Een secundaire gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een formuliersjabloon ontwerpt dat gebruikers kunnen invullen op een computer die momenteel niet verbonden is met een netwerk of waarvoor de externe gegevensbron niet beschikbaar is, kunt u de formuliersjabloon zodanig configureren dat de formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon de gegevens uit een secundaire gegevensbron opslaan in het cachegeheugen telkens als er van deze gegevensverbinding gebruik wordt gemaakt.

Opmerking: U kunt niet de hoofdgegevensverbinding van een formuliersjabloon configureren om gegevens uit een externe gegevensbron op te slaan in het cachegeheugen. De hoofdgegevensverbinding in een formulier kan alleen gegevens ophalen indien het formulier is verbonden met een netwerk.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

De gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Het offline gedrag van de formuliersjabloon wijzigen

Overzicht

Een formulier dat is gebaseerd op een formuliersjabloon bevat mogelijk secundaire gegevensverbindingen waarmee gegevens die een gebruiker nodig heeft om het formulier in te vullen en in te dienen uit externe gegevensbronnen worden opgehaald. Als u wilt dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon kunnen invullen wanneer hun computers niet zijn verbonden met een netwerk of wanneer het formulier geen verbinding kan maken met een externe gegevensbron, kunt u de formuliersjabloon zodanig configureren dat formulieren de gegevens mogen opslaan in het cachegeheugen van de computer, telkens wanneer gebruik wordt gemaakt van de secundaire gegevensverbinding. Wanneer de gegevens van een secundaire gegevensverbinding in het cachegeheugen zijn opgeslagen, blijven deze gegevens toegankelijk voor de gebruiker, zelfs als de computer van de gebruiker geen verbinding heeft met een netwerk of als de externe gegevenbron niet beschikbaar is.

Opmerking over de beveiliging: Voordat u de formuliersjabloon zodanig configureert dat de gegevens via een secundaire gegevensverbinding in de cache kunnen worden opgeslagen, dient u te overwegen wat er kan gebeuren met de gegevens als de computer kwijtraakt of wordt gestolen. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen, kunt u deze functie het beste inschakelen om de gegevens te beschermen in het geval van verlies of diefstal van de computer. Als gevoelige gegevens worden opgehaald, kunt u het beste de secundaire gegevensverbinding zodanig configureren dat gegevens alleen worden opgehaald wanneer de computer is verbonden met een netwerk.

Als u uw formuliersjabloon zodanig configureert dat formulieren gegevens uit een secundaire gegevensverbinding opslaan in het cachegeheugen, worden in Microsoft Office InfoPath deze gegevens in het cachegeheugen van de computer van de gebruiker opgeslagen telkens wanneer het formulier gebruik maakt van de secundaire gegevensverbinding. Als u meerdere secundaire gegevensverbindingen hebt in uw formuliersjabloon, moet u de formuliersjabloon configureren om de gegevens van alle gegevensverbindingen op te slaan in het cachegeheugen. U kunt de formuliersjabloon niet configureren om alleen de gegevens van een specifieke secundaire gegevensverbinding op te slaan in het cachegeheugen.

Standaard wordt in InfoPath de formuliersjabloon zo geconfigureerd dat formulieren deze gegevens voor onbepaalde tijd opslaan in het cachegeheugen. U kunt de formuliersjabloon echter zodanig configureren dat de formulieren slechts een bepaald aantal dagen toegang hebben tot deze gegevens in het cachegeheugen. Als u de formuliersjabloon zo configureert dat de formulieren de gegevens slechts voor een bepaald aantal dagen opslaan in het cachegeheugen, wordt voorkomen dat de formulieren de gegevens gebruiken nadat het aantal dagen is verstreken. De gegevens in het cachegeheugen blijven op de computer van de gebruiker staan totdat in InfoPath de oude gegevens in het cachegeheugen door nieuwe gegevens worden overschreven, of totdat de gebruiker het formulier van de computer verwijdert in het dialoogvenster Aan de slag. Het dialoogvenster Aan de slag wordt weergegeven als u InfoPath start.

Opmerking over de beveiliging: De gegevens in het cachegeheugen worden als onopgemaakte tekst in een bestand opgeslagen dat kan worden gelezen in een teksteditor, zoals Kladblok. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt voor het ophalen van vertrouwelijke gegevens, is het wellicht raadzaam om de secundaire gegevensverbinding zo te configureren dat gegevens alleen kunnen worden opgehaald als de computer is verbonden met een netwerk.

Standaard kunnen gebruikers in InfoPath altijd formulieren invullen, ook als voor het formulier geen gegevens uit secundaire gegevensverbindingen kunnen worden opgehaald. U kunt echter uw formuliersjabloon zodanig configureren dat gebruikers geen formulieren kunnen invullen als ze geen verbinding hebben met een netwerk. Als u bijvoorbeeld beschikt over een secundaire gegevensverbinding waarmee alleen gegevens worden opgehaald als de gebruiker het formulier voor het eerst opent, en deze secundaire gegevensverbinding is niet beschikbaar wanneer de gebruiker het formulier opent, dan is het mogelijk om de formuliersjabloon te configureren dat er dan een bericht wordt weergegeven, waarna vervolgens InfoPath wordt afgesloten.

Als u de formuliersjabloon wilt configureren om de gegevens van een secundaire gegevensverbinding op te slaan in het cachegeheugen, kunt u de wizard Gegevensverbinding gebruiken voor het maken van de gegevensverbinding, of kunt u de formuliersjabloon configureren met behulp van het dialoogvenster Gegevensverbindingen. Dit dialoogvenster wordt geopend als u op Gegevensverbindingen in het menu Extra klikt. Standaard wordt in InfoPath de formuliersjabloon zodanig geconfigureerd dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon kunnen invullen zonder de gegevens van de secundaire gegevensverbinding en dat zij gegevens van een gegevensverbinding voor onbepaalde tijd kunnen opslaan. U kunt deze standaardinstellingen wijzigen in het dialoogvenster Formulieropties.

Naar boven

Compatibiliteit

Hoewel u een voor browsers compatibele formuliersjabloon zo kunt configureren dat de formulieren gegevens van een secundaire gegevensbron opslaan in het cachegeheugen, kunnen alleen formulieren die worden ingevuld in InfoPath gegevens opslaan in het cachegeheugen. Formulieren die worden ingevuld in een webbrowser kunnen geen gegevens van een secundaire gegevensverbinding opslaan in het cachegeheugen.

Naar boven

De gegevensverbinding configureren voor gebruik offline

Als u uw formuliersjabloon reeds hebt geconfigureerd om gegevens van een secundaire gegevensverbinding op te slaan in het cachegeheugen, kunt u deze procedure overslaan en alleen de standaard offlinewerking wijzigen van formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon.

Opmerking over de beveiliging: Voordat u de formuliersjabloon zodanig configureert dat de gegevens via een secundaire gegevensverbinding in de cache kunnen worden opgeslagen, dient u te overwegen wat er kan gebeuren met de gegevens als de computer kwijtraakt of wordt gestolen. Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen, kunt u deze functie het beste inschakelen om de gegevens te beschermen in het geval van verlies of diefstal van de computer. Als gevoelige gegevens worden opgehaald, kunt u het beste de secundaire gegevensverbinding zodanig configureren dat gegevens alleen worden opgehaald wanneer de computer is verbonden met een netwerk.

  1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

  2. Klik in de lijst Gegevensverbindingen voor de formuliersjabloon op de secundaire gegevensverbinding die u wilt configureren voor gebruik offline en klik vervolgens op Wijzigen.

  3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Volgende totdat de pagina wordt weergegeven met het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon.

  4. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in.

  5. Klik op Volgende totdat de wizard wordt afgesloten.

  6. Herhaal de stappen 2 tot en met 5 voor alle andere secundaire gegevensverbindingen die u wilt configureren voor gebruik offline.

Naar boven

De offlinewerking van de formuliersjabloon wijzigen

Standaard mogen gebruikers in InfoPath formulieren op basis van uw formuliersjabloon altijd invullen, zelfs als de gegevens van een secundaire gegevensbron niet beschikbaar zijn. In InfoPath zijn tevens de gegevens in het cachegeheugen standaard voor onbepaalde tijd beschikbaar. U kunt uw formuliersjabloon configureren om gebruikers formulieren alleen in te laten vullen indien gegevens van de secundaire gegevensbron beschikbaar zijn en u kunt een limiet stellen aan hoe lang de gegevens beschikbaar blijven in het cachegeheugen.

  1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

  2. Klik in de lijst Categorie van het dialoogvenster Formulieropties op Offline.

  3. Als u wilt dat gebruikers alleen formulieren op basis van deze formuliersjabloon kunnen invullen indien de gegevens van een secundaire gegevensverbinding beschikbaar zijn, schakelt u het selectievakje De gebruikers toestaan om dit formulier in te vullen als gegevens niet beschikbaar zijn uit. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en de gegevensverbinding is geconfigureerd om gegevens op te halen wanneer de gebruiker een formulier maakt op basis van deze formuliersjabloon, wordt er een waarschuwing weergegeven. Als de gebruiker hierna op OK klikt, wordt InfoPath afgesloten.

  4. Als u de gegevens van een secundaire gegevensverbinding beschikbaar wilt maken voor een bepaald aantal dagen, schakelt u het selectievakje Gegevens opslaan die zijn geretourneerd uit query's, zodat ze kunnen worden gebruikt in de offlinemodus in, klikt u op Opgeslagen query's verlopen na dit aantal dagen en klikt u op het aantal dagen.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×