Grafieken

Een secundaire as aan een grafiek toevoegen of hieruit verwijderen in Excel

Een secundaire as aan een grafiek toevoegen of hieruit verwijderen in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer de getallen in een grafiek die u hebt gemaakt aanzienlijk verschillen per gegevensreeks of als u met meerdere typen gegevens werkt (bijvoorbeeld prijs- en volumegegevens), kunt u een of meer gegevensreeksen uitzetten op een secundaire verticale as (waardeas). De schaal van de secundaire verticale as komt overeen met de waarden voor de bijbehorende gegevensreeks. Een secundaire as is zeer geschikt in een grafiek waarin van kolom- en lijndiagrammen worden gecombineerd.

Combinatiegrafiek met secundaire as

U kunt snel een grafiek als hierboven weergeven door het grafiektype te wijzigen in een combinatiegrafiek.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de grafiek die u wilt wijzigen in een combinatiegrafiek om de Hulpmiddelen voor grafieken weer te geven.

  Tabbladen Ontwerp en Opmaak voor Hulpmiddelen voor grafieken

 2. Klik op Ontwerpen > Grafiektype wijzigen.

  De groep Type op het tabblad Ontwerpen

 3. Klik op het tabblad Alle grafieken op Combinatie en kies vervolgens Gegroepeerde kolom - lijn op secundaire as.

  Combinatiegrafiek met secundaire as in tabblad Alle grafieken

 4. Schakel onder Kies het grafiektype en de as voor de gegevensreeks het selectievakje voor Secundaire as in voor alle gegevens die u wilt uitzetten op de secundaire as en wijzig vervolgens het grafiektype in Lijn.

 5. Let erop dat alle overige gegevensreeksen worden weergegeven als Gegroepeerde kolom.

  U kunt astitels toevoegen om duidelijk te maken wat er wordt uitgezet op de twee verticale assen.

Astitels toevoegen aan de verticale assen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de grafiek en klik vervolgens op Grafiekelementen de knop grafiekelementen .

 2. Schakel het selectievakje voor Astitels in, klik op de pijl ernaast en schakel vervolgens de selectievakjes in van de astitels die u wilt toevoegen.

 3. Klik vervolgens één voor één op de astitels in de grafiek en typ een titel waarmee de gegevens die zijn uitgezet op die as, worden beschreven.

Zie ook

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Gegevens voor een grafiek selecteren

Aslabels in een grafiek wijzigen

Astitels aan een grafiek toevoegen

Meer informatie over combinatiediagrammen

Wanneer de waarden in een 2D-grafiek variëren van gegevensreeks tot gegevensreeksen, of wanneer u meerdere typen gegevens hebt (bijvoorbeeld prijs en volume), kunt u een of meer gegevensreeksen uitzetten op een secundaire verticale as (waardeas). De schaal van de secundaire verticale as komt overeen met de waarden voor de bijbehorende gegevensreeks.

Opgemaakte combinatiegrafiek

Nadat u een secundaire verticale as hebt toegevoegd aan een 2D-grafiek, kunt u ook een secundaire horizontale as (categorieas) toevoegen. Dit kan handig zijn in een spreidings- of bellendiagram.

Om onderscheid te maken tussen de gegevensreeksen die worden weergegeven op de secundaire as, kunt u het grafiektype wijzigen. In een kolomdiagram kunt u de gegevensreeks op de secundaire as bijvoorbeeld wijzigen in een lijndiagram.

Belangrijk: U kunt de volgende procedures alleen uitvoeren als u beschikt over een 2D-grafiek. Secundaire assen worden niet ondersteund in 3D-grafieken.

U kunt gegevens op een secundaire verticale as met één gegevensreeks tegelijk uitzetten. Als u meer dan één gegevensreeks wilt uitzetten op de secundaire verticale as, herhaalt u deze procedure voor elke gegevensreeks die u wilt weergeven op de secundaire verticale as.

 1. Klik in een grafiek op de gegevensreeks die u wilt uitzetten op een secundaire verticale as of ga als volgt te werk om de gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik op de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl in het vak Grafiekelementen. Klik vervolgens op de gegevensreeks die u wilt uitzetten langs een secundaire verticale as.

   Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Indelingskeuze.

  Het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken wordt weergegeven.

  Opmerking: Als er een ander dialoogvenster wordt weergegeven, herhaalt u stap 1 en zorgt u ervoor dat u een gegevensreeks in de grafiek selecteert.

 3. Ga op het tabblad Opties voor reeks naar Reeks tekenen op en klik achtereenvolgens op Secundaire as en Sluiten.

  Er wordt een secundaire verticale as weergegeven in de grafiek.

 4. Ga als volgt te werk om de weergave van de secundaire verticale as te wijzigen:

  1. Klik op het tabblad Indeling in de groep Assen op Assen.

  2. Klik op Secundaire verticale as en klik vervolgens op de gewenste weergaveoptie.

 5. Ga als volgt te werk om de asopties van de secundaire verticale as te wijzigen:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de secundaire verticale as en klik vervolgens op As opmaken.

  2. Selecteer onder Opties voor as de opties die u wilt gebruiken.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u beschikt over een grafiek met een secundaire verticale as. Zie Een secundaire verticale as toevoegen voor instructies voor het toevoegen van een secundaire verticale as.

 1. Klik op een grafiek met een secundaire verticale as.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Assen op Assen.

  Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 3. Klik op Secundaire horizontale as en klik vervolgens op de gewenste weergaveoptie.

 1. Klik in een grafiek op de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op de gegevensreeks klikken, op Ander type grafiekreeks klikken en verdergaan met stap 3.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Type op Grafiektype wijzigen.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Grafiektype wijzigen op een grafiektype dat u wilt gebruiken.

  De eerste lijst bevat categorieën van grafiektypen en de tweede lijst de beschikbare grafiektypen voor elk categorie grafiektype. Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie over de grafiektypen die u kunt gebruiken.

Opmerking: U kunt maar voor één gegevensreeks tegelijk het grafiektype wijzigen. Als u het grafiektype van meer dan één gegevensreeks in de grafiek wilt wijzigen, herhaalt u de stappen van deze procedure voor elke gegevensreeks die u wilt wijzigen.

 1. Klik op de grafiek met de secundaire as die u wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Assen, klik op Assen, klik op Secundaire verticale as of Secundaire horizontale as, en klik ten slotte op Geen.

  Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

Tips: 

 • U kunt ook op de secundaire as klikken die u wilt verwijderen en vervolgens op Delete drukken. Een andere mogelijkheid is om met de rechtermuisknop op de secundaire as te klikken en vervolgens op Verwijderen te klikken.

 • Als u een secundaire as direct na het toevoegen wilt verwijderen, klikt u op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang of drukt u op Ctrl + Z.

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen > Assen > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen > Astitels > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op As.

 4. Klik op Secundaire as en klik vervolgens op OK.

  Herhaal deze procedure om meer gegevensreeksen aan de secundaire as toe te voegen.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik Onder Labels op Astitels, wijs Titel van secundaire horizontale as of Titel van secundaire verticale as aan en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad grafiekindling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

Een aslabel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as aan en klik op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op As.

 4. Klik op Secundaire as en klik vervolgens op OK.

  Herhaal deze procedure om meer gegevensreeksen aan de secundaire as toe te voegen.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik Onder Labels op Astitels, wijs Titel van secundaire horizontale as of Titel van secundaire verticale as aan en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad grafiekindling, groep Labels

 3. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

Een aslabel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Assen op Assen, wijs Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as aan en klik op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op As.

 5. Klik op Secundaire as en klik vervolgens op OK.

  Herhaal deze procedure om meer gegevensreeksen aan de secundaire as toe te voegen.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik Onder Labels op Astitels, wijs Titel van secundaire horizontale as of Titel van secundaire verticale as aan en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad grafiekindling, groep Labels

 4. Selecteer de tekst in het vak Astitel en typ een titel voor de as.

Een aslabel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as aan en klik op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen > Assen > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen > Astitels > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

Een grafiek met een secundaire as

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een secundaire as toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen > Assen > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen > Astitels > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×