Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik de agenda in Outlook met uw toetsen bord en scherm lezer om de essentiële basis taken uit te voeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U kunt agenda-items openen en bewerken, deel nemen aan online vergaderingen en meer.

Notities: 

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaald aantal dagen, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave'.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Alt en een cijfertoets om een aantal dagen van 1 tot en met 10 weer te geven, beginnend vanaf vandaag. Druk bijvoorbeeld op Alt+0 om tien dagen weer te geven.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de werkweekweergave te selecteren.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de weekweergave te selecteren.

  • Druk op Ctrl+Alt+4 om de maandweergave te selecteren.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk op Ctrl+punt (.) om door de items in de huidige weergave te bladeren. Voor elk item hoort u de naam, de tijd en de organisator. Druk op Ctrl+komma (,) om naar het vorige item te gaan.

 3. Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de agenda:

  • Druk op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

  • Druk op Alt+pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar de volgende of vorige week te gaan.

  • Druk op Alt+Page Down of Page Up om naar de volgende of vorige maand te gaan.

 4. Als u het geselecteerde item wilt bewerken, drukt u op Enter en gebruikt u vervolgens de volgende sneltoetsen om de details ervan te wijzigen:

  • Druk op Alt+U om de focus naar het veld Onderwerp te verplaatsen en gebruik vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken.

  • Druk op Alt+I om de focus naar het veld Locatie te verplaatsen en gebruik vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken.

  • Druk op ALT + T om de focus te verplaatsen naar de rij met de begin tijd . Als u de begin datum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog om de datum van de dag naar voren of naar achteren te verplaatsen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' begin tijd ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of-omhoog om de tijd vooruit of achteruit te verplaatsen.

  • Druk op ALT + D om de focus te verplaatsen naar de rij met de eind tijd . Als u de eind datum wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog om de datum van de dag naar voren of naar achteren te verplaatsen. Als u de tijd wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' eind tijd ' hoort en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of-omhoog om de tijd vooruit of achteruit te verplaatsen.

 5. Als u de beschrijving van het item wilt bewerken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Bericht, bewerken' hoort en gebruikt u vervolgens het toetsenbord om de tekst te bewerken. In JAWS hoort u: 'Notes, edit'.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Alt+H, A en V. Het venster met het item wordt gesloten en u keert terug naar de agenda.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient u Skype voor Bedrijven op uw computer te hebben en te zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount.

 1. Druk in Outlook op CTRL + 2 om de agenda weergave te openen.

 2. De schermlezer kondigt de geopende weergave aan, bijvoorbeeld die voor Werkweek of Maand en tevens het aantal items in die weergave. De focus is op vandaag.

  Opmerking: U kunt de agenda-items van vandaag niet navigeren in de weer gave maand , dus als u in de maand weergave bent, gaat u eerst naar een andere weer gave. Als u bijvoorbeeld wilt wijzigen in werkweek weergave, drukt u op CTRL + ALT + 2.

 3. Druk op de Tab-toets als u naar de aanstaande agenda-items van vandaag wilt gaan. Druk op Shift+Tab als u naar items wilt gaan, die al voorbij zijn.

 4. Druk op Ctrl+O als u de vergadering hoort waaraan u wilt deelnemen. Het agenda-item wordt geopend.

 5. Als u wilt deel nemen aan de vergadering, drukt u op ALT + H, Y. Het vergaderings venster van Skype voor Bedrijven wordt geopend. Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden.

  Tips: 

  • Druk op de Windows-logotoets+F4 als u de microfoon wilt dempen of het dempen wilt opheffen.

  • Druk op Ctrl+Enter als u wilt ophangen.

Een agenda-item afdrukken

 1. Druk in Outlook op Ctrl+2 om de agenda te openen. U hoort de naam van de huidige weergave, bijvoorbeeld 'Werkweekweergave', gevolgd door het aantal items in de weergave.

 2. Druk op Ctrl+punt (.) om door de items in de huidige weergave te bladeren. Voor elk item hoort u de naam, de tijd en de organisator. Druk op Ctrl+komma (,) om naar het vorige item te gaan.

 3. Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de agenda:

  • Druk op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

  • Druk op Alt+pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar de volgende of vorige week te gaan.

  • Druk op Alt+Page Down of Page Up om naar de volgende of vorige maand te gaan.

 4. Druk op Enter om het geselecteerde item te openen.

 5. Druk op Alt+B en druk vervolgens op K om het menu Afdrukken te openen.

 6. Als u wilt selecteren welke printer u wilt gebruiken, drukt u op I, zoekt u de printer met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en drukt u op ENTER.

 7. Druk op Alt+K en vervolgens op R om het item af te drukken.

 8. Als u afdrukt naar een bestand, bijvoorbeeld om het item te converteren naar de PDF-indeling, typt u een bestandsnaam en drukt u op Enter om het bestand te maken.

  Het menu Afdrukken wordt gesloten en het venster met het item krijgt weer de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in de agenda in Outlook 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik de agenda in Outlook 2016 voor Mac met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt agenda-items openen en bewerken, deel nemen aan online vergaderingen en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaalde dag, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort welke tijdsperiode wordt weergegeven.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Control+Command+1 om naar de dagweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+2 om naar de werkweekweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+3 om naar de weekweergave te gaan.

  • Druk op Control+Command+4 om naar de maandweergave te gaan.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort de tijdsperiode en of er items zijn gepland.

 2. Afhankelijk van de weergave, gaat u op een van de volgende manieren te werk om door de agenda te navigeren:

  • Als u naar de volgende dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-rechts.

  • Als u naar de vorige dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-links.

 3. In elke weergave kunt u met de Tab-toets of Shift+Tab door de items in de weergegeven tijdsperiode bladeren. Ieder item wordt aangeduid met '<datum>, <tijd>, <onderwerp>, <locatie>'.

 4. Als u meer wilt weten over een agenda-item, drukt u op de spatiebalk. Het item wordt dan geopend in een nieuw venster. Druk op Esc om het venster te sluiten.

 5. Als u het item wilt openen en bewerken, drukt u op Command+O. Er wordt een venster met de gegevens van het item geopend en u hoort: 'Nu in <onderwerp van item>, <Afspraak/Vergadering>'.

 6. Met de Tab-toets kunt u door de gegevens en opties van het item bladeren. VoiceOver beschrijft de gegevens en opties die worden weergegeven.

 7. Als u klaar bent, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een vergadering hebt aangepast, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Update verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u een afspraak hebt gewijzigd, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Opslaan en sluiten, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 8. Het gewijzigde agenda-item wordt opgeslagen en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient u de Skype voor Bedrijven voor Mac-app op uw Mac te hebben geïnstalleerd en te zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount.

 1. Druk in Outlook op Command + 2 om de agenda weergave te openen.

 2. De schermlezer kondigt de geopende weergave aan en tevens het aantal items in die weergave. Druk op de Tab-toets om door de gebeurtenissen te navigeren. Druk op Command+O als u de gebeurtenis hebt bereikt die u wilt openen.

 3. Druk op de Tab-toets om door het dialoogvenster met gebeurtenissen te navigeren. Als u het tekstgebied bereikt, kondigt VoiceOver aan: 'Document, text' of ‘Message, edit text’.

 4. De tekst bevat de koppeling voor deelname aan de vergadering. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om het tekstgebied binnen te gaan.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de tekst te navigeren. Als u 'Link, Join online meeting' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om de koppeling te selecteren.

 6. Als u 'You're currently on a text element' hoort, vraagt uw browser u mogelijk om toestemming om een Skype voor Bedrijven vergadervenster te openen. Om dit toe te staan, gebruikt u de itemkiezer om naar de knop Toestaan te navigeren. Om de itemkiezer te openen, drukt u op Control+Option+I. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Allow toggle button'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de focus te verplaatsen naar de knop. Druk op Control+Option+spatiebalk om opnieuw op de knop te drukken.

 7. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt geopend. Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden.

 8. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt gesloten en het Skype voor Bedrijven-vergadervenster wordt geopend. U hebt nu verbinding met de vergadering.

  Tip: Druk op Shift+Command+M om de microfoon te dempen of het dempen op te heffen. Druk op Shift+Command+E als u wilt ophangen.

Uw agenda afdrukken

U kunt een geselecteerde dag, week of maand afdrukken in Outlook.

 1. Druk in Outlook op Command+2 om de agenda te openen. U hoort de tijdsperiode en of er items zijn gepland.

 2. Selecteer de weergave van de agenda die u wilt afdrukken (Dag, Werkweek, Week of Maand). Navigeer vervolgens naar de dag, week of maand waarvoor u de agenda-items wilt afdrukken.

 3. Druk op Command + P om het dialoog venster afdrukken te openen. Het dialoog venster wordt geopend. U hoort de standaard printer naam.

 4. Als u een printer wilt kiezen, drukt u op de spatie balk en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de printer die u wilt gebruiken. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om door andere Afdruk opties te bladeren. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' standaard knop Afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. De agenda wordt afgedrukt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik de agenda in Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt agenda-items openen en bewerken, deel nemen aan online vergaderingen en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt kiezen uit drie weergaven om de agenda te raadplegen: Agenda, Dag en Drie dagen. De standaardoptie is Agenda.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u de huidige weer gave hoort, bijvoorbeeld ' Agenda weergave ', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een lijst met de weergaveopties geopend. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Swipe in een weergave naar rechts totdat u het eerste agenda-item van de dag hoort. Swipe omhoog om naar andere toekomstige items te bladeren. U hoort voor elk item de titel, de datum en tijd, de locatie en de duur.

 2. Als u meer details wilt horen van een item, dubbeltikt u op het scherm voor het geselecteerde item. Het item wordt dan geopend in een nieuw venster.

 3. Als u de details van de gebeurtenis wilt horen, swipet u naar rechts of naar boven of schuift u één vinger omlaag in het venster met gebeurtenis Details.

 4. Als u de gebeurtenis wilt bewerken, swipet u in het venster met gebeurtenis Details naar rechts of naar links totdat u ' bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster gebeurtenis bewerken wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gegevens van het item hoort die u wilt bewerken, dubbeltik op het scherm en breng de gewenste wijzigingen aan.

 6. Als u klaar bent, swipet u naar rechts of links totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient de Skype voor Bedrijven-app voor iOS op uw telefoon te zijn geïnstalleerd en te worden uitgevoerd, en moet u zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Zie Deelnemen aan een vergadering als gast als u zonder werk- of schoolaccount wilt deelnemen.

 1. Swipe in Outlook agenda naar rechts totdat u het volgende hoort: ' agenda, Today, <today's date> '. Als u vandaag slechts een gebeurtenis hebt, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen. Als u meer gebeurtenissen hebt, kunt u er doorheen bladeren door omhoog of omlaag te swipen. Als u de gezochte gebeurtenis hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' deel nemen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Skype voor Bedrijven wordt geopend. U hoort een beltoon geluid en u bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Deelnemen aan een vergadering als gast

U kunt aan een Skype voor Bedrijven-vergadering deelnemen als gast. Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden bij Skype voor Bedrijven met een werk- of schoolaccount, maar de Skype voor Bedrijven-app moet wel op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

 1. Ga naar Outlook agenda en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' agenda, Today, <today's date> '. Als u vandaag slechts een gebeurtenis hebt, dubbeltikt u op het scherm om deze te openen. Als u meer gebeurtenissen hebt, kunt u er doorheen bladeren door omhoog of omlaag te swipen. Als u de gezochte gebeurtenis hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' deel nemen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Skype voor Bedrijven wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Join Meeting, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om uw naam te typen zoals deze in de vergadering moet worden weer gegeven. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de knop retour in de rechter benedenhoek van het scherm en tikt u op het scherm. U hoort een beltoon geluid en u bent verbonden met de vergadering.

Reageren op herinneringen voor gebeurtenissen

Als er gebeurtenissen zijn gepland in de Outlook-app, als u meldingen hebt ingeschakeld en als VoiceOver is aan, hoort u de herinneringen van gebeurtenissen op het vooraf gedefinieerde tijdstip vóór de gebeurtenis. De herinnering wordt in een pop-up in het venster weergegeven. Veeg met uw vinger omlaag in de pop-up om de tekst van de gebeurtenis te horen. Onder deze tekst bevinden zich knoppen met diverse opties om op de gebeurtenis te reageren. De knoppen variëren afhankelijk van het type e-mailaccount dat u gebruikt. Meestal ziet u in elk geval de volgende knoppen:

 • Weergeven. Dubbeltik op een willekeurige plaats om de gebeurtenis weer te geven.

 • Uitstellen. Dubbeltik op een willekeurige plaats om de herinnering tot aan het tijdstip van de gebeurtenis te sluiten.

 • Sluiten. Dubbeltik op een willekeurige plaats om de herinnering te sluiten zonder actie te ondernemen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik de agenda in Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de essentiële basistaken uit te voeren. U kunt nieuwe agenda-items maken, vergaderverzoeken lezen en erop reageren, deelnemen aan onlinevergaderingen en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt kiezen uit drie weergaven om de agenda te raadplegen: Agenda, Dag en Drie dagen. De standaardoptie is Agenda.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u ' overStappen van <current view> ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Er wordt een lijst met de weergaveopties geopend. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Schuif in een wille keurige weer gave één vinger over het scherm totdat u de titel hoort van de gebeurtenis die u wilt openen en Dubbeltik op het scherm. De gebeurtenis wordt geopend in een nieuw venster met de details van de gebeurtenis.

 2. Als u de titel, dag, datum, tijd, locatie en andere informatie van de gebeurtenis wilt horen, swipet u naar rechts of naar boven of schuift u één vinger omlaag in het venster met gebeurtenis Details.

 3. Als u de gebeurtenis wilt bewerken, swipet u in het venster met gebeurtenis Details naar rechts of naar links totdat u ' bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster gebeurtenis bewerken wordt geopend met het scherm toetsenbord geopend.

  Swipe naar rechts of links totdat u de details van de gebeurtenis hoort die u wilt bewerken en dubbeltik vervolgens op het scherm. Breng de gewenste wijzigingen aan. Als u klaar bent, swipet u naar rechts of links totdat u ' opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u het venster met gebeurtenis details wilt sluiten, swipet u naar rechts of links totdat u ' knop vorig ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering vanuit Outlook-agenda

Opmerking: Als u wilt deelnemen aan een Skype voor Bedrijven-vergadering, zoals hieronder uiteengezet, dient de Skype voor Bedrijven voor Android-app op uw telefoon te zijn geïnstalleerd en te worden uitgevoerd, en moet u bij Skype voor Bedrijven voor Android zijn aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Zie Deelnemen aan een vergadering als gast als u zonder werk- of schoolaccount wilt deelnemen.

 1. Ga naar uw Outlook-agenda. De focus ligt op vandaag en de gebeurtenissen van vandaag bevinden zich in het midden van het scherm. Als er veel gebeurtenissen zijn, kunt u door de items bladeren door met twee vingers omhoog en omlaag te vegen. Als u naar een gebeurtenis wilt gaan, plaatst u uw vinger op het scherm en sleept u deze totdat u de gewenste gebeurtenis hoort en dubbeltik u op het scherm. De weer gave vergaderings detail wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Join, button.' Dubbeltik op het scherm.

 3. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend, TalkBack kondigt aan: 'Skype for Business'. U bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Deelnemen aan een vergadering als gast

U kunt aan een Skype voor Bedrijven-vergadering deelnemen als gast. Dat betekent dat u zich niet hoeft aan te melden bij Skype voor Bedrijven met een werk- of schoolaccount, maar de Skype voor Bedrijven-app moet wel op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

 1. Ga naar uw Outlook-agenda. De focus is op vandaag en de huidige of de volgende gebeurtenis bevindt zich in het midden van het scherm. U gaat naar de gebeurtenis door een vinger op het scherm te plaatsen en deze te slepen totdat u de naam van de vergadering hoort. Als er meerdere vergaderingen zijn, swipet u met twee vingers omhoog om de lijst met vergaderingen omlaag te schuiven. Als u de gewenste vergadering hebt bereikt, dubbeltikt u op het scherm om de detailweergave van de vergadering te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Join, button.' Dubbeltik op het scherm.

 3. De Skype voor Bedrijven-app wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Join Meeting, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om uw naam te typen zoals deze in de vergadering moet worden weer gegeven. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' door gaan, knop ' en Dubbeltik op het scherm. Talk Back kondigt ' Skype voor bedrijven ' aan en u bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Als u tussen de knoppen in het Skype voor Bedrijven-vergadervenster wilt schakelen, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om op een knop te drukken.

Reageren op herinneringen voor gebeurtenissen

Als u meldingen hebt ingeschakeld voor uw Outlook-agenda-gebeurtenissen en als Talk Back is ingeschakeld, hoort u herinneringen voor gebeurtenissen op de vooraf gedefinieerde tijd vóór de gebeurtenis.

 1. Als u de herinnering voor de gebeurtenis wilt weer geven, veegt u met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de meldings schaduw te openen.

 2. Swipe snel naar rechts totdat u de details van de gebeurtenis hoort.

 3. Dubbeltik op het scherm om de gebeurtenis te openen.

  Als u de herinnering wilt negeren zonder actie te ondernemen, plaatst u twee vingers op het scherm naast elkaar en veegt u horizon taal naar rechts.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Gebruik de agenda in Outlook Web App met uw toetsen bord en een scherm lezer om de essentiële basis taken uit te voeren. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U kunt agenda-items openen en bewerken, deel nemen aan online vergaderingen en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

De agendaweergave instellen

U kunt de agenda instellen voor het weergeven van een bepaalde dag, een werkweek, een volledige week of een maand, wat u zelf het prettigst vindt.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort het volgende in Verteller: '<aantal items> geladen in één geselecteerde agenda'.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de agendaweergave te selecteren:

  • Druk op Shift+Alt+1 voor de dagweergave.

  • Druk op Shift+Alt+2 voor de werkweekweergave.

  • Druk op Shift+Alt+3 voor de weekweergave.

  • Druk op Shift+Alt+4 voor de maandweergave.

Agenda-items openen, lezen en bewerken

Omdat u waarschijnlijk een drukke planning hebt, kunt u snel de details van een agenda-item lezen en bewerken.

Opmerking: U kunt alleen items bewerken die u hebt gemaakt. Zo kunt u geen vergaderverzoeken aanpassen die u van iemand anders hebt ontvangen.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen. U hoort: '<aantal items> geladen in één geselecteerde agenda'.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u ' Ga naar Agenda weergave opties ' hoort en druk op ENTER. Voer een van de volgende handelingen uit om in de agenda te navigeren:

  • Als u naar de volgende dag, week of maand wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' Ga naar volgende ' hoort, gevolgd door de tijds eenheid en drukt u op ENTER.

  • Als u naar de vorige dag, week of maand wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' Ga naar vorige ' hoort, gevolgd door de tijds eenheid en drukt u op ENTER.

 3. In elke weergave kunt u met de Tab-toets of Shift+Tab door de items in de weergegeven tijdsperiode bladeren. Voor elk agenda-item worden deze gegevens opgelezen door Verteller: 'Gebeurtenis van <datum>, <tijd>, <titel>, <locatie>, <organisator>."

 4. Als u het item in meer detail wilt bekijken, of het item wilt bewerken, drukt u op Enter. Het venster Details voor het item wordt geopend. U hoort: 'Een titel voor de gebeurtenis toevoegen'.

 5. Als u door de details en opties van het item wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. De details en opties worden door Verteller opgelezen terwijl u door het venster navigeert.

 6. Als u klaar bent, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een vergadering aan het bewerken bent, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Verzenden, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een afspraak hebt gewijzigd, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

   Als u niets hebt gewijzigd aan het item, kunt u het venster Details van het item sluiten door op Esc te drukken.

 7. Het gewijzigde agenda-item wordt opgeslagen en u gaat terug naar het onderdeel Agenda.

Deel nemen aan een online vergadering vanuit Outlook-agenda

U kunt eenvoudig deel nemen aan Skype voor Bedrijven of Microsoft Teams online vergaderingen.

Deelnemen aan een vergadering in Skype voor Bedrijven

 1. Druk in Outlook op het web op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gebeurtenis hoort waaraan u wilt deel nemen en druk op ENTER om de gebeurtenis te openen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u de koppeling hoort om deel te nemen aan de vergadering en druk op ENTER. Het dialoogvenster Geluid tijdens vergadering ontvangen wordt geopend.

 4. Druk op Enter als u wilt deelnemen met volledige audio- en videomogelijkheden. Het dialoog venster Audio deel nemen aan vergadering wordt gesloten en u bent verbonden met de vergadering.

  Tip: Druk, terwijl u aan de vergadering deelneemt, op de Windows-logotoets+F4 als u de microfoon wilt dempen of het dempen wilt opheffen. Druk op Ctrl+Enter als u wilt ophangen.

Deel nemen aan een micro soft teams-vergadering

 1. Druk in Outlook op het web op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gebeurtenis hoort waaraan u wilt deel nemen en druk op ENTER om de gebeurtenis te openen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' deel nemen aan vergadering in teams ' hoort en druk op ENTER. Het tabblad deel nemen van gesp rekken wordt geopend in uw browser.

 4. Mogelijk wordt u gevraagd om te bevestigen dat u wilt overstappen van apps van Agenda. Als dit het geval is, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ja, knop ' hoort en drukt u op ENTER.

 5. Als u Microsoft Teams op het web wilt gebruiken, drukt u op de tab-toets totdat u ' deel nemen aan het web ' hoort en drukt u op ENTER.

 6. Voer uw referenties in wanneer u hierom wordt gevraagd en druk op ENTER. U hoort: ' uw audio-en video-instellingen kiezen '.

 7. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de instelling hoort die u wilt wijzigen, en drukt u op ENTER om deze te wijzigen. Als u wilt deel nemen aan de vergadering, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' deel nemen aan de vergaderings knop ' hoort en drukt u op ENTER.

 8. Als u de instellingen van de vergadering wilt wijzigen of wilt ophangen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Opties instellen voor uw agenda

In de agenda-instellingen kunt u het uiterlijk van uw agenda wijzigen of ervoor kiezen om meldingen te ontvangen. U kunt ook uw afwezigheidsberichten wijzigen en hoe u die wilt verzenden.

 1. Als u in Outlook het deel venster instellingen wilt openen, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' knop instellingen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. U kunt met de Tab-toets of Shift+Tab navigeren tussen de beschikbare instellingen in het deelvenster. Verteller kondigt de instellingen aan terwijl u door het deelvenster navigeert.

 3. Druk op Enter om een instelling te selecteren of andere opties voor een instelling te raadplegen. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om tussen instellingen te schakelen.

 4. Als u klaar bent, drukt u op Esc om het deelvenster Instellingen te sluiten.

Uw agenda afdrukken

U kunt een geselecteerde dag, week of maand afdrukken in Outlook.

 1. Druk in Outlook op Ctrl+Shift+2 om de agenda te openen.

 2. Selecteer de agendaweergave die u wilt afdrukken

 3. Druk in het hoofd venster van de agenda op CTRL + F6 totdat u ' Ga naar Agenda weergave opties ' hoort en druk op ENTER. Druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' afdrukken ' hoort en druk op de spatie balk. Er wordt een afdruk voorbeeld geopend.

 4. Als u het dialoog venster afdrukken wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoogvenster wordt geopend met de focus op keuzelijst met invoervak Printer.

 5. Als u een printer wilt kiezen, drukt u op de spatie balk en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de printer die u wilt gebruiken. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 6. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om door andere Afdruk opties te bladeren. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. De agenda wordt afgedrukt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om afspraken of vergaderingen te plannen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een scherm lezer gebruiken om een Outlook-agenda te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×