Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

in Word wordt automatisch gecontroleerd op mogelijke spel-en grammatica fouten terwijl u typt. Gebruik uw toetsen bord en een scherm lezer om de fouten te verhelpen en deze op te lossen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spel- of grammaticafouten en druk op F7. U kunt ook een opdracht op het lint gebruiken door op Alt+C te drukken om het tabblad Controleren te openen en vervolgens op PP voor Spelling- en grammaticacontrole.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op F7.

 2. Wanneer u 'Controlevenster' hoort en het eerste verkeerd gespelde woord en de voorgestelde spelling, of de eerste mogelijke grammaticale fout en de voorgestelde verbetering, drukt u op de Tab-toets om naar de suggesties, definitie van een woord, of grammaticale uitleg te gaan. Door hiernaar te luisteren kunt u beslissen of en hoe u de mogelijke fout wilt corrigeren.

  • Als er meer dan één voorgestelde spelling is, drukt u op de pijl-omhoog en de pijl-omlaag totdat u de spelling hoort die u wilt gebruiken.

  • Als er een spel fout is opgetreden, kunt u in Word een definitie van het woord opnemen. Als u de definitie wilt horen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop tekst naar spraak ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

  • Als er een grammatica fout is opgetreden, kunt u in Word een uitleg van de grammatica regel opnemen. Als dit het geval is, hoort u ' reden tekst is gevirtualiseerd ' en vervolgens de uitleg. Druk op ESC om de tekst van de reden voor een gevirtualiseerde venster te sluiten en terug te keren naar het controle venster.

  • Als er een grammatica fout is opgetreden, kunt u in Word alternatieve woorden of zinsdelen aanbieden. Als u ze wilt horen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop tekst naar spraak ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 3. Als u wilt reageren op een fout Word, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste opdracht hoort, bijvoorbeeld ' negeren ', en drukt u op ENTER of op de toetscombinatie die u hoort. Zie sneltoetsen voor het controle venster in dit onderwerp voor meer informatie over de toetscombinaties die u kunt gebruiken.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd, genegeerd of overs Laan, gaat u naar de volgende fout Word. Herhaal het controle proces voor elke fout.

 5. Wanneer Word klaar is met het reviseren van het document, hoort u ' micro soft Word-dialoog venster, knop OK '. Druk op de spatie balk om terug te gaan naar het document. Als u alleen geselecteerde tekst hebt geselecteerd, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ja, knop ' hoort in het dialoog venster en drukt u vervolgens op de spatie balk.

Sneltoetsen voor het controlevenster

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor het controlevenster.

Handeling

Sneltoets

Het gevonden woord eenmaal negeren, maar opnieuw controleren.

I

Het gevonden woord in het hele document negeren.

G

Het gevonden woord toevoegen aan de woordenlijst van het programma.

A

De wijziging ongedaan maken. Herhaal dit voor eerdere correcties.

Ctrl+Z

Het dialoogvenster Opties openen om te bepalen hoe het programma de spelling en grammatica voor alle documenten moet corrigeren.

ALT+F, T en druk vervolgens op de pijl-omlaag om naar het controlevenster te gaan

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

 1. Druk in het Word-document dat u wilt controleren op ALT + F om het menu bestand te openen en druk vervolgens op de opties T voor Word. Word plaatst de focus in de lijst Categorieën van het dialoog venster Opties voor Word.

 2. Druk op P en vervolgens op de Tab-toets om het tabblad Controle te openen. Het dialoogvenster Controle wordt geopend met de cursor op de knop AutoCorrectie-opties.

 3. Als u het dialoogvenster Microsoft Word wilt openen, drukt u op Alt+K. Wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen, drukt u op Enter voor Ja. Als u het document niet opnieuw wilt controleren, drukt u op de pijl-rechts om naar Nee te gaan en drukt u op Enter.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de toetscombinaties waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Gewenste actie

Sneltoets

Het dialoogvenster Opties voor Word openen.

Alt+F, T

In het dialoogvenster Opties voor Word het tabblad Controle openen.

P en druk op de Tab-toets

Op het tabblad Controle het dialoogvenster AutoCorrectie openen.

Alt+A

Open het dialoogvenster Uitzonderingen op AutoCorrectie in het dialoogvenster AutoCorrectie.

Alt+E

Opnieuw de spelling en grammatica controleren via het tabblad Controle.

Alt+K

Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen op het tabblad Controle in- of uitschakelen.

Alt+P

Naar het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren op het tabblad Controle gaan.

Alt+H, Alt+H

Het selectievakje Spelfouten alleen in dit document niet aangeven op het tabblad Controle in- of uitschakelen.

Alt+S

Het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document verbergen op het tabblad Controle in- of uitschakelen.

Alt+G

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen en het document als u helemaal klaar bent. Het tegelijkertijd controleren van de spelling en grammatica in uw bestand is handig als u snel uw tekst wilt proeflezen.

 1. Druk in een geopend Word-document op ALT + F, T. Word plaatst de focus in de lijst Categorieën van het dialoog venster Opties voor Word.

 2. Druk op P om het tabblad Controle te openen en druk vervolgens op de Tab-toets. Het dialoogvenster Controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties.

 3. Druk op Alt+D om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Druk op Alt+A om naar het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen te gaan. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in of uit te schakelen.

 5. Om het dialoogvenster Opties voor Word te sluiten en terug te gaan naar uw document, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter.

U kunt opgeven hoe u wilt dat Word automatisch wordt gecorrigeerd terwijl u typt. Druk in het dialoog venster Opties voor Word op het tabblad controle op ALT + A. In het dialoog venster auto correctie kunt u kiezen uit opties, zoals het vervangen van tekst terwijl u typt, het corrigeren van ongel ukken en het corrigeren van aanhalings tekens.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

in Word voor Mac wordt automatisch gecontroleerd op mogelijke spel-en grammatica fouten terwijl u typt en kunt u VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, gebruiken om de fouten door te lopen en deze op te lossen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelling- of grammaticafouten en druk op Option+Command+L.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op Option+Command+L. U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend. U hoort: 'Spelling and grammar' en de taal voor de controle. De focus bevindt zich in het tekstvak waar u het verkeerd gespelde woord of de grammaticafout kunt corrigeren. Het dialoogvenster bevat ook de suggesties voor een andere spelling of grammaticale correctie. Druk op de Tab-toets totdat u 'Suggestions, table' hoort. Luister naar de suggesties om te beslissen of en hoe u de mogelijke fout wilt corrigeren.

 3. Als u wilt reageren op een probleem dat door Word is vastgesteld, drukt u op de Tab-toets totdat u de opdracht hoort die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op de spatiebalk:

  • Als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Negeren.

  • Als u de geselecteerde tekst overal wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Alles negeren.

  • Als u het geselecteerde woord wilt toevoegen aan de woordenlijst zodat het woord niet meer als een fout wordt gezien door Word, selecteert u Toevoegen. Dit werkt alleen voor fout gespelde woorden. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

  • Als u een grammaticale fout wilt overslaan en door wilt gaan naar de volgende fout, selecteert u Volgende zin.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u een van de spellingsuggesties in de tabel Woordsuggesties. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Wanneer u bij een suggestie bent aangekomen die u wilt gebruiken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Change' of 'Change all' hoort (om de wijziging overal in de tekst toe te passen). Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat Word verder met de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Als de spellingcontrole is voltooid, hoort u: 'The spelling and grammar check is complete'. Als u alleen geselecteerde tekst hebt gecontroleerd, hoort u: 'Word finished checking the selection'.

 6. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

  Opmerking: Wanneer de tekst wordt opgelezen door VoiceOver en Word een mogelijke spelfout heeft gevonden, hoort u ook 'misspelled' voor het woord.

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

U kunt de lijst met genegeerde woorden en grammatica wissen of opnieuw instellen, zodat in Word wordt gecontroleerd op problemen met de spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere Word-documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Als u naar de menubalk wilt gaan, drukt u in het Word-document dat u opnieuw wilt controleren op Control+Option+M. U hoort: 'Menu bar Apple'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Tools' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Spelling and grammar, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Spelling en grammatica uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reset Ignored Words and Grammar'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Als u de bewerking wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Yes, default button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze knop te selecteren.

 5. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, drukt u op Option+Command+L.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Opmerking: in Word voor Mac worden de functie toetsen voor veelgebruikte opdrachten gebruikt. Als u een functie toets wilt gebruiken in een VoiceOver-opdracht, moet u standaard ook op de toets Fn drukken. Zie sneltoetsen gebruiken in toetscombinaties in Word voor Macvoor meer informatie over het gebruik van de functie toetsen in Word voor Mac.

Gewenste actie

Sneltoets

De Voorkeuren voor Word openen.

Command+komma (,)

Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole openen.

Option+Command+L

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Fn+Option+F7

Een geselecteerd woord opzoeken in het taakvenster Synoniemenlijst.

Fn+Shift+F7

Geselecteerde tekst opzoeken op internet.

Command+Shift+L

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische controle van spelling en grammatica in Word-documenten uitschakelen en later weer inschakelen.

 1. Open het deelvenster Voorkeuren door op Command+komma (,) te drukken. U hoort: "Word-voorkeuren."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Spelling and grammar, button' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

 3. Als u de automatische controle van spelfouten wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check spelling as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Als u de automatische controle van grammatica wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check grammar as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen in of uit te schakelen.

 5. Als u terug wilt naar het document, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Word voor iOS controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Page one content, <pagina-inhoud>, text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Page one, text field, is editing'.

 3. Draai de rotor naar 'Woorden'.

 4. Swipe omlaag totdat VoiceOver een verkeerd gespeld woord aankondigt. Het fout krijgt automatisch de focus.

 5. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Select' hoort. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 7. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Menu item' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een lijst met suggesties voor correctie geopend.

 9. Swipe naar rechts totdat u een suggestie printer hoort die u wilt accepteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spellingcontrole uitschakelen wanneer u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de automatische controle weer inschakelen en de spelling in het hele document controleren.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Show ribbon, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing tools button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling, On' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De automatische spellingcontrole is nu uitgeschakeld.

 6. Als u de automatische controle weer wilt inschakelen, navigeert u naar de knop Taalprogramma's (zie hierboven), swipet u naar rechts totdat u 'Spelling, Off' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Word voor Android controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. TalkBack kondigt de eerste mogelijke spelfout aan, bijvoorbeeld: '<woord met spelfout> selected'.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties voor deze fout wilt negeren en naar de volgende spelfout wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Next error button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Als u alle suggesties wilt negeren en de spellingcontrole wilt beëindigen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Ignore all button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Spelling check complete. You're good to go'.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat TalkBack geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met TalkBack.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu van het tabblad wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing and language menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Not checked, Hide all proofing marks' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in een document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Not checked, hide proofing marks in selected text' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Word Mobile controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Spelling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. Verteller kondigt de eerst gevonden spelfout aan en het betreffende woord wordt geselecteerd in het document.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties wilt negeren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Alles negeren, knop samengevouwen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de naam van het huidige tabblad heeft de focus.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Controle en taal, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Uitgeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in het document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Niet ingeschakeld, controlemarkeringen verbergen in geselecteerde tekst' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de spelling van een Word Online-document te controleren. Word Online controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Spelfouten worden gemarkeerd met een rode golvende lijn

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word Online.

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

 1. Ga in het document dat u wilt controleren op spelfouten naar de opdracht Spelling op het lint, druk op Alt+Windows-toets en vervolgens op PP en PP. U hoort: 'Spelling, menu-item'.

 2. Druk op Enter om de spelling te controleren. De focus wordt verplaatst naar het eerste verkeerd gespelde woord in het document en er wordt een snelmenu geopend. Als er een voorgestelde spelling is, hoort u de suggestie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als er meer dan één voorgestelde spelling is, gebruikt u de pijl-omlaag totdat u de spelling hoort die u wilt gebruiken. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk wanneer u de suggestie hoort.

  • Als u de spelfout wilt negeren die Word heeft gevonden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Alles negeren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat u met de spatiebalk naar de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Wanneer u alle fouten hebt doorgenomen, hoort u 'Dialoogvensterfocus op knop OK'. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Word Online ondersteunt geen grammaticacontrole, maar als u de bureaublad-app hebt, kunt u het document snel daar openen om de grammatica te controleren. Als u het document vanuit Word Online wilt openen in de bureaublad-app, drukt u op Alt+Windows-toets en O. Meer informatie over het controleren van de grammatica in de bureaublad-app vindt u in Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Plaats de cursor op het woord met controlemarkeringen.

 2. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Controletaal instellen, menu-item' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Het dialoogvenster Taal wordt geopend.

 3. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Uitgeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Als u de controlemarkeringen voor een spelfout wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Uitgeschakeld'.

 5. Om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar het document, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×