Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruikt om te lezen en bewerken van voetnoten en eindnoten in Word

Een schermlezer gebruikt om te lezen en bewerken van voetnoten en eindnoten in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om voetnoten en eindnoten te lezen in Word 2016-documenten of om snel naar een bepaalde voet- of eindnoot te gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, en bestaande noten wijzigen, converteren en verwijderen. Voetnoten worden meestal onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een voetnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden voetnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de voetnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Na het openen van een document met voetnoten, drukt u op Alt + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Schakel de optie Volgende voetnoot , drukt u op O, N om naar de volgende voetnootverwijzingsnummer in uw document te gaan.

  Tip: Als u naar het vorige voetnootmarkeringsnummer wilt gaan, drukt u op P.

 3. Als u wilt gaan naar de tekst van de voetnoot aan het einde van de pagina, drukt u op Alt + S, H. Als u zowel voetnoten en eindnoten in het document hebt, wordt het venster Notities weergeven verschijnt. Druk op Enter om naar voetnoten te gaan.

 4. Als u wilt beginnen met het lezen van de voetnoten, druk op CapsLock + M te drukken.

 5. Als u wilt teruggaan naar de huidige voetnootverwijzingsnummer in de hoofdtekst van het document, drukt u op Alt + S, H.

Een eindnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden eindnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de eindnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Na het openen van een document met eindnoten, drukt u op Alt + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. De optie Volgende voetnoot , O, drukt u op X om naar de volgende eindnootmarkering in het document te gaan.

  Tip: Als u naar de vorige eindnootmarkering wilt gaan, drukt u op V.

 3. Als u wilt gaan naar de tekst van de eindnoot aan het einde van het document, drukt u op ALT + S, H. Als u zowel voetnoten en eindnoten in het document hebt, wordt het venster Notities weergeven verschijnt. Druk op Shift + Tab + pijl-pijl, en druk op Enter om naar eindnoten te gaan.

 4. Als u wilt lezen, eindnoten, druk op CapsLock + M te drukken.

 5. Als u wilt teruggaan naar de huidige eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document, drukt u op Alt + S, H.

Naar een voet- of eindnoot springen

U kunt tijdens het lezen van een document met Verteller eenvoudig schakelen tussen de markering van een voetnoot of eindnoot en de tekst van de noot.

 1. Plaats de cursor op een voet- of een eindnootmarkering na het openen van een document met voetnoten of eindnoten. Verteller wordt gemeld: "Voetnootmarkering" of "Eindnootverwijzing".

 2. Als u wilt verplaatsen naar de tekst voor de voetnoot-verwijzing aan het einde van de pagina, drukt u op Caps vergrendelen + invoegen. Verteller wordt gemeld dat de voetnoot of eindnoot verwijzing, zoals 'Voetnoot 1'.

 3. Als u wilt lezen de voetnoot of eindnoot, druk op CapsLock + M te drukken.

 4. Om terug te keren naar de oorspronkelijke voetnoot of eindnoot markering in de hoofdtekst van het document, druk op CapsLock + Shift + Insert.

Een voetnoot toevoegen

Word 2016 wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en wordt de verwijzing voetnoottekst onder aan de pagina toegevoegd.

 1. Na het openen van uw document, plaats de cursor waar u de voetnoot invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Schakel de optie Voetnoot invoegen , drukt u op F. Narrator wordt gemeld de markeren die zijn toegevoegd aan de tekst of het referentienummer en de focus wordt verplaatst naar de onderkant van de pagina.

 4. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de tekst, drukt u op Alt + S, H om terug te keren naar de voetnoot verwijzingsmarkering invoegpositie in de hoofdtekst van het document.

Een eindnoot toevoegen

Word 2016 wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en wordt de tekst van de eindnoot verwijzing toegevoegd aan het einde van het document.

 1. Na het openen van uw document, plaats de cursor waar u de eindnoot invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Schakel de optie Eindnoot invoegen , drukt u op E. Narrator wordt gemeld de verwijzingsmarkering of het getal dat is toegevoegd aan de tekst en de focus wordt verplaatst naar het einde van het document.

 4. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de tekst, drukt u op Alt + S, H om terug te keren naar de eindnoot verwijzingsmarkering invoegpositie in de hoofdtekst van het document.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

U kunt zelf bepalen hoe voetnoten en eindnoten worden weergegeven in uw document. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van de nummers wijzigen of de locatie waar de voetnoten of eindnoten worden weergegeven in het document.

 1. Na het openen van een document met voetnoten of eindnoten, drukt u op Alt + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. In het dialoogvenster kunt u onder andere dit instellen:

  • Waar uw voetnoot of eindnoot wordt weergegeven in het document.

  • De opmaak van de nummering wilt gebruiken voor elk.

  • Het nummer dat u wilt laten beginnen met.

  • Of u wilt gebruiken voor het hele document, doorlopende nummering of op elke sectie opnieuw starten.

  • Opgeven of de gedefinieerde wijzigingen worden toegepast op het hele document of alleen de sectie waarin die u zich bevindt.

  Als u wilt verplaatsen tussen de knoppen en het dialoogvenster velden, drukt u op de Tab-toets. Gebruik de pijltoetsen om te gaan door de opties in een veld en druk op Enter om een optie te selecteren.

 4. Als u wilt de wijzigingen toepassen op een document met bestaande voetnoten of eindnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u Verteller aankondigen van de knop toepassen hoort. Druk op de SPATIEBALK de wijzigingen toepassen op het document en om het dialoogvenster te sluiten.

  Als u wilt instellingen toepassen op een document zonder bestaande voetnoten of eindnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u Verteller aankondigen van de knop Invoegen hoort. Druk op de SPATIEBALK een voetnoot of eindnoot naar het document invoegen en sluit het dialoogvenster.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Na het openen van een document met voetnoten of eindnoten, drukt u op Alt + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. Druk meermaals op de Tab-toets totdat u Verteller aankondigen van de knop converteren hoort, druk op de SPATIEBALK om deze te selecteren. Het dialoogvenster Converteren notities wordt geopend.

 4. Gebruik de pijltoetsen om te wijzigen van de selecties totdat de gewenste optie is geselecteerd in het dialoogvenster Notities converteren . Druk op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op de SPATIEBALK om deze te selecteren. Het dialoogvenster Converteren notities wordt gesloten en de focus terug naar het dialoogvenster voetnoot en eindnoot .

 5. In het dialoogvenster is de knop Invoegen geselecteerd. Druk op de spatiebalk om de conversie uit te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u verwijderen van een voetnoot of eindnoot wilt, het referentienummer verwijderen of markeren in de hoofdtekst van de tekst, niet de voetnoot of eindnoot verwijzingstekst aan het einde van de pagina, sectie of document. Als u de tekst verwijdert, blijft het referentienummer of markeren in uw document. Wanneer u het markeren of het referentienummer verwijdert, wordt de notitie wordt volledig verwijderd en wordt de resterende verwijzing getallen of markeringen dienovereenkomstig zijn bijgewerkt.

 1. Na het openen van een document met voetnoten of eindnoten, drukt u op Alt + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u voetnoten of eindnoten wilt selecteren, drukt u op O en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. U hoort de namen van de toetsen voor het kiezen van de opties.

 3. Als u wilt een voetnoot of eindnoot selecteren, drukt u op de bijbehorende toets, zoals N voor Volgende voetnoot. De cursor is nu voor de voetnoot of eindnoot verwijzingsmarkering in de hoofdtekst geplaatst.

 4. Verwijder de verwijzing, druk tweemaal op Delete (Narrator wordt gemeld: 'Verwijderen').

  In JAWS, drukt u op Delete (JAWS wordt gemeld: "Geselecteerd lege ruimte"), druk nogmaals op Delete. De voetnoot of eindnoot wordt nu verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde Mac OS-schermlezer te lezen en naar voetnoten en eindnoten in uw documenten Word gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen en wijzigen, converteren en bestaande ideeën verwijderen. Normaal gesproken voetnoten worden weergegeven onder aan de pagina en eindnoten aan het einde van het document of sectie komt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Klik in het document verplaatsen naar de locatie waar u een voetnoot toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + F. U hoort: "Voetnoot", gevolgd door het nummer van de opmerking en vervolgens "bewerken tekst." De focus verplaatst naar de voetnootsectie.

 3. Schrijf de tekst van de voetnoot.

Een eindnoot toevoegen

 1. Klik in het document verplaatsen naar de locatie waar u een eindnoot toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + E. U hoort: "Eindnoot", gevolgd door het nummer van de opmerking en vervolgens "bewerken tekst." De focus verplaatst naar de sectie eindnoot.

 3. Schrijf de tekst van de eindnoot.

Ga naar en lees een voetnoot of eindnoot

VoiceOver wordt gemeld voetnoten en eindnoten tijdens het lezen van een document.

 1. Wanneer in VoiceOver wordt gemeld dat een voetnoot of eindnootnummer, stoppen de Leesmodus en druk op de pijl-links-toets totdat u het nummer van de notitie hoort.

 2. Als u wilt gaan naar de tekst van de voetnoot of eindnoot, drukt u op en houdt u Control + Option + Shift en druk tweemaal snel op de SPATIEBALK.

  VoiceOver leest tekst van de noot. Als VoiceOver niet de notitietekst automatisch lezen starten, drukt u op Control + Option + A te drukken.

Navigeren door voetnoten of eindnoten

U kunt eenvoudig uit een voetnoot of eindnoot verplaatsen naar de andere.

 1. Druk op F6 tot u hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "Home geselecteerd tabblad."

 2. Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts totdat u hoort "Verwijzingen, tabblad" en druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Volgende voetnoot, de menuknop," horen en druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste optie, en druk op Control + Option + spatiebalk hoort. De focus naar de geselecteerde notitie. VoiceOver leest de tekst in uw notities.

 4. Als u wilt behouden, verplaatst de volgende of vorige notitie, druk op Control + Option + Shift + M en druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste optie, en druk op Control + Option + spatiebalk hoort.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op Control + Option + Pijl-rechts pijltoets drukt totdat u 'Invoegen' horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u "Voetnoot, weglatingstekens," horen en druk op Control + Option + spatiebalk. U hoort: 'Voetnoot en eindnoot, locatie'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop converteren' en druk op Control + Option + spatiebalk. U hoort: "converteren notities, dialoogvenster."

 5. Druk op Control + Option + Pijl-rechts pijltoets drukt totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. In de hoofdtekst, gaat u naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Backspace totdat u hoort: "Voetnoot" of "Eindnoot selectie verwijderde." Beide de notitie markering in de hoofdtekst en de notitietekst worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS te lezen en naar voetnoten en eindnoten in uw documenten Word gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen of verwijderen van bestaande ideeën. Normaal gesproken voetnoten worden weergegeven onder aan de pagina en eindnoten aan het einde van het document of sectie komt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. In het document, gaat u naar de locatie waar u een voetnoot toevoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort dat het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "Start, tabblad."

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'Invoegen, tabblad' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg rechts totdat u hoort "voetnoot invoegen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. In voiceOver wordt gemeld dat het voetnootnummer en de focus naar het tekstveld voetnoot in de hoofdtekst van het document.

 6. Dia met één vinger aan de rechterkant van het scherm totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder aan het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de voetnoot.

Een eindnoot toevoegen

 1. In het document, gaat u naar de locatie waar u een eindnoot toevoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort dat het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "Start, tabblad."

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'Invoegen, tabblad' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg rechts totdat u hoort "eindnoot invoegen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. In voiceOver wordt gemeld dat de Eindnootnummer en de focus naar het tekstveld eindnoot in de hoofdtekst van het document.

 6. Dia met één vinger aan de rechterkant van het scherm totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder aan het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de eindnoot.

Ga naar en lees een voetnoot of eindnoot

 1. Veeg naar rechts totdat VoiceOver wordt in de hoofdtekst van het document gemeld die een voetnoot of eindnoot. U hoort, bijvoorbeeld "Voetnootmarkering," gevolgd door het nummer van de voetnoot.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus naar het tekstveld voetnoot of eindnoot en VoiceOver leest de notitie.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Veeg naar rechts totdat VoiceOver wordt in de hoofdtekst van het document gemeld die een voetnoot of eindnoot. U hoort, bijvoorbeeld "Voetnootmarkering," gevolgd door het nummer van de voetnoot.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus naar het tekstveld voetnoot of eindnoot.

 3. Gebruik het Schermtoetsenbord als de tekst uit het veld voetnoot of eindnoot wilt verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, te lezen en naar voetnoten en eindnoten in uw documenten Word gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten, evenals opmaak toevoegen en verwijderen van bestaande ideeën. Normaal gesproken voetnoten worden weergegeven onder aan de pagina en eindnoten aan het einde van het document of sectie komt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. In het document, gaat u naar de locatie waar u een voetnoot toevoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'niet is ingeschakeld, meer opties schakelen', en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort "Tabblad menu" gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "Home geselecteerd."

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u hoort "Voetnoot knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus naar het tekstveld voetnoot en het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder aan het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de voetnoot.

Een eindnoot toevoegen

 1. In het document, gaat u naar de locatie waar u een eindnoot toevoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'niet is ingeschakeld, meer opties schakelen', en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort "Tabblad menu" gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "Home geselecteerd."

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg rechts totdat u hoort "Knop eindnoot" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. De focus naar het tekstveld eindnoot en het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder aan het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de eindnoot.

Ga naar en lees een voetnoot of eindnoot

 1. TalkBack wordt gemeld voetnoten en eindnoten tijdens het lezen van een document. U hoort, bijvoorbeeld "Voetnootmarkering," gevolgd door het nootnummer. Dubbeltik om na te gaan naar de tekst van de voetnoot of eindnoot, op het scherm.

  TalkBack leest automatisch de notitie.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Verplaatsen naar de voetnoot of eindnoot verwijzingsmarkering die u wilt verwijderen.

 2. Als u wilt openen in het contextmenu van de lokale, veegt u omhoog-then-rechts. U hoort: "Waarschuw, lokaal contextmenu."

 3. Veeg naar rechts totdat u 'Acties' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Waarschuw, acties."

 4. Veeg naar rechts totdat u "Starten contextmenu" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort "Knop Knippen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Een verwijzing naar de voetnoot of eindnoot en de notitietekst worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows te lezen en naar voetnoten en eindnoten in uw Word-documenten gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, evenals bestaande ideeën verwijderen. Normaal gesproken voetnoten worden weergegeven onder aan de pagina en eindnoten aan het einde van het document of sectie komt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Word voor Windows Phone 10 naar Werken met een touchscreen in Word Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

 • Naar een voet- of eindnoot springen

 • Een voetnoot toevoegen

 • Een eindnoot toevoegen

 • Voetnoten of eindnoten verwijderen

Naar een voet- of eindnoot springen

 1. Tijdens het lezen van een Word-document, veegt u omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 2. Veeg naar rechts totdat u horen "Voetnoot" of "Eindnoot", gevolgd door het nummer voetnoot of eindnoot en Dubbeltik op het scherm om in te stellen van de invoegpositie naar het begin van de voetnoot of eindnoot.

Een voetnoot toevoegen

Word Mobile wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en wordt de verwijzing voetnoottekst onder aan de pagina toegevoegd.

 1. Selecteer de locatie waar u de voetnoot invoegen in uw document.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar links totdat u hoort "Thuis knop" en Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu is nu uitgebreid.

 5. Veeg naar rechts totdat u 'Invoegen' horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u hoort "Voetnoot knop" en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de voetnoot-verwijzing.

Een eindnoot toevoegen

Word Mobile wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en wordt de tekst van de eindnoot verwijzing toegevoegd aan het einde van het document.

 1. Selecteer de locatie waar u de eindnoot invoegen in uw document.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar links totdat u hoort "Thuis knop" en Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu is nu uitgebreid.

 5. Veeg naar rechts totdat u 'Invoegen' horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg rechts totdat u hoort "Knop eindnoot" en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst van de eindnoot verwijzing.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u verwijderen van een voetnoot of eindnoot wilt, het referentienummer verwijderen of markeren in de hoofdtekst van de tekst, niet de voetnoot of eindnoot verwijzingstekst aan het einde van de pagina, sectie of document. Als u de tekst verwijdert, blijft het referentienummer of markeren in uw document. Wanneer u het markeren of het referentienummer verwijdert, wordt de notitie wordt volledig verwijderd en wordt de resterende verwijzing getallen of markeringen dienovereenkomstig zijn bijgewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows te lezen en naar voetnoten en eindnoten in uw documenten Word gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten, evenals opmaak toevoegen en verwijderen van bestaande ideeën. Normaal gesproken voetnoten worden weergegeven onder aan de pagina en eindnoten aan het einde van het document of sectie komt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Voetnoten lezen

 1. Druk op Alt + Windows-logo in uw document toets + N, S, F. U hoort: "Bewerking voetnoot."

 2. Druk op CapsLock + M om alle inhoud in het voetnootdeelvenster te lezen.

 3. Als u wilt navigeren tussen de voetnoten in uw document, drukt u op Ctrl + F6 totdat u hoort "vorige voetnoot, knop" of "Volgende voetnoot, knop," en druk op Enter.

 4. Druk op Esc als u het voetnootdeelvenster om af te sluiten.

Eindnoten lezen

 1. Druk op Alt + Windows-logo in uw document toets + N, S, E. U hoort: "Bewerking eindnoot."

 2. Druk op CapsLock + M om alle inhoud in het deelvenster voor eindnoten te lezen.

 3. Als u wilt navigeren tussen de eindnoten in uw document, drukt u op Ctrl + F6 totdat u hoort "vorige eindnoot, knop" of "volgende eindnoot, knop," en druk op Enter.

 4. Druk op Esc als u het deelvenster voor eindnoten om af te sluiten.

Naar een voet- of eindnoot springen

Verteller wordt gemeld voetnoten en eindnoten tijdens het lezen van een document.

 1. Wanneer Verteller wordt gemeld dat een voetnoot of eindnootnummer, stoppen de Leesmodus en druk op de pijl-links-toets totdat u het nummer van de notitie, hoort, gevolgd door "Groep, voetnoot," of "Groep, eindnoot," en klikt u vervolgens het nootnummer opnieuw.

 2. Als u wilt gaan naar het deelvenster voetnoot of eindnoot, drukt u op Ctrl + F8.

Een voetnoot toevoegen

 1. Klik in het document verplaatsen naar de locatie waar u een voetnoot toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, F. U hoort: "Bewerking voetnoot."

 3. Typ de tekst van de voetnoot.

 4. Druk op Esc als u het voetnootdeelvenster om af te sluiten.

Een eindnoot toevoegen

 1. Klik in het document verplaatsen naar de locatie waar u een eindnoot toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, E. U hoort: "Bewerking eindnoot."

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

 4. Druk op Esc als u het deelvenster voor eindnoten om af te sluiten.

Voetnoten opmaken

U kunt het lettertype en grootte en de inspringing van voetnoten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle voetnoten.

 1. Druk op Alt + Windows-logo in uw document toets + N, S, F. U hoort: "Bewerking voetnoot."

 2. Druk op CapsLock + pijl-rechts-toets totdat u hoort "voetnoot opmaak, knop," en druk op Enter. U hoort: "Dialoogvenster opmaakopties." De focus zich in het menu van het type lettertype.

 3. Als u wilt wijzigen van het lettertype, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Het menu van het type lettertype wordt uitgebreid. Druk op pijl-omlaag totdat u het lettertype dat u wilt gebruiken en druk op Enter hoort.

 4. Als u wilt wijzigen van de tekengrootte, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Tekengrootte" en druk op Alt + pijl-pijltoets. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter.

 5. Als u wilt wijzigen van de inspringing, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste optie voor inspringing hoort. Verteller wordt ook gemeld als de optie in- of uitschakelen is. Als u wilt selecteren, drukt u op Enter.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt de wijzigingen toepassen op de huidige voetnoot alleen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Toepassen knop" en druk op Enter.

  • Als u wilt de wijzigingen toepassen op alle voetnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'Toepassen op de knop Alles,', en druk op Enter.

 7. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdtekst.

Eindnoten opmaken

U kunt het lettertype en grootte en de inspringing van eindnoten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle eindnoten.

 1. Druk op Alt + Windows-logo in uw document toets + N, S, E. U hoort: "Bewerking eindnoot."

 2. Druk op CapsLock + pijl-rechts-toets totdat u "Opmaak eindnoten" horen, en druk op Enter. U hoort: "Dialoogvenster opmaakopties." De focus zich in het menu van het type lettertype.

 3. Als u wilt wijzigen van het lettertype, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Het menu van het type lettertype wordt uitgebreid. Druk op pijl-omlaag totdat u het lettertype dat u wilt gebruiken en druk op Enter hoort.

 4. Als u wilt wijzigen van de tekengrootte, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Tekengrootte" en druk op Alt + pijl-pijltoets. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter.

 5. Als u wilt wijzigen van de inspringing, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste optie voor inspringing hoort. Verteller wordt ook gemeld als de optie in- of uitschakelen is. Als u wilt selecteren, drukt u op Enter.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt de wijzigingen toepassen op de huidige eindnoten alleen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Toepassen knop" en druk op Enter.

  • Als u wilt de wijzigingen toepassen op alle eindnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'Toepassen op de knop Alles,', en druk op Enter.

 7. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdtekst.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Navigeer naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Ctrl + F8 om naar het deelvenster voetnoot of eindnoot te springen.

 3. De tekst in de voetnoot of eindnoot verwijderen.

 4. Druk op Esc om terug te keren naar de voetnoot of eindnoot referentienummer in de hoofdtekst.

 5. Druk op Shift + Pijl-links of pijl-rechts om te selecteren van het nummer in de hoofdtekst en druk op Delete.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×