensset. Veel van deze kolommen maken deel uit van de Microsoft Office-kerneigenschappenset.

Core taak en probleem kolommen

Kolommen in taken en lijsten. Deze kolommen worden meestal gebruikt voor het synchroniseren van metagegevens vanuit taken en actie programma, zoals Office Outlook 2007.

Uitgebreide kolommen

Een set speciale kolommen.

 1. Selecteer de kolom die u wilt toevoegen in de keuzelijst Beschikbare kolommen en klik op Toevoegen.

  Tip: Als u snel meerdere kolomtypen wilt toevoegen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de verschillende beschikbare kolommen klikt die u wilt toevoegen.

 2. Geef in de sectie Lijst- en site-inhoudstypen bijwerken aan of de de door u gemaakte wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de onderliggende site-inhoudstypen van dit site-inhoudstype.

 3. Klik op OK als u klaar bent met het toevoegen van de gewenste kolommen.

Naar boven

Een nieuwe kolom toevoegen aan een site-inhoudstype

Volg deze procedure om een nieuwe kolom te definiëren en toe te voegen aan een site-inhoudstype. De kolom die u maakt, wordt beschikbaar voor de site waarop de kolom is gemaakt en voor de onderliggende sites hiervan. Nadat u de nieuwe kolom hebt gemaakt, kunt u deze toevoegen aan andere inhoudstypen en ook aan lijsten en bibliotheken. Als u niet wilt dat uw nieuwe kolom door anderen wordt gebruikt, kunt u de kolom verbergen door deze toe te voegen aan een nieuwe groep met de naam '_Verborgen'.

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik op de pagina Galerie met Site-inhoudstypen op de site-inhoudstype dat u wilt configureren.

  De configuratiepagina voor het geselecteerde site-inhoudstype wordt weergegeven.

 4. Klik in het gedeelte Kolommen op Toevoegen vanuit nieuwe sitekolom.

 5. Typ een naam voor het nieuwe kolomtype op de pagina Nieuwe sitekolom in de sectie naam en Type en selecteer vervolgens het type gegevens dat kan worden opgeslagen in deze kolom.

  Tip: Namen van kolommen zijn niet hoofdlettergevoelig. Als in uw siteverzameling bijvoorbeeld al een kolom is gedefinieerd met de naam Beschrijving, kunt u geen nieuwe kolom maken met de naam beschrijving.

 6. Selecteer in het gedeelte Groep een bestaande groep of typ de naam van een nieuwe groep waarin u deze nieuwe kolom wilt opslaan.

 7. Geef in de sectie Aanvullende kolominstellingen eventuele extra kolominstellingen op. Hier kunt u bijvoorbeeld een beschrijving voor de kolom typen, aangeven of de informatie voor deze kolom verplicht is en hoeveel tekens deze kolom maximaal kan bevatten, of u kunt een standaardwaarde voor de kolom opgeven.

 8. Geef in de sectie Lijst- en site-inhoudstypen bijwerken aan of de de door u gemaakte wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de onderliggende site-inhoudstypen van dit site-inhoudstype.

 9. Klik op OK als u klaar bent met het toevoegen van de gewenste kolommen.

Naar boven

De volgorde van kolommen wijzigen voor een site-inhoudstype

 1. Ga op de introductiepagina voor de siteverzameling naar het menu Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik op de pagina Galerie met Site-inhoudstypen op de koppeling voor het site-inhoudstype dat u wilt configureren.

  De configuratiepagina voor het geselecteerde site-inhoudstype wordt weergegeven.

 4. Klik in de sectie Kolommen op Kolomvolgorde.

 5. Gebruik de vervolgkeuzelijsten in de kolom Positie van bovenaf om de kolommen te rangschikken zoals u wilt.

 6. Geef in het gedeelte Sites en lijsten bijwerken aan of de onderliggende site-inhoudstypen die kenmerken van dit site-inhoudstype overnemen al dan niet moeten worden bijgewerkt indien u wijzigingen aanbrengt.

Naar boven

Instellingen van het documentinformatiepaneel wijzigen

Het documentinformatiescherm eindgebruikers bekijken en de eigenschappen van het type inhoud direct in een document 2007 Microsoft Office-systeem wijzigen. Bijvoorbeeld als het documentinhoudstype voor uw siteverzameling een statuskolom heeft, kunt eindgebruikers bekijken van de eigenschap Status op het documentinformatiescherm en wijzig de status van concept in definitief. Wanneer het document terug naar de server is opgeslagen, wordt de wijziging wordt bijgewerkt in de kolom Status.

Het documentinformatiepaneel is een Microsoft Office InfoPath-formulier dat automatisch wordt gemaakt in een Office 2007-versie-document en dat de bewerkbare eigenschappen van het document op de server weerspiegelt. Wanneer u een inhoudstype configureert, kunt u een InfoPath-formulier genereren dat is gebaseerd op de eigenschappen van het inhoudstype. Daarna kunt u het formulier, net als elk ander InfoPath-formulier, aanpassen en implementeren. Het document verwijst daarna naar het aangepaste formulier. Eindgebruikers kunnen documenteigenschappen gemakkelijk weergeven of bewerken met het documentinformatiepaneel, dat bovenaan in een Office-document wordt weergegeven.

 1. Ga naar de introductiepagina van de siteverzameling, klik op Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik op de pagina Galerie met Site-inhoud op de koppeling voor de site-inhoudstype waaraan het documentinformatiepaneel gekoppeld is.

 4. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie Instellingen op documentinformatiepaneel-instellingen.

 5. Klik op de pagina Instellingen van documentinformatiepaneel opgeven welke sjabloon die u wilt gebruiken voor het documentinformatiepaneel.

  • Als u nog geen sjabloon hebt, kunt u een aangepaste sjabloon maken in InfoPath door te klikken op Een nieuwe aangepaste sjabloon maken.

  • Als u een aangepaste sjabloon wilt gebruiken waarover u beschikt, kunt u deze uploaden door te klikken op Bladeren of kunt u ernaar verwijzen vanuit een gedeelde locatie, zoals een UNC-pad. Het pad wordt in het document geplaatst en wordt vervolgens gebruikt om het documentinformatiepaneel weer te geven wanneer het document wordt geopend.

  • Als u de standaardsjabloon wilt blijven gebruiken die automatisch wordt gemaakt, of als u hiernaar terug wilt gaan, selecteert u Standaardsjabloon voor Microsoft Office-toepassingen gebruiken.

   In de standaardsjabloon voor Microsoft Office worden de kolommen vermeld die zijn gedefinieerd voor het inhoudstype.

 6. Schakel het selectievakje om het documentinformatiepaneel voor elk document dat wordt gemaakt met het inhoudstype weer te geven in de sectie Altijd weergeven .

  Deze instelling zorgt ervoor dat het documentinformatiepaneel wordt weergegeven wanneer een bestaand document van dit inhoudstype wordt geopend en wanneer het de eerste keer wordt opgeslagen. Standaard wordt het documentinformatiepaneel altijd weergegeven wanneer een nieuw document wordt gemaakt vanuit de siteverzameling of wanneer de naam van een document wordt gewijzigd en het vervolgens op dezelfde locatie wordt opgeslagen.

 7. Klik op OK om de wijzigingen voor het documentinformatiepaneel in te laten gaan.

Naar boven

Een beleid voor informatiebeheer toevoegen

Wanneer u een informatiebeheerbeleid toevoegt aan een inhoudstype, kunt u beleidsfuncties eenvoudig koppelen aan meerdere lijsten of bibliotheken. U kunt ervoor kiezen een bestaand informatiebeheerbeleid toe te voegen of een uniek beleid maken dat specifiek is voor een afzonderlijk inhoudstype.

Opmerking: Een beleid voor informatiebeheer kan ook worden toegevoegd aan een inhoudstype dat bij lijsten hoort. Het beleid wordt dan alleen toegepast op items in deze lijst die gebruikmaken van het inhoudstype.

 1. Ga naar de introductiepagina van de siteverzameling, klik op Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Selecteer het inhoudstype dat u wilt toevoegen van een beleid op de pagina Galerie met Site-inhoud .

 4. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie Instellingen op beleidsinstellingen voor informatiebeheer.

 5. Klik op de pagina Beleidsinstellingen voor informatiebeheer Geef op welk beleid die u wilt gebruiken:

  • Als u een bestaand beleid wilt toepassen op het inhoudstype, selecteert u Siteverzamelingsbeleid gebruiken, selecteert u de naam van het beleid in de lijst en klikt u op OK.

  • Als u een uniek beleid wilt maken voor het inhoudstype, gaat u als volgt te werk:

   1. Selecteer Beleid definiëren en klik op OK.

   2. Typ een naam en beschrijving voor het beleid op de pagina Beleid bewerken en klikt u vervolgens een korte beleidsverklaring die aan gebruikers dit artikel wordt uitgelegd wat het beleid is bedoeld voor schrijven. Een verklaring omtrent het informatiebeheerbeleid kan maximaal 512 tekens lang zijn.

   3. Gebruik de informatie in het onderwerp van de functies voor configureren van een informatiebeheerbeleid, voor het instellen van de functies die u wilt koppelen aan het beleid.

Naar boven

Documentconversies beheren

Sitebeheerders kunnen documentconversies inschakelen, zodat eindgebruikers documenten van een bepaald bestandstype kunnen converteren naar een andere indeling. Documentconversie voor site-inhoudstypen biedt sitebeheerders tevens de mogelijkheid om inhoudstypen zodanig te configureren dat instellingen worden opgeslagen waarmee wordt bepaald welke conversieprogramma's beschikbaar zijn en hoe deze conversieprogramma's werken met documenten met het desbetreffende inhoudstype. Er zijn een aantal documentconversieprogramma's opgenomen in Office SharePoint Server 2007 en wellicht beschikt uw organisatie over extra aangepaste conversieprogramma's. Nadat documentconversie is ingeschakeld in Centraal beheer, zijn de conversieprogramma's standaard beschikbaar voor alle site-inhoudstypen die in een documentbibliotheek kunnen worden gebruikt. Dit geldt onder andere voor de volgende inhoudstypen:

 • Documentinhoudstypen, zoals Basispagina, Document, Formulier en Afbeelding

 • Inhoudstypen voor pagina-indeling, zoals Artikelpagina, Omleidingspagina en Welkomstpagina

Ingeschakelde conversieprogramma's zijn beschikbaar voor eindgebruikers wanneer zij een document van een bepaald inhoudstype selecteren en vervolgens op Document converteren klikken in het snelmenu. Alleen de conversieprogramma's die horen bij het bestandstype van het document (bijvoorbeeld, .DOCX) worden vermeld.

Wanneer er meer conversieprogramma's zijn voor een bestandstype, zoals XML, wilt u wellicht de lijst met conversieprogramma's zodanig bewerken dat gebruikers alleen die conversieprogramma's zien die relevant zijn voor documenten van het desbetreffende inhoudstype. Daarnaast is het mogelijk dat u configuratieopties wilt wijzigen voor een conversieprogramma. Voor beide situaties kunt u de volgende stappen gebruiken om wijzigingen aan te brengen in documentconversieprogramma's.

 1. Wijs op de introductiepagina van de siteverzameling Site-instellingen aan in het menu Siteacties en klik op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Selecteer het inhoudstype waarvoor u wilt Documentconversie beheren op de pagina Galerie met Site-inhoud .

 4. Klik op de pagina Site-inhoudstype in de sectie Instellingen op Documentconversie voor dit inhoudstype beheren.

  Opmerking: Documentconversieprogramma's zijn alleen beschikbaar voor documentinhoudstypen.

 5. Schakel het selectievakje uit voor alle conversieprogramma's die u niet wilt weergeven voor eindgebruikers. Controleer of alle conversieprogramma's die u wilt gebruiken, zijn geselecteerd en klik op Toepassen.

 6. Als naast het conversieprogramma dat u wilt gebruiken de optie Configureren wordt weergegeven, kunt u hierop klikken om nieuwe conversie-instellingen te definiëren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×