Een SharePoint Online-extranetsite beveiligen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf, zijn er verschillende methoden om de toegang tot uw B2B-extranetsite van SharePoint Online te beveiligen en beperken. In SharePoint Online kunt u bepalen hoe en of uitnodigingen worden verzonden naar externe gebruikers. Deze instellingen kunnen worden ingesteld op tenantniveau, om zo alle sites te beheren. Sommige instellingen kunnen ook worden ingesteld op het niveau van een afzonderlijke site. Op deze manier kunt u de instellingen afstemmen op basis van de unieke vereisten voor de relatie met de zakelijke partner, terwijl u controle houdt over sites die uitsluitend zijn bedoeld voor intern gebruik.

Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor delen die in dit artikel worden besproken.

Belangrijk: Instellingen voor delen die u configureert op tenantniveau zijn ook van invloed op OneDrive voor Bedrijven.

Beperkingen voor delen in SharePoint-siteverzamelingen

In de volgende tabel staan een aantal opties voor het delen van siteverzamelingen van SharePoint. Met optie 1 worden de meeste beperkingen opgelegd aangezien extern delen dan helemaal is uitgeschakeld. Kies voor optie 6 als u zo min mogelijk beperkingen voor delen wilt instellen. In dat geval kunnen gebruikers via anonieme koppelingen toegang krijgen tot inhoud.

Opties 2 tot en met 5 zijn de opties die het meest worden gebruikt bij de configuratie van een B2B-extranetsite. Met optie 2 wordt het delen alleen beperkt tot externe gebruikers die al aanwezig zijn in uw Office 365-adreslijst, terwijl met opties 3 en 4 via domeinfiltering wordt bepaald of delen met opgegeven e-maildomeinen al dan niet is toegestaan. Bij optie 5 moeten externe gebruikers worden geverifieerd, maar gelden er verder geen beperkingen ten aanzien van extern delen.

Voor al deze opties geldt overigens dat u kunt instellen dat uitnodigingen om inhoud te delen, alleen door de site-eigenaar worden verzonden.

1

2

3

4

5

6

Instelling voor delen   

Delen niet toestaan buiten uw organisatie

Delen alleen toestaan met externe gebruikers die al aanwezig zijn in de adreslijst van uw organisatie

Toestaan dat gebruikers geverifieerde externe gebruikers uitnodigen en items met hen delen

Toestaan dat gebruikers geverifieerde externe gebruikers uitnodigen en items met hen delen

Toestaan dat gebruikers geverifieerde externe gebruikers uitnodigen en items met hen delen

Delen met geverifieerde externe gebruikers en gebruik van koppelingen voor anonieme toegang toestaan

Domeinfiltering (lijst met toegestane/niet-toegestane domeinen)   

N.v.t.

N.v.t.

Lijst met toegestane domeinen

Lijst met niet-toegestane domeinen

Geen

Geen

Opmerkingen   

Geen extern delen; wordt gebruikt voor intranetsites.

Delen alleen toegestaan met bestaande gebruikers in de adreslijst.

Delen alleen toegestaan met gebruikers die afkomstig zijn uit de opgegeven, door Microsoft gehoste domeinen.

Delen toegestaan met gebruikers die afkomstig zijn uit andere domeinen dan de opgegeven domeinen.

Delen toegestaan met gebruikers die afkomstig zijn uit door Microsoft gehoste domeinen.

Geen beperkingen voor delen.

Meeste beperkingen

Minste beperkingen

Hieronder worden deze opties uitvoeriger besproken.

Delen beperken tot alleen bestaande gasten in de adreslijst

Als u kiest voor optie 2, Delen alleen toestaan met externe gebruikers die al aanwezig zijn in de adreslijst van uw organisatie, is delen alleen mogelijk met bestaande gebruikers in de Office 365-adreslijst. Hiermee wordt de mogelijkheid van uitnodigingen van gebruikers uitgeschakeld in SharePoint Online.

Als u bent samenwerking met een andere organisatie die gebruikmaakt van Office 365 of een Azure ADheeft, kunt u gebruikers van hun tenant importeren in uw tenant en vervolgens toegang verlenen aan uw extranet-site. Zie voor meer informatie Wat Azure AD B2B samenwerking is?.

Delen met geverifieerde gebruikers

In het geval van opties 3, 4 en 5 wordt de optie Toestaan dat externe gebruikers uitnodigingen voor delen accepteren en zich aanmelden als geverifieerde gebruikers gebruikt voor het delen van de siteverzameling. Met deze optie kan de site worden gedeeld met elk account dat kan worden geverifieerd via een door Microsoft gehost domein (zoals Outlook.com of een tenant van Office 365 of Azure AD).

Opties 4 en 5 zijn gebaseerd op domeinfiltering:

  • Lijst Toestaan    - Uitnodigingen voor delen kunnen alleen worden verzonden naar domeinen in de lijst. Dit is de beste manier om het bereik te beperken van de personen die kunnen worden uitgenodigd voor een site.

  • Lijst Weigeren    - Uitnodigingen voor delen kunnen alleen worden verzonden naar domeinen die niet in de lijst staan.

Zie Domeinen met beperkingen delen in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven als u meer wilt weten over domeinfiltering.

Instellen wie gebruikers kan toevoegen aan een site

Een belangrijk aspect bij het instellen van de toegangsbeveiliging is bepalen wie bevoegd is om een site te delen met nieuwe gebruikers. Als u maximale controle wilt over een siteverzameling die erg belangrijk is voor de onderneming, kunt u instellen dat alleen de eigenaar van de site nieuwe gebruikers kan uitnodigen.

U kunt deze instelling gebruiken met alle opties voor delen uit de bovenstaande tabel om de toegang tot uw extranetsite te regelen.

Als u wilt configureren van deze optie wordt op het tabblad delen op het niveau van de siteverzameling, selecteert u delen uitschakelen voor niet-eigenaars in alle sites in de siteverzameling   

Waarschuwing: Deze optie werkt maar in één richting. Het is dus niet mogelijk om de machtigingen voor delen voor niet-site-eigenaren opnieuw in te schakelen.

Zie ook

SharePoint Online-extranetsites voor business-to-business (B2B) plannen

Extranet voor partners met Office 365

Domeinen met beperkingen delen in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven

Set-SPOSite

Set-SPOTenant

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×