Een script op de server als gegevensbron toevoegen

Een script op de server is een klein programma op de server dat wordt uitgevoerd als reactie op bepaalde acties die in de browser worden uitgevoerd. Scripts op de server kunnen in een aantal verschillende talen worden geschreven, waaronder Perl, PHP en Microsoft ASP.NET. In tegenstelling tot scripts op de client, zoals JavaScript, worden scripts op de server vanaf de server uitgevoerd voordat de webpagina wordt weergegeven in de browser. Enkele voorbeelden van scripttoepassingen op de server zijn winkelwagentjes, dynamische menu's en enquêtes.

In dit artikel

Scripts op de server

Een script op de server toevoegen aan de gegevensbronbibliotheek

Een gegevensweergave maken van het script op de server

Scripts op de server

In de gegevensbronbibliotheek worden gegevens weergegeven die worden geleverd door scripts op de server die gegevens in XML-indeling ophalen. U kunt verbinding maken met scripts op de server die in een aantal verschillende talen zijn geschreven en met behulp van een aantal methoden, waaronder ASP.NET, PHP en AJAX. Het script moet echter de resulterende gegevens in XML-indeling verzenden. Een veelgebruikt script op de server dat gegevens in XML-indeling levert, is een RSS-kanaal.

Als u een verbinding wilt toevoegen met een RSS-kanaal dat een script op de server is, maar geen XML-bestand (bijvoorbeeld een RSS-kanaal met een URL die eindigt op .ASPX of .PHP), moet de verbinding worden opgenomen in de categorie Scripts op de server. Een RSS-kanaal dat een XML-bestand is (bijvoorbeeld een RSS-kanaal met een URL die eindigt op .XML), kan worden toegevoegd aan de categorie Scripts op de server of XML-bestanden.

Als u een script op de server wilt toevoegen als gegevensbron, moet u de URL van het script kennen.

Naar boven

Een script op de server toevoegen aan de gegevensbronbibliotheek

 1. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek.

 2. Klik in de Gegevensbronbibliotheek onder Scripts op de server op Een verbinding maken met een script of RSS-kanaal.

  Opmerking: Als de kop Scripts op de server is samengevouwen, moet u op het plusteken (+) klikken om deze uit te vouwen.

 3. Ga in het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron naar het tabblad Bron en klik hier in de lijst HTTP-methode op een van de volgende opties:

  • Bij HTTP Get-methode worden parameternamen en -waarden toegevoegd aan de URL.

  • Bij HTTP Post-methode worden parameternamen en -waarden aan de URL toegevoegd in de hoofdtekst van de aanvraag.

   Klik voor dit voorbeeld op HTTP Get-methode.

 4. In de lijst Selecteer welke gegevensopdracht u wilt configureren ziet u vier opties:

  • Met de optie Selecteren worden gegevens opgehaald met behulp van het script op de server. U kunt vervolgens de gegevens weergeven met behulp van een gegevensweergave.

  • Via de opties Invoegen, Bijwerken en Verwijderen wordt informatie opgehaald met behulp van het script op de server. U kunt de gegevens vervolgens weergeven en wijzigen door een gegevensweergave te maken met formulierfunctionaliteit voor het invoegen, bijwerken of verwijderen van de gegevens.

   Klik voor het voorbeeld op de opdracht Selecteren om een gegevensweergave te maken van de gegevens die door het script op de server worden geretourneerd.

 5. Typ onder Verbindingsgegevens selecteren in het vak Voer de URL naar een script op de server in de URL voor het script of het RSS-kanaal waarmee u verbinding wilt maken.

  U kunt bijvoorbeeld http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx typen om een RSS-kanaal toe te voegen met artikelen voor ontwikkelaars van GotDotNet, de website van de Microsoft .NET-community.

  Het tabblad Bron van het dialoogvenster Eigenschappen van gegevensbron met de URL voor een script op de server

 6. Voor bepaalde scripts op de server zijn aanvullende gegevens vereist die via de browser aan de server worden doorgegeven in de vorm van parameters. In het voorbeeld dat hier wordt gebruikt zijn geen parameters vereist. Als voor het script op de server parameters zijn vereist, kunt u het volgende doen:

  • Klik op Toevoegen als u een parameter wilt toevoegen en typ vervolgens in het dialoogvenster Parameter een naam en een standaardwaarde voor de parameter.

   Opmerking: Als de parameter tijdens runtime wordt ingesteld via een webonderdeelverbinding, schakelt u het selectievakje De waarde voor deze parameter kan worden ingesteld via een verbinding tussen webonderdelen in.

  • Als u een bestaande parameter wilt wijzigen, klikt u op de parameter in de lijst, klikt u op Wijzigen en wijzigt u vervolgens in het dialoogvenster Parameter de naam of standaardwaarde voor de parameter.

  • Klik op de gewenste parameter en klik op Verwijderen als u een bestaande parameter wilt verwijderen.

Naar boven

Een gegevensweergave maken van het script op de server

Nu u een script op de server hebt toegevoegd aan de gegevensbronbibliotheek, kunt u een gegevensweergave maken met de resultaten van het script op de server.

U kunt een gegevensbron snel testen door een gegevensweergave te maken van de gegevensbron door deze naar een pagina te slepen. Wanneer u een gegevensbron naar een pagina sleept, wordt een standaardweergave van de gegevens weergegeven, waarbij de eerste vijf velden in uw gegevensbron worden weergegeven in een rij in een eenvoudige tabel. Als de eerste vijf velden worden weergegeven met de overeenkomstige gegevens, is de gegevensbron correct geconfigureerd.

Gegevensweergaven zijn gebaseerd op Microsoft ASP.NET 2.0-technologie. Als u een gegevensweergave wilt maken, moet u beginnen met een ASP.NET-pagina (ASPX-bestand).

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Klik in het dialoogvenster Nieuw op het tabblad Pagina, klik op Algemeen en vervolgens op ASPX en OK.

  Er wordt een nieuwe pagina met FORM-code geopend.

  ASP.NET-formuliercode

 3. Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek. Zoek de gegevensbron (in dit geval rss.aspx op www.gotdotnet) in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek en sleep deze naar de pagina.

  Er wordt nu een gegevensweergave met alle titels en URL's van alle sites binnen de huidige siteverzameling weergegeven op de pagina en het taakvenster Details van gegevensbron wordt geopend.

Zie het artikel Gegevensweergaven maken voor meer informatie over gegevensweergaven.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×