Een shape maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt uw eigen aangepaste shapes maken en deze toevoegen aan het stencil Favorieten of aan een ander bewerkbaar stencil. Uw shape wordt dan een modelshape. Het stencil Favorieten en aangepaste stencils die u maakt, kunnen worden bewerkt. Dit geldt niet voor de sjablonen die bij Visio worden geleverd.

Zie Lijnen en shapes tekenen met de hulpmiddelen Potlood, Lijn, Boog of Vrije vorm voor meer informatie over het maken van een aangepaste shape. Zie Aangepaste stencils maken, opslaan en delen voor meer informatie over het maken van een aangepaste stencil.

Wanneer u een modelshape naar een tekenpagina sleept, maakt u een kopie (of exemplaar) van het model. Het model zelf blijft in het stencil staan, zodat u het vaker kunt gebruiken om nieuwe kopieën van het model op uw tekenpagina's te maken.

Een modelshape maken en deze toevoegen aan een stencil

 1. Open uw stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  Als u Favorieten wilt openen, klikt u op Meer shapes in het venster Shapes, wijst u Mijn shapes aan en klikt u op Favorieten.

 2. Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titel van het stencil en klikt u op Stencil bewerken.

  Klik met de rechtermuisknop op de naam van een stencil en klik op Stencil bewerken om het bewerken van het stencil in te schakelen.

  Het pictogram van een sterretje een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. wordt op de titelbalk weergegeven om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt.

 3. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

  Klik met de rechtermuisknop in het venster Shapes, onder de lijst met stencils, en klik vervolgens op Nieuw model.
 4. Typ in Nieuw model een naam en stel andere opties voor de shape in. Klik daarna op OK.

  Typ een naam en stel andere parameters in in het dialoogvenster Nieuw model.

  Er wordt een pictogram voor een lege shape op het stencil weergegeven.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de nieuwe shape, wijs Model bewerken aan en klik op Modelshape bewerken.

 6. Maak de shape met de tekenhulpmiddelen, met shapes van andere stencils of door een object uit een andere toepassing te plakken.

 7. Sluit het tekenvenster met de shape en klik op Ja om de modelshape bij te werken.

 8. Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klik vervolgens op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Klik met de rechtermuisknop op de naam van het stencil om een nieuwe modelshape op te slaan.

Er wordt vaak verwezen naar shapes in Visio-stencils als modelshapes. Wanneer u een modelshape naar een tekenpagina sleept, maakt u een kopie (of exemplaar) van het model. Het model zelf blijft in het stencil staan, zodat u het herhaaldelijk kunt gebruiken om nieuwe kopieën van het model te maken op tekenpagina's.

De modelshapes van Visio die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het copyright. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. U mag originele of gewijzigde modelshapes van Visio niet distribueren of verkopen.

Ga als volgt te werk om een nieuwe shape te maken:

 1. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  • Als u wilt openen een nieuw stencil in het venster Shapes , wijs Meer Shapesen klik vervolgens op Nieuw Stencil.
   Zie voor meer informatie over het maken van een aangepast stencil maken, opslaan, en aangepaste stencils delen.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het venster Shapes de optie Meer shapes aan, klikt u op Mijn shapes en klikt u vervolgens op de naam van het gewenste stencil.

 2. Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken.

  Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert in een rood sterretje geeft aan dat een stencil kan worden bewerkt. (om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt).

 3. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

 4. Geef in het dialoogvenster Nieuw model eigenschappen op voor de shape.

 5. Klik op OK.

  Er wordt een pictogram voor een lege shape op het stencil weergegeven.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe shape, klik op Model bewerken en klik op Modelshape bewerken.

 7. Maak de aangepaste shape.

  U maakt de aangepaste shape net zoals u een shape maakt op een gewone tekenpagina: met behulp van shapes van andere stencils, door de vorm te tekenen met de hulpmiddelen voor tekenen of door een object uit een andere toepassing te plakken.

 8. Sluit het tekenvenster van de aangepaste shape. Wanneer u wordt gevraagd of u de aangepaste shape wilt bijwerken, klikt u op Ja.

 9. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

Er wordt vaak verwezen naar shapes in Visio-stencils als modelshapes. Wanneer u een modelshape naar een tekenpagina sleept, maakt u een kopie (of exemplaar) van het model. Het model zelf blijft in het stencil staan, zodat u het herhaaldelijk kunt gebruiken om nieuwe kopieën van het model te maken op tekenpagina's.

De modelshapes van Visio die door Microsoft Corporation worden geleverd, vallen onder het copyright. U mag deze voor eigen gebruik kopiëren, herindelen en wijzigen en u mag tekeningen die de modellen bevatten, distribueren. U mag originele of gewijzigde modelshapes van Visio niet distribueren of verkopen.

 1. Open een nieuw stencil, het stencil Favorieten of een aangepast stencil dat u hebt gemaakt.

  • Als u een nieuw stencil wilt openen, wijst u in het menu Bestand de optie Shapes aan en klikt u op Nieuw stencil.

  • Als u een aangepast stencil wilt openen, wijst u in het menu Bestand de optie Shapes aan, wijst u naar Mijn shapes en klikt u op de naam van het stencil.

 2. Als het stencil niet kan worden bewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en klikt u vervolgens op Stencil bewerken.

  Het pictogram in de titelbalk van het stencil verandert van Menu met opties voor AutoCorrectie (om aan te geven dat het stencil alleen kan worden gelezen) in Het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint 2010, met de groep Diavoorstelling starten zichtbaar. (om aan te geven dat het stencil kan worden bewerkt).

 3. Klik met de rechtermuisknop in het stencilvenster en klik vervolgens op Nieuw model.

 4. Geef in het dialoogvenster Nieuw model eigenschappen op voor de shape.

 5. Klik op OK.

  Er wordt een pictogram voor een lege shape op het stencil weergegeven.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe shape, wijs Model bewerken aan en klik op Modelshape bewerken.

 7. Maak de aangepaste shape.

  U maakt de aangepaste shape net zoals u een shape maakt op een gewone tekenpagina: met behulp van shapes van andere stencils, door de vorm te tekenen met de hulpmiddelen voor tekenen of door een object uit een andere toepassing te plakken.

 8. Sluit het tekenvenster van de aangepaste shape. Wanneer u wordt gevraagd of u de aangepaste shape wilt bijwerken, klikt u op Ja.

 9. Als u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van het stencil en vervolgens op Opslaan.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×