Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik de agenda in Outlook 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt ook de schermlezer JAWS gebruiken. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaald aantal dagen, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave'.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Alt en een cijfertoets om een aantal dagen van 1 tot en met 10 weer te geven, beginnend vanaf vandaag. Druk bijvoorbeeld op Alt+0 om tien dagen weer te geven.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de werkweekweergave te selecteren.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de weekweergave te selecteren.

  • Druk op Ctrl+Alt+4 om de maandweergave te selecteren.

Agenda-items lezen en bewerken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk op Ctrl+punt (.) om door de items in de huidige weergave te bladeren. Voor elk item hoort u de naam, de tijd en de organisator. Druk op Ctrl+komma (,) om naar het vorige item te gaan.

 3. Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de agenda:

  • Druk op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

  • Druk op Alt+pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar de volgende of vorige week te gaan.

  • Druk op Alt+Page Down of Page Up om naar de volgende of vorige maand te gaan.

 4. Als u het geselecteerde item wilt bewerken, drukt u op Enter en gebruikt u vervolgens de volgende sneltoetsen om de details ervan te wijzigen:

  • Druk op Alt+U om de focus naar het veld Onderwerp te verplaatsen en gebruik vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken.

  • Druk op Alt+I om de focus naar het veld Locatie te verplaatsen en gebruik vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken.

  • Druk op Alt+T om de focus naar de rij Begintijd te verplaatsen. Als u de begindatum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de datum één dag eerder of later in te stellen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Begintijd' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om het item een half uur later of eerder te laten beginnen.

  • Druk op Alt+D om de focus naar de rij Eindtijd te verplaatsen. Als u de einddatum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de datum één dag eerder of later in te stellen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Eindtijd' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om het item een half uur later of eerder te laten beginnen.

 5. Als u de beschrijving van het item wilt bewerken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bericht, bewerken' hoort en gebruikt u vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken. In JAWS hoort u: 'Notes, edit'.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Alt+H, A en V. Het venster met het item wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

 1. Druk in Outlook op Ctrl+1 om de e-mailweergave te openen.

 2. Navigeer in de berichtenlijst naar het vergaderverzoek.

 3. Druk op F6 om het vergaderverzoek te lezen. Het leesvenster krijgt de focus. Druk op Caps Lock+M om het bericht te laten voorlezen door Verteller. In JAWS kan dit met Insert+pijl-omlaag.

 4. Als u het vergaderverzoek wilt accepteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Accepteren, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. In JAWS hoort u: 'Toolbar, Accept button'. U kunt het verzoek op drie manieren accepteren:

  • Als u het antwoord voor verzenden wilt bewerken, drukt u op E. U hoort 'Compatibiliteitsmodus bericht, bewerken'. Typ uw antwoord en druk op Alt+S om het te verzenden.

  • Druk op S als u het antwoord wilt verzenden zonder het te bewerken.

  • Druk op D als u geen antwoord wilt verzenden.

Tip: Als u het vergaderverzoek wilt weigeren, gaat u eerst naar de knop Accepteren en drukt u vervolgens op de pijl-rechts totdat u 'Weigeren, knop' hoort. Druk dan op Enter. U kunt dezelfde antwoordopties kiezen als bij het accepteren van een verzoek.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient u Skype voor Bedrijven op uw computer te hebben en te zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agendaweergave te openen.

 2. De schermlezer kondigt de geopende weergave aan, bijvoorbeeld die voor Werkweek of Maand en tevens het aantal items in die weergave. De focus is op vandaag.

  Opmerking: U kunt in de weergave Maand niet naar de agenda-items van vandaag navigeren. In deze weergave moet u eerst van weergave wisselen Als u bijvoorbeeld naar de weergave Werkweek wilt gaan, drukt u op Ctrl+Alt+2.

 3. Druk op de Tab-toets als u naar de aanstaande agenda-items van vandaag wilt gaan. Druk op Shift+Tab als u naar items wilt gaan, die al voorbij zijn.

 4. Druk op Ctrl+O als u de vergadering hoort waaraan u wilt deelnemen. Het agenda-item wordt geopend.

 5. Druk op Alt+H, J als u wilt deelnemen. Het Skype voor Bedrijven-vergadervenster wordt geopend. Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden.

  Tips: 

  • Druk op de Windows-logotoets+F4 als u de microfoon wilt dempen of het dempen wilt opheffen.

  • Druk op Ctrl+Enter als u wilt ophangen.

Een vergadering plannen

Wanneer u een vergadering maakt in Outlook, kunt u controleren of de personen die u wilt uitnodigen, beschikbaar zijn op de gekozen tijd. U weet dan meteen of u een ander tijdstip moet kiezen. U kunt ook een terugkerende vergadering maken, bijvoorbeeld om op iedere maandag even kort werkoverleg te houden.

Een nieuwe vergadering maken

 1. Als u een uitnodiging voor een vergadering wilt maken, kunt u dat vanaf elke locatie in Outlook doen door op Ctrl+Shift+Q te drukken. U hoort 'Naamloos, vergadering, aan, bewerken' en het veld Aan van de nieuwe uitnodiging krijgt de focus. In JAWS hoort u: 'Untitled, dash, meeting, to edit'.

 2. Als u personen wilt uitnodigen voor de vergadering, typt u hun e-mailadres. Als u meer dan één persoon wilt uitnodigen, gebruikt u een puntkomma tussen de adressen.

 3. Als u wilt controleren of de uitgenodigde personen beschikbaar zijn, drukt u op Alt+R en vervolgens op PL om de Planningsassistent te openen. U hoort: 'Alle deelnemers, keuzelijst met invoervak'. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de deelnemers te bladeren en hun beschikbaarheidsgegevens te horen, zoals 'Vrij'. Als u vervolgens terug wilt gaan naar de uitnodiging, drukt u op Alt+R, BF.

  Notities: 

  • Als u 'Geen informatie' hoort na het e-mailadres van een deelnemer, betekent dit dat Outlook de agendagegevens van die persoon niet kan raadplegen. Dit kan gebeuren als de persoon deel uitmaakt van een andere organisatie.

  • De Planningsassistent werkt alleen met de schermlezer Verteller.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het veld Onderwerp te gaan en typ het onderwerp van de vergadering.

 5. Druk opnieuw op de Tab-toets om naar het veld Locatie te gaan en typ de locatie.

 6. Als u de duur van de vergadering wilt opgeven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Begindatum' hoort. Typ vervolgens de datum van de vergadering, bijvoorbeeld 15 juni 2017 en druk op Enter.

  Opmerking: Het kan even duren voordat Outlook de ingevoerde datum heeft geconverteerd naar de eigen indeling. Als u 'Begintijd' hoort, kunt u verdergaan.

 7. Typ de begintijd van de vergadering en druk op Enter. Als u de optie voor de einddatum wilt overslaan (die standaard gelijk is aan de begindatum van de vergadering), drukt u tweemaal op de Tab-toets. U hoort nu 'Eindtijd'.

 8. Typ de eindtijd van de vergadering en druk op Enter.

 9. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bericht, bewerken' hoort. Gebruik vervolgens het toetsenbord om de uitnodiging te schrijven. In JAWS hoort u: 'Notes, edit'.

 10. Als u een koppeling naar Skype voor Bedrijven wilt toevoegen aan de vergadering, drukt u op Alt+R, O en vervolgens op M. De koppeling wordt ingevoegd onder de huidige cursorpositie.

  Opmerking: U kunt alleen een koppeling naar Skype voor Bedrijven toevoegen als het programma actief is.

 11. Als u de uitnodiging voor de vergadering wilt verzenden, drukt u op Alt+Z. Het venster wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige weergave.

Een vergadering instellen als terugkerend item

 1. Als er een uitnodiging voor een vergadering is geopend, drukt u op Alt+R, TR om het dialoogvenster Terugkeerpatroon te openen. U hoort: 'Terugkeerpatroon, begin'. U hoort ook de begintijd van de vergadering.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen naar het groepsvak Type terugkeerpatroon in het dialoogvenster Terugkeerpatroon, drukt u drie keer op de Tab-toets. U hoort de naam van het geselecteerde patroon, bijvoorbeeld 'Wekelijks'.

 3. Gebruik de volgende sneltoetsen om het gewenste terugkeerpatroon te selecteren:

  • Druk op Alt+S voor Dagelijks. Als u de vergadering elke weekdag wilt herhalen, drukt u op Alt+K.

  • Druk op Alt+W voor Wekelijks.

  • Druk op Alt+M voor Maandelijks.

  • Druk op Alt+J voor Jaarlijks.

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Terugkeerpatroon te sluiten.

 5. Als u de uitnodiging voor de vergadering wilt verzenden, drukt u op Alt+Z. Het venster wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige weergave.

Een afspraak plannen

Een nieuwe afspraak maken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk op Alt+H, N1 om een leeg afsprakenvenster te openen. Met JAWS moet u op 1 drukken nadat u op N hebt gedrukt. Het veld Onderwerp krijgt de focus.

 3. Typ het onderwerp van de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Locatie.

 4. Typ een locatie voor de afspraak en druk vervolgens op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar het veld Begindatum.

 5. Als u de begindatum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de datum één dag eerder of later in te stellen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Begintijd' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om het item een half uur later of eerder te laten beginnen.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Einddatum'. Als u de einddatum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om de datum één dag eerder of later in te stellen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Eindtijd' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om het item een half uur later of eerder te laten beginnen.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bericht, bewerken' hoort. Gebruik vervolgens het toetsenbord om de tekst voor de uitnodiging te typen. In JAWS hoort u 'Notes, edit'.

 8. Als u de afspraak wilt opslaan, drukt u op Alt+H, A en V. Het venster met de afspraak wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Anderen op de hoogte stellen van uw beschikbaarheid

U kunt een statusindicator aan de afspraak toevoegen om anderen uw beschikbaarheid te laten weten. Als iemand probeert een vergadering met u te plannen, wordt met deze indicator aangegeven of u beschikbaar bent of bezet.

 1. Druk in een geopende afspraak op Alt+R, VE om het menu Weergeven als te openen.

 2. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de beschikbaarheidsopties te bladeren.

  • Vrij

  • Elders werkend

  • Voorlopig bezet

  • Bezet

  • Afwezig

  Druk op Enter om een optie te selecteren en het menu Weergeven als te verlaten.

 3. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Alt+R, WP. Het venster met de afspraak wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Een agenda-item afdrukken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk op Ctrl+punt (.) om door de items in de huidige weergave te bladeren. Voor elk item hoort u de naam, de tijd en de organisator. Druk op Ctrl+komma (,) om naar het vorige item te gaan.

 3. Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de agenda:

  • Druk op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

  • Druk op Alt+pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar de volgende of vorige week te gaan.

  • Druk op Alt+Page Down of Page Up om naar de volgende of vorige maand te gaan.

 4. Druk op Enter om het geselecteerde item te openen.

 5. Druk op Alt+B en druk vervolgens op K om het menu Afdrukken te openen.

 6. Druk op W om de printer te selecteren die u wilt gebruiken. Zoek de printer met behulp van de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag en druk op Enter.

 7. Druk op Alt+K en vervolgens op R om het item af te drukken.

 8. Als u afdrukt naar een bestand, bijvoorbeeld om het item te converteren naar de PDF-indeling, typt u een bestandsnaam en drukt u op Enter om het bestand te maken.

  Het menu Afdrukken wordt gesloten en het venster met het item krijgt weer de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een afspraak toe te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in de agenda in Outlook 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Gebruik de agenda in Outlook 2016 voor Mac met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaalde dag, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort welke tijdsperiode wordt weergegeven.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Control+Command+1 om naar de dagweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+2 om naar de werkweekweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+3 om naar de weekweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+4 om naar de maandweergave te gaan.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort de tijdsperiode en of er items zijn gepland.

 2. Afhankelijk van de weergave, gaat u op een van de volgende manieren te werk om door de agenda te navigeren:

  • Als u naar de volgende dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-rechts.

  • Als u naar de vorige dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-links.

 3. In elke weergave kunt u met de Tab-toets of Shift+Tab door de items in de weergegeven tijdsperiode bladeren. Ieder item wordt aangeduid met '<datum>, <tijd>, <onderwerp>, <locatie>'.

 4. Als u meer wilt weten over een agenda-item, drukt u op de spatiebalk. Het item wordt dan geopend in een nieuw venster. Druk op Esc om het venster te sluiten.

 5. Als u het item wilt openen en bewerken, drukt u op Command+O. Er wordt een venster met de gegevens van het item geopend en u hoort: 'Nu in <onderwerp van item>, <Afspraak/Vergadering>'.

 6. Met de Tab-toets kunt u door de gegevens en opties van het item bladeren. VoiceOver beschrijft de gegevens en opties die worden weergegeven.

 7. Als u klaar bent, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een vergadering hebt aangepast, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Update verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u een afspraak hebt gewijzigd, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 8. Het gewijzigde agenda-item wordt opgeslagen en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

U kunt heel gemakkelijk rechtstreeks vanuit het onderdeel Agenda in Outlook 2016 voor Mac uitnodigingen accepteren (al dan niet voorlopig) of weigeren. Nieuwe vergaderverzoeken worden bij ontvangst ervan aangekondigd door VoiceOver.

 1. Blader naar de vergadering volgens de instructies in Agenda-items openen, lezen en bewerken en druk vervolgens op Command+O.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om te reageren op de uitnodiging:

  • Als u de uitnodiging wilt accepteren, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Accepteren, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u de uitnodiging wilt weigeren, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Weigeren, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u nog niet weet of u aanwezig kunt zijn, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Voorlopig, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de pijl-omlaag om te reageren met een toelichting. U hoort: 'Antwoorden met opmerkingen'. Druk op de spatiebalk om deze optie te selecteren. Er wordt een antwoordvenster geopend met de focus in het tekstvak voor de opmerkingen. Typ de opmerkingen en druk op Command+Enter. Het antwoord wordt verzonden.

  • Als u wilt reageren zonder opmerkingen toe te voegen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Antwoorden zonder opmerkingen' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Het antwoord wordt verzonden.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient u de Skype voor Bedrijven voor Mac-app op uw Mac te hebben geïnstalleerd en te zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agendaweergave te openen.

 2. De schermlezer kondigt de geopende weergave aan en tevens het aantal items in die weergave. Druk op de Tab-toets om door de gebeurtenissen te navigeren. Druk op Command+O als u de gebeurtenis hebt bereikt die u wilt openen.

 3. Druk op de Tab-toets om door het dialoogvenster met gebeurtenissen te navigeren. Als u het tekstgebied bereikt, kondigt VoiceOver aan: 'Document, text' of ‘Message, edit text’.

 4. De tekst bevat de koppeling voor deelname aan de vergadering. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het tekstgebied binnen te gaan.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de tekst te navigeren. Als u 'Link, Join online meeting' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om de koppeling te selecteren.

 6. Als u 'You're currently on a text element' hoort, vraagt uw browser u mogelijk om toestemming om een Skype voor Bedrijven vergadervenster te openen. Om dit toe te staan, gebruikt u de itemkiezer om naar de knop Toestaan te navigeren. Om de itemkiezer te openen, drukt u op Control+Option+I. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Allow toggle button'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de focus te verplaatsen naar de knop. Druk op Control+Option+spatiebalk om opnieuw op de knop te drukken.

 7. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt geopend. Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden.

 8. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt gesloten en het Skype voor Bedrijven-vergadervenster wordt geopend. U hebt nu verbinding met de vergadering.

  Tip: Druk op Shift+Command+M om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen. Druk op Shift+Command+E als u wilt ophangen.

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M. U hoort: 'Menubalk, Apple'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Bestand te openen.

 2. Als u het submenu Nieuw wilt openen, drukt u op de pijl omlaag en vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Afspraak' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe afspraak geopend, met de focus in het tekstveld Onderwerp.

  • Als u een nieuwe vergadering wilt maken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Vergadering' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een venster voor de nieuwe vergadering geopend, met de focus in het tekstvak Aan:.

 4. Als u door de opties voor de afspraak of vergadering wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u een vergadering maakt, typt u de contactpersonen in het tekstveld Aan:.

  • Als u het item een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort en typt u een naam.

  • Als u een locatie wilt opgeven voor de vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Locatie, tekst bewerken' hoort en typt u de gewenste locatie.

  • Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, drukt u op de Tab-toets totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, typt u nieuwe waarden.

   Tip: Als een agenda-item een hele dag duurt, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Duurt hele dag, uitgeschakeld selectievakje'. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u een herinnering wilt instellen voor het item, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Herinnering, pop-upknop' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op de spatiebalk.

  • Als u meer informatie wilt toevoegen over het item, zoals een agenda voor een vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Documenttekst' hoort en typt u vervolgens de gewenste details.

 5. Als u hiermee klaar bent, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u bezig bent met een afspraak, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u bezig bent met een vergadering, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 6. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige Outlook-weergave.

Terugkerend maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Druk in het venster van het agenda-item op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Terugkeerpatroon, knop' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een nieuw venster geopend, waarin u de opties voor het terugkerende item kunt kiezen. De pop-upknop Herhalen heeft de focus.

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk en vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste frequentie hoort voor de terugkerende afspraak (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks). Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u andere opties wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab. Als u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, standaardknop' hoort. Druk dan op de spatiebalk.

Beschikbaarheid weergeven

U kunt anderen uw beschikbaarheid laten zien tijdens de periode van een item.

 1. Druk in het venster van het agenda-item op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de huidige beschikbaarheidsstatus hoort (bijvoorbeeld 'Bezet') en 'Weergeven als, pop-upknop' en druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Selecteer uw beschikbaarheid door op de spatiebalk te drukken en vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste beschikbaarheidsstatus hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken van een afspraak

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Druk in het venster van het agenda-item op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Uitnodigen, knop' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om een vergadering te maken van de afspraak.

 2. De focus wordt verplaatst naar het nieuwe tekstveld Aan en u kunt nu de contactpersonen typen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Als u klaar bent en de uitnodigingen wilt verzenden, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Beschikbaarheid van uitgenodigde personen controleren

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. Druk in het venster van de vergadering op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Planning, uitgeschakeld selectievakje' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de weergave Planning te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Status deelnemer, tabel, rij 1 van (...), <naam van organisator>, <status>'. Druk op de pijl-omlaag om per deelnemer de beschikbaarheidsstatus te horen. U hoort de naam van de uitgenodigde persoon en zijn of haar beschikbaarheid.

 3. Om terug te keren naar de weergave Afspraak, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Afspraak, uitgeschakeld selectievakje' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Een Skype-vergadering maken van een vergadering

U kunt een vergadering eenvoudig veranderen in een online-Skype-vergadering.

 1. Druk in het venster van de vergadering op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Onlinevergadering, menuknop' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Als u een koppeling naar een Skype-vergadering wilt maken, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 3. De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

Uw agenda afdrukken

U kunt een geselecteerde dag, week of maand afdrukken in Outlook.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort de tijdsperiode en of er items zijn gepland.

 2. Selecteer de weergave van de agenda die u wilt afdrukken (Dag, Werkweek, Week of Maand). Navigeer vervolgens naar de dag, week of maand waarvoor u de agenda-items wilt afdrukken.

 3. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen. U hoort de naam van de standaardprinter.

 4. Druk op de spatiebalk om een printer te kiezen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Druk ten slotte op de spatiebalk.

 5. Als u andere afdrukopties wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab. Als u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, standaardknop' hoort. Druk dan op de spatiebalk. De agenda wordt afgedrukt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Gebruik de agenda in Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt kiezen uit drie weergaven om de agenda te raadplegen: Agenda, Dag en Drie dagen. De standaardoptie is Agenda.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u de huidige weergave hoort, bijvoorbeeld 'Agendaweergave', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een lijst met de weergaveopties geopend. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Swipe in een weergave naar rechts totdat u het eerste agenda-item van de dag hoort. Swipe omhoog om naar andere toekomstige items te bladeren. U hoort voor elk item de titel, de datum en tijd, de locatie en de duur.

 2. Als u meer details wilt horen van een item, dubbeltikt u op het scherm voor het geselecteerde item. Het item wordt dan geopend in een nieuw venster.

 3. Swipe naar links of rechts om de details van het item te horen. U kunt ook met één vinger omlaag schuiven in het venster met de details van het item.

 4. Als u het item wilt bewerken, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'Bewerken' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm. Het venster Afspraak bewerken wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gegevens van het item hoort die u wilt bewerken, dubbeltik op het scherm en breng de gewenste wijzigingen aan.

 6. Als u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

U kunt heel gemakkelijk rechtstreeks vanuit het onderdeel Agenda in Outlook voor iOS uitnodigingen accepteren (al dan niet voorlopig) of weigeren. Nieuwe vergaderverzoeken worden bij ontvangst ervan aangekondigd door VoiceOver.

 1. Open en lees het agenda-item volgens de instructies in Agenda-items openen, lezen en bewerken.

 2. Als u wilt reageren op de uitnodiging, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'RSVP' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u uw antwoord wilt aanpassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'RSVP bewerken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar de nieuwe optie en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient de Skype voor Bedrijven-app voor iOS op uw telefoon te zijn geïnstalleerd en te worden uitgevoerd, en moet u zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Zie Deelnemen aan een vergadering als gast als u zonder werk- of schoolaccount wilt deelnemen.

 1. Swipe in Outlook naar rechts totdat u het volgende hoort:Swipe in het menu naar rechts totdat u dit hoort: 'Agenda, today, <huidige datum>.' Als u vandaag slechts een gebeurtenis hebt, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen. Als u meer gebeurtenissen hebt, kunt u er doorheen bladeren door omhoog of omlaag te swipen. Als u de gezochte gebeurtenis hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Join, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Skype voor Bedrijven wordt geopend. U hoort een beltoon. Dat betekent dat u met de vergadering bent verbonden.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Deelnemen aan een vergadering als gast

U kunt aan een Skype voor Bedrijven-vergadering deelnemen als gast. Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden bij Skype voor Bedrijven met een werk- of schoolaccount, maar de Skype voor Bedrijven-app moet wel op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

 1. Swipe in de Outlook-agenda naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Agenda, today, <huidige datum>.' Als u vandaag slechts een gebeurtenis hebt, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen. Als u meer gebeurtenissen hebt, kunt u er doorheen bladeren door omhoog of omlaag te swipen. Als u de gezochte gebeurtenis hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Join, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Skype voor Bedrijven wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Join Meeting, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw naam te typen zoals die moet worden weergegeven in de vergadering. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de knop Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u op het scherm. U hoort een beltoon. Dat betekent dat u met de vergadering bent verbonden.

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Een afspraak maken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Nieuwe afspraak wordt geopend, met de focus in het tekstveld Titel. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de optie hoort die u wilt wijzigen, en swipe vervolgens omhoog of omlaag totdat u de gewenste waarde hoort. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Hele dag, wisselknop, uit'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ de eerste tekens van de locatie. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een herinnering wilt instellen voor het item, swipet u naar rechts totdat u 'Waarschuwing, <huidige waarde voor waarschuwing>' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u meer informatie wilt toevoegen voor het item, bijvoorbeeld een agenda voor een vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Beschrijving, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het schermtoetsenbord vindt u aan de onderkant van het scherm. Typ de informatie en swipe dan naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken van een afspraak

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Het venster Personen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een Skype-vergadering maken van een vergadering

U kunt een vergadering eenvoudig veranderen in een online-Skype-vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype-oproep, wisselknop, uit' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deelnemen aan een Skype-vergadering, opent u het bijbehorende item en swipet u naar rechts totdat u 'Deelnemen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Gebruik de agenda in Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt kiezen uit drie weergaven om de agenda te raadplegen: Agenda, Dag en Drie dagen. De standaardoptie is Agenda.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Overschakelen van <huidige weergave>' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Er wordt een lijst met de weergaveopties geopend. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. In elke weergave kunt u met één vinger over het scherm schuiven totdat u de titel van het item hoort dat u wilt openen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het item wordt geopend in een nieuw venster, met daarin de details van het item.

 2. U kunt de titel van het item horen, maar ook de dag, datum, tijd, locatie en andere informatie, door naar links of rechts te swipen of door met één vinger naar beneden te schuiven in het venster met details van het item.

 3. Als u het item wilt bewerken, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'Bewerken' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm. Het venster Afspraak bewerken geopend, met het schermtoetsenbord geopend.

  Swipe naar links of rechts totdat u de gegevens hoort die u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Breng de gewenste wijzigingen aan. Als u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het detailvenster wilt sluiten, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'Terug, knop' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

U kunt heel gemakkelijk rechtstreeks vanuit het onderdeel Agenda in Outlook voor Android uitnodigingen accepteren (al dan niet voorlopig) of weigeren. U hoort een geluid wanneer er een nieuw vergaderverzoek binnenkomt.

 1. Open en lees het agenda-item volgens de instructies in Agenda-items openen, lezen en bewerken.

 2. Als u wilt reageren op de uitnodiging, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'RSVP' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u uw antwoord wilt aanpassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'RSVP bewerken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar de nieuwe optie en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient de Skype voor Bedrijven voor Android-app op uw telefoon te zijn geïnstalleerd en te worden uitgevoerd, en moet u bij Skype voor Bedrijven voor Android zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Zie Deelnemen aan een vergadering als gast als u zonder werk- of schoolaccount wilt deelnemen.

 1. Ga naar de Outlook-agenda. De focus is op vandaag en de gebeurtenissen van vandaag staan rond het midden van het scherm. Als er te veel gebeurtenissen zijn, kunt u er doorheen bladeren door met twee vingers omhoog of omlaag te swipen. Als u een gebeurtenis wilt zien, plaatst u een vinger op het scherm en sleept u deze totdat u de gewenste gebeurtenis hoor. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De weergave met de vergaderdetails wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Join, button.' Dubbeltik op het scherm.

 3. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend, TalkBack kondigt aan: 'Skype for Business'. U bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Deelnemen aan een vergadering als gast

U kunt aan een Skype voor Bedrijven-vergadering deelnemen als gast. Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden bij Skype voor Bedrijven met een werk- of schoolaccount, maar de Skype voor Bedrijven-app moet wel op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

 1. Ga naar de Outlook-agenda. De focus is op vandaag en de huidige of de volgende gebeurtenis bevindt zich in het midden van het scherm. U gaat naar de gebeurtenis door een vinger op het scherm te plaatsen en deze te slepen totdat u de naam van de vergadering hoort. Als er meerdere vergaderingen zijn, swipet u met twee vingers omhoog om de lijst met vergaderingen omlaag te schuiven. Als u de gewenste vergadering hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm om de detailweergave van de vergadering te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Join, button.' Dubbeltik op het scherm.

 3. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Join Meeting, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw naam te typen zoals die moet worden weergegeven in de vergadering. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Continue, button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. TalkBack kondigt aan: 'Skype for Business', waarna u bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het Skype voor Bedrijven-vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Nieuwe afspraak toevoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Nieuwe afspraak wordt geopend, met de focus in het tekstveld Titel. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Typ een naam voor het agenda-item.

 3. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarden hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u 'OK, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Duurt hele dag'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u de naam wilt typen van de locatie die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm en begint u te typen. De lijst met voorgestelde locaties wordt steeds bijgewerkt terwijl u typt. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u meerdere agenda's gebruikt, kunt u opgeven aan welke agenda u het nieuwe item wilt toevoegen. Swipe naar rechts totdat u 'Agenda, <het huidige agenda-account>' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste agenda hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een herinnering wilt instellen voor het item, swipet u naar rechts totdat u 'Waarschuwing, <huidige waarde voor waarschuwing>' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u meer informatie wilt toevoegen voor het item, bijvoorbeeld een agenda voor een vergadering, swipet u naar rechts totdat u 'Beschrijving' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het schermtoetsenbord vindt u aan de onderkant van het scherm. Typ de informatie en swipe dan naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u klaar bent met het toevoegen van informatie, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken van een afspraak

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Personen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  Het venster Personen toevoegen wordt geopend, met de focus in een tekstveld. Het schermtoetsenbord bevindt zich op de onderste helft van het scherm.

 2. Begin de naam van een contactpersoon te typen. De lijst met voorgestelde contactpersonen wordt bijgewerkt terwijl u typt. Als u een contactpersoon wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste naam hoort en dubbeltikt u op het scherm. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt uitnodigen.

 3. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links of rechts totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een Skype-vergadering maken van een vergadering

U kunt een vergadering eenvoudig veranderen in een online-Skype-vergadering.

 1. Als u bezig bent met het bewerken of maken van een item, swipet u in het venster Afspraak bewerken of Nieuwe afspraak naar rechts totdat u 'Skype', 'Skype-vergadering' of 'Uit, wisselknop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de wijzigingen wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De gegevens van de onlinevergadering en de koppeling worden door Outlook toegevoegd aan het veld Beschrijving.

 3. Als u wilt deelnemen aan een Skype-vergadering, opent u het bijbehorende item en swipet u naar rechts totdat u de beschrijving en daarna de URL van de Skype-vergadering hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Gebruik Outlook-agenda met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt kiezen uit vijf weergaven om de agenda te raadplegen: Agenda, Dag, Week, Maand of Jaar. De standaardoptie is Agenda.

 1. Swipe met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe dan naar links of rechts totdat u 'Beeld, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een lijst met de weergaveopties geopend. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Swipe met één vinger omhoog of omlaag in de weergave Agenda totdat u 'Items' hoort en swipe vervolgens naar rechts of links totdat het eerste item wordt aangekondigd. Swipe naar rechts om naar andere toekomstige items te bladeren. U hoort voor elk item de titel, de datum en tijd, de locatie en de organisator.

 2. Als u meer details wilt horen van een item, dubbeltikt u op het scherm voor het geselecteerde item. Het item wordt dan geopend in een nieuw venster.

 3. Swipe naar rechts of links om de details van het item te horen.

 4. Als u het item wilt bewerken, swipet u naar links of rechts in het detailvenster totdat u 'Bewerken, knop' hoort. Vervolgens dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar links totdat u de gegevens van het item hoort die u wilt bewerken, dubbeltik op het scherm en breng de gewenste wijzigingen aan.

 5. Als u klaar bent, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een vergadering hebt aangepast, swipet u naar rechts totdat u 'Update verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een afspraak hebt aangepast, swipet u naar rechts totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Het agenda-item wordt gewijzigd, het venster van het item wordt gesloten en de focus keert terug naar de weergave Agenda.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

U kunt heel gemakkelijk rechtstreeks in Outlook-agenda uitnodigingen accepteren (al dan niet voorlopig) of weigeren.

 1. Open en lees het agenda-item volgens de instructies in Agenda-items openen, lezen en bewerken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om te reageren op de uitnodiging:

  • Als u de uitnodiging wilt accepteren, swipet u naar rechts totdat u 'Accepteren, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de uitnodiging wilt weigeren, swipet u naar rechts totdat u 'Weigeren, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u nog niet weet of u aanwezig kunt zijn, swipet u naar rechts totdat u 'Voorlopig, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Om het antwoord te verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Het antwoord nu verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Het antwoord wordt verzonden, het venster van het item wordt gesloten en de focus keert terug naar de weergave Agenda.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient de Skype voor Bedrijven-app op uw telefoon te zijn geïnstalleerd en te worden uitgevoerd, en moet u bij Skype voor Bedrijven zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Zie Deelnemen aan een vergadering als gast als u zonder werk- of schoolaccount wilt deelnemen.

 1. Ga naar de Outlook-agenda-app op uw telefoon.

 2. Swipe naar rechts totdat u de huidige datum hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van de vergadering hoort die u wilt openen en dubbeltik op het scherm.

 4. De detailweergave voor de gebeurtenis wordt geopend en u hoort: 'Details, tabblad, geselecteerde item.' Swipe naar rechts totdat u 'Online deelnemen, koppeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend. U hoort 'Skype for Business, transition frame pane', gevolgd door een beltoon. U bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u wilt schakelen tussen de knoppen in het vergadervenster (zoals Dempen, Dempen opheffen en Oproep beëindigen), swipe u naar rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Deelnemen aan een vergadering als gast

U kunt aan een Skype voor Bedrijven-vergadering deelnemen als gast. Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden bij Skype voor Bedrijven met een werk- of schoolaccount, maar de Skype voor Bedrijven-app moet wel op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

 1. Open de Outlook-agenda-app op uw telefoon.

 2. Swipe naar rechts totdat u de huidige datum hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam van de vergadering hoort die u wilt openen en dubbeltik op het scherm.

 4. De detailweergave voor de gebeurtenis wordt geopend en u hoort: 'Details, tabblad, geselecteerde item.' Swipe naar rechts totdat u 'Join online meeting' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend. U hoort: 'Skype voor Bedrijven, overgangskader, deelvenster.' Swipe naar rechts totdat u 'Deelnemen als gast, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Voer uw naam in' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw naam te typen zoals die moet worden weergegeven in de vergadering.

 7. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de knop Enter in de rechterbenedenhoek van het toetsenbord en dubbeltikt u op het scherm. U hoort 'Overgangskader', gevolgd door een beltoon. U bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Swipe in een weergave met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe dan naar links of rechts totdat u 'Beeld, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een venster voor het nieuwe item geopend.

 2. Geef het item een naam door naar rechts te swipen totdat u 'Naam gebeurtenis' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm en typ een naam met behulp van het toetsenbord op het scherm.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u een locatie voor de vergadering wilt instellen, swipet u naar rechts totdat u 'Locatie, bewerkbare tekst' hoort. Typ de locatie vervolgens via het schermtoetsenbord.

 4. Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, swipet u naar links totdat u de standaardwaarde voor de datum of tijd hoort. Als u de waarden wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste datum of tijd hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om die waarde te selecteren.

  Tip: Als een item voor de hele dag geldt, swipet u naar links of naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Duurt hele dag, uitgeschakeld selectievakje'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u meer informatie wilt toevoegen voor het item, swipet u naar rechts totdat u 'Beschrijving gebeurtenis' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ de extra informatie met het schermtoetsenbord.

 6. Als u een vergadering aan het maken bent, kunt u personen uitnodigen door naar rechts te swipen totdat u 'Iemand uitnodigen, bewerkbare tekst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt u de contactpersoon met behulp van het schermtoetsenbord. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Invoeren' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Als u een herinnering wilt instellen voor het agenda-item, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Herinnering, knop' hoort, dubbeltik op het scherm en swipe vervolgens naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

 8. Als u hiermee klaar bent, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afspraak hebt gemaakt, swipet u naar rechts totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een vergadering hebt gemaakt, swipet u naar rechts totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar de vorige agendaweergave.

Terugkerend maken

Als u bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering plant, kunt u van die vergadering eenvoudig een terugkerende vergadering maken. Op deze manier hoeft u niet voor elke afzonderlijke week een vergadering toe te voegen.

 1. Swipe in het venster van het item naar rechts of links totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Uit, Herhalen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuw tabblad geopend, waarin u de opties voor het terugkerende agenda-item kunt selecteren.

 2. Als u de frequentie van de vergadering wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u Terugkeerpatroon wekelijks' hoort. Als u een andere frequentie wilt dan Wekelijks, dubbeltikt u op het scherm en swipet u vervolgens naar rechts of links totdat u de gewenste frequentie voor de vergadering hoort. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

 3. Swipe naar rechts of links om door de opties te bladeren. De opties worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

Beschikbaarheid weergeven

U kunt anderen uw beschikbaarheid laten zien tijdens de periode van een item.

 1. Swipe in het venster van het item naar rechts of links totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Weergeven als, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Weergeven als wordt geopend.

 2. Als u uw beschikbaarheid wilt instellen, swipet u naar links of rechts totdat u de beschikbaarheidsstatus hoort die u wilt weergeven. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

Anderen uitnodigen om een vergadering te maken van een afspraak

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Wanneer u een agenda-item bewerkt of maakt, swipet u naar rechts of links totdat u 'Iemand uitnodigen, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt u de contactpersoon met behulp van het schermtoetsenbord. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Invoeren' hoort en dubbeltik op het scherm. Als u meer contactpersonen wilt toevoegen, herhaalt u deze bewerking voor andere genodigden.

 3. Als u de uitnodigingen wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Uw agenda afdrukken

U kunt een geselecteerde dag, week of maand afdrukken in Outlook-agenda.

 1. Swipe in een agendaweergave met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u 'Items' hoort en swipe dan naar links of rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Afdrukweergave wordt geopend, met de focus op de optie Afdrukweergave. U hoort: ' <huidige weergave>, alleen-lezen keuzelijst met invoervak'.

 3. Als u de afdrukweergave wilt kiezen, dubbeltikt u op het scherm, en swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste weergave hoort. Dubbeltik om die weergave te selecteren.

 4. Als u de datums wilt selecteren voor het begin van de weergave, swipet u naar rechts totdat u 'Vanaf' hoort en de standaarddatum. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de kalender te openen. Swipe naar rechts of links om door de datums te bladeren en dubbeltik op het scherm om een datum te selecteren.

 5. Als u het afdrukvenster wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Voorbeeld' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts om door de afdrukopties te bladeren. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De agenda wordt afgedrukt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Informatie over het navigeren in Outlook met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik de agenda in Outlook Web App met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaalde dag, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort het volgende in Verteller: '<aantal items> geladen in één geselecteerde agenda'.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Shift+Alt+1 voor de dagweergave.

  • Druk op Shift+Alt+2 voor de werkweekweergave.

  • Druk op Shift+Alt+3 voor de weekweergave.

  • Druk op Shift+Alt+4 voor de maandweergave.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort: '<aantal items> geladen in één geselecteerde agenda'.

 2. Afhankelijk van de weergave, gaat u op een van de volgende manieren te werk om door de agenda te navigeren:

  • Als u naar de volgende dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Ctrl+Shift+pijl-rechts.

  • Als u naar de vorige dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Ctrl+Shift+pijl-links.

 3. In elke weergave kunt u met de Tab-toets of Shift+Tab door de items in de weergegeven tijdsperiode bladeren. Voor elk agenda-item worden deze gegevens opgelezen door Verteller: 'Gebeurtenis van <datum>, <tijd>, <titel>, <locatie>, <organisator>."

 4. Als u het item in meer detail wilt bekijken, of het item wilt bewerken, drukt u op Enter. Het venster Details voor het item wordt geopend. U hoort: 'Een titel voor de gebeurtenis toevoegen'.

 5. Als u door de details en opties van het item wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. De details en opties worden door Verteller opgelezen terwijl u door het venster navigeert.

 6. Als u klaar bent, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een vergadering aan het bewerken bent, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een afspraak hebt gewijzigd, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

   Als u niets hebt gewijzigd aan het item, kunt u het venster Details van het item sluiten door op Esc te drukken.

 7. Het gewijzigde agenda-item wordt opgeslagen en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Vergaderverzoeken lezen en erop reageren

U kunt heel gemakkelijk rechtstreeks vanuit het onderdeel Agenda in Outlook Web App uitnodigingen accepteren (al dan niet voorlopig) of weigeren.

 1. Blader naar de vergadering volgens de instructies in Agenda-items openen, lezen en bewerken en druk vervolgens op Enter. Het venster Details voor de vergadering wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om te reageren op de uitnodiging:

  • Als u de uitnodiging wilt accepteren, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Accepteren, knop samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Het antwoord nu verzenden' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u de uitnodiging wilt weigeren, drukt u op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-rechts totdat u 'Weigeren, knop samengevouwen' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Het antwoord nu verzenden' hoort en druk dan op de spatiebalk.

  • Als u niet zeker weet of u de vergadering kunt bijwonen, drukt u op Shift+Tab en vervolgens op de pijl-rechts. U hoort: 'Voorlopig, knop samengevouwen'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Het antwoord nu verzenden' hoort en druk dan op de spatiebalk.

  • Als u een uitgebreider antwoord wilt versturen, drukt u op Shift+Tab en drukt u vervolgens op de pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden, knop samengevouwen' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Er wordt een venster voor het antwoord geopend, met de focus in de hoofdtekst van het bericht. Typ het bericht dat u wilt verzenden en druk op de Tab-toets totdat u 'Verzenden, knop' hoort en druk op de spatiebalk.

 3. Het antwoord wordt verzonden en u keert terug naar het onderdeel Agenda.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

 1. Druk in Outlook op het web op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u het item hoort waaraan u wilt deelnemen. Druk vervolgens op Enter om de gebeurtenis te openen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Deelnemen aan online vergadering, koppeling' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt geopend.

  Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt gesloten. U hebt nu verbinding met de vergadering.

  Tip: Druk, terwijl u aan de vergadering deelneemt, op de Windows-logotoets+F4 als u de microfoon wilt dempen of het dempen wilt opheffen. Druk op Ctrl+Enter als u wilt ophangen.

Een nieuwe afspraak of vergadering plannen

Laat de schermlezer u helpen bij het plannen van een afspraak of vergadering.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort '<aantal items> geladen in één geselecteerde agenda'.

 2. Druk op Ctrl+N om een nieuw item te maken. Er wordt een venster Details geopend voor het nieuwe item, met de focus op het tekstvak voor de titel van het item. U hoort: 'Een titel voor de gebeurtenis toevoegen'.

 3. Als u andere opties voor het item wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

  • Als u een naam wilt opgeven voor het item, typt u een naam in het tekstveld Titel.

  • Druk op de Tab-toets als u een vergadering maakt. U hoort: 'Personen toevoegen, bewerken'. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt u de contactpersoon en drukt u op Enter.

  • Als u een locatie wilt instellen voor de vergadering, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bewerken' hoort en typt u de gewenste locatie.

  • Als u de begin- en einddatum wilt instellen voor het item, en de tijd, drukt u op de Tab-toets totdat u de standaardwaarden hoort. Als u een van de datums wilt wijzigen, selecteert u de begin- of einddatum, drukt u op de spatiebalk om de kalender te openen en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om een datum te selecteren in de kalender. Druk op Enter om de datum te bevestigen. De tijden kunt u wijzigen door nieuwe waarden te typen.

  • Als u meer informatie wilt toevoegen over het item, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Hoofdtekst gebeurtenis, bewerken' hoort en typt u vervolgens de gewenste details.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort (voor een vergadering) of 'Opslaan, knop' (voor een afspraak) en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Het venster van het nieuwe item wordt gesloten en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Anderen uitnodigen voor een vergadering

Nodig anderen uit om mee te doen en maak van een afspraak een vergadering.

 1. Druk in het venster Details van de afspraak op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Personen toevoegen, bewerken'.

 2. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, typt of plakt u het e-mailadres van een deelnemer en drukt u op Enter. Herhaal dit voor andere deelnemers.

Beschikbaarheid van uitgenodigde personen controleren

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kan Outlook u helpen om een tijdstip te kiezen waarop elke genodigde beschikbaar is.

 1. Druk in het venster Details van de vergadering op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u een suggestie voor de vergadertijd hoort. U hoort het volgende in Verteller: 'Voorgestelde vergadertijd op < datum van item>, vanaf <tijd>.'

 2. Als u verder wilt zoeken naar andere voorgestelde tijden, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u een tijd hoort die geschikt is. U hoort de suggesties terwijl u door de tijden bladert. Druk op de spatiebalk om een tijd te selecteren.

 3. Als u voor de betreffende dag geen geschikte tijd kunt vinden, kunt u kijken of de uitgenodigde personen op een andere dag wel kunnen. Druk hiervoor op de Tab-toets totdat u 'Maandkiezer openen, knop samengevouwen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op Shift+Tab totdat u de geselecteerde dag hoort en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de dagen te bladeren. Druk op Enter om een dag te selecteren.

Een Skype-vergadering maken van een vergadering

U kunt een vergadering eenvoudig veranderen in een online-Skype-vergadering.

 1. Druk in het venster Details van de vergadering op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort.

 2. Druk op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Skype-vergadering toevoegen, knop'. Als u een Skype-vergadering wilt maken, drukt u op de spatiebalk.

 3. Nadat de uitnodiging is verzonden, worden de gegevens van de onlinevergadering en de koppeling door Outlook toegevoegd aan de hoofdtekst van de uitnodiging.

Opties instellen voor uw agenda

In de agenda-instellingen kunt u het uiterlijk van uw agenda wijzigen of ervoor kiezen om meldingen te ontvangen. U kunt ook uw afwezigheidsberichten wijzigen en hoe u die wilt verzenden.

 1. Om het deelvenster Instellingen te openen in Outlook, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Gebruik de pijl-omlaag om het deelvenster Instellingen te gebruiken' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag.

 2. U kunt met de Tab-toets of Shift+Tab navigeren tussen de beschikbare instellingen in het deelvenster. Verteller kondigt de instellingen aan terwijl u door het deelvenster navigeert.

 3. Druk op Enter om een instelling te selecteren of andere opties voor een instelling te raadplegen. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om tussen instellingen te schakelen.

 4. Als u klaar bent, drukt u op Esc om het deelvenster Instellingen te sluiten.

Uw agenda afdrukken

U kunt een geselecteerde dag, week of maand afdrukken in Outlook.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen.

 2. Selecteer de agendaweergave die u wilt afdrukken

 3. Druk in het hoofdvenster van Agenda op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Nieuw, knop samengevouwen'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u 'Afdrukken, knop' hoort en druk dan op de spatiebalk. Er wordt een afdrukvoorbeeld geopend en u hoort: 'Afdrukken'.

 4. Druk op de spatiebalk om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Het dialoogvenster wordt geopend met de focus op keuzelijst met invoervak Printer.

 5. Druk op de spatiebalk om een printer te kiezen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Druk ten slotte op de spatiebalk.

 6. Als u andere afdrukopties wilt horen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab. Als u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk dan op de spatiebalk. De agenda wordt afgedrukt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Informatie over het navigeren in Outlook met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×