Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om te kijken wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document, om bijgehouden wijzigingen te beheren en om opmerkingen te verwijderen in uw Word 2016-document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word. U kunt deze functie inschakelen via een sneltoets of het lint.

Ga op een van de volgende manieren te werk om Wijzigingen bijhouden in te schakelen:

 1. Als u de sneltoets wilt gebruiken, drukt u op Ctrl+Shift+E.

 2. Als u het lint wilt gebruiken, drukt u op Alt+R, G. U hoort: 'Wijzigingen bijhouden, uitgeschakeld menu-item'. Druk vervolgens op G.

Wijzigingen (revisies) weergeven in een document

U kunt aangeven hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. Druk op Alt+R,TD. U hoort: '<de naam van de geselecteerde markering>'.

  In JAWS hoort u 'Lower ribbon, tracking group box, <de naam van de geselecteerde markering>'.

  Er wordt een lijst met de volgende vier weergaveopties geopend:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge van het document.

   Opmerking: Opmerkingen worden weergegeven als opmerkingballonnen in de marge. Als u de ballon wilt uitvouwen, drukt u op Alt+R, K.

  • Kies Geen markeringen om markeringen te verbergen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Opmerking: U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Bij Alle markeringen worden alle bewerkingen aangegeven met tekst en strepen in verschillende kleuren. Dit is de aanbevolen markeringsoptie die bovendien het best wordt ondersteund door schermlezers.

  • Kies Origineel om het document in de oorspronkelijke vorm weer te geven.

 2. Druk in de lijst op de pijltoetsen totdat u de naam van de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Als u het type markering wilt kiezen dat u wilt gebruiken, drukt u op Alt+R, TM. U hoort: 'Opmerkingen'. Dit is de eerste optie in de lijst.

  In JAWS hoort u: 'Menu, Comments'. Dit is de eerste optie in de lijst.

  Er wordt een lijst met de volgende opties geopend:

  • Opmerkingen

  • Inkt

  • Invoegingen en verwijderingen

  • Opmaak

  • Ballonnen

  • Specifieke personen

 4. Druk in de lijst op de pijltoetsen totdat u de naam van de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter. Herhaal deze stap voor alle markeringstypen die u wilt selecteren.

Naar bijgehouden wijzigingen of opmerkingen gaan

Wanneer Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden er in Word 2016 markeringen toegevoegd aan de hoofdtekst van het document. Verwijderingen worden aangegeven met een streep door de tekst en een bepaalde kleur. Toevoegingen herkent u aan onderstrepingen en een specifieke kleur. De schermlezer leest de wijzigingen en het type wijziging op terwijl u de tekst doorneemt. U hoort bijvoorbeeld 'Wijziging door invoegen'. In Jaws hoort u bijvoorbeeld dit: “Revision, inserted.”

Als de opmaak is gewijzigd, wordt dit ook aangekondigd door de schermlezer. Als u de details wilt horen van de gewijzigde opmaak, moet u naar de marge van het document navigeren.

De invoegpositie van opmerkingen worden in de modus Alle markeringen gemarkeerd in de hoofdtekst van het document. De opmerkingen worden door Verteller aangekondigd tijdens het oplezen van de hoofdtekst. De tekst en details van de opmerkingen worden weergegeven in een opmerkingenvak in de marge van het document. JAWS leest ook automatisch de tekst van opmerkingen tijdens het lezen van de hoofdtekst. Bovendien wordt er vermeld wie de opmerking heeft toegevoegd. U hoort: 'Comment, <tekst van opmerking>, by <auteur van opmerking>'.

 1. Controleer of u de optie Alle markeringen hebt geselecteerd (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document hierboven).

 2. Als u de focus wilt verplaatsten van het bewerkingsgebied van het document naar de marge om de details of opmerkingen van een bijgehouden wijziging te controleren, laat u de schermlezer de hoofdtekst oplezen totdat er een wijziging of opmerking wordt aangekondigd. Druk vervolgens op Caps Lock+Insert.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om te navigeren door alle bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in uw document:

  • Als u door alle opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, N. Herhaal deze actie totdat u alle opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste opmerking hebt gevonden.

  • Als u door alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, H. Herhaal deze actie totdat u alle wijzigingen en opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste wijziging of opmerking hebt gevonden.

 4. Als u de inhoud in de marge wilt horen, gebruikt u de opdrachten van de schermlezer om naar items te navigeren. Zie Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller voor opdrachten van Verteller.

  Zie JAWS Keystrokes (Engelstalig) voor opdrachten van JAWS.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Ga naar de bijgehouden wijziging die u wilt verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijziging wilt accepteren, drukt u op Alt+R, A2. U hoort: 'Accepteren en naar volgende gaan'. Druk vervolgens op Enter. De huidige wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

  • Als u de wijziging wilt weigeren, drukt u op Alt+R, J. U hoort: 'Negeren en naar volgende gaan'. Druk vervolgens op Enter. De huidige wijziging wordt geweigerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, drukt u op Alt+R, A2, L.

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt weigeren, drukt u op Alt+R, J, L.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand anders de functie Wijzigingen bijhouden uitschakelt door de optie Bijhouden vergrendelen in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Als Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kan iedereen die uw document opent de wijzigingen zien, maar ze kunnen de functie niet uitschakelen en ze kunnen evenmin wijzigingen accepteren of weigeren.

 1. Druk op Alt+R, G, L. U hoort: 'Venster Bijhouden vergrendelen. Wachtwoord invoeren, optioneel'. In JAWS hoort u 'Leaving menus, Lock Tracking'.

 2. Kies en typ een wachtwoord en druk op Tab. U hoort: 'Opnieuw invoeren om te bevestigen'. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op Enter.

Bijhouden vergrendelen uitschakelen

 1. Druk op Alt+R, G, L. U hoort: 'Venster Bijhouden ontgrendelen'.

  In JAWS hoort u: 'Leaving menu, Unlock Tracking, password edit'.

 2. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden nieuwe wijzigingen niet meer gemarkeerd. Alle wijzigingen die eerder zijn bijgehouden, worden nog steeds gemarkeerd in het document, totdat u deze verwijdert. U kunt deze functie uitschakelen via een sneltoets of het lint.

Als u Wijzigingen bijhouden wilt uitschakelen, drukt u op Ctrl+Shift+E.

Als u Wijzigingen bijhouden wilt uitschakelen via het lint, drukt u op Alt+R, G. U hoort: 'Wijzigingen bijhouden, ingeschakeld menu-item'. Druk vervolgens op G.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om te kijken wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document, om bijgehouden wijzigingen te beheren en om opmerkingen te verwijderen in uw Word voor Mac-document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Voor de beste lees- en bewerkingservaring raden we aan de Afdrukweergave en de optie Alle markeringen te gebruiken.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word voor Mac. U kunt deze functie inschakelen via een sneltoets.

Druk in het tekstgebied van het document op Command+Shift+E om Wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

Wijzigingen (revisies) weergeven in een document

U kunt aangeven hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort. Als u zich al op het tabblad Controleren bevindt, gaat u verder met stap 3.

 2. Druk op de toets Pijl-links of Pijl-rechts totdat u 'Tabblad Controleren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Tabblad Controleren, geselecteerd'.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: '<Huidige markering>, Weergeven ter revisie, pop-upknop'.

 4. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Markeringen uit te vouwen.

  Er wordt een lijst met de volgende vier weergaveopties geopend:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge van het document.

  • Kies Geen markeringen om markeringen te verbergen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Opmerking: U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Alle markeringen toont toevoegingen in de hoofdtekst met verschillende kleuren, en verwijderingen en opmaakwijzigingen in het opmerkingenvenster. Dit is de aanbevolen markeringsoptie die bovendien het best wordt ondersteund door schermlezers.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

 5. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: '<Geselecteerde markering>, Weergeven ter revisie'.

 6. Als u het gewenste markeringstype wilt kiezen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Opties voor markeringen, menuknop'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Er wordt een lijst met de volgende opties geopend:

  • Opmerkingen

  • Inkt

  • Invoegingen en verwijderingen

  • Opmaak

  • Verplaatsingen bijhouden van/naar

  • Ballonnen

  • Revisoren

 7. Druk in de lijst op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Herhaal deze stap voor alle markeringstypen die u wilt selecteren of deselecteren.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Wanneer Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden er in Word markeringen toegevoegd aan de hoofdtekst of het opmerkingenvenster van het document. VoiceOver leest de wijzigingen en het type wijziging op terwijl u de tekst doorneemt.

 • Toevoegingen in de hoofdtekst herkent u aan onderstrepingen en een specifieke kleur. U hoort 'Wijziging door invoegen' wanneer u aan het begin en eind van een bijgehouden wijziging navigeert.

 • Word markeert verwijderingen in het opmerkingenvenster. VoiceOver kondigt het verwijderde woord aan.

 • Als de opmaak is gewijzigd, hoort u: 'Opmaakwijziging'. Als u details over de opmaakwijzigingen wilt horen, moet u naar de marge van uw document navigeren.

 1. Controleer of u de optie Alle markeringen hebt geselecteerd (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document hierboven).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De knoppen Volgende en Vorige gebruiken

  1. Als u een voor een door alle bijgehouden wijzigingen in uw document wilt navigeren, gaat u naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document hierboven).

  2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Vorige, vorige' of 'Knop Volgende, volgende'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Herhaal deze stap totdat u alle wijzigingen hebt doorlopen.

  Het opmerkingenvenster gebruiken

  1. Als u door verwijderingen en opmaakwijzigingen wilt navigeren die in het opmerkingenvenster zijn vastgelegd, drukt u in het bewerkingsgebied op Control+Option+Pijl-rechts. De focus wordt verplaatst naar het opmerkingenvenster.

  2. Met Control+Options+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren.

  Het revisievenster gebruiken

  1. Druk op Control+Option+M om naar het revisievenster te navigeren. U hoort: 'Menubalk, Apple'.

  2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Zijbalk' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Controleren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  5. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Samenvatting'. Druk op de toets Pijl-rechts om naar het overzicht van de wijzigingen te luisteren. U hoort het totale aantal wijzigingen en het aantal toevoegingen, verwijderingen, verplaatsingen, opmaakwijzigingen en opmerkingen.

  6. Druk op VO+Shift+Pijl-omhoog om van de samenvatting naar de wijzigingsdetails te navigeren. U hoort: 'Uit revisievenstergroep'.

  7. Druk eenmaal op de toets Pijl-omlaag en druk vervolgens op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver leest de wijzigingsdetails regel voor regel op.

  8. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog om het revisievenster te sluiten. Druk op de toets Pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: 'Deelvenster Miniaturen'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Navigeer naar de bijgehouden wijziging die u wilt verwijderen (zie Naar bijgehouden wijzigingen gaan).

 2. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document).

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijziging wilt accepteren, drukt u op Tab totdat u 'Menuknop Accepteren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+M. Druk op Tab totdat u 'Accepteren en naar volgende gaan' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

  • Als u de wijziging wilt negeren, drukt u op Tab totdat u 'Menuknop Negeren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+M. Druk op Tab totdat u 'Negeren en naar volgende gaan' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De wijziging wordt genegeerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, drukt u op Tab totdat u 'Menuknop Accepteren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+M. Druk op Tab totdat u 'Alle wijzigingen accepteren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt negeren, drukt u op Tab totdat u 'Menuknop Negeren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+Shift+M. Druk op Tab totdat u 'Alle wijzigingen negeren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand anders de functie Wijzigingen bijhouden uitschakelt door deze te vergrendelen. Voor extra beveiliging kunt u ook een wachtwoord toevoegen. Als Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kan iedereen die uw document opent de wijzigingen zien, maar ze kunnen de functie niet uitschakelen en ze kunnen evenmin wijzigingen accepteren of weigeren.

 1. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document). Druk op Tab totdat u 'Document beveiligen, uitgeschakeld selectievakje' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Beveiligen met een wachtwoord wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Beveiligingsopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bijgehouden wijzigingen, keuzerondje' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Als u een wachtwoord wilt instellen, drukt u op Tab totdat u 'Beveiliging veilig, tekst bewerken' hoort. Typ een wachtwoord en druk op Tab.

 5. In het bevestigingsvenster typt u het wachtwoord nogmaals en drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Standaardknop OK'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 6. Druk op Tab totdat u 'OK, standaardknop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Vergrendeling van Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 1. Druk in het dialoogvenster Beveiligen met een wachtwoord op Tab totdat u 'Beveiligingsopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 2. Typ het wachtwoord en druk op Tab totdat u 'Standaardknop OK' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u 'Standaardknop OK' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om wijzigingen bijhouden in of uit te scha kelen in uw Word voor iOS-document. Zoek de bestaande wijzigingen in het document en accepteer of weiger ze. Vergrendel wijzigingen bijhouden op zodat anderen deze niet kunnen uitschakelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u wijzigingen bijhouden inschakelt, worden alle wijzigingen die u in uw Word-document aanbrengt, bijgehouden en weer gegeven.

 1. Open het document in Word. Veeg naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het tabblad controleren te wijzigen.

 3. Veeg herhaaldelijk met de rechter muisknop totdat u ' wijzigingen bijhouden, uit, knop ' hoort (als wijzigingen bijhouden is uitgeschakeld) of ' geselecteerd, wijzigingen bijhouden, aan, knop ' (als wijzigingen bijhouden momenteel is ingeschakeld) en Dubbeltik op het scherm om in of uit te scha kelen.

 4. Als u het tabblad wilt sluiten en terug wilt gaan naar het document, veegt u herhaaldelijk naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Gebruik het tabblad controleren in de Afdruk weergave om door de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw Word-document te navigeren.

 1. Zorg ervoor dat het document is geopend in de Afdruk weergave in Word.

  Als u wilt overschakelen naar de Afdruk weergave, veegt u naar rechts totdat u ' afdruk weergave, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Als u ' mobiele weer gave, knop ' hoort, bevindt u zich al in de Afdruk weergave.

 2. Veeg naar rechts of links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Dubbeltik, indien nodig, op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Als u naar wijzigingen in het document wilt navigeren, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u ' volgende wijziging, knop ' of ' vorige wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 5. Als u de wijziging of opmerking wilt horen, veegt u herhaaldelijk naar rechts totdat u de persoon hoort die de wijziging heeft aangebracht en de gewijzigde tekst of opmerking.

 6. Als u naar de volgende wijziging wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' volgende wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Als u de wijziging of opmerking wilt belui Steren, veegt u naar rechts totdat u de opmerking hoort. Veeg naar links om naar de volgende wijzigings knop te gaan.

Wijzigingen accepteren of negeren

U kunt de wijzigingen in een Word-document één voor één in-of uitschakelen of selecteren om alle wijzigingen in één keer te accepteren of te negeren.

 1. Ga naar de wijziging die u wilt accepteren of negeren, zoals wordt aangegeven in navigeren naar bijgehouden wijzigingen erboven.

 2. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' accepteren, knop ' of ' weigeren, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het menu accepteren of weigeren wordt geopend. Als u de beschik bare opties wilt horen, veegt u naar rechts. Dubbeltik op het scherm wanneer u de optie hoort die u wilt selecteren.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

Als u wilt voor komen dat iemand anders het bijhouden van wijzigingen in uw document uitschakelt, kunt u selecteren om andere auteurs te blok keren. Anderen die uw document openen, kunnen het toch bekijken, maar ze kunnen het bijhouden van wijzigingen niet uitschakelen of wijzigingen accepteren of negeren.

 1. Open het document in Word. Veeg naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het tabblad controleren te wijzigen.

 3. Veeg herhaaldelijk met de rechter muisknop totdat u ' andere auteurs, knop blok keren ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu auteurs blok keren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' blok keer andere auteurs, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om wijzigingen bijhouden in of uit te scha kelen in uw Word voor Android-document. Zoek de bestaande wijzigingen in het document en accepteer of weiger ze.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden alle wijzigingen die u in uw Word-document aanbrengt, bijgehouden.

 1. Open het document in Word. Veeg naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het tabblad dat momenteel is geselecteerd, zoals: "tabblad tabblad, start, geselecteerd". Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het tabblad controleren te wijzigen.

 3. Veeg herhaaldelijk met de rechter muisknop totdat u ' wijzigingen bijhouden, niet ingeschakeld, schakel over ' (als wijzigingen bijhouden is uitgeschakeld) of ' wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, schakel over ' (als wijzigingen bijhouden momenteel is ingeschakeld) en Dubbeltik op het scherm om in of uit te scha kelen.

 4. Als u het tabblad wilt sluiten en terug wilt gaan naar het document, veegt u herhaaldelijk naar links totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Gebruik het tabblad controleren om de bijgehouden wijzigingen in uw Word-document te door lopen.

 1. Veeg naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het tabblad dat momenteel is geselecteerd, zoals: "tabblad tabblad, start, geselecteerd". Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het tabblad controleren te wijzigen.

 3. Als u naar de wijzigingen in het document wilt gaan, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u ' volgende wijziging, knop ' of ' vorige wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de gewijzigde tekst.

 4. De focus blijft op de knop volgende wijziging of vorige wijziging staan. Dubbeltik op het scherm om de wijzigingen door te lopen.

Wijzigingen accepteren of negeren

U kunt de wijzigingen in een Word-document één voor één in-of uitschakelen of selecteren om alle wijzigingen in één keer te accepteren of te negeren.

 1. Ga naar de wijziging die u wilt accepteren of negeren, zoals wordt aangegeven in navigeren naar bijgehouden wijzigingen erboven.

 2. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' accepteren, menu ' of ' weigeren, menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het menu accepteren of weigeren wordt geopend. Als u de beschik bare opties wilt horen, veegt u naar rechts. Dubbeltik op het scherm wanneer u de optie hoort die u wilt selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om te kijken wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document en om bijgehouden wijzigingen in uw Word Mobile-document te beheren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Naar het tabblad Controleren gaan

De functie Wijzigingen bijhouden en andere functies die in dit onderwerp worden beschreven, vindt u op het tabblad Controleren.

 1. Swipe in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen.

 3. Swipe met één vinger naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Start, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Start, <aantal beschikbare tabbladen en de positie van het huidige tabblad in de menulijst>, geselecteerd'. Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 4. Swipe in het menu met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Controleren, <aantal beschikbare tabbladen en de positie van het huidige tabblad in de menulijst>. Dubbeltik om te selecteren'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Word-venster'. De opties op het tabblad Controleren zijn nu beschikbaar.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word Mobile. De bijgehouden wijzigingen worden samen met de hoofdtekst opgelezen door Verteller.

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Uit, knop Wijzigingen bijhouden. Dubbeltik om in te schakelen'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Aan, knop Wijzigingen bijhouden'. Wijzigingen bijhouden is nu ingeschakeld, en kunt u het document gaan bewerken.

Wijzigingen (revisies) weergeven in een document

In Word Mobile kunt u aangeven hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Weergeven ter revisie. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Terug'.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Eenvoudige markering, een van vier'. De lijst met weergaveopties bevat de volgende opties:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge van het document.

  • Bij Geen markeringen worden markeringen verborgen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Opmerking: U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Bij Alle markeringen worden alle bewerkingen aangegeven met tekst en strepen in verschillende kleuren.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

 3. Swipe met één vinger naar rechts totdat u de weergaveoptie hoort die u wilt kiezen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: '<naam van markeringsoptie>, geselecteerd'. Het venster voor het bewerken van het document krijgt weer de focus.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Groep Wijzigingen'. Swipe in de groep Wijzigingen met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar een bijgehouden wijziging in het document. U hoort de geselecteerde tekst. Dubbeltik totdat u bij de wijziging bent die u wilt verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijziging wilt accepteren, swipet u op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Accepteren. Samengevouwen, splitsknop. Dubbeltik om te activeren. Drie keer tikken om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. De huidige wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

  • Als u de wijziging wilt weigeren, swipet u op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Weigeren. Samengevouwen, splitsknop. Dubbeltik om te activeren. Drie keer tikken om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. De huidige wijziging wordt geweigerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, swipet u op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Accepteren. Samengevouwen, splitsknop. Dubbeltik om te activeren. Drie keer tikken om uit te vouwen'. Tik driemaal op het scherm. U hoort: 'Knop Terug'. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Alle wijzigingen accepteren. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt weigeren, swipet u op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Weigeren. Samengevouwen, splitsknop. Dubbeltik om te activeren. Drie keer tikken om uit te vouwen'. Tik driemaal op het scherm. U hoort: 'Knop Terug'. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Alle wijzigingen weigeren. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden nieuwe wijzigingen niet meer gemarkeerd in Word Mobile. Alle wijzigingen die eerder zijn bijgehouden, blijven echter gemarkeerd in het document totdat u deze verwijdert.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×