Een schermlezer gebruikt maken en teams in Microsoft Teams wijzigen

Een schermlezer gebruikt maken en teams in Microsoft Teams wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Microsoft Teams met uw toetsen bord en een scherm lezer zoals Jaws of NVDA om een team te maken, de details van het team te bewerken en de team instellingen te wijzigen. Microsoft Teams is de plaats waar alle team gesprekken, vergaderingen, bestanden en notities samen komen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Microsoft Teams voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de NVDA-functionaliteit. Ga voor meer informatie over NVDA naar NV Access | Hulp krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een nieuw team maken

 1. Druk in Microsoft Teams op CTRL + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' deel nemen aan of een team maken ' hoort en druk vervolgens op ENTER om te selecteren.

 3. Druk op ENTER om het dialoog venster uw team maken te openen.

 4. Typ de naam van een team in het tekstvak team naam. Dit is vereist.

 5. Als u een beschrijving wilt typen, drukt u op de tab-toets om naar het volgende veld te gaan, hoort u: ' meerdere regels bewerken '. Typ vervolgens de gewenste beschrijving. Dit is optioneel.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' privé ' hoort. Als u de privacy-instelling van het team wilt wijzigen, drukt u op ENTER om het menu privacyopties te openen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren en drukt u op ENTER om de selectie te bevestigen.

 7. Druk op de tab-toets totdat u hoort dat ' dit team is geclassificeerd voor vertrouwelijke informatie. Wijzig de instelling. " Als u de classificatie van uw team wilt wijzigen, drukt u op ENTER om het menu classificatie opties te openen, klikt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren en drukt u op ENTER om de selectie te bevestigen.

 8. Druk op de TAB totdat u ' volgende ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het dialoog venster leden toevoegen aan < team naam > wordt geopend.

 9. Als u een teamlid wilt toevoegen, typt u de naam van het teamlid en drukt u op ENTER.

 10. Wanneer u alle team leden hebt gekozen die u wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' leden toevoegen aan team ' hoort en drukt u op ENTER. Met NVDA drukt u op de NVDA-toets + ENTER.

 11. Druk op de tab-toets totdat u ' sluiten ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 12. Het nieuwe team wordt gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het standaard- algemene kanaal voor dat team.

De details van het team bewerken

U kunt de team gegevens bewerken, zoals de naam, de beschrijving en de privacy-instelling van het team.

 1. Druk in Microsoft Teams op CTRL + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. U hoort: ' lijst met teams en kanalen '. Navigeer naar het team dat u wilt bewerken met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag.

 3. Druk op de spatie balk om het menu meer opties te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' team bewerken ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster team bewerken wordt geopend.

 5. Bewerk de naam van het team en druk eenmaal op de tab-toets.

 6. Bewerk de beschrijving van het team en druk eenmaal op de tab-toets.

 7. U hoort de huidige privacy-instelling van het team. Als u dit wilt wijzigen, drukt u op ENTER en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u nogmaals op ENTER om de selectie te bevestigen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u ' gereed ' hoort en druk op ENTER.

De team instellingen wijzigen

U kunt de team instellingen wijzigen, zoals team leden en gast machtigingen, team code en informatie over het verlopen van uw team.

 1. Druk in Microsoft Teams op CTRL + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. U hoort: ' lijst met teams en kanalen '. Ga naar het team waarvan u de instellingen wilt wijzigen met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag.

 3. Druk op de spatie balk om het menu meer opties te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' team beheren ' hoort en druk op ENTER.

 5. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' instellingen ' hoort en druk op ENTER.

 6. Als u wilt scha kelen tussen de verschillende instellings groepen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste instellingen hoort. Als u de categorie instellingen wilt uitvouwen, drukt u op ENTER.

 7. Druk in de groep instellingen op de tab-toets om de focus in de categorie te verplaatsen. Als u wilt scha kelen tussen verschillende instellingen in de groep, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste item hoort. Als u wilt scha kelen tussen selectie vakjes, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op ENTER om het te selecteren.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om in micro soft teams te chatten

Een scherm lezer gebruiken om recente activiteiten te controleren in micro soft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken bij gebruik van een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om micro soft teams te verkennen en te navigeren

Gebruik Microsoft Teams voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om naadloos een team te maken, de details van het team te bewerken en de team instellingen te wijzigen. Microsoft Teams is de plaats waar alle team gesprekken, vergaderingen, bestanden en notities samen komen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Microsoft Teams voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuw team maken

 1. Open Microsoft Teams en druk op Command + 3 om naar de weer gave teams te gaan.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' deel nemen aan of een team maken ' hoort en druk op Return.

 3. De focus staat op de knop team maken. Druk op Return. U hoort: ' uw team maken '.

 4. De focus bevindt zich in het veld team naam. Typ een naam voor uw team en druk op de tab-toets wanneer u klaar bent.

 5. U hoort: ' Voer team beschrijving in '. Typ desgewenst een beschrijving en druk op de tab-toets wanneer u klaar bent.

 6. De focus bevindt zich in het veld Privacy. U hoort: ' privé team eigenaren kunnen leden toevoegen '. Als u de instelling wilt accepteren, drukt u op de tab-toets. Als u de instelling wilt wijzigen in openbaar, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de instelling hoort en drukt u op ENTER om te selecteren.

 7. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' volgende ' hoort en druk op Return.

 8. Het team wordt gemaakt en u kunt leden toevoegen. Typ de naam van een teamlid. De zoek opdracht wordt uitgevoerd terwijl u typt.

 9. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en omhoog om door de zoek resultaten te navigeren. Druk op Return om te selecteren. U hoort de naam van het teamlid, gevolgd door ' geselecteerd '.

 10. Als u nog een lid wilt toevoegen, typt u de naam ervan, drukt u op de pijl-omlaag om door de lijst te bladeren en terug te gaan naar selecteren.

 11. Wanneer u alle team leden hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' leden toevoegen aan team ' hoort en drukt u op Return.

 12. U hoort: ' alle geselecteerde gebruikers zijn toegevoegd aan < team naam >. ' Druk op de tab-toets totdat u ' sluiten ' hoort en druk op Return. Het team wordt nu gemaakt en het algemene kanaal van het team wordt geopend in de inhouds weergave.

Team gegevens bewerken

U kunt de naam, de beschrijving en de privacy-instellingen van het team bewerken.

 1. Druk in Microsoft Teams op Command + 3 om de weer gave teams te openen.

 2. Druk op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om de lijst met teams en kanalen in te voeren.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om in de lijst omlaag te navigeren. Wanneer u het gewenste team hebt bereikt, drukt u op de spatie balk.

 4. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de optie team bewerken hebt bereikt en druk op Return.

 5. Er wordt een dialoog venster geopend waarin u de naam, de beschrijving en de privacy-instellingen van het team kunt bewerken. Druk op de tab-toets om te navigeren tussen de velden in het dialoog venster. Als u tekst wilt invoeren, typt u. Als u de privacyinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog. Druk op Return om deze optie te selecteren.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u de knop gereed hebt bereikt en drukt u op Return. Uw wijzigingen worden opgeslagen en het dialoog venster wordt gesloten.

Team instellingen wijzigen

In de team instellingen kunt u een team afbeelding toevoegen of wijzigen, machtigingen beheren, een team code genereren om te delen met personen die willen deel nemen aan het team en leuke dingen inschakelen, zoals Giphy.

 1. Druk in Microsoft Teams op Command + 3 om de weer gave teams te openen.

 2. Druk op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om de lijst met teams en kanalen in te voeren.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om in de lijst omlaag te navigeren. Wanneer u het gewenste team hebt bereikt, drukt u op de spatie balk.

 4. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de optie team beheren hebt bereikt en druk op Return.

 5. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' instellingen ' hoort en druk op Return.

 6. Als u naar een groep instellingen wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u de instelling hoort die u wilt wijzigen en drukt u op Return.

 7. Druk op de tab-toets totdat u de eerste instelling of optie in de groep hoort. Als er meer instellingen zijn, kunt u hiertussen navigeren met de toets pijl-omlaag of-omhoog. Als u een selectie vakje wilt in-of uitschakelen, drukt u op de spatie balk. Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Return.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om in micro soft teams te chatten

Een scherm lezer gebruiken om recente activiteiten te controleren in micro soft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basis taken met een scherm lezer in micro soft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om micro soft teams te verkennen en te navigeren

Gebruik Microsoft Teams voor het web met uw toetsen bord en een scherm lezer zoals Jaws of Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een team te maken, de details van het team te bewerken en de team instellingen te wijzigen. Microsoft Teams is de plaats waar alle team gesprekken, vergaderingen, bestanden en notities samen komen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de NVDA-functionaliteit. Ga voor meer informatie over NVDA naar NV Access | Hulp krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Microsoft Teams voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge als webbrowser en Verteller als schermlezer te gebruiken. Omdat Microsoft Teams voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Microsoft Teams voor het web.

  Als u Chrome of Firefox als webbrowser gebruikt, is het raadzaam JAWS of NVDA als schermlezer te gebruiken.

In dit onderwerp

Een nieuw team maken

 1. Druk bij het openen van de app op CTRL + SHIFT + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' deel nemen aan of een team maken ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. U hoort: ' een team maken '. Druk op ENTER.

 4. U hoort: ' Voer de naam van het team in. ' Voer de naam voor het team in.

 5. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' meerdere regels bewerken '. Voer de beschrijving voor het team in en druk op de tab-toets.

 6. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' privé '. Als u de privacyinstelling van het team wilt wijzigen, drukt u op ENTER om het menu privacyopties te openen, klikt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren en drukt u op ENTER om de selectie te bevestigen.

 7. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' dit team is geclassificeerd voor vertrouwelijke informatie. Instelling wijzigen. " Als u de classificatie van uw team wilt wijzigen, drukt u op ENTER. Druk op ENTER om het menu classificatie opties te openen, gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren en druk op ENTER om de selectie te bevestigen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Next '.

 9. U hoort: ' begin met het typen van een naam, distributie lijst of beveiligings groep om deze aan uw team toe te voegen. '

 10. Als u een teamlid wilt toevoegen, typt u de naam. U hoort: ' Zoek resultaten worden bijgewerkt '. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de lijst met suggesties te navigeren die overeenkomt met de naam die u hebt ingevoerd en druk op ENTER om deze te selecteren. U kunt op deze manier meerdere leden kiezen.

 11. Wanneer u alle team leden hebt gekozen die u wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER.

 12. Druk op de tab-toets totdat u ' sluiten ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 13. Het team wordt gemaakt en u wordt naar het standaard- algemene kanaal voor dat team geleid.

De details van het team bewerken

U kunt de team gegevens bewerken, zoals de naam, de beschrijving en de privacy-instelling van het team.

 1. Druk in Microsoft Teams op CTRL + SHIFT + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. U hoort: ' lijst met teams en kanalen '. Navigeer naar het team dat u wilt bewerken met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag.

 3. Druk op de spatie balk om het menu meer opties te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' team bewerken ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster team bewerken wordt geopend.

 5. Bewerk de naam van het team en druk eenmaal op de tab-toets.

 6. Bewerk de beschrijving van het team en druk eenmaal op de tab-toets.

 7. U hoort de huidige privacy-instelling van het team. Als u dit wilt wijzigen, drukt u op ENTER en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u nogmaals op ENTER om de selectie te bevestigen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u ' gereed ' hoort en druk op ENTER.

De team instellingen wijzigen

U kunt de team instellingen wijzigen, zoals team leden en gast machtigingen, team code en informatie over het verlopen van uw team.

 1. Druk in Microsoft Teams op CTRL + SHIFT + 3 om toegang te krijgen tot de weer gave teams.

 2. U hoort: ' lijst met teams en kanalen '. Ga naar het team waarvan u de instellingen wilt wijzigen met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag.

 3. Druk op de spatie balk om het menu meer opties te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' team beheren ' hoort en druk op ENTER.

 5. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' instellingen ' hoort en druk op ENTER.

 6. Als u wilt scha kelen tussen de verschillende instellingen, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste item hoort. Als u de categorie instellingen wilt uitvouwen, drukt u op ENTER.

 7. Druk in de groep instellingen op de tab-toets om de focus in de categorie te verplaatsen. Als u wilt scha kelen tussen verschillende instellingen in de groep, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste item hoort. Als u wilt scha kelen tussen selectie vakjes, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op ENTER om het te selecteren.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om in micro soft teams te chatten

Een scherm lezer gebruiken om recente activiteiten te controleren in micro soft teams

Basistaken bij gebruik van een schermlezer met Microsoft Teams

Een scherm lezer gebruiken om micro soft teams te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×