Een schermlezer gebruiken voor het controleren van recente activiteiten in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van recente activiteiten in Microsoft teams

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Om snel te zien wat er is gebeurd sinds uw laatste bezoek aan Microsoft Teams, opent u de weergave activiteit met het toetsenbord en een schermlezer, en bladert u door de activiteitsfeed in een handomdraai. We hebben dit getest met JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen worden weergegeven in de activiteitsfeed in de weergave activiteit , zodat u altijd op de hoogte bent van alles. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • als iemand reageert op gesprekken waaraan u deelneemt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 1. Druk op CTRL + 1 om de activiteitsfeed te openen.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' lijst ' hoort en de eerste melding in de feed. U hoort de informatie over de afzender, de inhoud van de melding en de details, en het aantal en de positie van de geselecteerde melding in de lijst.

 4. Om het menu Meer opties te openen, drukt u op de Spatiebalk. U hoort: "Markeren als gelezen" of "Markeren als ongelezen." Om de cursor in het menu te verplaatsen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Om te selecteren drukt u op Enter. Om het menu af te sluiten drukt u op Esc.

  Opmerking: U hebt mogelijk niet het menu meer opties beschikbaar voor alle meldingen, zoals gemiste oproepen en voicemail.

 5. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

Tips: Gebruik de zoekfunctie boven aan het scherm om snel een melding te vinden. Druk op CTRL + E om de zoekopdrachtte starten.

 • Als u de activiteit van een persoon zoekt, typt u /Activity in het zoekvak en drukt u op ENTER. U hoort: "Voer de naam van een persoon in." Typ de naam van een persoon van wie u de activiteit wilt zoeken en druk op ENTER.

 • Als u wilt zoeken naar uw @mentions, typt u /Mentions in het zoekveld en drukt u op ENTER.

De activiteitsfeed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Druk op CTRL + 1 om de activiteitsfeed te openen.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Druk op Tab. U hoort: ' Klik hier om alle opties voor het filteren te bekijken. ' Met NVDA drukt u op de SPATIEBALK. Met JAWS drukt u op SHIFT + SPATIEBALK. Het filtermenu wordt geopend.

 4. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. Druk op Enter om een item te selecteren. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 5. Als u het filter wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' het filter feeds verwijderen '. Met NVDA drukt u op de SPATIEBALK. Met JAWS drukt u op SHIFT + SPATIEBALK.

Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen bannermeldingen meer over die activiteit.

Uw activiteiten controleren

U vindt de berichten die u hebt verzonden in mijn activiteit.

 1. Druk op CTRL + 1 om de activiteitsfeed te openen.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Als u mijn activiteitwilt selecteren, drukt u op ENTER en drukt u eenmaal op de toets pijl-omlaag en vervolgens op ENTER.

  De lijst met verzonden berichten wordt geopend in het deelvenster lijst. Het nieuwste bericht is geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar het gesprek dat het bericht in het deelvenster inhoud bevat. De schermlezer leest het bericht.

 4. Druk op CTRL + F6 om terug te gaan naar de lijst mijn activiteiten en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst '.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst met berichten te navigeren. Druk op ENTER om naar het gesprek te gaan met het momenteel geselecteerde bericht.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Druk op CTRL + 1 om de activiteitsfeed te openen.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Als u wilt navigeren in de lijst met meldingen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst '.

 4. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag tot u het bericht hoort dat u wilt beantwoorden en druk op ENTER. Het gesprek in kwestie wordt in de tab Gesprekken weergegeven.

 5. Druk op R als u een kanaalbericht wilt beantwoorden. Als u een chatbericht wilt beantwoorden, drukt u op C.

 6. Typ het bericht. Als u het antwoord wilt verzenden, drukt u op ENTER.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, in uw e-mail of op de banners.

 1. Druk op een willekeurige plaats in Microsoft Teamsop CTRL + komma (,). Het dialoogvenster instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' meldingen, tabblad ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets om door de instellingen te navigeren.

 4. Als u een vervolgkeuzemenu wilt uitvouwen, drukt u op de SPATIEBALK. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. Druk op Enter om een item te selecteren.

 5. Als u het tabblad meldingen wilt afsluiten, drukt u op ESC.

 6. Als u het dialoogvenster instellingen wilt sluiten, drukt u op ESC.

Opmerking: Als u niet aangemeld bent bij Microsoft Teams krijgt u een melding per e-mail als u activiteiten hebt gemist.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om teams in Microsoft teams te maken en te wijzigen

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Om snel te zien wat er is gebeurd sinds uw laatste bezoek aan Microsoft Teams voor Mac, opent u de weergave activiteit met behulp van het toetsenbord en VoiceOver, de macOS-schermlezer en bladert u door de activiteitsfeed in een handomdraai.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen worden weergegeven in de activiteitsfeed in de weergave activiteit , zodat u altijd op de hoogte bent van alles. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • antwoordt op gesprekken waaraan u deelneemt of gesprekken die u volgt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 • uw berichten leuk vindt

 1. Druk op Command + 1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "feed" en het aantal items.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het eerste bericht in de feed hoort. U hoort de naam van de afzender en de huidige status gevolgd door kanaal info en meldings inhoud.

 3. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

Tips: 

 • Met de functie zoeken kunt u snel uw @mentions of iemands activiteit vinden. Als u naar uw @mentions wilt gaan, drukt u op Command + E om naar het vak zoeken te gaan, typt u /Mentions en drukt u op Return. De focus wordt verplaatst naar het laatste bericht waarin u werd genoemd. Druk op R en begin te typen. Als u wilt zoeken naar uw andere @mentions, gaat u naar de activiteitsfeed.

 • Druk op Command + E, typ /Activity en druk op Return om de activiteit van iemand anders te zoeken. Typ de naam van de persoon die u zoekt. De zoekresultaten verschijnen terwijl u typt. Druk op de toets pijl-omlaag om naar de lijst met resultaten te gaan. Als u een persoon wilt selecteren, drukt u op ENTER wanneer u de naam van de persoon hoort.

De feed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Druk op Command + 1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "feed" en het aantal items.

 2. Druk op Tab. U hoort: ' Klik hier om alle opties voor het filteren te bekijken. ' Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Het filter menu wordt geopend.

 3. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. VoiceOver meldt door welke filters u navigeert. Als u wilt selecteren, drukt u op Return. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 4. Als u alle meldingen wilt verwijderen en alle meldingen opnieuw wilt weer geven, drukt u in de activiteitsfeed op de tab-toets totdat u ' knop feed filter verwijderen ' hoort en drukt u op Control + Option + spatiebalk.

Uw activiteiten controleren

U vindt de berichten die u hebt verzonden in mijn activiteit.

 1. Druk op Command + 1 om de weergave activiteit te openen. U hoort: ' feed '.

 2. Als u mijn activiteitwilt selecteren, drukt u op ENTER en drukt u eenmaal op de toets pijl-omlaag en keert u terug.

  De lijst met verzonden berichten wordt geopend in het deelvenster lijst. Het nieuwste bericht is geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar het gesprek dat het bericht in het deelvenster inhoud bevat. De schermlezer leest het bericht.

 3. Druk op ESC om terug te gaan naar de lijst mijn activiteiten en druk vervolgens op SHIFT + TAB totdat u het bericht in het deelvenster lijst hebt bereikt.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag om naar de lijst met berichten te gaan. Druk op Return om naar het gesprek te gaan met het momenteel geselecteerde bericht.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Druk op Command + 1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "feed" en het aantal items.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het eerste bericht in de feed hoort. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het bericht hoort dat u wilt beantwoorden en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het bericht in het bijbehorende gesprek op het tabblad gesprekken .

 3. Als u het bericht in een kanaal wilt beantwoorden, drukt u op R, typt u het bericht en drukt u op Return om het bericht te verzenden.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, uw e-mail of de banners.

 1. Druk op een willekeurige plaats in Microsoft Teams op Command + komma (,). Het menu Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' meldingen, tabblad ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets om in het menu te navigeren.

 4. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties uit te vouwen. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren. Als u wilt selecteren, drukt u op Return.

 5. Druk op ESC om het menu instellingen te sluiten.

  Tip: U kunt overstappen op e-mail meldingen als u e-mailberichten wilt ontvangen over gemiste activiteiten wanneer u niet bent aangemeld bij Microsoft Teams.

  Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen banner meldingen meer over die activiteit.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om teams in Microsoft teams te maken en te wijzigen

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Om snel te zien wat er is gebeurd sinds uw laatste bezoek aan Microsoft Teams voor het web, opent u de weergave activiteit met het toetsenbord en een schermlezer, en bladert u door de activiteitsfeed in een handomdraai. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Microsoft Teams voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge als webbrowser en Verteller als schermlezer te gebruiken. Omdat Microsoft Teams voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Microsoft Teams voor het web.

  Als u Chrome of Firefox als webbrowser gebruikt, is het raadzaam JAWS of NVDA als schermlezer te gebruiken.

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen worden weergegeven in de activiteitsfeed in de weergave activiteit , zodat u altijd op de hoogte bent van alles. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • als iemand reageert op gesprekken waaraan u deelneemt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 1. Als u de activiteitsfeed wilt openen, drukt u op CTRL + SHIFT + 1.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' lijst ' hoort en de eerste melding in de feed. U hoort de informatie over de afzender, de inhoud van de melding en de details, en het aantal en de positie van de geselecteerde melding in de lijst.

 4. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

Tips: 

 • Als u snel de gewenste vermeldingen wilt zien, drukt u op CTRL + E om naar het zoekvak boven aan het scherm te gaan. Typ /Mentionsen druk op ENTER. De activiteiten waarin u bent genoemd, worden weergegeven in het deelvenster lijst.

 • Als u snel alle recente activiteiten van een bepaalde persoon wilt bekijken, drukt u op CTRL + E om naar het zoekgebied boven aan het scherm te gaan. Typ /Activity, druk op ENTER en typ de naam van de persoon. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst te bladeren totdat u het gewenste resultaat hoort, en druk vervolgens op ENTER. De activiteiten van de geselecteerde persoon worden weergegeven in het deelvenster inhoud.

De activiteitsfeed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Als u de activiteitsfeed wilt openen, drukt u op CTRL + SHIFT + 1.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Druk op Tab. U hoort: ' Klik hier om alle opties voor het filteren te bekijken. ' Druk op de spatiebalk met Verteller en NVDA. Met JAWS drukt u op SHIFT + SPATIEBALK. Het filtermenu wordt geopend.

 4. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. Druk op Enter om een item te selecteren. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 5. Als u het filter wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' het filter feeds verwijderen '. Druk op de spatiebalk met Verteller en NVDA. Met JAWS drukt u op SHIFT + SPATIEBALK.

Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen bannermeldingen meer over die activiteit.

Uw activiteiten controleren

U vindt de berichten die u hebt verzonden in mijn activiteit.

 1. Als u de activiteitsfeed wilt openen, drukt u op CTRL + SHIFT + 1.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Als u mijn activiteitwilt selecteren, drukt u op ENTER en drukt u eenmaal op de toets pijl-omlaag en vervolgens op ENTER.

  De lijst met verzonden berichten wordt geopend in het deelvenster lijst. Het nieuwste bericht is geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar het gesprek dat het bericht in het deelvenster inhoud bevat. De schermlezer leest het bericht.

 4. Druk op CTRL + F6 om terug te gaan naar de lijst mijn activiteiten en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst '.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst met berichten te navigeren. Druk op ENTER om naar het gesprek te gaan met het momenteel geselecteerde bericht.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Als u de activiteitsfeed wilt openen, drukt u op CTRL + SHIFT + 1. U hoort: ' menu invoer '.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' menu invoer '.

 3. Als u wilt navigeren in de lijst met meldingen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst '.

 4. Houd de pijl-omlaag ingedrukt tot u de melding hoort die u wilt beantwoorden en druk vervolgens op Enter. Het gesprek in kwestie wordt in de tab Gesprekken weergegeven.

 5. Druk op R als u een kanaalbericht wilt beantwoorden. Als u een chatbericht wilt beantwoorden, drukt u op C.

 6. Typ het bericht. Als u het antwoord wilt verzenden, drukt u op ENTER.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, in uw e-mail of op de banners.

 1. Druk op een willekeurige plaats in Microsoft Teams voor het webop CTRL + SHIFT + komma (,). Het dialoogvenster instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' meldingen, tabblad ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets om door de instellingen te navigeren.

 4. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties uit te vouwen. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren. Druk op Enter om te selecteren.

 5. Als u het tabblad meldingen wilt afsluiten, drukt u op ESC.

 6. Als u het dialoogvenster instellingen wilt sluiten, drukt u op ESC.

Opmerking: Als u niet aangemeld bent bij Microsoft Teams voor het web, krijgt u een melding per e-mail als u activiteiten hebt gemist.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om teams in Microsoft teams te maken en te wijzigen

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×