Een SharePoint-agenda weergeven en bijwerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt bekijken en bijwerken van een SharePoint-agenda, net zoals u uw Outlook-agenda doet. Gebruik Microsoft Outlook 2010 wilt bekijken van een agenda van een SharePoint-site-elkaar met een Outlook-agenda, een overlay met de agenda's alsof ze één agenda en zelfs gebeurtenissen tussen de agenda's te kopiëren.

Opmerking: Functies die worden beschreven in dit artikel is vereist voor Microsoft SharePoint technologies in de omgeving van uw organisatie. Deze functies werken het beste met SharePoint 2007 of hoger. Als u niet zeker welke versie van Microsoft SharePoint wordt uitgevoerd op de server weet, vraagt u de SharePoint-beheerder.

Wanneer u een SharePoint-agenda met Outlook verbinden, ziet u onder Andere agenda's met uw agendamappen.

 1. Open de agenda op de SharePoint-site in een webbrowser.

  Als u de agenda niet kunt vinden, klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van de agenda.

 2. Klik op het tabblad Agenda in de groep Acties op Verbinden met Outlook.

 3. Wanneer wordt gevraagd te bevestigen dat u de website toestaat om een programma op uw computer te openen, klikt u op Toestaan. Wanneer wordt gevraagd of u de SharePoint-agenda met Outlook wilt verbinden, klikt u op Ja.

  De SharePoint-agenda wordt in Outlook in het navigatiedeelvenster toegevoegd onder Andere agenda's in Agenda.

U kunt een SharePoint-agenda met Outlook-agenda's of andere SharePoint-agenda's overlay zodat u alle gebeurtenissen in één keer kunt zien.

Standaard is de SharePoint-agenda wordt geopend in de agendaweergave onder Andere agenda's in het navigatiedeelvenster . Als een extra agenda naast uw standaardagenda in de weergave naast elkaar agenda wordt weergegeven, maar u kunt de selectievakjes uitschakelen voor alle andere agenda's die u niet wilt weergeven.

 1. Schakel in Agenda in het navigatiedeelvenster de selectievakjes van andere agenda's in of uit totdat de gewenste overlayweergave is bereikt.

  Elke agenda die u selecteert, wordt geopend aan de rechterkant van de agenda die het laatst is geopend.

 2. Klik op het tabblad agenda is geselecteerd, klikt u op de pijl- Knopafbeelding .

  De kleur van de pijl verandert als u deze aanwijst of er op klikt. Wanneer u op de pijl klikt, wordt het tabblad naar links verplaatst. De agenda's zijn nu in de overlaymodus.

 3. Als u een andere agenda aan de overlay wilt toevoegen, herhaalt u de voorgaande stappen.

Als u een agenda uit de overlaymodus wilt verwijderen, klikt u op de pijl op het tabblad Agenda of schakelt u het selectievakje van de agenda uit in het navigatiedeelvenster.

U kunt afspraken en gebeurtenissen die de hele dag duren aan uw SharePoint-agenda toevoegen op dezelfde manier als u items toevoegt aan een Outlook-agenda.

 1. Open de SharePoint-agenda in Outlook. Klik op het tabblad Start in de groep Nieuw op het type gebeurtenis die u wilt toevoegen.

  U kunt ook terugkerende gebeurtenissen, maken, hoewel sommige aangepaste terugkeerpatronen niet beschikbaar in SharePoint-agenda's zijn.

 2. Voer informatie over de gebeurtenis in, zoals u dat ook in Outlook doet.

 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Tip: U kunt items tussen uw SharePoint-agenda en uw persoonlijke Outlook-agenda verslepen of de items kopiëren en plakken.

 1. Ga naar Agenda in het navigatiedeelvenster en selecteer onder Andere agenda's de agenda die u wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de agenda en klik vervolgens op Naam van agendamap verwijderen.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking: Met deze procedure wordt de agenda alleen verwijderd uit Outlook, dus niet van de SharePoint-site.

SharePoint-agenda's kunnen worden zo instellen dat personen agenda-items toevoegen kunt door te sturen van e-mail, als uw site en de agenda, zijn ingeschakeld voor het ontvangen van inhoud per e-mail.

Wanneer u een vergaderverzoek naar een agenda op een SharePoint-site verzendt, kunt u ermee werken zoals met andere gebeurtenissen in uw agenda op een SharePoint-site. Houd er rekening mee dat agenda's op SharePoint-sites niet automatisch updates verzenden aan de deelnemers wanneer u wijzigingen aanbrengt. Als u bijvoorbeeld de locatie van een vergadering wijzigt, moet u de deelnemers van deze wijziging op de hoogte stellen.

Als u wilt verzenden in een agenda-item, verzendt u een vergaderverzoek of afspraak met behulp van Outlook, zoals gewoonlijk. In het vak aan of Cc van het vergaderverzoek moet u het adres van de SharePoint-agenda toevoegen. Of als uw SharePoint-groep de agenda bevat, typt u het e-mailadres van de SharePoint-groep in plaats daarvan.

Agenda's kunnen worden ingesteld ook ontvangen bijlagen tot items per e-mail. Een bijlage wilt toevoegen samen met de lijstitems, koppelt u het bestand aan uw e-mailbericht zoals gewoonlijk.

Voordat u e-mail naar een agenda verzenden kunt, moet u weten of de agenda is ingesteld op e-mail ontvangen en als dit het geval is, moet u het adres.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit voor het e-mailadres voor de agenda:

 • Zoek in het adresboek. Als het e-mailadres map niet in staat, kunt u het opvragen van de persoon die de kalender instellen. Vervolgens kunt u het adres toevoegen aan uw lijst met contactpersonen zodat u deze later gemakkelijk kunt terugvinden.

 • Bekijk de beschrijving van uw agenda, zoals onder de titel van de agenda weergegeven. De site-eigenaar kan het e-mailadres van de agenda hebt toegevoegd aan de beschrijving.

 • De e-instellingen voor de lijst weergeven als u bent gemachtigd om weer te geven van de agenda-instellingen:

  1. Open de agenda op uw SharePoint-site in een webbrowser.

   Als de naam van uw agenda niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de agenda.

  2. Klik op het tabblad Agenda in de groep Instellingen op Lijstinstellingen.

   Als de agenda is ingeschakeld voor het ontvangen van e-mail, wordt het adres weergegeven onder Gegevens weer te gevennaast E-mailadres.

Uw organisatie gebruikt SharePoint-groepen, waarmee leden om e-mail te verzenden naar elkaar. Het adres van de SharePoint-groep kan de adressen van agenda's bevatten, zodat wanneer u vergaderverzoeken naar leden van de groep verzenden, de items automatisch worden toegevoegd aan uw SharePoint-agenda. In dit geval kunt u het adres van de SharePoint-groep voor de agenda

Een SharePoint-agenda kan op dezelfde manier als uw Outlook-agenda worden weergegeven en bijgewerkt.

U kunt een agenda op een SharePoint-site naast een Outlook-agenda weergeven, de agenda's in overlaymodus weergeven alsof ze één agenda vormen, en zelfs gebeurtenissen van de ene naar de andere agenda kopiëren.

Wanneer u een SharePoint-agenda met Outlook 2007 verbindt, wordt deze weergegeven onder Andere agenda's bij uw agendamappen. U kunt tegelijkertijd met meerdere agenda's verbinding maken, bijvoorbeeld een agenda met de vakanties van collega's en een projectplanning. U kunt zelf bepalen met welke agenda's u werkt: met één agenda op SharePoint, met meerdere SharePoint-agenda's (als u deze hebt) of met Outlook-agenda's.

Agenda van SharePoint-site weergegeven in Outlook

Als uw collega's projectschema's, vergaderingen of vakantiedagen in een SharePoint-agenda opslaan, kunt u deze teamagenda tegelijk met uw eigen agenda weergeven om te controleren op conflicten. Daarnaast kunt u items heen en weer kopiëren zonder Outlook te verlaten.

 1. Open de agenda op de SharePoint-site in een webbrowser.

  Als u de gewenste agenda niet kunt vinden, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de agenda.

 2. Open het menu Acties en Afbeelding van menu klik op Verbinding maken met Outlook.

  Agenda vanuit SharePoint-site met Outlook verbinden

 3. Wanneer wordt gevraagd of u de SharePoint-agenda met Outlook wilt verbinden, klikt u op Ja.

  De SharePoint-agenda wordt in Outlook toegevoegd onder Andere agenda's in Agenda. Als de selectievakjes voor de SharePoint-agenda en uw standaardagenda van Outlook zijn ingeschakeld, worden beide agenda's naast elkaar weergegeven.

U kunt een SharePoint-agenda met andere Outlook-agenda's of andere SharePoint-agenda's in overlaymodus weergeven, zodat u alle items in alle agenda's tegelijkertijd kunt zien. U kunt bijvoorbeeld zien of uw vakantiedagen in uw zakelijke SharePoint-agenda overlappen met een vergadering die u wilt plannen in uw Outlook-agenda.

Als u een SharePoint-agenda en een andere agenda in overlaymodus wilt weergeven, moet u de SharePoint-agenda eerst met Outlook verbinden. Zie Een SharePoint-agenda verbinden met Outlook in dit artikel voor meer informatie.

In het navigatievenster wordt de SharePoint-agenda standaard geopend onder Andere agenda's in de weergave Agenda in het navigatiedeelvenster. In de kalenderweergave Naast elkaar wordt deze agenda als extra agenda weergegeven naast uw standaardagenda. Als er agenda's zijn die u niet wilt weergeven, kunt u de desbetreffende selectievakjes uitschakelen.

 1. Schakel in Agenda in het navigatiedeelvenster de selectievakjes van andere agenda's in of uit totdat de gewenste overlayweergave is bereikt.

  Elke agenda die u selecteert, wordt geopend aan de rechterkant van de agenda die al werd weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Agenda Tabblad met agenda van SharePoint-site en klik op de pijl Knopafbeelding .

  De kleur van de pijl verandert als u deze aanwijst of er op klikt. Wanneer u op de pijl klikt, wordt het tabblad naar links verplaatst. De agenda's zijn nu in de overlaymodus.

  Tabbladen van twee agenda's in overlaymodus

 3. Als u een andere agenda aan de overlay wilt toevoegen, herhaalt u de voorgaande stappen.

Opmerking: Er moet altijd minstens één agenda worden weergegeven.

Tip: Als u de agenda uit de overlay wilt verwijderen, klikt u op de pijl op het tabblad van de agenda. De pijl wijst weg van de agenda's in de overlaymodus.

U kunt afspraken en gebeurtenissen die de hele dag duren toevoegen aan uw SharePoint-agenda op een manier die vergelijkbaar is met het toevoegen van items aan een Outlook-agenda. In het gedeelte Zie ook vindt u koppelingen naar algemene informatie over afspraken, vergaderverzoeken en gebeurtenissen die de hele dag duren.

Opmerking: Vergaderverzoeken werken niet in een SharePoint-agenda. Deelnemers ontvangen bijvoorbeeld geen automatisch updates wanneer een gebeurtenis in een SharePoint-agenda verandert.

Als u met Outlook 2007 een gebeurtenis wilt toevoegen aan een SharePoint-agenda, moet u de agenda eerst met Outlook verbinden. Zie Een SharePoint-agenda met Outlook verbinden in dit artikel voor meer informatie.

In het navigatievenster wordt de SharePoint-agenda standaard geopend onder Andere agenda's in de weergave Agenda. In de kalenderweergave Naast elkaar wordt deze agenda als extra agenda weergegeven naast uw standaardagenda. Als er agenda's zijn die u niet wilt weergeven, kunt u de desbetreffende selectievakjes uitschakelen.

 1. Als uw agenda niet wordt weergegeven, klikt u op Agenda in het navigatiedeelvenster.

 2. Controleer bij Andere agenda's of het selectievakje voor uw SharePoint-agenda is ingeschakeld.

 3. Als uw SharePoint-agenda naast uw Outlook-agenda wordt weergegeven, klikt u in een cel van de SharePoint-agenda als deze nog niet de actieve agenda is.

  De titel van de actieve agenda is donkerder dan de titels van de andere agenda's.

 4. Klik op het gewenste type gebeurtenis in het menu Acties, bijvoorbeeld Nieuwe afspraak, Nieuwe gebeurtenis die de hele dag duurt.

  U kunt ook terugkerende gebeurtenissen maken, hoewel sommige aangepaste terugkeerpatronen niet in SharePoint-agenda's beschikbaar zijn.

 5. Voer informatie over de gebeurtenis in, zoals u dat ook in Outlook doet.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

Tip: U kunt items tussen uw SharePoint-agenda en uw persoonlijke Outlook-agenda verslepen of de items kopiëren en plakken.

 1. Ga naar Agenda in het navigatiedeelvenster en selecteer onder Andere agenda's de agenda die u wilt verwijderen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de agenda en klik vervolgens op 'naam van agendamap' verwijderen in het snelmenu.

 3. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

  Opmerking: Met deze procedure wordt de agenda alleen verwijderd uit Outlook, dus niet van de SharePoint-site.

SharePoint-agenda's kunnen zo worden ingesteld dat het mogelijk is om door middel van e-mail agenda-items toe te voegen. Voorwaarde is wel dat voor de site en de agenda is ingesteld dat inhoud per e-mail kan worden ontvangen.

Wanneer u een vergaderverzoek naar een agenda op een SharePoint-site verzendt, kunt u ermee werken zoals met andere gebeurtenissen in uw agenda op een SharePoint-site. Houd er rekening mee dat agenda's op SharePoint-sites niet automatisch updates verzenden aan de deelnemers wanneer u wijzigingen aanbrengt. Als u bijvoorbeeld de locatie van een vergadering wijzigt, moet u de deelnemers van deze wijziging op de hoogte stellen.

Voordat u een e-mailbericht naar een agenda kunt verzenden, moet u controleren of de agenda hiervoor is ingesteld. Als dat het geval is, hebt u het adres van de agenda nodig.

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om het e-mailadres van de agenda op te vragen:

  • Kijk in het adresboek. Als het e-mailadres daar niet in staat, kunt u het opvragen bij de persoon die de agenda heeft ingesteld. Vervolgens kunt u het adres toevoegen aan uw lijst met contactpersonen, zodat u het later opnieuw kunt gebruiken.

  • Kijk naar de beschrijving van de agenda. Deze staat meteen onder de titel van de agenda. Wellicht heeft de eigenaar van de site het e-mailadres aan de beschrijving van de agenda toegevoegd.

  • Bekijk de e-mailinstellingen voor de agenda, als u gemachtigd bent de agenda-instellingen te bekijken:

   1. Open de agenda op uw SharePoint-site in een webbrowser.
    Als de naam van uw agenda niet wordt weergegeven, klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw agenda.

   2. Klik op het menu Instellingen Settings menu , op Lijstinstellingen.
    Als de agenda is ingeschakeld voor het ontvangen van e-mail, het adres weergegeven onder Gegevens weer te gevennaast E-mailadres.

  • Gebruik het e-mailadres van uw SharePoint-groep om het agenda-item, bijvoorbeeld een vergaderverzoek of afspraak, per e-mail te verzenden. Het kan zijn dat uw organisatie een eigen e-maillijst heeft. Met deze lijst, die ook wel SharePoint-groep wordt genoemd, kunnen de leden van de groep e-mailberichten aan elkaar verzenden. Mogelijk bevat het adres van de SharePoint-groep het adres van uw agenda. Als dat zo is, kunt u een vergaderverzoek verzenden aan leden van de groep, zodat de items automatisch aan uw SharePoint-agenda worden toegevoegd.

 2. Als u een agenda-item wilt verzenden, verzendt u met Outlook een vergaderverzoek of afspraak zoals u gewend bent.

  U kunt voor agenda's ook instellen dat deze bijlagen bij e-mailberichten kunnen ontvangen. Als u een bijlage bij uw item wilt verzenden, voegt u het bestand toe aan het vergaderverzoek zoals u gewend bent.

 3. Typ het adres van de agenda in het vak Aan of CC van het vergaderverzoek. Als de SharePoint-groep de agenda bevat, typt u hier het adres van de SharePoint-groep.

 4. Klik op Verzenden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×