Een shape tekenen met de hulpmiddelen Potlood, Lijn Boog of Vrije vorm

In Visio kunt u uw eigen aangepaste shapes maken op basis van de shapes Rechthoek, Ellips, Boog, Vrije vorm en Potlood.

Als u opvulkleuren op de nieuwe shape wilt kunnen toepassen, moet u een gesloten shape maken. Met het hulpmiddel Rechthoek of het hulpmiddel Ellips worden automatisch gesloten shapes gemaakt. Gesloten shapes zijn standaard opgevuld met een effen kleur.

Stap 4 van de wizard

In dit voorbeeld is de groene rechthoek een gesloten shape omdat deze is opgevuld met een effen kleur. U kunt zien dat de driehoek niet gesloten is: deze is niet opgevuld met een effen kleur en de achtergrond van de tekening is door de shape heen zichtbaar.

Wat wilt u doen?

Een rechthoek of cirkel tekenen

Een aangepaste shape tekenen

Een shape bewerken

Een segment uit een shape verwijderen

Een segment aan een shape toevoegen

De vorm van een shape wijzigen

Een nieuwe modelshape maken

Een rechthoek of cirkel tekenen

 1. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Hulpmiddelen op de pijl naast Rechthoek Het hulpmiddel Rechthoek en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  Vergaderingsvenster met de werkbalk Aantekeningen

  • Selecteer het hulpmiddel Rechthoek om een rechthoek te tekenen.

  • Selecteer het hulpmiddel Ellips om een cirkel of een ovaal te tekenen.

 2. Sleep om de shape op de tekenpagina te tekenen.

 3. Klik in de groep Hulpmiddelen op de knop Aanwijzer Knop Aanwijzer om terug te keren naar de normale bewerkingsmodus.

Naar boven

Een aangepaste shape tekenen

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaar, klik in de groep Shapeontwerp op de pijl naast Rechthoek en voer een van de volgende handelingen uit:

  Waar is het tabblad Ontwikkelaar?

  U opent het tabblad Ontwikkelaar als volgt:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Visio op Lint aanpassen.

  4. Klik in het deelvenster Het lint aanpassen onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

  5. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in.

  6. Klik op OK.

 • Selecteer het hulpmiddel Lijn om een rechte lijn te tekenen.

 • Selecteer het hulpmiddel Vrije vorm om een onregelmatige shape te tekenen.

 • Selecteer het hulpmiddel Boog om een gebogen lijn te tekenen.

 • Teken het eerste segment door de gewenste positie voor het begin van de shape aan te wijzen en vervolgens te slepen tot het segment de gewenste grootte heeft.

  • Nadat u het segment hebt getekend, worden bij de shape hoekpunt, hoekpunten Hoekpunt van een shape weergegeven.

 • Teken het tweede segment door het eindpunt van het eerste segment aan te wijzen en het tweede segment te slepen.

 • Als u nog meer segmenten wilt tekenen, wijst u het hoekpunt aan op het uiteinde van het laatste segment dat u hebt toegevoegd en sleept u om het volgende segment te tekenen.

  Opmerking:  Als u een segment weer wilt verwijderen, drukt u op Ctrl+Z. Segmenten worden verwijderd in de omgekeerde volgorde waarin ze zijn getekend.

 • Als u de shape wilt sluiten, sleept u het eindpunt van het laatste segment dat u hebt gemaakt, over het hoekpunt aan het begin van het eerste segment. De shape wordt ondoorzichtig, wat aangeeft dat het een gesloten shape is.

 • Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Hulpmiddelen op de knop Aanwijzer Knop Aanwijzer om terug te keren naar de normale bewerkingsmodus.

Naar boven

Een shape bewerken

De meeste shapes in Microsoft Visio 2010 kunt u bewerken door segmenten in de shape toe te voegen, te verwijderen en de vorm ervan te wijzigen.

Een segment uit een shape verwijderen

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaar, klik in de groep Shapeontwerp op Rechthoek en selecteer het hulpmiddel Potlood Het hulpmiddel Potlood .

  Waar is het tabblad Ontwikkelaar?

  U opent het tabblad Ontwikkelaar als volgt:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Visio op Lint aanpassen.

  4. Klik in het deelvenster Het lint aanpassen onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

  5. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in.

  6. Klik op OK.

 2. Selecteer de shape waaruit u een segment wilt verwijderen, klik op het hoekpunt Hoekpunt van een shape dat u wilt verwijderen en druk op Delete.

Naar boven

Een segment aan een shape toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaar, klik in de groep Shapeontwerp op Rechthoek en selecteer het hulpmiddel Potlood Het hulpmiddel Potlood .

  Waar is het tabblad Ontwikkelaar?

  U opent het tabblad Ontwikkelaar als volgt:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Visio op Lint aanpassen.

  4. Klik in het deelvenster Het lint aanpassen onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

  5. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in.

  6. Klik op OK.

Selecteer de shape waaraan u een segment wilt toevoegen, wijs de gewenste positie aan en klik terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

Er verschijnt een nieuw hoekpunt op de positie in de shape waar u hebt geklikt, en er wordt een nieuw segment gemaakt.

Naar boven

De vorm van een shape wijzigen

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaar, klik in de groep Shapeontwerp op Rechthoek en selecteer het hulpmiddel Potlood Het hulpmiddel Potlood .

  Waar is het tabblad Ontwikkelaar?

  U opent het tabblad Ontwikkelaar als volgt:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Visio op Lint aanpassen.

  4. Klik in het deelvenster Het lint aanpassen onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

  5. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in.

  6. Klik op OK.

 2. Selecteer de shape, klik op het hoekpunt Hoekpunt van een shape dat u wilt verplaatsen en sleep het hoekpunt naar een nieuwe positie.

Naar boven

Een nieuwe modelshape maken

U kunt de aangepaste shape opnieuw gebruiken in andere tekeningen als u er een modelshape van maakt. U maakt als volgt een modelshape van een aangepaste shape:

 1. Klik in het deelvenster Shapes op Meer shapes. Selecteer vervolgens een aangepast stencil of maak een nieuw stencil door Nieuw stencil (Amerikaanse eenheden) of Nieuw stencil (metrisch) te selecteren.

 2. Selecteer de aangepaste shape op de tekenpagina en sleep deze naar het nieuwe stencil in het deelvenster Shapes.

 3. Als u de naam van de nieuwe modelshape wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape, selecteert u Naam van model wijzigen en typt u een naam voor de nieuwe modelshape.

 4. Klik in het deelvenster Shapes op het aangepaste stencil en selecteer Opslaan om de wijzigingen in het aangepaste stencil bij de nieuwe modelshape op te slaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×