Een Secure Store-doeltoepassing maken of bewerken

Wanneer u externe gegevens, zoals gegevens van andere zakelijke toepassingen of partnerbronnen, wilt gebruiken in SharePoint, kunt u BCS (Business Connectivity Services) samen met Secure Store gebruiken. U kunt BCS en Secure Store rechtstreeks beheren in het SharePoint-beheercentrum. De externe gegevensbron waarmee u een verbinding kunt maken, wordt een Secure Store-doeltoepassing of eenvoudig een doeltoepassing genoemd.

BCS maakt het mogelijk een verbinding in te stellen voor de doeltoepassing, terwijl Secure Store het mogelijk maakt de vereiste referenties voor de externe gegevensbron te beheren.

In dit artikel

Werking van de Secure Store-service

Een doeltoepassing maken

Instellingen voor een doeltoepassing bewerken

Referenties voor een doeltoepassing instellen

Hoe de Secure Store-service werkt

Met deze SharePoint-service zijn gegevens in externe bedrijfstoepassingen eenvoudiger te benaderen. Een goed begrip van het belang van de Secure Store-service is alleen mogelijk als u weet dat de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot externe gegevensarchieven mogelijk niet hetzelfde zijn als de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot SharePoint Online. Wanneer een gebruiker een pagina van SharePoint Online weergeeft die gegevens bevat uit een extern systeem, moet SharePoint een afzonderlijke aanvraag versturen om die gegevens op te vragen bij het andere systeem. Dit moet gebeuren met referenties die bekend zijn bij het externe gegevenssysteem om de aanvraag met succes te kunnen verwerken. Pas als de aanvraag is verwerkt kan SharePoint de gegevens uit het externe systeem weergeven op de pagina. Om deze omslachtige werkwijze te voorkomen, bewaart de Secure Store-service de referenties voor het externe systeem.

De Secure Store-service is ontworpen om transparant een toewijzing tot stand te brengen tussen een groep gebruikers in SharePoint en een gebruiker die bekend is bij het externe systeem. Als de Secure Store-service goed is geconfigureerd, werkt het als volgt:

 • Een gebruiker levert geldige referenties aan om zich via Internet Information Services (de webservertechnologie die de basis vormt van SharePoint) te verifiëren bij SharePoint Online.

 • In SharePoint Online gebruikt de Secure Store-service toegewezen referenties die bekend zijn bij de externe bedrijfstoepassing om voor de geverifieerde gebruiker de gevraagde externe gegevens weer te geven op de site.

Een ander voordeel van de Secure Store-service is dat authenticatieprompts voor gebruikers worden geëlimineerd. Wanneer gebruikers naar pagina's van SharePoint Online navigeren die gegevens uit externe systemen bevatten, is de Secure Store-service actief op de achtergrond en worden de gebruikersrechten gecontroleerd en waar nodig toegewezen referenties verstuurd voor de externe gegevens. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot de gevraagde gegevens zonder dat ze specifiek voor de externe toepassing gebruikersnamen en wachtwoorden hoeven in te voeren.

Naar boven

Een doeltoepassing maken

 1. Ga naar het SharePoint Online Beheercentrum.

 2. Klik op de werkbalk Snel starten op Secure Store

 3. Klik in de groep Doeltoepassingen beheren op het lint op Nieuw.

Schermafbeelding van de pagina van het SharePoint Online-beheercentrum voor het configureren van een Secure Store-doeltoepassing.

 1. Voer waarden in voor de volgende velden in het gedeelte Instellingen van doeltoepassing:

 2. Id van doeltoepassing. Het wordt aanbevolen een zinvolle naam te gebruiken. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een bron die werknemersgegevens bevat, kunt u DoeltoepassingWerknemers gebruiken.

 3. Weergavenaam. Dit veld moet de gebruiksvriendelijke naam van de doeltoepassing bevatten, zoals Werknemersgegevens.

 4. E-mailadres van contactpersoon. Voer een geldig e-mailadres in dat personen kunnen gebruiken als ze vragen hebben.

 5. Type doeltoepassing. In SharePoint Online wordt standaard het type Met groepsbeperking gebruikt.

 6. In het gedeelte Referentievelden voert u de Veldnamen en Veldtypen in voor de referenties die zijn vereist om toegang te krijgen tot gegevens in de doeltoepassing. Op basis van deze velden wordt bepaald hoe u de identiteit toewijst in de Secure Store-service. Standaard bevat de lijst Referentievelden de Windows-gebruikersnaam en het Windows-wachtwoord met overeenkomende veldtypen (Gebruikersnaam en Wachtwoord), waarbij wordt aangegeven dat het wachtwoord is gemaskeerd.

 7. In het gedeelte Beheerders voor doeltoepassing voert u een lijst met gebruikers in of klikt op de knop Bladeren als u wilt zoeken naar de naam van een groep. Dit gedeelte bevat meestal het account van de SharePoint Online-beheerder of een globale beheerder.

 8. In het gedeelte Leden voert u een lijst in met gebruikers of SharePoint Online-groepen met gebruikers die toegang moeten hebben tot de doeltoepassing. U kunt ook klikken op de knop Bladeren als u wilt zoeken naar de naam van een groep die u wilt toewijzen aan de doeltoepassing.

 9. Klik op OK om deze configuratie te accepteren en terug te gaan naar de pagina van de Secure Storage-service. De nieuwe doeltoepassing wordt weergegeven op de pagina.

Naar boven

Instellingen voor een doeltoepassing bewerken

 1. Ga naar het SharePoint Online Beheercentrum

 2. Selecteer Secure Store op de werkbalk Snel starten.

 3. Selecteer een bestaande doeltoepassing in de lijst met doeltoepassingen.

 4. Klik op het lint op Bewerken.

Opmerking:  Sommige velden op de pagina Bewerken zijn niet beschikbaar. Deze elementen kunnen niet worden bewerkt. Nadat u een doeltoepassing hebt gemaakt, kunt u Id van doeltoepassing, Type doeltoepassing en Referentievelden niet meer wijzigen.

 1. Selecteer een van de volgende opties als u de inhoud wilt bewerken:

  • Weergavenaam

  • E-mailadres van contactpersoon

  • Beheerders voor doeltoepassing

  • Leden

 1. Klik op OK.

Naar boven

Referenties voor een doeltoepassing instellen

 1. Ga naar het SharePoint Online Beheercentrum.

 2. Klik op de werkbalk Snel starten op Secure Store.

 3. Selecteer één doeltoepassing in de lijst als u meerdere doeltoepassingen hebt gemaakt.

 4. Klik in de groep Referenties op het lint op Instellen. Hiermee opent u het dialoogvenster Referenties instellen voor Secure Store-doeltoepassing (groep). Wanneer u referenties instelt, wijst u een doeltoepassingsgroep toe aan één verzameling referenties voor een extern gegevenssysteem.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Referenties instellen voor Secure Store-doeltoepassing. In dit dialoogvenster kunt u de aanmeldingsreferenties voor een externe gegevensbron instellen.

 5. Voer in het dialoogvenster Referenties instellen voor Secure Store-doeltoepassing (groep) de gewenste waarden voor referenties in. De referentievelden die u opgeeft, zijn van toepassing op het externe gegevenssysteem.

  Opmerking: De volgende velden kunnen niet worden bewerkt. Deze velden geven de Secure Store-toewijzing voor de doeltoepassing aan: Naam van doeltoepassing, Id van doeltoepassing en Referentie-eigenaars.

  Belangrijk: Let goed op wanneer u het wachtwoord invoert. Als u een onjuist wachtwoord invoert, wordt de fout niet gemeld, maar kunt u doorgaan met de configuratie. Later kunnen er echter fouten optreden wanneer u via BCS toegang probeert te krijgen tot gegevens. Als het wachtwoord voor de externe gegevensbron wordt bijgewerkt, moet u terugkeren naar deze pagina om de wachtwoordreferenties handmatig bij te werken.

 6. Klik op OK wanneer u klaar bent met het invoeren van waarden voor de referentievelden.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×