Een schermlezer gebruiken voor basistaken in SharePoint Online

Een schermlezer gebruiken voor basistaken in SharePoint Online

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik SharePoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om door de start pagina te navigeren en eenvoudige taken uit te voeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

 • Bepaalde functionaliteit in SharePoint Online wordt geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die deelnemen aan het First Release-programma. Organisaties die niet deelnemen aan dit programma, zien mogelijk een andere gebruikersinterface dan de interface die in dit onderwerp wordt beschreven.

In dit onderwerp

SharePoint Online starten

 1. Ga naar portal.office.com of login.microsoftonline.com en meld u aan bij uw Office 365-account.

 2. Als u de start pagina van SharePoint wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Ga naar SharePoint, koppeling '. Druk op ENTER.

De start pagina van SharePoint Online bevat standaard een navigatie deel venster dat is samengesteld uit een zoekvak, een lijst met SharePoint-sites die u volgt (de volgende groep), een lijst met sites die u hebt bezocht (de recente groep) en een lijst met koppelingen. Boven aan het hoofd scherm ziet u de groep frequent, waarin SharePoint-sites worden weer gegeven die u vaak hebt bezocht of bewerkt. Onder de groep veelgebruikte groepen wordt de voorgestelde groep weer gegeven met gerelateerde SharePoint-sites.

Opmerking: Als u meer wilt weten over navigatie opties en toetscombinaties in SharePoint Online, raadpleegt u een scherm lezer gebruiken om door share point online te verkennen en te navigeren.

Sites selecteren om te volgen

De groep Aanbevolen op de hoofdpagina bevat een lijst met sites die mogelijk interessant zijn voor u. In deze lijst kunt u sites selecteren die u wilt toevoegen aan de groep Gevolgd in het deelvenster aan de linkerkant.

 1. Op de start pagina van SharePoint drukt u op de tab-toets totdat u de voorgestelde groep bereikt. U hoort: ' gebruik de pijlen om te navigeren naar het selectie vakje deze site volgen '.

 2. Als u naar een andere voorgestelde site wilt gaan, drukt u op de pijl-rechts-toets.

 3. Als u de focus wilt verplaatsen naar het selectie vakje deze site volgen, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag. U hoort: ' site volgen ', gevolgd door de naam van de geselecteerde site. bijvoorbeeld ' site volgen: team site '.

 4. Als u het selectievakje Deze site volgen wilt inschakelen, drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Use a screen reader to explore Following and Recent sites list in SharePoint Online (Een schermlezer gebruiken om de lijsten Gevolgde en Recente sites in SharePoint Online te verkennen)

Sneltoetsen in SharePoint Online

Een scherm lezer gebruiken om share point online te verkennen en te navigeren

Gebruik SharePoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om eenvoudige taken uit te voeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u SharePoint Online opent en zich aanmeldt, zoekt en selecteert naar sites die u wilt volgen, document bibliotheken of pagina's maken en verwijderen, en meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

In dit onderwerp

Share point online openen

 1. Ga naar https://www.office.com.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' Meld u aan bij uw account ' en druk op ENTER. Het venster een account kiezen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het account of de gebruikers naam hoort die u wilt gebruiken om u aan te melden en druk op ENTER. U hoort: ' Voer wacht woord in. '

  Als u het gewenste account niet hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ het e-mail adres of telefoon nummer van het account en druk op ENTER.

 4. Typ uw wacht woord en druk op ENTER. U hoort: ' micro soft Office, start. '

 5. Als u SharePoint Online wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ga naar SharePoint ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. SharePoint Online wordt geopend in de hoofd weergave.

Zoeken naar sites, document bibliotheken of pagina's

 1. Druk in de hoofd weergave van SharePoint Online op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' zoekvak '.

  Tip: Als u alleen wilt zoeken in de inhoud van een specifieke site, moet u eerst naar die site gaan.

 2. Begin met het typen van uw zoek woorden, bijvoorbeeld het onderwerp of thema van de site, de document bibliotheek of de pagina. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Druk op de pijl-omhoog of-omlaag om door de lijst met zoek resultaten te navigeren. Wanneer u de gewenste site hoort, drukt u op ENTER.

Een site volgen of niet meer volgen

U kunt interessante sites toevoegen aan uw volgende lijst en sites verwijderen uit de lijst wanneer ze niet meer nodig zijn.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een site wilt volgen, drukt u op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u ' deze site volgen, knop, volgen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

  • Als u een site wilt opheffen, drukt u op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u ' deze site volgen, de knop stoppen, volgende ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

Een nieuwe document bibliotheek maken op een site

In een document bibliotheek kunt u bijvoorbeeld bestanden opslaan die gerelateerd zijn aan een specifiek project of een bepaalde client. U en uw collega's kunnen ook aan de bestanden samen werken en ze op elk gewenst moment openen vanaf elk apparaat.

 1. Druk op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u ' nieuw ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu-item wordt uitgevouwen.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' document bibliotheek ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster, een document bibliotheek maken '. De focus bevindt zich in het tekst veld naam.

 3. Typ een naam voor de nieuwe document bibliotheek.

 4. Druk op de tab-toets. U hoort: ' Beschrijving '.

 5. Typ een beschrijving voor de document bibliotheek.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' maken, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  De nieuwe document bibliotheek is nu klaar om inhoud toe te voegen. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een nieuw document te maken in een document bibliotheek in share point online, een scherm lezer gebruiken om bestanden te uploaden naar een document bibliotheek in share point online, of een scherm lezer gebruiken om een map te maken in een document bibliotheek in share point online.

Een nieuwe pagina toevoegen aan een site

U kunt een pagina gebruiken om ideeën te delen met bijvoorbeeld Word documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen en meer.

 1. Druk op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u ' nieuw ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu-item wordt uitgevouwen.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' pagina ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' Druk op ENTER om de naam van de pagina te wijzigen en optioneel de afbeelding van de titel achtergrond. '

 3. Typ een titel voor de nieuwe pagina en druk op ESC.

  U kunt nu inhoud aan de pagina toevoegen. Voor instructies gaat u naar een scherm lezer gebruiken om inhoud en tekst toe te voegen aan een toegankelijke share point-pagina of een scherm lezer gebruiken om afbeeldingen en media toe te voegen aan een share point-pagina.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de nieuwe pagina wilt publiceren, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan en sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' publiceren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de nieuwe pagina wilt opslaan en sluiten zonder te publiceren, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan en sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. U kunt de pagina altijd later publiceren als u klaar bent.

Een document bibliotheek of pagina verwijderen

Als u een document bibliotheek of pagina definitief wilt verwijderen, moet u deze eerst naar de Prullenbak verplaatsen en de Prullenbak leegmaken.

Een document bibliotheek verplaatsen naar de Prullenbak

 1. Druk op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u de huidige selectie hoort in het navigatie deel venster of ' navigatie besturings element wordt geactiveerd ', gevolgd door de huidige selectie in het navigatie deel venster.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' site-inhoud ' hoort en druk vervolgens op ENTER. De pagina site-inhoud wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' lijst met inhouds opgaven binnen deze site ' hoort en druk vervolgens op de toets met de pijl-rechts of-toetsen om de document bibliotheek te belui Steren die u wilt verwijderen.

 4. Als u het snelmenu wilt openen, drukt u op SHIFT + F10. U hoort: ' menu '.

 5. Druk in het menu op de toets pijl-omlaag totdat u ' verwijderen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' verwijderen '.

 6. Als u de document bibliotheek wilt verplaatsen naar de Prullenbak, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een pagina verplaatsen naar de Prullenbak

 1. Druk op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u de huidige selectie hoort in het navigatie deel venster of ' navigatie besturings element wordt geactiveerd ', gevolgd door de huidige selectie in het navigatie deel venster.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' pagina's ' hoort en druk vervolgens op ENTER. De pagina site pagina's wordt geopend. De focus bevindt zich op het eerste item in de lijst met pagina's.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de pagina hoort die u wilt verwijderen en druk vervolgens op SHIFT + F10. Het context menu wordt geopend. U hoort: ' knop voor beeld '. Als u pop-upvensters hoort, drukt u op ESC om de focus te verplaatsen naar het juiste context menu.

 4. Druk in het menu op de toets pijl-omlaag totdat u ' verwijderen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster verwijderen, ', gevolgd door de naam van de pagina.

 5. Als u de pagina naar de Prullenbak wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

De Prullenbak legen

Wanneer u de Prullenbak leegmaakt, worden de items in de Prullenbak permanent verwijderd.

 1. Druk op de start pagina van de site op de tab-toets totdat u de huidige selectie hoort in het navigatie deel venster of ' navigatie besturings element wordt geactiveerd ', gevolgd door de huidige selectie in het navigatie deel venster.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Prullenbak, ' hoort en druk vervolgens op ENTER. De pagina Prullenbak wordt geopend.

 3. Als u alle items in de Prullenbak wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' kolom koppen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. U hoort: ' ingeschakeld '.

 4. Druk op SHIFT + F10. Het context menu wordt geopend. U hoort: ' menu '. Als u pop-upvensters hoort, drukt u op ESC om de focus te verplaatsen naar het juiste context menu.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u delete hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster, verwijderen. '

 6. Als u alle items in de Prullenbak permanent wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een team- of communicatiesite te maken in SharePoint

Use a screen reader to add images and media to a SharePoint page (Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en media toe te voegen aan een SharePoint-pagina)

Use a screen reader to add content and text to an accessible SharePoint page (Een schermlezer gebruiken om inhoud en tekst toe te voegen aan een toegankelijke SharePoint-pagina)

Sneltoetsen in SharePoint Online

Een scherm lezer gebruiken om share point online te verkennen en te navigeren

Gebruik de SharePoint Online-app voor IOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om eenvoudige taken uit te voeren. U kunt de SharePoint Online-app openen en zich aanmelden, sites en personen zoeken, met bestanden werken en nog veel meer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Voor toegang tot SharePoint Online met iOS dient u de Microsoft SharePoint-app in de App Storehttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=823441 te installeren en gebruiken.

In dit onderwerp

De app en een share point-site openen

 1. Als u de SharePoint Online-app wilt openen, gaat u naar de app op uw telefoon en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u zich wilt aanmelden, swipet u naar rechts totdat u ' Meld u aan bij share point online, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort: ' tekst veld, wordt bewerkt, someone@example.com '. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de gebruikers naam.

 3. Dubbeltik op het scherm om het veld te activeren en gebruik het scherm toetsenbord om uw Office 365-gebruikers naam te typen.

 4. Veeg naar links of rechts totdat u ' volgende, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop Annuleren '.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 7. Swipe naar links totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u ' share point wil u meldingen sturen ' hoort, swipet u naar rechts totdat u het gewenste antwoord hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 8. De focus wordt verplaatst naar de lijst met veelgebruikte lijsten op het tabblad sites. Als u een site wilt openen, schuift u één vinger omlaag in het scherm tot u de naam van de gewenste site hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Zoeken naar sites

 1. Swipe op het tabblad sites naar links of rechts totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek woorden te typen. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Veeg naar linksboven of naar rechts om de zoek resultaten te belui Steren.

 4. Standaard worden in SharePoint Online alleen de meest relevante resultaten weer gegeven op basis van uw zoek woorden. Als u de verborgen resultaten wilt belui Steren, houdt u de lezer naar links of rechts totdat u ' meer resultaten, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort de geselecteerde zoek categorie, bijvoorbeeld ' geselecteerd, personen draaien '.

  Als u naar de categorie sites wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' sites draaien ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Schuif één vinger naar beneden op het scherm om de uitgebreide zoek resultaten te belui Steren.

 5. Wanneer u het gewenste Zoek resultaat hebt gehoord, tikt u op het scherm om naar de site te gaan.

Personen zoeken

U kunt het tabblad personen gebruiken of zoeken om personen te vinden in SharePoint Online.

Een collega zoeken

Als u snel een persoon wilt vinden waarmee u werkt, gebruikt u het tabblad personen.

 1. Swipe in een SharePoint Online-site naar rechts totdat u ' personen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad personen wordt geopend. Personen met wie u samenwerkt, worden standaard vermeld.

 2. Als u door de lijst met contact personen wilt bladeren, swipet u naar boven of naar rechts totdat u de naam van de contact persoon hoort.

 3. Dubbeltik op het scherm om het profiel van de persoon te openen. U hoort: ' vorig, button '.

 4. Veeg naar rechts om naar beneden te gaan in de lijst met details. U hoort de details zoals opgegeven voor uw organisatie, zoals de titel van een persoon, de afdeling, de contact gegevens en de naam van elk bestand waaraan de persoon onlangs heeft gewerkt.

Zoeken naar contacten

 1. Veeg op het tabblad sites of personen naar links of rechts totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om de naam van de contact persoon te typen. De lijst met zoek resultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Veeg naar linksboven of naar rechts om de zoek resultaten te belui Steren.

 4. Standaard worden in SharePoint Online alleen de meest relevante resultaten weer gegeven op basis van uw zoek woorden. Als u de verborgen resultaten wilt belui Steren, houdt u de lezer naar links of rechts totdat u ' meer resultaten, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort de geselecteerde zoek categorie, bijvoorbeeld ' geselecteerd, sites draaien '.

  Als u naar de categorie personen wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' personen draaien ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Schuif één vinger naar beneden op het scherm om de uitgebreide zoek resultaten te belui Steren.

 5. Wanneer u het gewenste Zoek resultaat hebt gehoord, tikt u op het scherm om naar de site te gaan.

De details van de site activiteit controleren

 1. Swipe in een SharePoint Online-site naar links of rechts totdat u ' menu, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu naar links of rechts totdat u ' activiteit ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe op de site naar rechts totdat u het volgende hoort: ' activiteit, sectie '. De lijst met activiteiten bevat standaard de meest recente activiteit.

 4. Als u in de lijst wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar rechts of schuift u één vinger omlaag in het scherm. U hoort de namen van de bestanden in de lijst en de datums waarop de bestanden zijn gewijzigd of geüpload terwijl u door de lijst navigeert.

Lijst en werken met recente bestanden

 1. Swipe in een SharePoint Online-site naar links of rechts totdat u ' menu, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg in het menu naar links of rechts totdat u ' recente bestanden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' recente bestanden, knop achtergrond '.

 3. Als u in de lijst met recente bestanden wilt navigeren, swipet u naar left of right. VoiceOver kondigt de bestands namen aan en wanneer de bestanden zijn gewijzigd of geüpload terwijl u door de lijst navigeert.

Een recent bestand openen

 1. Swipe in de lijst met recente bestanden naar links of rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De bestanden worden geopend in de app waarin deze is gemaakt.

 2. Als u wilt teruggaan naar SharePoint Online, swipet u naar links totdat u ' knop terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

De details van een recent bestand controleren

Installeer OneDrive op uw telefoon en luister naar VoiceOver meer gedetailleerde informatie over een bestand te lezen.

 1. Swipe in de lijst met recente bestanden naar links of rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op en houd vast. Er wordt een context menu geopend. U hoort ' waarschuwing ', gevolgd door de naam van het bestand.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' Details, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop Afbeelding '. De focus wordt verplaatst naar OneDrive.

 3. Als u in de lijst met bestanden wilt navigeren, swipet u herhaaldelijk. VoiceOver kondigt de bestands Details aan terwijl u beweegt.

 4. Als u wilt teruggaan naar SharePoint Online, schuift u één vinger in de linkerbovenhoek van het scherm totdat u ' terug naar share point, button ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Bladeren in alle bestanden in OneDrive

 1. Swipe in de lijst met recente bestanden naar rechts totdat u ' documenten openen in OneDrive, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar OneDrive.

 2. Als u de lijst met bestanden wilt verkennen, schuift u één vinger over het scherm. VoiceOver kondigt de bestands namen aan terwijl u door de lijst navigeert.

 3. Als u wilt teruggaan naar SharePoint Online, schuift u één vinger over de bovenkant van het scherm totdat u ' terug naar share point, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Uw share point online-profiel controleren

 1. Swipe in een SharePoint Online-site naar links of rechts totdat u ' ik, tab ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad mij wordt geopend.

 2. Swipe naar links totdat u ' my profile, button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De profiel pagina wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de knop terug.

 3. Veeg naar rechts om naar beneden te gaan in de lijst met profiel gegevens. VoiceOver kondigt de details aan terwijl u in de lijst navigeert.

 4. Als u wilt teruggaan naar het tabblad Ik, swipet u naar links totdat u ' knop terug ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Uw account instellingen wijzigen

 1. Swipe in een SharePoint Online-site naar links of rechts totdat u ' ik, tab ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad mij wordt geopend.

 2. Swipe of rechts totdat u ' instellingen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina instellingen wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de knop terug.

 3. Veeg naar rechts om naar beneden te gaan in de lijst met instellingen. VoiceOver kondigt elke instelling aan terwijl u in de lijst beweegt.

 4. Dubbeltik op het scherm om een instelling te openen en te wijzigen.

 5. Als u de opties voor de instelling wilt door lopen, swipet u naar linksboven of naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik op het scherm om een optie te activeren of een wissel knop in te scha kelen.

 6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de pagina instellingen, swipet u naar links totdat u ' gereed, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om share point online te verkennen en te navigeren

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×