Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook 2016

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook 2016

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Outlook gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers voor het automatisch op mogelijke spelling- en grammaticafouten controleren terwijl u typt en voor leest u over de fouten en problemen oplost. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

De spelling en grammatica in een e-mailbericht controleren

 1. Druk op F7 in het e-mailbericht waarvan u de spelling of grammatica wilt controleren. Als u een opdracht op het lint wilt gebruiken, drukt u op Alt+V, S. Het venster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

  Opmerking: Als de spellingcontrole geen problemen vindt, hoort u: "de Spelling-en grammaticacontrole is voltooid." Druk op de SPATIEBALK om terug te keren naar het e-mailbericht.

  De focus wordt verplaatst naar het eerste verkeerd gespelde woord en de voorgestelde spellingen of naar de eerste mogelijke grammaticale fout en de voorgestelde correcties. Als er een grammaticale fout is gevonden, hoort u de reden waarom de sectie is gemarkeerd als onjuist, bijvoorbeeld 'Overweeg het gebruik van beknopte taal' of 'Verwijder extra spatie tussen woorden.'

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea van een e-mailbericht wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op F7.

 2. Druk op de Tab-toets om naar het eerste item in de lijst Suggesties te gaan.

 3. Als u wilt luisteren naar de suggesties, drukt u in de lijst Suggesties op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de spelling of alternatieve tekst hoort die u wilt gebruiken.

 4. Als u wilt reageren op een gevonden fout, drukt u op de Tab-toets tot u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Wijzigen', en drukt u vervolgens op Enter.

  Zie Sneltoetsen in het venster Spelling- en grammaticacontrole voor informatie over de sneltoetsen die u kunt gebruiken.

 5. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, krijgt de volgende fout de focus. Herhaal het proces voor elke fout.

 6. Als Outlook is voltooid reviseren van het e-mailbericht, dat u hoort: "de Spelling-en grammaticacontrole is voltooid." Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar het bericht.

  Als u alleen een deel van de tekst ingeschakeld en wilt teruggaan naar het e-mailbericht, drukt u op de Tab-toets totdat u "Geen knop" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Als u wilt controleren of de rest van het e-mailbericht, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort, "Ja knop" en druk op Enter.

Sneltoetsen in het venster Spelling- en grammaticacontrole

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen in het venster Spelling- en grammaticacontrole.

Dit wilt u doen

Druk op

Het gevonden woord eenmaal negeren, maar opnieuw controleren.

Alt+I

Het gevonden woord in het hele e-mailbericht negeren.

Alt+G

Het gevonden woord toevoegen aan de woordenlijst van het programma.

Alt+A

Het gevonden woord vervangen door het voorgestelde woord in de lijst Suggesties.

Alt+C

Alle gevonden exemplaren van een woord vervangen door de suggestie.

Alt+L

Het dialoogvenster Opties openen om te bepalen hoe het programma de spelling en grammatica voor alle e-mailberichten moet corrigeren.

Alt+O

AutoCorrectie inschakelen.

Alt+R

Het selectievakje Grammatica controleren in- of uitschakelen.

Alt+K

De spelling en grammatica in een e-mailbericht opnieuw controleren

Als u woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw wilt controleren, moet u de spelling- en grammaticacontrole opnieuw instellen.

 1. Druk in het e-mailbericht dat u wilt controleren op Alt+F, T De focus wordt verplaatst naar het tabblad E-mail in het venster Opties voor Outlook.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u horen 'Spelling en AutoCorrectie knop', en druk vervolgens op de SPATIEBALK. U hoort: "Editor optievenster controle."

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'E-mail opnieuw controleren, knop' hoort. Druk dan op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend, met de focus op het veld Ja. Druk op Enter om de spelling- en grammaticacontrole opnieuw in te stellen.

 5. Als u het venster Editoropties wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De focus keert terug naar het venster Opties voor Outlook.

 6. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De focus keert terug naar het e-mailbericht.

 7. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, volgt u de instructies in De spelling en grammatica van een e-mailbericht controleren.

Sneltoetsen voor instellingen voor spelling en AutoCorrectie

Gebruik de sneltoetsen in de onderstaande tabel om enkele instellingen voor grammatica- en spellingcontrole te wijzigen.

Handeling

Sneltoets

Vanuit een e-mailbericht het tabblad E-mail van het venster Opties voor Outlook openen.

Alt+F, T en vervolgens de Tab-toets

Op het tabblad E-mail naar de knop Spelling en AutoCorrectie gaan.

Alt+S

De knop Spelling en AutoCorrectie selecteren en het tabblad Controle van het venster Editoropties openen.

Spatiebalk en vervolgens de Tab-toets

Op het tabblad Controle:

Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in- of uitschakelen.

Alt+P

Het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen in- of uitschakelen.

Tweemaal Alt+M en vervolgens de spatiebalk

Naar de knop E-mail opnieuw controleren gaan.

Alt+K

Naar de knop AutoCorrectie-opties gaan en het venster AutoCorrectie in E-mail openen.

Alt+A

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen en het e-mailbericht controleren als u helemaal klaar bent. Het tegelijkertijd controleren van de spelling en grammatica in uw bestand is handig als u snel uw tekst wilt proeflezen.

 1. Druk in het e-mailbericht op Alt+F, T De focus wordt verplaatst naar het tabblad E-mail in het venster Opties voor Outlook.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u horen "Spelling en AutoCorrectie, knop" en druk vervolgens op de SPATIEBALK. U hoort: "Editor optievenster controle."

 3. Druk op Alt+P om naar het selectievakje Spelling controleren tijdens typen te gaan en deze optie in of uit te schakelen.

 4. Druk tweemaal op Alt+M. U hoort: 'Grammaticafouten markeren tijdens typen, selectievakje'. Druk op de spatiebalk om deze optie in of uit te schakelen.

 5. Als u het venster Editoropties wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De focus keert terug naar het venster Opties voor Outlook.

 6. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De focus keert terug naar het e-mailbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook voor Mac controleert automatisch op mogelijke spelling- en grammaticale fouten tijdens het typen, en kunt u uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde Mac OS schermlezer, leest u over de fouten en problemen oplost.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De spelling en grammatica in een e-mailbericht controleren

 1. Druk in het e-mailbericht op Option+Command+L.

  Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend. U hoort: 'Spelling and grammar,' de controletaal en de woordgroep met het verkeerd gespelde woord of de grammaticale fout. De focus bevindt zich in het tekstvak waar u het verkeerd gespelde woord of de grammaticafout kunt corrigeren.

  Tip: Als u de spelling en grammatica in slechts één zin of alinea wilt controleren, selecteert u de tekst die u wilt controleren en drukt u op Option+Command+L.

 2. Als u naar de voorgestelde suggestie wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Suggestions, column, table, <huidige rij in de tabel en het aantal suggesties> ' hoort.

 3. Als er verschillende suggesties zijn, drukt u in de tabel Suggesties op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de spelling of alternatieve tekst hoort die u wilt gebruiken.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen, drukt u bij de geselecteerde suggestie op de Tab-toets totdat u 'Wijzigen' of 'Alles wijzigen' hoort (om de wijziging overal in de tekst toe te passen). Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Als u een andere oplossing wilt gebruiken voor een gevonden fout, drukt u op de Tab-toets tot u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Negeren', en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd of genegeerd, krijgt de volgende fout de focus. Herhaal dit proces voor elke fout.

 6. Als de spellingcontrole is voltooid, hoort u: 'The spelling and grammar check is complete'. Als u alleen geselecteerde tekst hebt gecontroleerd, hoort u: 'Word finished checking the selection'.

 7. Druk op de spatiebalk om terug te gaan naar het bericht.

  Opmerking: Wanneer de tekst wordt opgelezen door VoiceOver en Outlook een mogelijke spelfout heeft gevonden, hoort u ook 'misspelled' voor het woord.

De spelling en grammatica in een e-mailbericht opnieuw controleren

Als u woorden en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw wilt controleren, moet u de spelling- en grammaticacontrole opnieuw instellen.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige e-mailbericht gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere e-mailberichten in Outlook, worden niet beïnvloed.

 1. Als u naar de menubalk wilt gaan, drukt u in het e-mailbericht dat u opnieuw wilt controleren op Control+Option+M. U hoort: 'Menu bar Apple'.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Edit' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Spelling and grammar, submenu' hoort. Druk op de pijl-rechts om het submenu Spelling en grammatica uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Reset ignored words and grammar'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Als u de bewerking wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Yes, default button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze knop te selecteren.

 5. Als u de spelling en grammatica opnieuw wilt controleren, drukt u op Option+Command+L.

Sneltoetsen die zijn gerelateerd aan het controleren van spelling en grammatica

De volgende tabel bevat een overzicht van de sneltoetsen waarmee u de spelling en grammatica in uw e-mailberichten van Outlook kunt controleren.

Handeling

Sneltoets

Het dialoogvenster Voorkeuren van Outlook openen

Command+komma (,)

Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole openen.

Option+Command+L

Geselecteerde tekst uit het e-mailbericht opzoeken op internet.

Command+Shift+L

Automatische spelling- en grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt de automatische controle van spelling en grammatica in e-mailberichten uitschakelen en later weer inschakelen.

 1. Open het deelvenster Voorkeuren door op Command+komma (,) te drukken. U hoort: 'Outlook preferences'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Spelling and grammar, button' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend.

 3. Als u de automatische controle van spelfouten wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check spelling as you type, check box'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit te schakelen.

 4. Als u de automatische controle van grammatica wilt in- of uitschakelen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Check grammar as you type, check box'. U hoort of het selectievakje is 'checked' (ingeschakeld) of 'unchecked' (uitgeschakeld). Druk op de spatiebalk om het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens typen in of uit te schakelen.

 5. Druk op Command+W om terug te gaan naar uw e-mailbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook voor iOS controleert automatisch op mogelijke spelfouten terwijl u typt. Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de fouten na te lopen en waar nodig te corrigeren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Spelling controleren

Controleer een e-mailbericht op spelfouten en bepaal vervolgens of u het eens met de spellingcontrole.

 1. Swipe omlaag in het e-mailbericht dat u wilt controleren op spelfouten totdat u dit hoort: '<het verkeerd gespelde woord>, misspelled'.

  Tip: VoiceOver kondigt ook spelfouten aan terwijl u typt. U hoort: '<het verkeerd gespelde woord>, misspelled'.

 2. U kunt het verkeerd gespelde woord corrigeren door het woord met het schermtoetsenbord te verwijderen en de juiste spelling te gebruiken.

  Als u de aankondiging van VoiceOver over de spelfout wilt negeren, gaat u verder met typen zonder verder iets te doen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer voor het automatisch op mogelijke spelfouten controleren terwijl u typt en voor leest u over de fouten en problemen oplost. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

Spelling controleren

 1. Bij het schrijven van het e-mailbericht dat u wilt controleren op spelfouten, druk op Ctrl + pijl-links of pijl-rechts om te lezen door de tekst één woord tegelijkertijd.

 2. Wanneer de schermlezer wordt gemeld dat een foutief gespeld woord, drukt u op Shift + F10. Er wordt een contextmenu met een voorgestelde spelling geopend. De focus bevindt zich op de suggestie en u hoort de suggestie.

 3. Als er meer dan één voorgestelde spelling, druk op pijl-omlaag totdat u de spelling die u wilt gebruiken en druk vervolgens op SPATIEBALK hoort.

 4. Als u niet wijzigen van de spelling wilt, drukt u op Esc.

 5. Als u wilt verplaatsen naar de volgende spelfout, drukt u op Ctrl + pijl-links of pijl-rechts-toets totdat u het volgende verkeerd gespelde woord horen.

 6. Herhaal het controleproces voor elke fout totdat u het volledige e-mailbericht hebt nagekeken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×