Een selectievakje invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een selectievakje invoegen op de Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon, zodat gebruikers snel waarden true of false kunnen invoeren.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een selectievakje

Een selectievakje invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruikt u een selectievakje

Gebruik een of meer selectievakjes als u wilt doen:

 • Instellen dat gebruikers een waar/onwaar of Ja/nee-keuze.

 • Waar/onwaar of Ja/Nee informatie die afkomstig zijn uit een database, webservice of andere gegevensbron weergeven.

In de volgende afbeelding Selecteer gebruikers de selectievakjes in om aan te geven of ze willen een hotel of huur auto samen met hun reservering luchtvaartmaatschappijen reserveren.

Check boxes on form

Tip: Standaard is het selectievakje niet geselecteerd. Als u een selectievakje al dan niet standaard worden geselecteerd wilt, kunt u dubbelklikt u erop en de standaardstatus wijzigen.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met een selectievakje maar een ander doel. Raadpleeg de volgende lijst om te zien welke besturingselementen werkt het beste de formuliersjabloon:

Keuzerondje    Net als een selectievakje kunnen gebruikers een keuze te maken uit een groep met keuzerondjes. Echter met keuzerondjes selecteren gebruikers uit een reeks kleine cirkels in plaats van in een set vierkantjes. Ook bieden selectievakjes verder opties, terwijl keuzerondjes worden gebruikt om aan te geven van één optie binnen een beperkt aantal opties die elkaar uitsluiten.

Keuzelijst voor meervoudige selectie    Een keuzelijst met meervoudige selectie bestaat uit een aantal selectievakjes binnen een overzicht. Gebruikers kunnen meer dan één selectievakje in de lijst selecteren of hun eigen-fragment toevoegen aan de lijst, afhankelijk van hoe de formuliersjabloon is ontworpen.

Naar boven

Een selectievakje invoegen

De procedure voor het invoegen van een selectievakje verschilt enigszins per of u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpen of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

De volgende afbeelding ziet u hoe een selectievakje eruitziet wanneer deze wordt geselecteerd in ontwerpmodus.

Check box selected in design mode

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron .

Selectievakjes worden altijd gekoppeld aan velden. In het volgende voorbeeld, is afhankelijk van het selectievakje Inclusief hotel op de formuliersjabloon naar het veld inclusiefHotel in het taakvenster Gegevensbron .

Relationship between check box on form template and corresponding field in data source

Als u het selectievakje afhankelijk een herhalend veld, moet het selectievakje binnen een herhalend besturingselement, zoals een herhalende tabel of herhalende sectie.

Een selectievakje invoegen op een nieuwe, lege formuliersjabloon

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op het selectievakje.

 4. Als u wilt vervangen het standaardlabel van het besturingselement, selecteer de tekst naast het selectievakje in dat is ingevoegd op de formuliersjabloon en voer vervolgens uw eigen label.

 5. De waarde die is opgeslagen in de gegevensbron wanneer gebruikers wissen of schakel het selectievakje in het formulier wilt wijzigen, dubbelklikt u op het selectievakje, klikt u op het tabblad gegevens en klik vervolgens op de waarden die u wilt dat in de lijst met waarden als uitgeschakeld en de waarde wanneer ingeschakeld lijst.

  Opmerking: Voor selectievakjes, betekent al dan niet standaard, waar "geselecteerde" of "uitgecheckt," betekent ONWAAR "uitgeschakeld" of "uitgeschakeld."

Een selectievakje invoegen op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een selectievakje invoegen door een selectievakje in van het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon te slepen of door in te voegen een selectievakje in van het taakvenster besturingselementen , zoals is beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op het selectievakje.

 4. Selecteer het veld waarin u wilt opslaan van de waarde van het selectievakje in het dialoogvenster Het selectievakje binden en klik vervolgens op OK.

 5. De naam van het veld of groep InfoPath gebruikt als label van het besturingselement. Wijzig zo nodig de labeltekst.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Opmerking: Voor selectievakjes, betekent al dan niet standaard, waar "geselecteerde" of "uitgecheckt," betekent ONWAAR "uitgeschakeld" of "uitgeschakeld."

  Tip: U kunt ook het taakvenster Gegevensbron besturingselementen invoegen. In het taakvenster Gegevensbron met de rechtermuisknop op het veld dat u wilt het selectievakje om te koppelen en klik vervolgens op het selectievakje in het snelmenu te openen. U kunt deze opdracht ziet, moet het veld een juiste gegevenstype, zoals het gegevenstype voor waar/onwaar (Boole) gebruiken.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een besturingselement selectievakje perfectioneren:

 • Als u wilt wijzigen in één keer de grootte van meerdere selectievakjes, schakel de selectievakjes waarvan de grootte wilt wijzigen. Druk op ALT + ENTER en breng de gewenste wijzigingen aan op het tabblad grootte .

 • Als u het selectievakje te groot maakt, wordt het vinkje binnen het selectievakje vervormd.

 • De rand of de kleur van een selectievakje wilt wijzigen, selecteert u het selectievakje in dat u wilt wijzigen. Klik in het menu Opmaak op randen en arceringen breng de gewenste wijzigingen aan.

 • U kunt voorwaardelijke opmaak items weergeven op de formuliersjabloon wanneer gebruikers een bepaald selectievakje selecteert. Bijvoorbeeld in een formulier voor onkostendeclaratie, kunt u voorwaardelijke opmaak om weer te geven van een manager het onderdeel goedkeuring naar personen wanneer ze een selectievakje goedkeuring van Manager aangevraagd selecteren. Goedkeuring van manager niet nodig is, gebruikers niet Schakel het selectievakje in als de sectie verborgen in het formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×