Een secundaire gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u bij het ontwerpen van een formuliersjabloon die gebruikers kunnen invullen op een computer die momenteel geen netwerkverbinding of als de externe gegevensbron voor het formulier niet beschikbaar is, kunt u de formuliersjabloon zodanig configureren dat formulieren die zijn gebaseerd op de sjabloon wordt in cache gegevens uit een secundaire gegevensverbinding telkens wanneer deze gegevensverbinding in het formulier gebruikt.

Opmerking: U configureren niet een formuliersjabloon belangrijkste gegevensverbinding met cachegegevens uit een externe gegevensbron. De belangrijkste gegevensverbinding in een formulier kan alleen gegevens ophalen als het formulier is verbonden met een netwerk.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

De gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Het offline gedrag van de formuliersjabloon wijzigen

Overzicht

Een formulier dat is gebaseerd op een formuliersjabloon mogelijk secundaire gegevensverbindingen vermeld die gegevens uit externe gegevensbronnen die een gebruiker moet ophalen kunnen invullen en verzenden van het formulier bevatten. Als u wilt dat gebruikers op basis van deze formuliersjabloon wanneer zijn of haar computer geen verbinding is met een netwerk, of wanneer het formulier geen verbinding met een externe gegevensbron maken formulieren invullen, kunt u de formuliersjabloon zodat formulieren om de gegevens op de gebruikers computers wheneve in cache zijn dat de secundaire gegevensverbinding in het formulier gebruikt. Wanneer de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding is opgeslagen in de cache, heeft de gebruiker toegang tot de gegevens ook als hun computer niet met een netwerk verbonden is of de externe gegevensbron niet beschikbaar is.

Opmerking over de beveiliging: Voordat u de formuliersjabloon als u wilt toestaan dat formulieren cache van de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding configureren, kunt u wat er met de gegevens kan gebeuren als de computer is verbroken of gestolen. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens, wilt u mogelijk niet inschakelen van deze functie om te helpen beveiligen van de gegevens voor het geval de computer is verbroken of gestolen. Als het formulier gevoelige gegevens ophaalt is, wilt u mogelijk de secundaire gegevensverbinding configureren om te gegevens ophalen alleen als de computer is verbonden met een netwerk.

Als u de formuliersjabloon zodanig dat formulieren cachegegevens uit een secundaire gegevensverbinding configureren, opgeslagen Microsoft Office InfoPath die in de cache opgeslagen gegevens op de computer van de gebruiker, wanneer een secundaire gegevensverbinding in het formulier gebruikt. Als u meer dan één secundaire gegevensverbinding in de formuliersjabloon hebt, moet u de formuliersjabloon configureren met cachegegevens uit alle gegevensverbindingen. U configureren niet de formuliersjabloon naar cachegegevens uit alleen specifieke secundaire gegevensverbinding.

Standaard wordt in InfoPath de formuliersjabloon geconfigureerd zodat de formulieren deze gegevens voor onbepaalde tijd in cache. U kunt de formuliersjabloon zodanig configureren dat de formulieren toegang deze in de cache opgeslagen gegevens voor een bepaald aantal dagen tot hebben. Als u de formuliersjabloon zodanig configureren dat de formulieren die in de cache opgeslagen gegevens opslaan voor een bepaald aantal dagen, InfoPath voorkomt dat het formulier via de gegevens in de cache nadat het aantal dagen is verstreken. De gegevens in de cache blijft op de computer van de gebruiker totdat InfoPath de oude gegevens in de cache met nieuwe gegevens overschreven of de gebruiker verwijdert u het formulier op hun computer via het dialoogvenster Aan de slag . Het dialoogvenster Aan de slag wordt weergegeven wanneer u InfoPath begint.

Opmerking over de beveiliging: De gegevens in de cache is opgeslagen in een bestand als tekst zonder opmaak die kan worden gelezen in een teksteditor, zoals Kladblok. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens, wilt u mogelijk de secundaire gegevensverbinding configureren om te gegevens ophalen alleen als de computer is verbonden met een netwerk.

Standaard kan InfoPath gebruikers formulieren invullen, zelfs als het formulier kan geen gegevens ophalen uit secundaire gegevensverbindingen. U kunt echter de formuliersjabloon zodanig te voorkomen dat gebruikers formulieren invullen als ze geen verbinding met een netwerk heeft. Hebt u een secundaire gegevensverbinding die alleen gegevens worden opgehaald wanneer de gebruiker het formulier voor het eerst opent en secundaire gegevensverbinding niet beschikbaar is wanneer de gebruiker het formulier opent, kunt u bijvoorbeeld de formuliersjabloon zodanig een waarschuwing worden weergegeven en sluit vervolgens configureren InfoPath.

Als u wilt de formuliersjabloon als u de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding cache wilt configureren, kunt u de Wizard Gegevensverbinding gebruiken wanneer u de gegevensverbinding maakt of kunt u de formuliersjabloon via het dialoogvenster Data Connections , die toegankelijk is door te klikken op Gegevensverbindingen in het menu Extra . Standaard wordt in InfoPath de formuliersjabloon geconfigureerd zodat gebruikers kunnen op basis van deze formuliersjabloon zonder gegevens uit de secundaire gegevensverbinding formulieren invullen en gegevens van een gegevensverbinding voor onbepaalde tijd opslaan. U kunt dit standaardgedrag via het dialoogvenster Formulieropties wijzigen.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Hoewel u een voor browsers compatibele formuliersjabloon als u wilt toestaan dat formulieren de gegevens uit een secundaire gegevensbron in cache configureren kunt, kunnen alleen formulieren die zijn ingevuld in InfoPath de gegevens in cache opslaan. Formulieren die zijn ingevuld in een webbrowser kunnen geen gegevens uit een secundaire gegevensverbinding in cache.

Naar boven

De gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Als u al uw formuliersjabloon hebt geconfigureerd met cachegegevens uit een secundaire gegevensverbinding, kunt u deze procedure overslaan en gewoon wijzigen het standaardgedrag van de offline-formulieren op basis van de formuliersjabloon.

Opmerking over de beveiliging: Voordat u de formuliersjabloon als u wilt toestaan dat formulieren cache van de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding configureren, kunt u wat er met de gegevens kan gebeuren als de computer is verbroken of gestolen. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens, wilt u mogelijk niet inschakelen van deze functie om te helpen beveiligen van de gegevens voor het geval de computer is verbroken of gestolen. Als het formulier gevoelige gegevens ophaalt is, wilt u mogelijk de secundaire gegevensverbinding configureren om te gegevens ophalen alleen als de computer is verbonden met een netwerk.

  1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

  2. Klik in de lijst Data connections voor de formuliersjabloon op de secundaire gegevensverbinding die u wilt configureren voor gebruik offline en klik vervolgens op wijzigen.

  3. Klik in de Wizard Gegevensverbinding op volgende totdat u een pagina met het selectievakje een kopie van de gegevens in de formuliersjabloon opslaan ziet .

  4. Schakel het selectievakje een kopie van de gegevens in de formuliersjabloon opslaan .

  5. Klik op volgende totdat de wizard wordt gesloten.

  6. Herhaal stappen 2 tot en met 5 voor elke andere secundaire gegevensverbinding die u wilt configureren voor gebruik offline.

Naar boven

Het offline gedrag van de formuliersjabloon wijzigen

Standaard kan InfoPath gebruikers zijn ingevuld op basis van de formuliersjabloon, zelfs als de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding niet beschikbaar is. InfoPath ook uitgerust met de gegevens in de cache voor onbepaalde tijd. U kunt de formuliersjabloon zodat uw gebruikers formulieren invullen alleen als de gegevens zijn beschikbaar via de secundaire gegevensverbinding configureren. U kunt ook een limiet instellen op hoe lang de gegevens in de cache beschikbaar zijn moet.

  1. Klik op het menu Extra op Formulieropties.

  2. Klik in de lijst categorie in het dialoogvenster Formulieropties op Offline.

  3. Als u wilt dat uw gebruikers kunnen invullen formulieren op basis van deze formuliersjabloon alleen als de gegevens uit een gegevensverbinding beschikbaar is, schakelt u het selectievakje gebruikers toestaan om dit formulier als gegevens niet beschikbaar is in te vullen . Als dit selectievakje uitgeschakeld is en de gegevensverbinding is geconfigureerd voor gegevens ophalen wanneer de gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon voor een maakt, ziet de gebruiker een waarschuwing ziet. Nadat de gebruiker op OK, sluit u InfoPath.

  4. Als u de gegevens uit een secundaire gegevensverbinding beschikbaar voor een bepaald aantal dagen, schakel het selectievakje gegevens op te slaan als resultaat gegeven van query's zodat deze kan worden gebruikt in de offlinemodus op opgeslagen query's verlopen na dit aantal dagenen klik vervolgens op het aantal dagen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×