Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Outlook gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Voor een optimale gebruikerservaring, wordt aangeraden het Leesvenster uitschakelen en weergeven van e-mailberichten als berichten en niet als gesprekken.

In dit onderwerp

De belangrijkste weergave navigeren

De elementen in de belangrijkste weergave doorlopen

Druk op F6 (doorsturen of Shift + F6 (achterwaarts) bladeren door de elementen in de volgende volgorde:

 • Lint

 • Mappenvenster

 • Berichtenlijst

 • Statusbalk

De tabbladen op het lint navigeren

De tabbladen op het lint met de belangrijkste Outlook hulpprogramma's voor het verzenden en ontvangen van e-mail, labelen van berichten en beheren van e-mailmappen.

 • Als u wilt de tabbladen op het lint gaan, drukt u op Alt. U hoort "Tabbladen op het lint," gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 • Als u wilt schakelen tussen tabbladen op het lint, pijl-links of rechts en druk op Enter om een tabblad te selecteren.

Het mappenvenster navigeren

Het mappenvenster bevat de beschikbare e-mailmappen. De meest gebruikte mappen bevinden zich in de map Favorieten . E-mailaccounts, heeft ook een eigen submappen. Wanneer de focus veranderd in dit deelvenster, leest Verteller de naam van de actieve map.

 • Als u wilt navigeren in het mappenvenster, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag. Verteller wordt de mapnamen, zoals deze worden gemarkeerd.

 • Voor de mappen Favorieten en accountgegevens leest Narrator ook of de map is samengevouwen of uitgevouwen. Als u wilt een map samenvouwen, drukt u op de toets pijl-links. Als u wilt weergeven in een map, drukt u op de toets pijl-rechts.

 • Als u wilt een gemarkeerde map opent, drukt u op Enter. Inhoud van de map worden weergegeven in de berichtenlijst.

 • Naar de berichtenlijst wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

De berichtenlijst navigeren

De lijst met berichten bevat de inhoud van de actieve map. Berichten zijn gegroepeerd op datum. Wanneer de focus verplaatsen in de berichtenlijst verandert, wordt Verteller wordt de afzender, onderwerp, datum en een korte voorbeeld van de inhoud van het geselecteerde bericht.

 • Als u wilt navigeren in de lijst met berichten, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag. Verteller wordt de afzender, onderwerp, datum en een korte voorbeeld van de inhoud van het geselecteerde bericht.

 • Druk op Enter om het geselecteerde bericht opent.

Het berichtvenster navigeren

Het berichtvenster bevat de volledige tekst en andere gegevens voor een e-mailbericht. Het berichtvenster heeft een eigen tabbladen op het lint, en een deelvenster die eronder staan, bevat van de berichttekst koptekst, eventuele bijlagen en het bericht. Wanneer de focus verplaatsen in het berichtvenster verandert, wordt het berichtonderwerp en de opmaak Narrator gemeld. De focus verplaatsen is naar het begin van de hoofdtekst van het bericht geplaatst.

 • Als u wilt de tabbladen op het lint gaan, drukt u op Alt. U hoort "Tabbladen op het lint," gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 • Als u wilt schakelen tussen tabbladen op het lint, druk op pijl-links of rechts en druk op Enter om een tabblad te selecteren.

 • Als u wilt de berichtkopgegevens lezen, drukt u op Ctrl + Tab totdat u de gewenste koptekstveld hoort.

 • Voor toegang tot alle bijlagen in het bericht, drukt u op Ctrl + Tab totdat u hoort de naam van de bijlage die u wilt gebruiken en druk vervolgens op de pijl Alt + pijl-omlaag om het contextmenu voor de bijlage te openen. Druk op de pijl omhoog of omlaag pijltoets om te bladeren van het contextmenu en druk op Enter om optie te selecteren.

 • Als u wilt het berichtvenster sluiten en terugkeren naar de lijst met berichten, drukt u op Alt + F4.

Navigeren door de statusbalk

De statusbalk bevat visuele informatie over de huidige status van de Outlook . Wanneer de focus verplaatsen in de statusbalk verandert, wordt 'statusbalk,"gevolgd door de weergave momenteel actief Outlook gemeld die Narrator.

 • Als u wilt bladeren tussen de weergaveopties, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag. Narrator leest de geselecteerde optie. Druk op Enter om de weergaveoptie te selecteren.

De Focused postvak in gebruiken

 1. Bij het weergeven van het postvak in in de berichtenlijst, wordt het postvak in van Focused al dan niet standaard geopend.

 2. Als u wilt het andere postvak in hebt geopend, drukt u op Ctrl + Tab totdat u "uitschakelen, andere knop horen', en druk op Enter.

 3. Terug naar het Focused postvak in wilt gaan, druk op Ctrl + Tab totdat u Focused knop"" uitschakelen horen, en druk op Enter.

Schakelen tussen weergaven

Het menu bestand navigeren

In het menu bestand , kunt u nieuwe e-mailaccounts instellen, automatische antwoorden instellen, berichten afdrukken of toegang tot uw accountgegevens Office .

 1. Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen.

 2. Als u wilt verplaatsen tussen de tabbladen menu, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u de sectie die u wilt en druk vervolgens op de Tab-toets om te bladeren door de items in het tabblad horen.

 3. Naar het menu bestand sluiten en terugkeren naar de weergave van de belangrijkste, drukt u op Esc.

Opties voor Outlook navigeren

Klik in het venster Outlook opties kunt u e-mailinstellingen zoals berichtindeling, ontvangst van berichten, de berichten automatisch opslaan en berichten traceren opties.

 1. Druk op Alt + F, T om het venster Opties te openen.

 2. Als u wilt verplaatsen tussen de categorieën opties, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort de sectie die u wilt en druk vervolgens op de Tab-toets om deze te selecteren. Druk op de Tab-toets om te navigeren tussen de verschillende opties in een categorie en druk op de SPATIEBALK om te schakelen van de geselecteerde optie.

 3. Naar het venster Opties te sluiten en terugkeren naar de weergave van de belangrijkste, druk op Enter.

Navigeren tussen Outlook Mail en agenda

 • Naar Outlook Mail wilt gaan, drukt u op Ctrl + 1.

 • Naar Outlook-agenda wilt gaan, drukt u op Ctrl + 2.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde Mac OS-schermlezer verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

 • De instructies voor E-mail worden beschreven met het Leesvenster uitgeschakeld.

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook 2016 voor Mac voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De belangrijkste elementen van de weergave en op een scherm navigeren

Wanneer u Outlook voor Macopent, wordt de belangrijkste weergave van E-mail weergegeven, met de berichtenlijst met de meest recente e-mailberichten in de map Postvak in .

Navigeren via en binnen de belangrijkste weergaven en scherm elementen:

 • Druk op de Tab-toets om de focus door de schermelementen te verplaatsen.

 • Druk op F6 om te bladeren naar de belangrijkste gebieden van het scherm alleen (menu lint, navigatiedeelvenster bericht lijstweergave en de balk snelle toegang).

 • Wanneer de focus een knop of selecteerbaar element heeft, drukt u op Control + Option + spatiebalk naar de actie uitvoeren of het element selecteren.

De belangrijkste weergave bevat de volgende regio's: de balk snelle toegang bij de bovenkant, menu lint eronder rechts, map deelvenster aan de linkerkant, bericht Lijstweergave dat het grootste deel van het scherm in het midden in beslag en statusbalk onderaan.

Werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang bevindt zich boven aan het scherm. Bevat het zoekveld en opdrachten vastgemaakt er voor eenvoudige toegang, bijvoorbeeld afdrukken. Als u wilt de focus verplaatsen naar het lint, druk op F6 tot u de naam van de eerste vastgemaakte opdracht, dat wil "Afdrukken" al dan niet standaard zeggen hoort. Als u wilt navigeren in de balk snelle toegang, drukt u op de opdracht + Option + Pijl-rechts of pijl-links en druk op Command + Option + spatiebalk om te selecteren.

Menu-lint

Het lint menu bevat de meeste opdrachten in Outlook voor Mac. Dit is onderverdeeld in meerdere tabbladen, zoals Home, organiserenen Hulpmiddelen voor. Als u wilt de focus verplaatsen naar het lint, drukt u op F6 tot u hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld "Start, tab-toets." Druk op de opdracht + Option + Pijl-rechts of pijl-links om te navigeren tussen de tabbladen op het lint, en druk vervolgens op de opdracht + Option + spatiebalk om het tabblad dat u momenteel op te openen. Na het openen van een tabblad op het lint, tab of Shift + Tab om te bladeren door de opdrachten en opties en druk op Command + Option + spatiebalk om te selecteren.

Mappenvenster

Het mappenvenster bevat een lijst met uw e-mailmappen. Klik onderaan in het deelvenster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor E-mail, agenda, personen, takenen notities.

Controleer of het mappenvenster geopend is, druk op Control + Option + M een willekeurige plaats in Outlook voor Mac om de focus te verplaatsen naar de menubalk van Mac OS en druk vervolgens op Control + Option + Pijl-rechts pijl totdat u hoort: "Weergave". Druk op Control + Option + spatiebalk om het menu weergave te openen en druk vervolgens op de pijl omlaag totdat u hoort: "Vinkje, Sidebar." Als u alleen "Sidebar" hoort, drukt u op Control + Option + spatiebalk om het deelvenster map te openen. U hoort 'Zijbalk ingeschakeld,' en de focus terug naar Outlook voor Mac.

Druk op F6 om de focus verplaatsen naar het mappenvenster, totdat u hoort "Tabel, Postvak in," gevolgd door het aantal ongelezen berichten en druk op Control + Option + Shift + pijl-pijltoets. Om te navigeren in de lijst met mappen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog. VoiceOver leest de naam van elke map en, voor Postvak in, het aantal ongelezen berichten. De inhoud van de weergave van de lijst bericht wijzigen de berichten in de geselecteerde map weergeven als u tussen mappen verplaatsen. Druk op Control + Option + Shift + pijl-omhoog, pijl het mappenvenster om af te sluiten.

Bericht lijstweergave

De weergave van de lijst bericht bevat een lijst met de e-mailberichten in de geselecteerde map, klikt u met de meest recente aan de bovenkant. U kunt lezen en maken van berichten in de lijstweergave bericht.

 • Als u wilt bladeren in de lijst met berichten, drukt u op F6 tot u hoort "bericht lijst overzichtsweergave, tabel," en druk op de pijl-omlaag of omhoog pijltoets om te zoeken van het e-mailbericht dat u wilt. VoiceOver leest de details van elke e-mailbericht. Druk op Return om te openen van de momenteel geselecteerde e-mailbericht. Het e-mailbericht vervangt de berichtenlijst op het scherm en VoiceOver leest de titel van het e-mailbericht.

 • Als u wilt de inhoud van de geopende e-mail lezen, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-pijltoets. Druk op de pijl-omlaag om te horen van de volgende regel van het bericht. Als u wilt het e-venster sluit, drukt u op Command + W.

 • Klik op Command + N om een nieuwe e-mail voor het bericht. De mail-composer vervangt de berichtenlijst op het scherm. Druk op TAB of Shift + Tab om te navigeren tussen de berichtvelden. Wanneer u klaar bent, drukt u op Command + Return om de e-mail te verzenden.

 • Als u wilt sluiten de mail-composer zonder het bericht verstuurt, drukt u op Command + W. Als u had begonnen met het bericht schrijft, vraagt Outlook voor Mac u als u wilt verwijderen, gaat u verder schrijven of het bericht opslaan als concept. Druk op TAB of Shift + Tab om te schakelen tussen de opties en druk op Return om te selecteren.

  Tip: Als u wilt doorgaan met het schrijven van een bericht dat u hebt opgeslagen als concept, het mappenvenster gebruiken om te navigeren naar de map Concepten , volgens de instructies in het mappenvensteren open het concept in de weergave van de lijst bericht.

Statusbalk

De statusbalk bevat statusberichten waarmee u wordt verteld als uw e-mailmappen, bijvoorbeeld bijgewerkt zijn.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt verplaatsen van E-mail naar de agenda, personen, takenof notities en terug naar Mail, gebruikt u de volgende sneltoetsen te gebruiken:

 • Druk op Command + 1 om naar de weergave E-mail te gaan.

 • Druk op Command + 2 om te gaan naar de weergave agenda .

 • Druk op Command + 3 om naar de weergave personen te gaan.

 • Druk op Command + 4 om te gaan naar de weergave taken .

 • Druk op Command + 1 om te gaan naar de notitieweergave .

Instellingen van Outlook navigeren

 1. Druk op Command + komma (,). Het dialoogvenster Instellingen voor wordt geopend.

 2. Het dialoogvenster navigeren, drukt u op de Tab-toets doorgestuurde berichten of Shift + Tab om te verplaatsen achterwaartse verplaatsen en druk op Control + Option + spatiebalk om een selectie te maken.

 3. Druk op Command + W om te sluiten in het dialoogvenster Instellingen voor.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De belangrijkste weergave navigeren

Wanneer u Outlookopent, ziet u de belangrijkste weergave het postvak in. De bovenrand van de belangrijkste weergave is de knop navigatiedeelvenster weergeven , de postvaknaam van de en de knop opstellen voor het maken van een nieuw bericht. De knoppen Focused en andere bevinden zich direct onder, gevolgd door de knop Filter voor het filteren van de inhoud van het postvak in.

Is de berichtenlijst met het nieuwste bericht eerste onder de knoppen. Zijn de tabbladen E-mail, Zoeken en agenda , voor het verplaatsen tussen de weergaven van de belangrijkste Outlook onderaan in het scherm.

Als u wilt verkennen de belangrijkste weergave, dia met één vinger over het scherm. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

Tip: U kunt ook de belangrijkste weergave met de rotor VoiceOver navigeren. Bijvoorbeeld als u wilt verplaatsen tussen rijkoppen, schakelt u in de rotor totdat u "Koppen" horen en veeg vervolgens omhoog of omlaag verplaatsen tussen rijkoppen.

Navigatie in de berichtenlijst

 1. Om te bladeren in de berichtenlijst, Veeg naar rechts. VoiceOver leest de naam van de afzender, onderwerp, datum en een korte voorbeeld van de inhoud van het bericht.

 2. Dubbeltik op het scherm waar u het geselecteerde bericht openen in een afzonderlijk venster.

De Focused postvak in gebruiken

 1. Als u het postvak in in de belangrijkste bekijkt, is het postvak in van Focused standaard actief. Als u wilt overschakelen naar het andere postvak in, veegt u naar links of rechts totdat u "Andere knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Om terug te keren naar de Focused postvak in, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Gericht knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Ga naar e-mailmappen

Het navigatiedeelvenster bevat een lijst met alle e-mailaccounts die worden toegevoegd aan Outlook. U kunt ook een nieuw e-mailaccount toevoegen en toegang tot de instellingen in het navigatiedeelvenster. Bovendien kunt u de lijst met favoriete e-mailmappen die wordt weergegeven boven aan de lijst bewerken.

 1. Het navigatiedeelvenster, veegt u naar links of naar rechts totdat u hoort 'Knop navigatiedeelvenster weergeven' en Dubbeltik op het scherm openen.

 2. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, Veeg naar rechts totdat u de juiste is horen en Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Veeg naar rechts totdat u de map die u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm om te sluiten van het navigatiedeelvenster en opent u de geselecteerde in de belangrijkste weergave hoort.

Navigeer naar en binnen de instellingen van Outlook

 1. Het navigatiedeelvenster, veegt u naar links of naar rechts totdat u hoort 'Knop navigatiedeelvenster weergeven' en Dubbeltik op het scherm openen.

 2. Veeg rechts totdat u hoort "Knop Instellingen" en vervolgens Dubbeltik op het scherm om het venster Instellingen te openen.

 3. Om te schakelen tussen de verschillende instellingen, Veeg naar links en rechts totdat u het account hoort u wilt en Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. Enkele instellingen openen in een apart venster Als dat het geval is, kunt u terug naar het venster Instellingen door te vegen totdat u hoort "Terug" en met het dubbeltikken het scherm.

 4. Veeg naar links om het venster Instellingen te sluiten en terugkeren naar de weergave van de belangrijkste, totdat u hoort "Knop sluiten" en Dubbeltik op het scherm.

Navigeren tussen Outlook Mail en agenda

 • Voor toegang tot de agenda, veegt u rechtstreeks in de belangrijkste weergegeven totdat u hoort "Tabblad Agenda" en Dubbeltik op het scherm.

 • Toegang tot uw e-mail, veegt u rechtstreeks in de belangrijkste weergegeven totdat u hoort "E-tabblad" en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De belangrijkste elementen van de weergave en op een scherm navigeren

Wanneer u Outlook voor Androidopent, wordt de weergave van het Postvak in weergegeven, met de meest recente e-mailberichten. Navigeren via en binnen de hoofdelementen voor weergave en op een scherm:

 • Veeg naar rechts of naar links om de focus door de schermelementen te verplaatsen.

 • Als u wilt bladeren door de belangrijkste gebieden van het scherm alleen (Navigatie voor vellen -knop, knop Filters , knop opstellen en een pop-upvenster die geopend, zoals een account aanmelden dialoogvenster zijn mogelijk), veegt u omhoog eenmaal. U hoort: "Besturingselementen." Veeg naar rechts of naar links om te doorlopen van de belangrijkste gebieden. Veeg omlaag, eenmaal om Ga terug naar de standaardinstelling voor navigatie.

  Opmerking: Als u TalkBack waarin u wordt gevraagd u aan te melden bij een account bij het openen van Outlook voor Androidhoort, gaat u naar een pop-upvenster, zoals hierboven is beschreven. U hoort: "Meld u aan de knop." Dubbeltik op het scherm en volg de aanwijzingen voor het aanmelden bij uw account.

 • Als de focus heeft een knop of selecteerbaar element, Dubbeltik op het scherm waar u de actie uitvoeren of het element selecteren.

Het Postvak in bevat de volgende regio's: menugebied aan de bovenkant, de lijstweergave bericht in het midden en navigatiebalk onderaan.

Menugebied

Het menugebied is aan de bovenkant van het scherm. De presentatie bevat de knop Navigatie voor vellen in de linkerbovenhoek waarmee u om naar het e-mailaccounts, mappen en Outlook voor Android instellingen te springen.

Onder de menu, kunt u schakelen tussen de Focused en andere postvakken.

Schakelen tussen de Focused en andere postvakken

 1. U kunt overschakelen van het Focused postvak in naar het andere postvak in, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "wisselknop om andere e-mail, toe te schakelen," en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Focused postvak in is uitgeschakeld, met andere e-."

 2. Als u overschakelen naar Postvak in Focused wilt , rechts of naar links vegen totdat u hoort "wisselknop naar Focused postvak in, schakelen," en Dubbeltik op het scherm.

Ga naar het e-mailmappen en -accounts

 1. Als u wilt openen in de navigatie voor vellen, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "openen navigatie voor vellen, knop," en Dubbeltik op het scherm. U hoort "Menu", gevolgd door het aantal items weergegeven.

 2. Terwijl de navigatie voor vellen is openen, Veeg naar rechts of links om te schakelen tussen uw e-mailaccounts en mappen in elk account.

 3. Als u wilt de navigatie voor vellen sluiten en terugkeren naar het Postvak in, veegt u omlaag-then-links.

Ga naar instellingen

 1. Als u wilt openen in het menu Instellingen , veegt u naar links of rechts totdat u hoort "openen navigatie voor vellen, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u "Instellingen" horen en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u wilt sluiten van het menu Instellingen en wilt teruggaan naar het Postvak in, veegt u omlaag-then-links.

Bericht lijstweergave

De weergave van de lijst bericht bevat uw e-mailberichten. Als u wilt bladeren weergegeven berichten in de lijst, veegt u naar links of rechts. Als u wilt de berichtenlijst om meer berichten weer te schuiven, veegt u omhoog of omlaag met twee vingers. De weergave van de lijst bericht bevat ook de knop opstellen , die zich bevindt na de berichten weergegeven in de lijst.

U kunt lezen en maken van berichten in de lijstweergave bericht:

 • Dubbeltik om het geselecteerde e-mailbericht opent, op het scherm. Het e-mailbericht vervangt de berichtenlijst op het scherm. Veeg naar rechts om de inhoud van de e-mailbericht, een kop of alinea tegelijk. Om terug te keren naar het Postvak in, veegt u omlaag-then-links.

 • Als u wilt beginnen met het opstellen van een nieuw e-mailadres, horen Veeg naar rechts of links totdat u "Stel knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De mail-composer vervangt de berichtenlijst op het scherm. Om terug te keren naar het Postvak in, veegt u omlaag-then-links.

Navigatiebalk

De navigatiebalk bevindt zich op de onderkant van het scherm. De presentatie bevat knoppen voor snelle toegang voor E-mail, Zoekenen agenda.

Schakelen tussen weergaven

Naar het verplaatsen van E-mail om te Zoeken of agenda en terug naar E-mail, Veeg naar rechts of links totdat u hoort 'Mail', "Zoeken;" of "Agenda" en Dubbeltik op het scherm. TalkBack wordt gemeld dat de huidige weergave. U hoort: "Geselecteerde", gevolgd door de naam van de weergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik E-mail van Outlook met Narrator, de schermlezer voor ingebouwde Windows verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken.

Notities: 

In dit onderwerp

De belangrijkste elementen van de weergave en op een scherm navigeren

Wanneer u E-mail van Outlookopent, wordt de weergave van het Postvak in weergegeven, waarin de meest recente e-mailberichten of vergaderverzoeken. Navigeren via en binnen de hoofdelementen voor weergave en op een scherm:

 • Veeg omhoog totdat u 'Items' horen en veeg vervolgens rechts of naar links om de focus door de schermelementen te verplaatsen.

 • Als de focus heeft een knop of selecteerbaar element, Dubbeltik op het scherm waar u de actie uitvoeren of het element selecteren.

Het Postvak in bevat de volgende regio's: menugebied aan de bovenkant, de lijstweergave bericht in het midden en navigatiebalk onderaan.

Menugebied

Het menugebied is aan de bovenkant van het scherm. De presentatie bevat de navigatieknop in de linkerbovenhoek waarmee u om naar het e-mailaccounts en mappen te springen .

Ga naar het e-mailmappen en -accounts

 1. Als u wilt openen in het navigatiedeelvenster, veegt u naar links totdat u hoort "navigatie, knop samengevouwen," en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "navigatie, knop uitgevouwen."

 2. Terwijl het navigatiedeelvenster openen, Veeg naar rechts of links om te schakelen tussen uw e-mailaccounts en mappen in elk account. Het geselecteerde account wordt aangekondigd als: "Geselecteerde", gevolgd door de naam van de e-mailaccount en het aantal ongelezen berichten. De geselecteerde map wordt aangekondigd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten.

 3. Als u wilt sluiten van het navigatiedeelvenster en wilt teruggaan naar het Postvak in, veegt u naar links totdat u hoort "navigatie, uitgevouwen en de knop ' en Dubbeltik op het scherm.

Bericht lijstweergave

De weergave van de lijst bericht bevat uw e-mailberichten of vergaderverzoeken. Als u wilt bladeren momenteel weergegeven items in de lijst, veegt u naar links of rechts. Als u wilt de berichtenlijst om meer berichten weer te schuiven, veegt u omhoog of omlaag met twee vingers.

U kunt berichten in de lijstweergave bericht lezen. Dubbeltik om het geselecteerde e-mailbericht opent, op het scherm. Het e-mailbericht vervangt de berichtenlijst op het scherm. Veeg naar rechts om de inhoud van de e-mailbericht, een kop of alinea tegelijk. Terug naar het Postvak in, Veeg naar rechts totdat u hoort "Terug, knop samengevouwen," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Navigatiebalk

De navigatiebalk bevindt zich op de onderkant van het scherm. Op de navigatiebalk van kunt u, bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht opstellen, zoekt u een e- of access het menu meer opties . Klik in het menu meer opties kunt u de instellingen E-mail van Outlook openen.

Ga naar instellingen

 1. Als u wilt openen in het menu Instellingen , veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Meer opties, knop samengevouwen," en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Meer opties, menu."

 2. Veeg rechts totdat u hoort "Knop Instellingen" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Sluit het menu Instellingen en terug naar het Postvak in, Veeg naar rechts totdat u hoort "Terug, knop samengevouwen," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Schakelen tussen de apps voor Outlook Mail en Outlook-agenda

 1. In E-mail van Outlook, om te gaan naar het beginscherm horen Veeg naar rechts totdat u "Start, knop samengevouwen," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg rechts totdat u hoort "Alle apps, knop," en Dubbeltik op het scherm. De lijst met apps wordt geopend.

 3. Veeg rechts totdat u hoort "Outlook-agenda" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Outlook-agenda wordt geopend.

 4. Om terug te gaan naar E-mail van Outlookin Outlook-agenda, Veeg naar rechts totdat u hoort "Starten, knop samengevouwen," Dubbeltik op het scherm, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Outlook mail', en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruikt om in te voegen van een afbeelding of foto in een e-mailbericht in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer verkennen en te navigeren in de verschillende weergaven en te verplaatsen tussen de notitieblokken. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Zie de Help bij Microsoft Edge voor meer informatie. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Ook algemene sneltoetsen als voor F1 (Help) en Ctrl + O (openen) naar de webbrowser - niet Outlook Web Apptoepassen.

 • De indeling van Outlook Web App voldoet aan de meest recente internationale richtlijnen over toegankelijke toetsenbordnavigatie. Als u bepaalde sneltoetsen gebruikt die specifiek voor uw schermlezer gelden, kunt u gebruikmaken van de ARIA-markering op de pagina.

 • Voor de beste gebruikerservaring is het raadzaam het Leesvenster uit te schakelen en e-mailberichten weer te geven als Berichten en niet als Gesprekken.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

De belangrijkste elementen van de weergave en op een scherm navigeren

Wanneer u E-mail in Outlook Web Appopent, worden de belangrijkste weergave wordt weergegeven. De focus zich op de berichtenlijst, met het meest recente e-mailbericht. Navigeren via en binnen de hoofdelementen voor weergave en op een scherm:

 • Druk op de Tab-toets om de focus door de schermelementen te verplaatsen.

 • Als u wilt de belangrijkste gebieden van alleen het scherm (het zoekveld in de werkbalk van het Startprogramma voor apps , het navigatiedeelvenster, de werkbalk opdracht en de lijst met berichten) doorlopen, drukt u op Ctrl + F6 om vooruit te gaan en Shift + Ctrl + F6 om achteruit te gaan.

 • Wanneer de focus een knop of selecteerbaar element heeft, drukt u op Enter om de actie uitvoeren of het element selecteren.

De belangrijkste weergave bevat de volgende regio's: horizontale navigatiebalk aan de bovenkant, het navigatiedeelvenster aan de linkerkant en berichtenlijst weergeven aan de rechterkant.

Horizontale navigatiebalk

De horizontale navigatiebalk wordt bovenaan het scherm, onder het URL-adresveld, weergegeven. Het bevat het Startprogramma voor apps en vastgemaakte apps aan de linkerkant en toegang tot algemene informatie, zoals voor meldingen en Instellingen, aan de rechterkant.

Als u toegang hebt tot algemene informatie, zoals meldingen, wordt het geopend in een apart deelvenster aan de rechterkant van de weergave van de lijst bericht.

Navigatiedeelvenster

Het navigatiedeelvenster bevat een zoekveld aan de boven- en een lijst met e-mailmappen en groepen eronder. Klik onderaan in het deelvenster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor E-mail, agenda, contactpersonenen taken.

Als u wilt gaan tussen mappen en groepen, drukt u op de Tab-toets. Als u wilt navigeren in de map of het gebied van de groep, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag. Bijvoorbeeld een e-mail om concept te openen, druk op Ctrl + F6 of Shift + Ctrl + F6 tot u hoort "Navigatiedeelvenster", drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het eerste e-mailmap horen, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u "Concepten" horen, en druk op Enter.

Bericht lijstweergave

De weergave van de lijst bericht bevat uw e-mailberichten. Als u wilt bladeren de berichten in de lijst, druk op pijl-omlaag.

U kunt boven de lijst met berichten, selecteer de eenvoudige inhoud van postvak in met de weergave Focused, andereen alle tabbladen, informatie over de volgende geplande gebeurtenis en de komende agenda en de berichten weergegeven in de lijst filteren. Als u wilt verplaatsen tussen het postvak in inhoud tabs, drukt u op de SR toets + links of rechts pijltoets.

Aan de bovenkant van de weergave van de lijst bericht ziet u een werkbalk opdracht, waarin de meest voorkomende taken met betrekking tot de inhoud die momenteel wordt weergegeven (lijst met berichten, ontvangen e-mail of e-mail composer). Druk op Ctrl + F6 of Shift + Ctrl + F6 tot u "Opdracht" horen en druk op de pijl-links of rechts om te navigeren tussen de werkbalkitems, en druk op Enter om een item te selecteren.

U kunt lezen en maken van berichten in de lijstweergave bericht:

 • Als u wilt een e-mailbericht hebt geopend, drukt u op Ctrl + F6 totdat u hoort 'Lijst bericht' Druk op pijl-omlaag totdat u de e-mail die u wilt gebruiken en druk op Enter. Het e-mailbericht vervangt de berichtenlijst op het scherm.

 • Als u wilt Scannen gezet en de geopende e-mail navigeren, drukt u op de SR + SPATIEBALK. Druk op de pijl omhoog of omlaag pijltoets om door te nemen via het e-mailbericht. Scannen als Moduswilt afsluiten, drukt u nogmaals op de SR + SPATIEBALK. Druk op Esc om terug te keren naar de lijst met berichten.

 • Als u wilt beginnen met het opstellen van een nieuw e-mailadres, drukt u op Ctrl + N. De mail-composer vervangt de berichtenlijst op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt verplaatsen van E-mail naar agenda, contactpersonenof taken, druk op Ctrl + F6 of Shift + Ctrl + F6 tot u "Navigatiedeelvenster" horen en druk op de Tab-toets totdat u de naam van een weergave hoort. Druk op de pijl-links of rechts om totdat u hoort de naam van de weergave die u wilt gebruiken en druk op Enter.

U opent het deelvenster Instellingen , drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop instellingen', en druk op Enter. Gebruik de Tab-toets om te navigeren naar de gewenste instelling en druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruikt om in te voegen van een afbeelding of foto in een e-mailbericht in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×