Een site-inhoudstype maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Over site-inhoudstypen

Overwegingen voor inhoudstypen

Een site-inhoudstype maken

Site-inhoudstypen

Als een site-eigenaar kunt u nieuwe site-inhoudstypen maken. U kunt deze inhoudstypen vervolgens toevoegen aan lijsten en bibliotheken op het siteniveau van de waarop u deze hebt gemaakt, behalve lagere niveaus sites. Er is bijvoorbeeld een site-inhoudstype die u op het hoogste niveau maakt beschikbaar voor lijsten en bibliotheken op alle sites in de siteverzameling. Inhoudstypen die zijn gemaakt op een site lagere niveaus zijn niet beschikbaar voor sites die op een hoger niveau.

Nadat u een site-inhoudstype hebt gedefinieerd, kunt u dit opnieuw gebruiken voor meerdere documentbibliotheken op de huidige site of op andere sites. Op deze manier kunt u inhoud op een duidelijke manier ordenen en dezelfde functionaliteit aan de inhoud koppelen in de gehele documentbeheeroplossing. Als uw organisatie bijvoorbeeld een bepaald type contract gebruikt, kunt u een inhoudstype maken waarmee de metagegevens en de sjabloon voor dat contract, plus de vereiste werkstromen om het contract te wijzigen en te in te vullen, worden gedefinieerd. Als u het inhoudstype voor contracten vervolgens toevoegt aan een documentbibliotheek, zal deze bibliotheek alle definities voor de metagegevens en de werkstromen voor dit gegevenstype bevatten en kunnen auteurs de opgegeven sjabloon gebruiken om nieuwe contracten op te stellen.

Met een site-inhoudstype worden de kenmerken van een document, map of lijstitem beschreven. Elk site-inhoudstype kan het volgende aangeven:

 • Een set eigenschappen.

 • Formulieren waarmee de eigenschappen kunnen worden bewerkt en weergegeven.

 • Werkstromen die u beschikbaar wilt maken voor het document of lijstitem.

Tip: Site-inhoudstypen kunnen verder worden uitgebreid met aangepaste functies.

Wanneer u een site-inhoudstype toevoegt aan een lijst of bibliotheek, geeft u daarmee aan dat die lijst of bibliotheek lijstitems, mappen en documenten van dat inhoudstype kan bevatten. Een exemplaar van een site-inhoudstype dat is gekoppeld aan een lijst heet een lijstinhoudstype.

Naar boven

Over inhoudstypen

Wanneer u een nieuw site-inhoudstype maakt, moet u de volgende punten in overweging nemen:

Inhoud typen worden ingedeeld in een hiërarchie.    De hiërarchie van inhoudstypen kunt een inhoudstype kenmerken overnemen van een ander inhoudstype. Documenten kunt dezelfde kenmerken binnen een organisatie op deze manier, maar deze kenmerken kunnen worden aangepast voor bepaalde sites of lijsten.

Stel dat u in uw bedrijf bepaalde metagegevens wilt opnemen in alle documenten die voor klanten bestemd zijn. Deze metagegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een rekeningnummer en een projectnummer. Wanneer u dan een inhoudstype Bestemd voor klanten maakt op het hoogste niveau (zodat deze metagegevens worden overgenomen in alle andere documenttypen die voor klanten bestemd zijn), weet u zeker dat er rekeningnummers en projectnummers worden gekoppeld aan alle mogelijke soorten documenten voor klanten die in uw organisatie worden gemaakt. Als u op het hoogste niveau nog een verplichte kolom toevoegt aan het inhoudstype Bestemd voor klanten, kunt u aangeven dat alle onderliggende inhoudstypen moeten worden bijgewerkt, zodat de nieuwe kolom wordt toegevoegd aan alle documenten voor klanten.

Nieuwe site-inhoudstypen op basis van een bovenliggend inhoudstype.    Wanneer u een nieuwe site-inhoudstype maakt, moet u een bestaand (bovenliggend) site-inhoudstype waarop u wilt maken van uw nieuwe site-inhoudstype. Het nieuwe site-inhoudstype dat u hebt gemaakt, neemt de kenmerken van de bovenliggende. Nadat u een nieuwe site-inhoudstype maakt, kunt u wijzigingen aanbrengen toe, zoals toevoegen of verwijderen van kolommen. Houd er rekening mee dat wijzigingen hebt aangebracht rechtstreeks naar een onderliggend inhoudstype hebben geen invloed op het bovenliggende inhoudstype waarop deze is gebaseerd. Wanneer u een bovenliggend inhoudstype bijwerkt, kunt u ook kiezen of deze wijzigingen zijn bijgewerkt in de lijst- en site-inhoudstypen die gegevens uit het bovenliggende inhoudstype overnemen.

Onderliggende site-inhoudstypen van de bovenliggende site overneemt.    Inhoudstypen die u maakt op basis van een bovenliggend inhoudstype en de kenmerken van de bovenliggende worden overgenomen. Wanneer u een bovenliggend inhoudstype bijwerkt, kunt u kiezen of u wilt dat de onderliggende site-inhoudstypen deze wijzigingen moet overnemen. De kenmerken die kunnen worden overgenomen van een bovenliggend inhoudstype zijn:

 • Documentsjabloon.

 • Instelling alleen-lezen.

 • Werkstromen.

 • Kolommen.

 • Uitbreidbare kenmerken die zijn toegevoegd vanuit andere toepassingen.

Op alle pagina's met instellingen voor inhoudstypen kunt u kiezen of lijstinhoudstypen en onderliggende site-inhoudstypen al dan niet moeten worden bijgewerkt. Wanneer u ervoor kiest om alle inhoudstypen bij te werken die zijn afgeleid van een bovenliggend inhoudstype, worden alle instellingen op de pagina van het door u gewijzigde inhoudstype ook toegepast op alle lijstinhoudstypen en onderliggende site-inhoudstypen die zijn afgeleid van het door u gewijzigde inhoudstype. Hiermee worden alle voorgaande instellingen overschreven voor de lijst- en site-inhoudstypen die zijn afgeleid van dit bovenliggende type.

Als u bijvoorbeeld alleen de documentsjabloon op de pagina Geavanceerde instellingen wijzigt en ervoor kies om de lijstinhoudstypen en onderliggende site-inhoudstypen bij te werken, worden zowel de documentsjabloon als de instelling alleen-lezen bijgewerkt voor alle onderliggende inhoudstypen, omdat deze twee instellingen op dezelfde pagina staan. Op dezelfde manier worden alle wijzigingen die u maakt op de pagina Werkstroominstellingen ook alle tegelijk bijgewerkt voor de onderliggende inhoudstypen. Elke kolom heeft een eigen pagina Kolom voor site-inhoudstype wijzigen, dus de instellingen voor elke kolom moeten afzonderlijk worden bijgewerkt.

Alle kenmerken van een inhoudstype die worden weergegeven voor het bovenliggende inhoudstype (met uitzondering van Naam, Beschrijving en Groep) kunnen worden bijgewerkt voor de onderliggende typen. Kolommen of instellingen die niet worden weergegeven voor het bovenliggende type, kunnen niet worden bijgewerkt. Als u niet wilt dat de instellingen van de onderliggende inhoudstypen worden overschreven door de wijzigingen die u aanbrengt aan het bovenliggende inhoudstype, kunt u het onderliggende inhoudstype markeren als alleen-lezen. Dit kan in bepaalde situaties handig zijn, maar tegelijkertijd reduceert u hiermee de mogelijkheid om de hiërarchie van inhoudstypen centraal te beheren.

Als u een inhoudstype markeert als alleen-lezen, kunnen de instellingen op het onderliggende niveau toch worden overschreven met de instellingen van het bovenliggende niveau. Hiervoor moet u expliciet aangeven dat de instellingen van het bovenliggende niveau niet alleen-lezen zijn en vervolgens de wijzigingen doorvoeren in de onderliggende inhoudstypen.

Site-inhoudstypen zijn opgeslagen in groepen.    Wanneer u een nieuwe site-inhoudstype maakt, moet u of u wilt opslaan in een bestaande groep of opslaan in een nieuwe groep die u maakt. Als u niet dat uw nieuwe sitekolom door anderen worden gebruikt wilt, kunt u een groep _Verborgenmaken en uw sitekolom op te slaan in deze.

Naar boven

Een site-inhoudstype maken

 1. Klik op de introductiepagina van de siteverzameling op Siteacties. Wijs Site-instellingen aan en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

 2. Klik in de sectie Galerieën op Site-inhoudstypen.

 3. Klik op Maken op de pagina Galerie met site-inhoudstypen.

 4. Typ een naam en eventueel een beschrijving voor het nieuwe site-inhoudstype in het gedeelte Naam en beschrijving van de pagina Nieuw site-inhoudstype.

 5. Selecteer in de lijst bovenliggend inhoudstype selecteren uit de groep die u wilt baseren dit nieuwe inhoudstype. Houd er rekening mee dat de groep Speciale inhoudstypen inhoudstypen die het gedrag van de lijst of bibliotheek bevat wanneer toegevoegd wijzigen.

 6. Selecteer het bovenliggende inhoudstype waarop u het inhoudstype wilt baseren in de lijst Bovenliggend inhoudstype.

  Opmerking: De lijst met bovenliggende inhoudstypen verschilt afhankelijk van de optie die u in de vorige stap hebt geselecteerd.

 7. Kies in de sectie Groep of u dit nieuwe site-inhoudstype wilt opslaan in een bestaande groep of in een nieuwe groep.

 8. Klik op OK.

  De Site-inhoudstype: Uw nieuwe inhoudstype naam pagina wordt weergegeven. U kunt opties op deze pagina om uw nieuwe inhoudstype verder te verfijnen. Zie het onderwerp, een site-inhoudstype wijzigenvoor informatie over het wijzigen van instellingen voor inhoudstypen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×