Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Word controleert automatisch op mogelijke spelling- en grammaticafouten terwijl u typt. Gebruik het toetsenbord en een schermlezer leest u over de fouten en problemen oplost. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Controleer en corrigeer de spelling en grammatica controleren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spel- of grammaticafouten en druk op F7.

  U kunt het lint ook gebruiken om te beginnen de controleren. Druk op Alt + R om het tabblad controleren te openen en druk op C, 1 om te selecteren de optie Document controleren .

  Het deelvenster Editor wordt geopend. U hoort "Editor overview", gevolgd door het nummer van de resultaten van.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op F7.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt bekijken spelling- en grammaticafouten, drukt u op Enter.

  • Als u wilt bekijken alleen spelfouten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Correcties kaart." Druk op pijl-omlaag totdat u "Spelling" horen, en druk op Enter.

  • Als u wilt bekijken alleen grammaticafouten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Correcties kaart." Druk op pijl-omlaag totdat u "Grammatica" horen, en druk op Enter.

 3. U kunt de oorspronkelijke zin met de spelling- of grammaticafout horen. Druk op de Tab-toets totdat u de eerste suggestie voor het corrigeren van de fout hoort.

 4. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de suggestie die u wilt gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik van de voorgestelde correctie op de huidige fout alleen, druk op Enter.

  • Het gebruik van de voorgestelde correctie op alle exemplaren van de fout in het huidige document, druk op Alt + pijl-omlaag, pijl, en druk vervolgens op A.

  De fout is hersteld en Word wordt verplaatst naar de volgende fout. Herhaal deze stap voor elke fout.

  Tip: Als u wilt lezen de oorspronkelijke zin voor de volgende fout, drukt u op de Tab-toets totdat u de knop oorspronkelijke zin gelezen hebt bereikt, en druk op Enter.

 5. Als Word is voltooid reviseren van het document, dat u hoort: "Microsoft Word-dialoogvenster, knop OK". Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Een zoeken spelling of grammatica controleren negeren

Als u denkt dat een zoeken niet een fout is, kunt u deze op één keer of in het hele document negeren. Het zoeken wordt niet gecontroleerd en Word wordt verplaatst naar de volgende fout in de lijst.

 1. Klik in het deelvenster Editor nadat u de oorspronkelijke zin met de vinden luistert hebt, voer een van de volgende:

  • Een zoeken genegeerd eenmaal, drukt u op I.

  • Als u wilt negeren een zoeken overal in het document, drukt u op g

Sneltoetsen voor het deelvenster Editor

De volgende tabel worden de sneltoetsen voor het deelvenster Editor .

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het gevonden woord eenmaal negeren, maar opnieuw controleren.

I

Het gevonden woord in het hele document negeren.

G

Het gevonden woord toevoegen aan de woordenlijst van het programma.

A

De wijziging ongedaan maken. Herhaal dit voor eerdere correcties.

Ctrl+Z

Open het deelvenster controle in het venster Opties voor Word selecteren en wijzigen hoe het programma wordt gecorrigeerd spelling en grammatica controleren voor alle documenten.

S

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

 1. Klik in het document Word die u wilt controleren, drukt u op Alt + F, T. De Opties voor Word -venster wordt geopend.

 2. Druk op P en druk eenmaal op de Tab-toets. Het deelvenster controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties .

 3. Als u wilt verplaatsen naar en de optie document opnieuw activeren, drukt u op K. Wanneer u wordt gevraagd of u de actie te bevestigen, drukt u op Enter om het document, opnieuw controleren. Als u niet dat het document, opnieuw controleren wilt, druk op de toets pijl-rechts verplaatsen naar de knop Nee en druk op Enter.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van sneltoetsen die u kunt u de spelling in uw documenten Word en grammatica controleren.

Dit wilt u doen

Druk op

Open het venster Opties voor Word .

Alt+F, T

Open het deelvenster controle in het venster Opties voor Word .

P en druk op de Tab-toets

Open het dialoogvenster AutoCorrectie in het deelvenster controle .

A

Open het dialoogvenster AutoCorrectie uitzonderingen in het dialoogvenster AutoCorrectie .

E

Spelling en grammatica controleren, in het deelvenster controle , opnieuw controleren.

k

Schakel het selectievakje spelling controleren tijdens typen in het deelvenster controle of uit.

P

Verplaatsen naar het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren in het deelvenster controle .

Tweemaal H

Schakel het selectievakje Spelfouten alleen in dit document verbergen in het deelvenster controle of uit.

S

Schakel het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in het deelvenster controle of uit.

D

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen en het document als u helemaal klaar bent. Het tegelijkertijd controleren van de spelling en grammatica in uw bestand is handig als u snel uw tekst wilt proeflezen.

 1. In een document Word , drukt u op Alt + F, T. De Opties voor Word -venster wordt geopend.

 2. U opent het deelvenster controle , druk op P en druk vervolgens op de Tab-toets. Het deelvenster controle wordt geopend met de focus op de knop AutoCorrectie-opties .

 3. Als u wilt wissen, of schakel het selectievakje spelling controleren tijdens typen , drukt u op P.

 4. Als u wilt verplaatsen naar het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen , drukt u tweemaal op M. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in of uit te schakelen.

 5. Uw wijzigingen toepassen en sluit het venster Opties voor Word , drukt u op de Tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk op Enter. De focus terug naar het document.

Opmerking: Als u wilt opgeven hoe het gewenste Word aan AutoCorrectie terwijl u typt, Ga naar het tabblad controle en druk op a Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster AutoCorrectie .

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor Mac controleert automatisch op mogelijke spelling- en grammaticafouten terwijl u typt en u VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem, kunt leest u over de fouten en problemen oplost.

Notities: 

In dit onderwerp

Een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelling- of grammaticafouten en druk op Option+Command+L.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een document wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op Option+Command+L. U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend. U hoort: 'Spelling and grammar' en de taal voor de controle. De focus bevindt zich in het tekstvak waar u het verkeerd gespelde woord of de grammaticafout kunt corrigeren. Het dialoogvenster bevat ook de suggesties voor een andere spelling of grammaticale correctie. Druk op de Tab-toets totdat u 'Suggestions, table' hoort. Luister naar de suggesties om te beslissen of en hoe u de mogelijke fout wilt corrigeren.

 3. Als u wilt reageren op een probleem dat door Word is vastgesteld, drukt u op de Tab-toets totdat u de opdracht hoort die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op de spatiebalk:

  • Als u de geselecteerde tekst wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Negeren.

  • Als u de geselecteerde tekst overal wilt overslaan en verder wilt gaan met het volgende item, selecteert u Alles negeren.

  • Als u het geselecteerde woord wilt toevoegen aan de woordenlijst zodat het woord niet meer als een fout wordt gezien door Word, selecteert u Toevoegen. Dit werkt alleen voor fout gespelde woorden. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

  • Als u een grammaticale fout wilt overslaan en door wilt gaan naar de volgende fout, selecteert u Volgende zin.

  • De wijzigingen wilt toepassen, selecteert u een van de spellingsuggesties in de suggestie in Word -tabel. Als u wilt de spellingsuggesties bladeren, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag. De suggesties worden in VoiceOver opgelezen terwijl u er doorheen bladert. Wanneer u zich in de suggestie, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Wijzigen' of 'Wijzigen' Alles (om de wijziging van toepassing op elk exemplaar van de tekst), en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat Word verder met de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Als de spellingcontrole is voltooid, hoort u: 'The spelling and grammar check is complete'. Als u alleen geselecteerde tekst hebt gecontroleerd, hoort u: 'Word finished checking the selection'.

 6. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

  Opmerking: Wanneer de tekst wordt opgelezen door VoiceOver en Word een mogelijke spelfout heeft gevonden, hoort u ook 'misspelled' voor het woord.

Woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren

U kunt de lijst met genegeerde woorden en grammatica wissen of opnieuw instellen, zodat in Word wordt gecontroleerd op problemen met de spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere Word-documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Als u naar de menubalk wilt gaan, drukt u in het Word-document dat u opnieuw wilt controleren op Control+Option+M. U hoort: 'Menu bar Apple'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Tools' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Spelling and grammar, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Spelling en grammatica uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reset Ignored Words and Grammar'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Als u de bewerking wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Yes, default button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze knop te selecteren.

 5. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, drukt u op Option+Command+L.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw Word-documenten kunt controleren.

Opmerking: Word voor Mac de functietoetsen voor veelgebruikte opdrachten wordt gebruikt. Als u een functietoets wilt gebruiken in een opdracht van VoiceOver, is de standaardinstelling dat u ook de Fn-toets moet indrukken. Zie meer informatie het gebruik van de functietoetsen in Word voor Mac, functietoetsen gebruiken in sneltoetsen in Word voor Mac.

Dit wilt u doen

Sneltoets

De Voorkeuren voor Word openen.

Command+komma (,)

Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole openen.

Option+Command+L

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Fn+Option+F7

Een geselecteerd woord opzoeken in het taakvenster Synoniemenlijst.

Fn+Shift+F7

Geselecteerde tekst opzoeken op internet.

Command+Shift+L

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische controle van spelling en grammatica in Word-documenten uitschakelen en later weer inschakelen.

 1. Open het deelvenster Voorkeuren door op Command+komma (,) te drukken. U hoort: "Word-voorkeuren."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Spelling and grammar, button' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

 3. Als u de automatische controle van spelfouten wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check spelling as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Als u de automatische controle van grammatica wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check grammar as you type, checkbox'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen in of uit te schakelen.

 5. Als u terug wilt naar het document, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor iOS controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Veeg naar rechts totdat u horen "één pagina-inhoud, <page content>, tekstveld" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Pagina 1, tekstveld, wordt bewerkt."

 3. Draai de rotor naar 'Woorden'.

 4. Swipe omlaag totdat VoiceOver een verkeerd gespeld woord aankondigt. Het fout krijgt automatisch de focus.

 5. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 6. Veeg naar rechts totdat u hoort "Select" en Dubbeltik vervolgens op het scherm met één vinger. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 7. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 8. Veeg rechts totdat u hoort "Menu-item" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. De lijst met suggesties voor correctie wordt weergegeven.

 9. Swipe naar rechts totdat u een suggestie printer hoort die u wilt accepteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spellingcontrole uitschakelen wanneer u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de automatische controle weer inschakelen en de spelling in het hele document controleren.

 1. Veeg naar rechts totdat u "Weergeven lintknop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus zich op de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing tools button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u hoort "Spelling, op," en vervolgens Dubbeltik op het scherm. De automatische spellingcontrole is nu uitgeschakeld.

 6. Als u de automatische controle weer wilt inschakelen, navigeert u naar de knop Taalprogramma's (zie hierboven), swipet u naar rechts totdat u 'Spelling, Off' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor Android controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Veeg naar rechts totdat u horen 'Wie het niet ingeschakeld, het uitvouwen van de schakeloptie' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus zich op de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg rechts totdat u hoort "Knop Spelling" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. TalkBack wordt gemeld dat de eerste spelfout wordt gevonden, bijvoorbeeld: "<Misspelled word>, geselecteerd."

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties voor deze fout wilt negeren en naar de volgende spelfout wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Next error button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Als u alle suggesties wilt negeren en de spellingcontrole wilt beëindigen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Ignore all button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Spelling check complete. You're good to go'.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat TalkBack geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met TalkBack.

 1. Veeg naar rechts totdat u horen 'Wie het niet ingeschakeld, het uitvouwen van de schakeloptie' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad menu wordt geopend, de naam van het huidige tabblad de focus heeft.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Selected, <naam van het huidige tabblad>'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Review tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Proofing and language menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Not checked, Hide all proofing marks' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in een document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Not checked, hide proofing marks in selected text' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word Mobile controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

Controleer een document op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Open het document dat u wilt controleren op spelfouten.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus zich op de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "Spelling" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De spellingcontrole is nu geactiveerd. Verteller wordt gemeld die de eerste spellingsfout gevonden en het woord is geselecteerd in het document.

 6. Als u wilt controleren of er suggesties beschikbaar zijn voor het verkeerd gespelde woord, swipet u naar rechts totdat u de suggesties hoort. Dubbeltik op het scherm om een suggestie te selecteren.

 7. Als u de suggesties wilt negeren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Alles negeren, knop samengevouwen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint wordt geopend en de focus zich op de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Menu, <naam van het huidige tabblad>, geselecteerd'.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Controleren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Controle en taal, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Uitgeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u de controlemarkeringen wilt verbergen voor een bepaald deel van de tekst, selecteert u eerst de tekst in het document en gaat u vervolgens naar het menu Controle en taal zoals hierboven is uitgelegd. Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Niet ingeschakeld, controlemarkeringen verbergen in geselecteerde tekst' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u de markeringen zichtbaar wilt maken, navigeert u naar het menu Controle en taal volgens de bovenstaande instructies. Swipe in het menu naar rechts totdat u 'Ingeschakeld, alle controlemarkeringen verbergen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de spelling van een Word Online-document te controleren. Word Online controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Spelfouten worden gemarkeerd met een rode golvende lijn

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word Online.

In dit onderwerp

De spelling van een document controleren

 1. Ga in het document dat u wilt controleren op spelfouten naar de opdracht Spelling op het lint, druk op Alt+Windows-toets en vervolgens op PP en PP. U hoort: 'Spelling, menu-item'.

 2. Druk op Enter om de spelling te controleren. De focus wordt verplaatst naar het eerste verkeerd gespelde woord in het document en er wordt een snelmenu geopend. Als er een voorgestelde spelling is, hoort u de suggestie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als er meer dan één voorgestelde spelling is, gebruikt u de pijl-omlaag totdat u de spelling hoort die u wilt gebruiken. Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk wanneer u de suggestie hoort.

  • Als u de spelfout wilt negeren die Word heeft gevonden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Alles negeren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, gaat u met de spatiebalk naar de volgende fout. Herhaal dit proces voor elke fout.

 5. Wanneer u alle fouten hebt doorgenomen, hoort u 'Dialoogvensterfocus op knop OK'. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Word Online ondersteunt geen grammaticacontrole, maar als u de bureaublad-app hebt, kunt u het document snel daar openen om de grammatica te controleren. Als u het document vanuit Word Online wilt openen in de bureaublad-app, drukt u op Alt+Windows-toets en O. Meer informatie over het controleren van de grammatica in de bureaublad-app vindt u in Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word.

Controlemarkeringen weergeven en verbergen

U kunt de controlemarkeringen verbergen, zodat Verteller geen spelfouten aankondigt terwijl u aan het document werkt. Wanneer u klaar bent, kunt u de markeringen weergeven en de spelling controleren met Verteller.

 1. Plaats de cursor op het woord met controlemarkeringen.

 2. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Controletaal instellen, menu-item' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Het dialoogvenster Taal wordt geopend.

 3. Als u de controlemarkeringen wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Uitgeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Als u de controlemarkeringen voor een spelfout wilt verbergen, drukt u in het dialoogvenster Taal op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, Spelling niet controleren, selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Uitgeschakeld'.

 5. Om het dialoogvenster te sluiten en terug te gaan naar het document, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×