Een SharePoint-lijst of -bibliotheek als gegevensbron toevoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Elke Microsoft SharePoint-lijst en -bibliotheek op een site heeft standaard een bijbehorende gegevensbronverbinding in de gegevensbronbibliotheek. Als u een SharePoint-lijst of -bibliotheek wilt toevoegen aan de gegevensbronbibliotheek, kunt u een nieuwe lijst of bibliotheek maken of een nieuwe verbinding maken met een bestaande lijst of bibliotheek.

SharePoint-lijsten of -bibliotheken die u maakt, krijgen tevens automatisch een bijbehorende gegevensbronverbinding in de gegevensbronbibliotheek.

Opmerking: SharePoint-enquêtes zijn een soort lijst en worden ook weergegeven in het gedeelte SharePoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek.

In dit artikel

Over het gebruik van een lijst of bibliotheek als gegevensbron

Een SharePoint-lijst maken

Een SharePoint-documentbibliotheek maken

Kopiëren en wijzigen van een SharePoint-lijst of bibliotheek

Een lijst of bibliotheek als gegevensbron gebruiken

SharePoint-lijsten en -bibliotheken in de mappenlijst beschikken automatisch over een verbinding in de gegevensbronbibliotheek

1. SharePoint-lijsten en -bibliotheken worden weergegeven in de mappenlijst.

2. SharePoint-lijsten en -bibliotheken beschikken automatisch over een bijbehorende gegevensbronverbinding in de gegevensbronbibliotheek.

Zoals ook het geval is met andere typen gegevensbronnen, vormen de SharePoint-lijsten en -bibliotheken die worden weergegeven in de gegevensbronbibliotheek in werkelijkheid verbindingen met de oorspronkelijke gegevens, die het resultaat weergeven van een query die op de gegevens is uitgevoerd. SharePoint-lijsten en -bibliotheken zijn echter op twee fundamentele manieren anders dan andere typen gegevensbronnen:

 • U kunt de query voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken niet wijzigen zoals dat kan voor andere bronnen in de gegevensbronbibliotheek. U kunt de verbinding voor een SharePoint-lijst of -bibliotheek echter kopiëren en vervolgens een aangepaste query maken voor de lijst of bibliotheek, zodat alleen de door u gewenste gegevens worden weergegeven. Wanneer u een nieuwe gegevensbronverbinding maakt voor een SharePoint-lijst, worden de brongegevens niet gekopieerd. In plaats hiervan maakt u een extra verbinding met dezelfde gegevens.

 • U kunt de oorspronkelijke brongegevens voor een SharePoint-lijst of -bibliotheek wijzigen via de gegevensbronbibliotheek, door de lijsteigenschappen te wijzigen. U kunt dit niet doen voor andere bronnen in de gegevensbronbibliotheek. Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het wijzigen van de lijsteigenschappen van een SharePoint-lijst.

Naar boven

Een SharePoint-lijst maken

Als u op de koppeling Nieuwe SharePoint-lijst maken in de gegevensbronbibliotheek klikt, wordt het dialoogvenster Nieuw geopend. In het dialoogvenster Nieuw kunt u een nieuwe SharePoint-lijst maken met een van de ingebouwde SharePoint-lijstsjablonen.

Het pictogram voor een SharePoint-lijst de nieuwe lijst in de mappenlijst is dezelfde in zowel de mappenlijst en de gegevensbronbibliotheek.

 1. Klik in de Mappenlijst op Lijsten.

  Op deze manier worden door u gemaakte lijsten opgenomen in de map Lijsten.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder SharePoint-lijsten op Nieuwe SharePoint-lijst maken.

  Als de kop SharePoint-lijsten is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

  Opmerking: Als alternatief kunt u in het menu Bestand klikken op Nieuw en vervolgens klikken op SharePoint-inhoud.

 3. Klik in het linkerdeelvenster op Lijsten en klik in het middelste deelvenster op het type lijst dat u wilt toevoegen.

  Tip: Als u op een lijstsjabloon klikt, wordt een beschrijving van de betreffende lijst weergegeven in het meest rechtse venster, onder Beschrijving.

 4. Typ in het meest rechtse venster onder Opties een naam voor de nieuwe lijst.

  Als u volgens dit voorbeeld te werk wilt gaan, klikt u in het middelste deelvenster op Aankondigingen en typt u vervolgens onder Opties de tekst Nieuws.

 5. Klik op OK.

De nieuwe lijst wordt weergegeven in de mappenlijst.

Nieuwe lijst wordt weergegeven in de mappenlijst
Nieuwe lijst wordt weergegeven in de mappenlijst

De nieuwe lijst krijgt tevens een bijbehorende gegevensbronverbinding in het gedeelte SharePoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek.

Nieuwe lijst in het gedeelte SharePoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek
De nieuwe lijst wordt weergegeven in het gedeelte SharePoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek.

Naar boven

Een SharePoint-documentbibliotheek maken

Als u op de koppeling Nieuwe documentbibliotheek maken in de gegevensbronbibliotheek klikt, wordt het dialoogvenster Nieuw geopend. In het dialoogvenster Nieuw kunt u een nieuwe SharePoint-documentbibliotheek maken met een van de ingebouwde SharePoint-documentbibliotheeksjablonen.

Het pictogram voor een SharePoint-documentbibliotheek in de mappenlijst zoekt verschillende Pictogramafbeelding uit zoals in de gegevensbronbibliotheek Pictogramafbeelding .

 1. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder SharePoint-bibliotheken op Nieuwe documentbibliotheek maken.

  Als de kop SharePoint-bibliotheken is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

  Opmerking: U kunt ook in het menu Bestand klikken op Nieuw en vervolgens klikken op SharePoint-inhoud.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Documentbibliotheken en klik vervolgens in het middelste deelvenster op het type documentbibliotheek dat u wilt toevoegen.

  Tip: Als u op een documentbibliotheeksjabloon klikt, wordt een beschrijving van de betreffende bibliotheek weergegeven in het meest rechtse venster, onder Beschrijving.

 3. Typ in het meest rechtse venster onder Opties een naam voor de nieuwe lijst.

  Als u volgens dit voorbeeld te werk wilt gaan, klikt u op Documentbibliotheek en typt u vervolgens onder Opties de tekst Artikelen.

 4. Klik op OK.

Als u een nieuwe documentbibliotheek hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de mappenlijst.

de nieuwe documentbibliotheek wordt weergegeven in de mappenlijst.
de nieuwe documentbibliotheek wordt weergegeven in de mappenlijst.

De nieuwe lijst krijgt tevens een bijbehorende gegevensbronverbinding in het gedeelte SharePoint-bibliotheken van de gegevensbronbibliotheek.

nieuwe documentbibliotheek in het gedeelte sharepoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek
De nieuwe documentbibliotheek wordt weergegeven in het gedeelte SharePoint-lijsten van de gegevensbronbibliotheek.

Naar boven

Een SharePoint-lijst of -bibliotheek kopiëren en wijzigen

Zoals eerder is opgemerkt, vormen de SharePoint-lijsten en -bibliotheken die worden weergegeven in de gegevensbronbibliotheek in werkelijkheid verbindingen met de oorspronkelijke gegevens, die de resultaten weergeven van een query die op de gegevens is uitgevoerd. In tegenstelling tot andere gegevensbronnen in de gegevensbronbibliotheek, kunt u de query voor de gegevensbronnen die automatisch wordt gemaakt voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken, niet wijzigen. U kunt echter een verbinding met een SharePoint-lijst of -bibliotheek kopiëren en vervolgens een aangepaste query toepassen op de lijst of bibliotheek, zodat alleen de door u gewenste gegevens worden weergegeven.

Wanneer u op kopiëren en wijzigen, kunt u een kopie van de verbinding met de gegevensbron die u vervolgens wijzigen kunt met behulp van het dialoogvenster Eigenschappen van een gegevensbron maken. U kunt de naam, beschrijving en trefwoorden voor de gegevensbron wijzigen op het tabblad Algemeen . Klik op het tabblad bron kunt u de query voor de gegevensbron wijzigen. De volgende procedure ziet u hoe u verbinding met de gegevensbron kopiëren en wijzig de naam, beschrijving en trefwoorden voor de gegevensbron. Zie het artikel Een gegevensbronquery makenvoor meer informatie over het wijzigen van de query voor een gegevensbron.

 1. Klik in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek onder SharePoint-lijsten of SharePoint-bibliotheken op de lijst of bibliotheek die u wilt kopiëren en wijzigen en klik op Kopiëren en wijzigen.

  Het gedeelte Query is nu beschikbaar.

  tabblad bron van dialoogvenster eigenschappen van gegevensbron

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron op Algemeen.

 3. Typ een naam voor de gekopieerde gegevensbron in het vak Naam.

  Als u een nieuwe naam voor de gegevensbron niet typt, wordt de naam niet hetzelfde zijn als de naam van het vorige item, maar met _copy(n), waarbij n staat voor het aantal exemplaren, hieraan toegevoegd. Als u de gegevensbronverbinding Aankondigingen kopieert, maar niet Typ een nieuwe naam, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron bijvoorbeeld Aankondigingen_kopie(1). Als u de gegevensbronverbinding Aankondigingen een tweede maal kopieert, maar geen nieuwe naam typt, wordt de naam van de nieuwe gegevensbron Aankondigingen_kopie(2).

 4. Typ een beschrijving voor de gekopieerde gegevensbron in het vak Beschrijving.

 5. Typ enkele trefwoorden voor de gekopieerde gegevensbron in het vak Trefwoorden.

 6. Klik op OK.

  De nieuwe gegevensbronverbinding wordt nu in de gegevensbronbibliotheek weergegeven. Als u een gegevensbronverbinding kopieert, kopieert u alleen de query voor de oorspronkelijke gegevensbron. U kopieert niet de gegevensbron zelf. In de volgende illustratie wordt Aankondigingen slechts één keer weergegeven in de mappenlijst, omdat Aankondigingen en Aankondigingen_kopie(1) beide query's zijn voor de lijst Aankondigingen.

  Aankondigingen en Aankondigingen_kopie(1) in de gegevensbronbibliotheek

  Omdat zowel Aankondigingen en Aankondigingen_kopie(1) verbinden met de lijst aankondigingen, Aankondigingen wordt slechts eenmaal weergegeven in de mappenlijst.

Query's voor SharePoint-lijsten en bibliotheken die u maakt met behulp van kopiëren en wijzigen worden niet weergegeven als koppelingen als een bezoeker de site in een browser. U kunt echter een gegevensweergave maken met behulp van de gekopieerde lijst of bibliotheek. Zie het artikel een gegevensweergave makenvoor meer informatie over het maken van gegevensweergaven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×