Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van takenbalk

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van takenbalk

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik To-Do voor Web met het toetsenbord en een schermlezer verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

  • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

De weergave van My Day navigeren

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag rechts van de zijbalk weergegeven. Wordt uw taakitems of taken voor de dag. Als u wilt navigeren door de lijst, drukt u op de Tab-toets. De schermlezer wordt gemeld dat de items op de lijst en hun status. Druk op Tab totdat u hoort 'Unchecked, gemarkeerd als niet voltooid selectievakje' wilt instellen voor een item dat is voltooid, en druk op Enter. Als u wilt openen in de weergave Details van een taak, drukt u op SPATIEBALK of Enter.

Als u hebt, bijvoorbeeld taken die vandaag moeten worden of links via van gisteren of een bellendiagram met suggesties melding wordt weergegeven boven aan de weergave Mijn dag . Als u wilt controleren of de taken, drukt u op de Tab-toets totdat u "Controleren" horen, en druk op Enter.

De weergave suggesties navigeren

Als u wilt gaan naar de weergave van de suggesties , drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Toegang voorgestelde taken via de knop suggesties" en druk op Enter. Als u wilt verplaatsen in de lijst met suggesties, drukt u op de Tab-toets. De schermlezer wordt gemeld dat de status van elk item in de lijst. Voor meer informatie over wat u met suggesties doen kunt, raadpleegt u een schermlezer voor gebruik met suggesties taak gebruiken.

De weergave takenlijst navigeren

Als u wilt gaan naar de weergave van de Takenlijst , in de zijbalk, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort de naam van de lijst die u wilt bewerken en druk op Enter.

Onder de datum neemt de hoofdinhoud meeste ruimte op het scherm. Wordt uw taakitems of taken, in de specifieke lijst. Als u wilt navigeren door de lijst, drukt u op de Tab-toets. De schermlezer wordt gemeld dat de items op de lijst en hun status. Als u wilt markeren een item dat is voltooid, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Unchecked, gemarkeerd als niet voltooid selectievakje' en druk op Enter. Als u wilt openen in de weergave Details van een taak, drukt u op SPATIEBALK of Enter. Meer informatie over taken, raadpleegt u Gebruik een schermlezer om te werken met taken in de Takenbalk.

De weergave Details navigeren

De weergave van de Details van een taak in de weergave Takenlijst om of te openen in de weergave van My Day , drukt u op Enter terwijl u op een taak. De weergave wordt geopend aan de rechterkant van het scherm. In deze weergave kunt u bijvoorbeeld herinneringen instellen of notities aan een taak. Als u wilt verplaatsen tussen de velden in de weergave, drukt u op TAB of Shift + Tab. De Details als weergave wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Verbergen detail mailweergaveknop" en druk op Enter.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Gebruik To-Do voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De weergave van My Day navigeren

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. Om te navigeren tussen elementen in My Day weergeven, veegt u naar links of naar rechts totdat u het element hoort u wilt en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

De weergave suggesties navigeren

Als u wilt gaan naar de weergave voor de suggesties in de weergave My Day Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Suggesties knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. In de lijst met suggesties, veegt u naar links of rechts verplaatsen. VoiceOver wordt gemeld dat de status van elk item in de lijst. Voor meer informatie over wat u met suggesties doen kunt, raadpleegt u een schermlezer voor gebruik met suggesties taak gebruiken.

De weergave Sidebar navigeren

Als u wilt gaan naar de weergave voor de Sidebar in de My Day of Takenlijst , veegt u naar links totdat u hoort "Knop in de zijmarge" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Samengevouwen sidebar." Een menu weergeven van alle uw taak bevat wordt geopend. In het menu, veegt u naar links of rechts verplaatsen. Dubbeltik om een lijst hebt geselecteerd, op het scherm. Als u wilt een nieuwe lijst hebt toegevoegd, Veeg naar rechts totdat u 'Nieuwe lijst met de knop' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Meer informatie over lijsten, raadpleegt u een schermlezer om te werken met in de Takenbalk lijsten gebruiken.

De weergave takenlijst navigeren

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aan de taken in de takenlijst, veegt u naar links of rechts gaan. VoiceOver wordt gemeld voor de taken en hun status. Dubbeltik om de details van een taak hebt geopend, op het scherm. Als u wilt markeren van een taak voltooid, Veeg naar rechts totdat u "knop niet voltooide taak item" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Meer informatie over taken, raadpleegt u Gebruik een schermlezer om te werken met taken in de Takenbalk.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik To-Do voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

De weergave van My Day navigeren

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. Om te navigeren tussen elementen in My Day weergeven, veegt u naar links of naar rechts totdat u het element hoort u wilt en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

De weergave suggesties navigeren

Ga naar de weergave van de suggesties door Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Suggesties knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. In de lijst met suggesties, veegt u naar links of rechts verplaatsen. TalkBack wordt gemeld dat de status van elk item in de lijst. Voor meer informatie over wat u met suggesties doen kunt, raadpleegt u een schermlezer voor gebruik met suggesties taak gebruiken.

De weergave Sidebar navigeren

Als u wilt gaan naar de weergave voor de Sidebar in de My Day of Takenlijst , veegt u naar links totdat u hoort "Knop in de zijmarge" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Een menu weergeven van alle uw taak bevat wordt geopend. In het menu, veegt u naar links of rechts verplaatsen. Dubbeltik om een lijst hebt geselecteerd, op het scherm. Als u wilt een nieuwe lijst hebt toegevoegd, Veeg naar rechts totdat u "Nieuwe lijst" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Meer informatie over lijsten, raadpleegt u een schermlezer om te werken met in de Takenbalk lijsten gebruiken.

De weergave takenlijst navigeren

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aan de taken in de takenlijst, veegt u naar links of rechts gaan. TalkBack wordt gemeld die de taken en hun status. Dubbeltik om de details van een taak hebt geopend, op het scherm. Als u wilt markeren van een taak voltooid, Veeg naar rechts totdat u "knop niet voltooide taak item" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Meer informatie over taken, raadpleegt u Gebruik een schermlezer om te werken met taken in de Takenbalk.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik To-Do voor Windows 10 met Narrator, de schermlezer voor ingebouwde Windows verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

In dit onderwerp

De weergave van My Day navigeren

Als u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weergave Mijn dag weergegeven. Om te navigeren tussen elementen in My Day weergeven, veegt u naar links of naar rechts totdat u het element hoort u wilt en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

De weergave suggesties navigeren

Ga naar de weergave van de suggesties door Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Suggesties knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. In de lijst met suggesties, veegt u naar links of rechts verplaatsen. Verteller wordt gemeld dat de status van elk item in de lijst. Voor meer informatie over wat u met suggesties doen kunt, raadpleegt u een schermlezer voor gebruik met suggesties taak gebruiken.

De weergave Sidebar navigeren

Als u wilt gaan de Sidebar weergave, in de My Day of Takenlijst , veegt u naar links totdat u hoort "Navigatieknop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Er wordt een menu weergeven van al uw lijsten worden geopend. In het menu, veegt u naar links of rechts verplaatsen. Dubbeltik om een lijst hebt geselecteerd, op het scherm. Als u wilt een nieuwe lijst hebt toegevoegd, Veeg naar rechts totdat u 'Nieuwe lijst met de knop' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over lijsten.

De weergave takenlijst navigeren

Om te navigeren in de weergave van de Takenlijst , in de Sidebar weergave, Veeg naar links of rechts totdat u de naam van de lijst die u wilt bewerken en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

Aan de taken in de takenlijst, veegt u naar links of rechts gaan. Verteller wordt gemeld die de taken en hun status. Dubbeltik om de details van een taak hebt geopend, op het scherm. Als u wilt markeren van een taak voltooid, Veeg naar rechts totdat u "knop niet voltooide taak item" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Meer informatie over taken, raadpleegt u werken met taken in de Takenbalk met een schermlezer.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×