Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer te plannen afspraken of vergaderingen plannen met anderen. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Hier leert u hoe u het selectievakje wanneer de personen die u uitnodigt beschikbaar zijn, controleert u de vergaderingen terugkeren, herinneringen instellen voor vergaderingen en antwoorden van de personen die u uitnodigt vragen in Outlook.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afspraak plannen

Een nieuwe afspraak maken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Met Narrator, drukt u op Alt + H, N om een lege afspraak-venster te openen. Met JAWS, drukt u op Alt + H, N, 1. De focus zich in het veld onderwerp .

 3. Typ het onderwerp van de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Locatie.

 4. Typ een locatie voor de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Begindatum.

 5. Als u wilt wijzigen van de begindatum worden gepland, drukt u op de pijl-omlaag of omhoog pijltoets om de datum op basis van een dag vooruit of achteruit gaan. Als u wilt wijzigen van de tijd, drukt u op het tabblad belangrijke totdat u hoort "Begintijd," en drukt u op de pijl-omlaag of omhoog pijltoets verplaatsen van de tijd doorsturen of naar achteren een half uur.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Einddatum." Als u wilt wijzigen van de einddatum in te voeren, drukt u op de pijl-omlaag of omhoog pijltoets om de datum op basis van een dag vooruit of achteruit gaan. Als u wilt wijzigen van de tijd, drukt u op het tabblad belangrijke totdat u hoort "Eindtijd," en drukt u op de pijl-omlaag of omhoog pijltoets verplaatsen van de tijd doorsturen of naar achteren een half uur.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u "Bericht, bewerken," hoort en gebruikt u het toetsenbord met het typen van alle informatie die u wilt gebruiken voor de afspraak. Met JAWS hoort u 'Bewerken notities,.'

 8. Als u de afspraak wilt opslaan, drukt u op Alt+H, A en V. Het venster met de afspraak wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Anderen op de hoogte stellen van uw beschikbaarheid

U kunt een statusindicator aan de afspraak toevoegen om anderen uw beschikbaarheid te laten weten. Als iemand probeert een vergadering met u te plannen, wordt met deze indicator aangegeven of u beschikbaar bent of bezet.

 1. Druk in een geopende afspraak op Alt+R, VE om het menu Weergeven als te openen.

 2. Druk op de pijl omhoog of omlaag pijltoetsen totdat u de optie beschikbaarheid van hoort u.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Hiermee sluit u het menu Weergeven als .

 4. Druk op Alt + H, A, V uw wijzigingen op te slaan. Het venster afspraak wordt gesloten en de focus terug naar de agenda.

Een vergadering plannen en personen ervoor uitnodigen

 1. Uitnodiging voor een vergadering maken vanaf elke locatie in Outlook (zoals E-mail, agenda of taken), drukt u op Ctrl + Shift + Q. Een vergadering -venster wordt geopend, de focus naar het veld van tekst aan in de uitnodiging, en u hoort: "Naar, bewerkt."

 2. Als u personen wilt uitnodigen voor de vergadering, typt u de naam van de persoon en zijn of haar e-mailadres, als u dat kent.

  uw adresboek Outlook automatisch naar overeenkomsten gezocht. Met de toets Pijl-omlaag kunt de suggesties doorlopen. Terwijl u dat doet, worden de namen en adressen voorgelezen.

  Tip: Om te bevestigen e-mailadressen, kunt u het dialoogvenster Namen controleren om te zoeken. U opent het dialoogvenster Namen controleren , druk op Alt + H Ga naar het tabblad vergadering door op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop Namen controleren' en druk vervolgens op Enter. De focus naar de voornaam in de lijst met zoekresultaten en u de naam hoort. Met de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst en druk op Enter om een naam en adres te selecteren.

 3. Als u door de voorgestelde namen wilt bladeren, gebruikt u Pijl-omlaag. Druk op Enter om een naam te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het tekstveld Onderwerp te gaan. U hoort: 'Onderwerp, bewerken.' Typ vervolgens het onderwerp van de vergadering.

 5. Druk nogmaals op de Tab-toets om naar het tekstveld Locatie te gaan. U hoort: 'Locatie bewerkbaar, bewerken.' Typ vervolgens de locatie.

  Tips: Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunt u het dialoogvenster Ruimten selecteren: Alle ruimten gebruiken om de beschikbaarheid van ruimten te controleren en ruimten te reserveren.

  1. Als u naar de knop Ruimten... wilt gaan wanneer de focus op het vak Locatie is gericht, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Ruimten... knop'.

  2. Druk op Enter om het dialoogvenster Selecteer ruimten . De focus wordt verplaatst naar het vak Zoeken en u hoort: 'Ruimten selecteren, alle ruimten, zoeken, bewerken.'

  3. Als u in de lijst een beschikbare ruimte wilt zoeken, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan. U hoort de naam van de geselecteerde ruimte, en tevens details als de beschikbaarheid en het telefoonnummer van de ruimte.

  4. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de lijst met ruimten te navigeren. Als u voor uw vergadering de geselecteerde ruimte wilt reserveren, drukt u op Enter.

  5. Druk op Enter om de focus terug naar de uitnodiging te. U hoort het onderwerp van de vergadering, gevolgd door "ruimten... knop."

 6. Als u de duur van de vergadering wilt opgeven, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Begindatum, bewerken'. Standaard bevat dit veld de dag en datum waarop de uitnodiging voor de vergadering is gemaakt.

  Tip: Voordat u de uitnodiging voor de vergadering opslaat of verzendt, kunt u de beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt. Zie Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt voor meer informatie.

  Afhankelijk van de lengte van de vergadering gebruikt u een van deze twee methoden:

  • Als de vergadering de hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld, Duurt hele dag, selectievakje'. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen. U hoort: 'Ingeschakeld'.

  • Als de vergadering minder dan een hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op Enter. U hoort: 'Begintijd.' Typ de begintijd van de vergadering en druk op Enter.

   De focus wordt verplaatst naar het tekstvak Eindtijd en u hoort: 'Eindtijd'.

 7. Als u de eindtijd van de vergadering wilt instellen, typt u de eindtijd en drukt u op Enter.

 8. Als u de uitnodiging voor de vergadering wilt verzenden, drukt u op Alt+Z. De focus wordt naar het actieve venster verplaatst.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. Vanuit het Vergadervenster, druk op Alt + H, en druk vervolgens op openen de Planningsassistent.. U hoort: "alle deelnemers in een keuzelijst."

 2. Druk op het tabblad toets totdat u hoort "opties knop," en druk op Enter om de Opties vervolgkeuzelijst menu te openen. U hoort: 'Menu'. Druk op pijl-omlaag om te gaan door de items totdat u hoort: "Genoeg." Druk op Enter om te openen van het submenu.

 3. Met de toets Pijl-omlaag kunt u het submenu doorlopen. Ondertussen worden de opties voorgelezen, bijvoorbeeld 'Alle personen en voorzieningen' of 'Alle personen en één voorziening'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Met AutoSelectie wordt de eerstvolgende beschikbare tijd geselecteerd die aan de geselecteerde optie voldoet. Met Narrator hoort u de voorgestelde datum en tijd en elke deelnemer naam en de beschikbaarheid van de status, bijvoorbeeld "Anna Lidman, gratis." Met JAWS, als u wilt horen beschikbaarheid van elke deelnemer, met de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te bladeren door de keuzelijst aantal deelnemers.

 5. Kies een van de volgende opties:

  • Druk op Alt+Z als u de tijd wilt accepteren en de uitnodiging verzenden.

  • Druk op Alt+R, B, F als u de tijd wilt accepteren en teruggaan naar het uitnodigingsformulier. Met de Tab-toets kunt u door de uitnodigingsvelden lopen als u de uitnodiging wilt bewerken.

  • Herhaal de vorige stappen als u wilt teruggaan naar AutoSelectie om een andere optie te zoeken. In de meeste gevallen blijft de focus op de knop Opties staan en kunt u op Enter drukken. Druk anders op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opties, knop.'

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. In de vergadering uitnodiging venster, drukt u op Alt + H en druk vervolgens op E verplaatsen naar het dialoogvenster Terugkeerpatroon . U hoort: "terugkeerpatroon. Begin, bewerken.' U hoort ook de begintijd van de vergadering.

 2. Als u wilt de focus verplaatsen naar het vak Terugkeerpatroon groep in het dialoogvenster Terugkeerpatroon drukt u op de Tab-toets totdat u de momenteel geselecteerde patroon hoort ("Dagelijkse", "wekelijkse," "Maand" of "Jaarkalender").

 3. Gebruik de pijltoetsen om tussen de terugkerende patronen te schakelen en een terugkerend patroon te selecteren. Selecteer een van deze opties:

  • Opties voor dagelijkse terugkeerpatronen

   Druk op Alt+S voor Dagelijks. U hoort: "Dagelijkse."

   • Elke weekdag

    Druk op de Tab-toets en druk op Alt + k drukken om de focus verplaatsen naar en selecteer de optie elke weekdag . U hoort: "Elke weekdag."

   • Om de paar dagen.

    Als u de focus wilt verplaatsen naar de knop Elke, drukt u op Alt+L. U hoort 'Elke'. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld dag(en), drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Elke, te bewerken tekst'. Typ het aantal dagen (bijvoorbeeld 2 als u wilt opgeven dat de vergadering om de twee dagen wordt herhaald) en druk op Enter.

  • Opties voor wekelijkse terugkeerpatronen

   • Wekelijks

    Druk op Alt+W voor Wekelijks. U hoort: "Wekelijkse."

   • Om de paar weken

    Selecteer de optie Wekelijks. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld Keert elke [waarde] terug, drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Keert elke, te bewerken tekst, week slash weken terug'. Typ het aantal weken (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie weken terugkeert).

  • Opties voor maandelijkse terugkeerpatronen

   • Maandelijks

    Druk op Alt+M voor Maandelijks. U hoort: "Maandelijkse."

   • Om de paar maanden

    Selecteer de optie Maandelijks. Druk driemaal op de Tab-toets om het terugkeren van de vergaderingen in te stellen. U hoort: 'Dag, te bewerken tekst, van elke, te bewerken tekst, maand.' Typ het aantal maanden (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie maanden terugkeert).

  • Jaarlijks

   Druk op Alt+J voor Jaarlijks. U hoort: "Jaarkalender."

  Na het selecteren van de terugkeerpatroonopties, sluit het dialoogvenster Terugkeerpatroon , drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Een Skype-vergadering maken

U kunt eenvoudig uw vergadering bij een vergadering online Skype veranderen.

 1. Druk op Alt + H, O, M om te selecteren de optie Skype-vergadering en een koppeling Skype vergadering maken, klik in het venster vergadering .

 2. Outlook informatie over de onlinevergadering en de koppeling wordt toegevoegd aan de vergadering berichtenveld.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde Mac OS te plannen afspraken of vergaderingen plannen met anderen. Controleren wanneer de personen die u uitnodigt beschikbaar zijn, kunt u de vergaderingen terugkerende of Skype vergaderingen maken in Outlook voor Macmaken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M. U hoort: 'Menubalk, Apple'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Bestand te openen.

 2. Als u het submenu Nieuw wilt openen, drukt u op de pijl omlaag en vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Afspraak' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe afspraak geopend, met de focus in het tekstveld Onderwerp.

  • Als u een nieuwe vergadering wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Vergadering' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe vergadering geopend, met de focus in het tekstvak Aan:.

 4. Als u door de opties voor de afspraak of vergadering wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u bij het maken van een vergadering als u wilt uitnodigen van personen, typt u de contactpersonen in de naar: tekstveld.

  • Als u het item een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort en typt u een naam.

  • Als u een locatie wilt opgeven voor de vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Locatie, tekst bewerken' hoort en typt u de gewenste locatie.

  • Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, drukt u op de Tab-toets totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, typt u nieuwe waarden.

   Tip: Als u wilt een activiteit maken, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u horen "Alle dag duurt, uitgeschakeld selectievakje" en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u wilt instellen de herinneringstijd voor de gebeurtenis, drukt u op Shift + Tab totdat u "Herinnering pop-upknop" horen en druk op Control + Option + spatiebalk. Druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste optie, en druk op Control + Option + spatiebalk hoort.

  • Als u wilt toevoegen van meer informatie over de gebeurtenis, bijvoorbeeld een vergaderagenda, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Nieuwe regel' horen en typ vervolgens de gewenste details.

 5. Als u hiermee klaar bent, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afspraak maakt, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort "Knoppen opslaan en sluiten," en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u een vergadering maakt, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort 'Knop verzenden' en druk op Control + Option + spatiebalk.

 6. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige Outlook-weergave.

Anderen op de hoogte stellen van uw beschikbaarheid

U kunt anderen uw beschikbaarheid laten zien tijdens de periode van een item.

 1. Klik in het venster gebeurtenis druk op TAB of Shift + Tab totdat u hoort de huidige beschikbaarheidsstatus (bijvoorbeeld "Bezet") en 'Weergeven als pop-knop,' en druk op Control + Option + spatiebalk.

 2. Als u wilt de beschikbaarheid hebt geselecteerd, druk op pijl-omlaag totdat u hoort de beschikbaarheid die u wilt weergeven. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

Anderen uitnodigen om u te maken van een vergadering

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Klik in het venster afspraak, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Knop uitnodigen" en druk op Control + Option + spatiebalk aan een vergadering maken.

 2. De focus wordt verplaatst naar het nieuwe tekstveld Aan en u kunt nu de contactpersonen typen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Wanneer u klaar bent, als u wilt verzenden de uitnodigingen, druk op Shift + Tab totdat u hoort 'Knop verzenden' en druk op Control + Option + spatiebalk.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. In het Vergadervenster, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u "Planning, het selectievakje niet inschakelt," horen en druk op Control + Option + spatiebalk om de weergave van de planning te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "statustabel deelnemer, rij 1 van (...),", gevolgd door de naam voor de organisator en de status van de deelnemer. Druk op de pijl-omlaag om per deelnemer de beschikbaarheidsstatus te horen. U hoort de naam van de uitgenodigde persoon en zijn of haar beschikbaarheid.

 3. Als u wilt terugkeren naar de weergave van de afspraak , drukt u op Shift + Tab totdat u "Afspraak, het selectievakje niet inschakelt," horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Klik in het venster gebeurtenis druk op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Knop Terugkeerpatroon" en druk op Control + Option + spatiebalk. Een nieuw venster wordt geopend, waarin u de opties voor de terugkerende gebeurtenis, met de focus verplaatsen naar de herhaalt een pop-knop kunt selecteren.

 2. Als u wilt selecteren de frequentie van de vergadering, druk op Control + Option + spatiebalk, en vervolgens drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u de frequentie hoort wilt u dat de afspraak moet terugkeren (dagelijks, Wekelijks, maandelijks, jaarlijks). Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 3. Als u wilt bladeren andere opties, drukt u op TAB of Shift + Tab. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "OK standaardknop" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

Een Skype-vergadering maken

U kunt eenvoudig uw vergadering bij een vergadering online Skype veranderen.

 1. In het Vergadervenster, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Onlinevergadering, de menuknop" of "Skype-vergadering" en druk op Control + Option + spatiebalk.

 2. Een Skype vergadering als koppeling wilt maken, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 3. De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS om te plannen afspraken of vergaderingen met andere personen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

 1. Veeg naar links of naar rechts totdat u "de knop van een gebeurtenis maken en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort. Het venster Nieuwe gebeurtenis wordt geopend, de focus zich in het veld titel tekst en het Schermtoetsenbord is in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de optie hoort die u wilt wijzigen, en swipe vervolgens omhoog of omlaag totdat u de gewenste waarde hoort. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Hele dag, wisselknop, uit'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ de eerste tekens van de locatie. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Om in te stellen de waarschuwing tijd voor de gebeurtenis, Veeg naar rechts totdat u hoort "Melding", gevolgd door de huidige waarde van de waarschuwing en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

 6. Als u wilt toevoegen van meer informatie over de gebeurtenis, bijvoorbeeld een vergaderagenda, veegt u rechts totdat u hoort "Beschrijving knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Het Schermtoetsenbord is in de onderste helft van het scherm. Typ de details en wanneer u klaar bent, Veeg naar links totdat u horen 'Gereed' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om u te maken van een vergadering

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Meer informatie over het openen en bewerken van agenda-items, raadpleegt u openen, lezen en bewerken van agenda-items.

  Het venster Personen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Wanneer u bewerkt of maken van een gebeurtenis, in het venster Nieuwe gebeurtenis , veegt u naar rechts totdat u hoort "Herhalen, geen, knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Het menu Herhalen wordt geopend.

 2. Als u wilt de frequentie van de vergadering hebt geselecteerd, horen Veeg naar rechts totdat u de frequentie waarin u wilt dat de vergadering om te voorkomen. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Als u wilt verplaatsen dat de focus terug naar het venster Nieuwe gebeurtenis , Veeg naar links totdat u hoort "De knop Vorige" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een Skype-vergadering maken

U kunt eenvoudig uw vergadering bij een vergadering online Skype veranderen.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype-oproep, wisselknop, uit' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deelnemen aan een vergadering Skype , opent u de gebeurtenis en klikt u vervolgens Veeg naar rechts totdat u hoort 'De knop deelnemen aan' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, om te plannen afspraken of vergaderingen met andere personen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Veeg naar links of naar rechts totdat u 'Nieuwe gebeurtenis knop toevoegen' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Nieuwe gebeurtenis wordt geopend, de nadruk ligt op het veld titel tekst en het Schermtoetsenbord is in de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u 'OK, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Duurt hele dag'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u de naam wilt typen van de locatie die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm en begint u te typen. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u meerdere agenda's gebruikt, kunt u opgeven aan welke agenda u de nieuwe gebeurtenis wilt toevoegen. Veeg naar rechts totdat u "Agenda <the huidige agenda account>," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de agenda die u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

 6. Om in te stellen de waarschuwing tijd voor de gebeurtenis, Veeg naar rechts totdat u hoort "Melding", gevolgd door de huidige waarde van de waarschuwing en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

 7. Meer informatie over de gebeurtenis, bijvoorbeeld een vergaderagenda, Veeg naar rechts totdat u "Beschrijving" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm toevoegen. De op het scherm toetsenbord wordt weergegeven in de onderste helft van het scherm. Typ de details en wanneer u klaar bent met, Veeg naar links of naar rechts totdat u horen 'Gereed' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om u te maken van een vergadering

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Meer informatie over het openen en bewerken van agenda-items, raadpleegt u openen, lezen en bewerken van agenda-items.

  Het venster Personen toevoegen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Als u een gebeurtenis, in het venster Nieuwe gebeurtenis maakt, horen Veeg naar rechts totdat u "Herhalen, nooit," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Herhalen wordt geopend.

 2. Als u wilt de frequentie van de vergadering hebt geselecteerd, Veeg naar rechts totdat u hoort "Frequentie, nooit," Dubbeltik op het scherm en veeg vervolgens rechts totdat u de frequentie waarin u de vergadering om te voorkomen wilt horen. Dubbeltik op het scherm om het tabblad te selecteren.

 3. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus verplaatst terug naar het venster Nieuwe gebeurtenis .

Een Skype-vergadering maken

U kunt eenvoudig uw vergadering bij een vergadering online Skype veranderen.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype', 'Skype-vergadering' of 'Uit, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deelnemen aan een vergadering Skype , opent u de gebeurtenis en klikt u vervolgens Veeg naar rechts totdat u de beschrijving en vervolgens op de URL van de vergadering Skype horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer om te plannen afspraken of vergaderingen met andere personen in de agenda. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort "Geladen", gevolgd door het aantal gebeurtenissen en het aantal agenda's die zijn geselecteerd.

 2. Druk op Ctrl+N om een nieuw item te maken. Een gebeurtenis details-venster wordt geopend met de focus op het veld gebeurtenis titel tekst. U hoort: "details voor de gebeurtenis toevoegen. Een titel toevoegen'.

 3. Als u andere opties voor het item wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u wilt de gebeurtenis een naam, typ een naam in het veld een titel toevoegen .

  • Druk op de Tab-toets als u een vergadering maakt. U hoort: "Deelnemers uitnodigen". Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt u de contactpersoon en drukt u op Enter.

  • Als u wilt instellen de begin- en einddatum in te voeren en de tijd voor de gebeurtenis, drukt u op de Tab-toets totdat u de standaardwaarden hoort. De datum, te wijzigen wanneer u zich in de datum van het begin of einde, druk op de eenmaal SR toets + pijl-rechts-toets, druk op Enter om de vervolgkeuzelijst agenda openen en gebruik de pijltoetsen om te bladeren in de vervolgkeuzelijst agenda en druk op Enter om te selecteren. Als u wilt de uren wijzigen, moet u de nieuwe waarden invoert.

  • Als u wilt instellen op een locatie voor de vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u "Zoeken naar een chatruimte of locatie" horen, en typ vervolgens de gewenste locatie.

  • Als u wilt meer informatie over de gebeurtenis toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'Een beschrijving toevoegen of documenten koppelen' en typ vervolgens de gewenste details.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort (voor een vergadering) of 'Opslaan, knop' (voor een afspraak) en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Anderen uitnodigen om u te maken van een vergadering

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. In het detailvenster van gebeurtenis, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort: "Deelnemers uitnodigen".

 2. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt of plakt u het e-mailadres van een deelnemer en drukt u op Enter. Herhaal dit voor andere deelnemers.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kan Outlook u helpen om een tijdstip te kiezen waarop elke genodigde beschikbaar is.

 1. In het detailvenster van gebeurtenis, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u een vergadering hoort suggestie, onder planningafstemmen. Verteller wordt gemeld dat de voorgestelde vergadertijd.

 2. Als u verder wilt zoeken naar andere voorgestelde tijden, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u een tijd hoort die geschikt is. U hoort de suggesties terwijl u door de tijden bladert. Druk op de spatiebalk om een tijd te selecteren.

 3. Als u voor de betreffende dag geen geschikte tijd kunt vinden, kunt u kijken of de uitgenodigde personen op een andere dag wel kunnen. Om te bladeren naar andere dagen, onder planning, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort ' openen maand kiezer, knop samengevouwen, "en druk vervolgens op de SPATIEBALK te drukken. Druk op Shift+Tab totdat u de geselecteerde dag hoort en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de dagen te bladeren. Druk op Enter om een dag te selecteren.

Een terugkerende vergadering maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. In het detailvenster van gebeurtenis, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort: "Herhaal."

 2. Als u wilt de frequentie van de vergadering hebt geselecteerd, druk op de SPATIEBALK en gebruik vervolgens de code van de pijl-omlaag totdat u de frequentie waarin u de vergadering om te voorkomen wilt horen. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Een onlinevergadering maken

U kunt eenvoudig uw vergadering in een onlinevergadering met Skype of Microsoft Teamsveranderen.

Opmerking: Afhankelijk van uw organisatie en of u de abonnee van een Office 365 , Skype en/of Microsoft Teams mogelijk niet beschikbaar.

Voer een van de volgende opties in het venster van de details van gebeurtenis:

 • Als u Skype of Microsoft Teams beschikbaar zijn voor u is, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort dat beide "uit, Teams-vergadering, wisselknop" of "Uitschakelen, Skype-vergadering wisselknop." De optie die u hoort wordt bepaald door de beheerder. Druk op Enter om te schakelen van de vergadering in een onlinevergadering.

 • Als zowel Skype en Microsoft Teams beschikbaar zijn, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort 'Onlinevergadering toevoegen' en druk op pijl-omlaag om te selecteren tussen de beschikbare opties en druk op Enter om uw keuze te bevestigen.

Nadat de uitnodiging is verzonden, worden de gegevens van de onlinevergadering en de koppeling door Outlook toegevoegd aan de hoofdtekst van de uitnodiging.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×