Een site-inhoudstype maken of aanpassen

Een site-inhoudstype maken of aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Site-inhoudstypen kunnen u eenvoudig kunt consistentie opgeven voor een hele site. Als site-eigenaar, maken of aanpassen van een inhoudstype met de kenmerken die u wilt gebruiken, zoals een bepaalde sjabloon, specifieke metagegevens, enzovoort. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker kiest een item in het menu Nieuw Item of een Nieuw Document , kunt u ervoor zorgen dat de aangepaste inhoud wordt gebruikt.

Menu Nieuw Document met aangepaste inhoudstypen in een SharePoint

Zie Inleiding tot inhoudstypen en het publiceren van inhoudstypen voor meer informatie over inhoudstypen.

Belangrijk: Om site-inhoudstypen voor een site te maken hebt u de machtiging Volledig beheer voor de desbetreffende site nodig. Om site-inhoudstypen te maken voor de site op het hoogste niveau in een siteverzameling, moet u siteverzamelingsbeheerder zijn.

Voer de volgende stappen uit als u een site-inhoudstype wilt maken dat personen overal op een site kunnen gebruiken:

Een inhoudstype maken

 1. Ga naar de site waarvoor u een site-inhoudstype wilt maken.

 2. Klik op instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik op Site-inhoudstypen onder Web Designer-galerieën.

  Opties Web Designer-galerieën van de pagina Site-instellingen in SharePoint Online

  In de galerie ziet u alle bestaande site-inhoudstypen, ingedeeld in groepen. Het inhoudstype dat u kiest, wordt de bovenliggende groep van het nieuwe inhoudstype.

 4. Selecteer in het vak Groep weergeven de groep die u wilt gebruiken en kies vervolgens Maken.

 5. Geef op de pagina Nieuw site-inhoudstype een naam en beschrijving op voor het nieuwe inhoudstype.

  Dialoogvenster voor het maken van inhoudstypen
 6. Selecteer in de sectie Bovenliggend inhoudstype: de naam van de bovenliggende groep en kies vervolgens het Bovenliggende inhoudstype.

 7. Bepaal in de sectie Groep of u het nieuwe inhoudstype in een bestaande groep plaatst of dat u een nieuwe groep maakt.

 8. Klik op OK.

Wanneer door SharePoint het nieuwe inhoudstype wordt gemaakt, wordt de pagina Site-inhoudstype ervoor geopend, waar u het inhoudstype verder kunt aanpassen.

 1. Ga naar de startpagina van de site die het inhoudstype bevat dat u een nieuwe naam wilt geven.

 2. Klik op instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Klik in de groep Web Designer-galerieën op Site-inhoudstypen.

 4. Klik in de Site-inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

 5. Klik op de pagina Site-inhoudstype onder Instellingen op Naam, beschrijving en groep.

 6. Wijzig in het tekstvak Naam van de sectie Naam en beschrijving de naam van het inhoudstype.

 7. Klik op OK als u klaar bent.

U kunt een Word-, Excel- of PowerPoint-sjabloon koppelen aan een inhoudstype om ervoor te zorgen dat documenten consistente inhoud hebben op een hele site en op subsites.

Het is bijvoorbeeld wenselijk dat medewerkers een standaard-Excel-sjabloon gebruiken bij het maken van hun weekurenstaat. Als u de sjabloon koppelt aan een inhoudstype Urenstaat, wordt de juiste sjabloon automatisch in het werkblad geladen wanneer het inhoudstype Urenstaat wordt gebruikt.

U kunt het gebruikers nog gemakkelijker maken door het inhoudstype Urenstaat toe te voegen aan een bibliotheek. Gebruikers kunnen dan de juiste urenstaat openen door te klikken op Urenstaat in het vervolgmenu Nieuw document. Zie Een inhoudstype toevoegen aan een lijst of bibliotheek voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om een sjabloon aan een site-inhoudstype te koppelen.

 1. Ga naar de site waarvoor u een sjabloon aan een site-inhoudstype wilt koppelen.

 2. Klik op de knop voor instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Kies Site-inhoudstypen onder Web Designer-galerieën.

 4. Klik op de naam van het inhoudstype die u wilt wijzigen door deze te koppelen aan een Word-, Excel- of PowerPoint-sjabloon.

 5. Klik onder Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 6. Voer de locatie van de sjabloon in:

  • Als de sjabloon op uw site is opgeslagen, klikt u op Typ de URL van een bestaande documentsjabloon: en typt u vervolgens de URL voor de sjabloon die u wilt gebruiken.

  • Als de documentsjabloon is opgeslagen op de lokale computer, klikt u op Een nieuwe documentsjabloon uploaden: en vervolgens op Bladeren. Zoek in het dialoogvenster Bestand kiezen het bestand dat u wilt gebruiken, selecteer dit en klik vervolgens op Openen.

   Sjabloontekstvakken toevoegen op de pagina Geavanceerde instellingen voor een inhoudstype

 7. Klik onder Alle onderliggende inhoudstypen van dit type bijwerken? op Ja als u alle inhoudstypen die kenmerken van dit inhoudstype overnemen, wilt bijwerken met de documentsjabloon.

 8. Klik op OK .

De kolommen voor een inhoudstype staan voor metagegevens. Als u een metagegevenselement wilt toevoegen, voegt u een nieuwe kolom toe.

Uw organisatie wil bijvoorbeeld specifieke metagegevens bijhouden voor inkooporders, zoals rekeningnummer, projectnummer en projectmanager. Als u kolommen toevoegt voor deze gegevens aan het inhoudstype voor inkooporders, wordt door SharePoint aan gebruikers gevraagd om de informatie op te geven wanneer ze hun werk opslaan. Bovendien kunt u als u het inhoudstype aan een lijst of bibliotheek toevoegt, een weergave definiëren voor de kolommen.

Opmerking: Als u een kolom aan een inhoudstype wilt toevoegen, moet u eerst het inhoudstype selecteren. Als u de inhoudstypen die worden weergegeven niet kunt selecteren, neemt de site de inhoudstypen over van een bovenliggende site. Als u een kolom wilt toevoegen aan het inhoudstype, moet u dit wijzigen op de bovenliggende site.

 1. Ga naar de site waarvoor u een kolom wilt toevoegen aan een site-inhoudstype.

 2. Klik op instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Kies Site-inhoudstypen onder Web Designer-galerieën.

 4. Klik op de naam van het inhoudstype waaraan u een kolom wilt toevoegen.

 5. Klik onder Kolommen op Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

 6. Kies in de sectie Kolommen selecteren, onder Kolommen selecteren van de bovenliggende groep voor de kolom.

 7. Selecteer onder Beschikbare kolommen de naam van de gewenste kolom en klik vervolgens op Toevoegen.

 8. Bepaal in de sectie Lijst- en site-inhoudstypen bijwerken of u alle inhoudstypen wilt bijwerken die kenmerken van dit site-inhoudstype overnemen door Ja of Nee in te schakelen.

Het documentinformatiescherm is beschikbaar voor Word, Excel en PowerPoint in Microsoft Office 2010 en hoger. Het documentinformatiescherm bevat een InfoPath-formulier op deze documenten waarin gebruikers metagegevens in het deelvenster typen kunnen.

Het documentinformatiescherm bevat tekstvakken in een formulier om metagegevens van gebruikers te verzamelen.

Stel dat u er zeker van wilt zijn dat verkopers de bedrijfsnaam en het telefoonnummer voor elke verkoopofferte opgeven. U kunt een inhoudstype Offerte maken en de bedrijfsnaam en het telefoonnummer opnemen in het documentinformatiescherm. Wanneer gebruikers een offertedocument openen, voeren ze de vereiste naam en het vereiste telefoonnummer in of werken ze deze bij. Wanneer de gebruiker het document opslaat, worden in SharePoint de metagegevens automatisch bijgewerkt die als kolommen in de documentbibliotheek zijn opgeslagen.

Zie Metagegevenskolommen toevoegen aan een inhoudstype voor meer informatie over inhoudstypen en metagegevens.

Voer de volgende stappen uit om een documentinformatiescherm in te stellen voor een documentinhoudstype.

 1. Ga naar de site waarvoor u een site-inhoudstype wilt wijzigen.

 2. Klik op de knop voor opties Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 3. Kies Site-inhoudstypen onder Web Designer-galerieën.

 4. Kies de naam van het site-inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Opmerking: Als de namen van de inhoudstypen die worden weergegeven geen hyperlinks zijn, dan neemt deze site de site-inhoudstypen van een andere (bovenliggende) site over. Ga naar de bovenliggende site als u het site-inhoudstype wilt bijwerken.

 5. Klik onder Instellingen op Instellingen van het documentinformatiepaneel.

 6. Ga in het gedeelte Sjabloon voor het documentinformatiepaneel op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een standaardsjabloon wilt gebruiken waarmee de metagegevens (kolommen) worden weergegeven die u voor het inhoudstype hebt gedefinieerd, klikt u op Standaardsjabloon voor Microsoft Office-toepassingen gebruiken.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon wilt gebruiken, klikt u op Een bestaande aangepaste sjabloon gebruiken (URL, UNC, of URN) en typt u vervolgens het pad waar de sjabloon is opgeslagen.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon (XSN) wilt uploaden, klikt u op Bestaand aangepast sjabloon (XSN) uploaden voor gebruik en klikt u vervolgens op Bladeren om de gewenste sjabloon te zoeken.

  • Als u een aangepast paneel wilt maken in InfoPath, klikt u op Een nieuwe aangepaste sjabloon maken.

   Opmerking: Als u deze optie selecteert, wordt de standaardsjabloon geopend in InfoPath, waar u de sjabloon kunt aanpassen.

 7. Geef in de sectie Altijd weergeven op of u wilt dat documenten van dit inhoudstype het informatiescherm automatisch weergeven.

 8. Klik op OK .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×