Een schuifbalk of een kringveld aan een werkblad toevoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een schuifbalk of kringveld gebruiken om snel een bereik van waarden op te geven of te wijzigen.

Schuifbalk    Met een schuifbalk kunt u door een bereik waarden schuiven wanneer u op de schuifknoppen klikt of het schuifblokje sleept. U kunt door een pagina (een vooraf ingestelde interval) met waarden schuiven door op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen te klikken. Gewoonlijk kan een gebruiker ook rechtstreeks een tekstwaarde in de gekoppelde cel of het gekoppelde tekstvak typen. Gebruik een schuifbalk om een groot bereik van waarden in te stellen of aan te passen, of in gevallen wanneer precisie niet belangrijk is. Gebruik bijvoorbeeld een schuifbalk voor een bereik van percentages die schattingen zijn of voor het aanpassen van de kleurselectie om de kleuren in elkaar te laten overlopen.

Schuifbalk (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een besturingselement Schuifbalk van de werkbalk Formulieren

Schuifbalk (ActiveX-besturingselement)

voorbeeld van een activex-besturingselement schuifbalk

Kringveld    Met een kringveld kunt u makkelijker een waarde verhogen of verlagen, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Een gebruiker kan ook rechtstreeks een tekstwaarde in de gekoppelde cel of het gekoppelde tekstvak typen. Gebruik een kringveld om bijvoorbeeld makkelijker een maand, dag, jaarnummer in te voeren of om een volumeniveau te verhogen.

Kringveld (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Kringveld

Kringveld (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Kringveld

Opmerking: Voordat u besturingselementen aan uw werkblad toevoegt, moet u het tabblad ontwikkelaars inschakelen. Zie het tabblad Ontwikkelaars weergevenvoor meer informatie.

Een schuifbalk toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij Formulierbesturingselementenop schuifbalk Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de schuifbalk wilt plaatsen.

  Opmerking: De schuifbalk wordt toegevoegd in een verticale positie.

 3. Als u de schuifbalk horizontaal wilt weergeven, sleept u een van de formaatgrepen in een diagonale richting.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Eigenschappen Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Besturingselement opmaken klikken.

  Opmerking: Voordat u op Eigenschappen klikt, controleert u of het object waarvan u de eigenschappen wilt onderzoeken of wijzigen, al is geselecteerd.

  Ga als volgt te werk om de besturingselementeigenschappen in te stellen:

  1. Geef in het vak Huidige waarde de beginwaarde op uit het bereik van onderstaande toegestane waarden die overeenkomt met de positie van de schuifbalk. U mag de volgende waarden niet opgeven:

   • Een waarde die kleiner is dan de Minimumwaarde, anders wordt de Minimumwaarde gebruikt

   • Een waarde die groter is dan de Maximumwaarde, anders wordt de Maximumwaarde gebruikt

  2. Voer in het vak Minimumwaarde de laagste waarde in die een gebruiker kan opgeven, door het schuifblokje helemaal boven aan een verticale schuifbalk of helemaal links op een horizontale schuifbalk te plaatsen.

  3. Voer in het vak Maximumwaarde de hoogste waarde in die een gebruiker kan opgeven, door het schuifblokje helemaal onder aan op een verticale schuifbalk of helemaal rechts op een horizontale schuifbalk te plaatsen.

  4. Voer in het vak Stapsgewijze wijziging in hoeveel de waarde toeneemt of afneemt en hoever het schuifblokje wordt verplaatst wanneer er op een van de schuifpijlen wordt geklikt.

  5. Voer in het vak Paginawijziging in hoeveel de waarde toeneemt of afneemt en hoever het schuifblokje wordt verplaatst wanneer u op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen klikt. In een schuifblokje met bijvoorbeeld een minimumwaarde van 0 en een maximumwaarde van 10, neemt de waarde toe of af met 2 als u de eigenschap Paginawijziging instelt op 2 (in dit geval 20% van het waardebereik van het schuifblokje) wanneer u op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen klikt.

  6. Geef in het vak Koppeling met cel een celverwijzing op die de huidige positie van het schuifblokje bevat:

   De gekoppelde cel retourneert de huidige waarde die overeenkomt met de positie van het schuifblokje.

   Gebruik deze waarde in een formule om te reageren op de waarde van de cel die is opgegeven in het vak Koppeling met cel die overeenkomt met de huidige positie van het schuifblokje. U maakt bijvoorbeeld een schuifbalk voor een risicofactor met de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Waarde

Huidige waarde

100

Minimumwaarde

1061

Maximumwaarde

100

Stapsgewijze wijziging

2,5

Paginawijziging

5

Koppeling met cel

C1

Met deze instellingen kan de gebruiker de schuifbalk gebruiken om een nauwkeurige waarde op te geven of op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen klikken om de waarde in stappen van 5 te wijzigen.

De volgende formule in cel D1 retourneert de exacte waarde die is gebaseerd op de huidige waarde in de gekoppelde cel:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Met de volgende matrixformule in cel D1 wordt een waarde aan de risicofactor toegewezen op basis van de huidige waarde in de gekoppelde cel.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Opmerking: Als u op de linkerschuifpijl of de bovenste schuifpijl klikt, nadat de minimumwaarde is bereikt of op de rechterschuifpijl of onderste schuifpijl klikt, nadat de maximumwaarde is bereikt, heeft dit geen effect op de waarde die wordt geretourneerd. De minimum- of maximumwaarde van de schuifbalk verandert niet en het bereik van toegestane waarden wordt niet doorlopen.

Een schuifbalk toevoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Schuifbalk Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de schuifbalk wilt plaatsen.

 3. Als u wilt bewerken op het besturingselement, zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 4. U kunt de eigenschappen van het besturingselement opgeven door op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen te klikken Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Help voor Virtual Basic-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Gegevens en binding:

Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement

LinkedCell (Excel)

De inhoud of status van het besturingselement opgeven

Value (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opgeven of de schuifbalk verticaal of horizontaal wordt weergegeven.

Orientation (formulier)

Opmaak:

Achtergrondkleur

BackColor (Formulier)

Voorgrondkleur

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifieke eigenschappen voor de schuifbalk:

De vertraging opgeven in milliseconden nadat u eenmaal op de schuifbalk hebt geklikt

Delay (formulier)

Opgeven hoever het schuifblokje wordt verplaatst wanneer de gebruiker op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen klikt

LargeChange (formulier)

De toegestane maximum- en minimumwaarden opgeven

Max, Min (formulier)

Opgeven of de grootte van het schuifblokje in verhouding is met het schuifgebied of een vaste grootte heeft

ProportionalThumb (formulier)

Opgeven hoever het schuifblokje wordt verplaatst wanneer de gebruiker op een schuifpijl in het besturingselement klikt

SmallChange (formulier)

Een kringveld toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij Formulierbesturingselementenop Kringveld Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het kringveld wilt plaatsen.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Eigenschappen Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Besturingselement opmaken klikken.

  Ga als volgt te werk om de besturingselementeigenschappen in te stellen:

  1. Geef in het vak Huidige waarde de beginwaarde van het kringveld op uit het bereik van onderstaande toegestane waarden. U mag de volgende waarden niet opgeven:

   • Een waarde die kleiner is dan de Minimumwaarde, anders wordt de Minimumwaarde gebruikt

   • Een waarde die groter is dan de Maximumwaarde, anders wordt de Maximumwaarde gebruikt

  2. Voer in het vak Minimumwaarde de laagste waarde in die een gebruiker kan opgeven door op de onderste pijl van het kringveld te klikken.

  3. Voer in het vak Maximumwaarde de hoogste waarde in die een gebruiker kan opgeven door op de bovenste pijl van het kringveld te klikken.

  4. Voer in het vak Stapsgewijze wijziging in met hoeveel de waarde toeneemt of afneemt wanneer er op de pijlen wordt geklikt.

  5. Geef in het vak Koppeling met cel een celverwijzing op die de huidige positie van het kringveld bevat:

   De gekoppelde cel retourneert de huidige positie van het kringveld.

   Gebruik deze waarde in een formule om te reageren op de waarde van de cel die is opgegeven in het vak Koppeling met cel die overeenkomt met de huidige positie van het kringveld. U maakt bijvoorbeeld een kringveld voor het instellen van de huidige leeftijd van een werknemer met de volgende eigenschappen:

Eigenschap

Waarde

Huidige waarde

35

Minimumwaarde

21

Maximumwaarde

70

Stapsgewijze wijziging

2,5

Koppeling met cel

C1

Met deze instellingen, kan de gebruiker op het kringveld klikken om een leeftijd op te geven die binnen een minimum- en maximumbereik van leeftijden valt. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 35 en daarom is 35 een goede keuze om als beginwaarde in te stellen.

Met de volgende formule in cel D1 wordt bepaalt, hoe lang de werknemer al in dienst is op basis van de huidige leeftijdswaarde in de cel die aan het kringveld is gekoppeld en de leeftijd van de werknemer op de datum waarop de werknemer in dienst is genomen, de waarde in B1 (die is opgehaald uit een andere gegevensbron). Met de formule wordt vervolgens het aantal bonusvakantiedagen berekend op basis van het aantal dienstjaren:

=(C1 - B1)* .01

Opmerking: Als u op de bovenste pijl klikt, nadat de minimumwaarde is bereikt of op de onderste pijl klikt, nadat de maximumwaarde is bereikt, heeft dit geen effect op de waarde die wordt geretourneerd. De minimum- of maximumwaarde van het kringveld verandert niet en het bereik van toegestane waarden wordt niet doorlopen.

Een kringveld toevoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Kringveld Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het kringveld wilt plaatsen.

 3. Als u wilt bewerken op het besturingselement, zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Schakel op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 4. U kunt de eigenschappen van het besturingselement opgeven door op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen te klikken Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Help voor Virtual Basic-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Gegevens en binding:

Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement

LinkedCell (Excel)

De inhoud of status van het besturingselement opgeven

Value (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opgeven of de schuifbalk verticaal of horizontaal wordt weergegeven.

Orientation (formulier)

Opmaak:

Achtergrondkleur

BackColor (Formulier)

Voorgrondkleur

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifieke eigenschappen voor het kringveld:

De vertraging in milliseconden opgeven nadat u eenmaal op het kringveld hebt geklikt.

Delay (formulier)

De toegestane maximum- en minimumwaarden opgeven

Max, Min (formulier)

De mate van verplaatsing opgeven die optreedt wanneer de gebruiker op een kringveld in het besturingselement klikt

SmallChange (formulier)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×