Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruiken om waarschuwingen te zoeken en te beantwoorden in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om waarschuwingen te zoeken en te beantwoorden in Microsoft Teams

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Microsoft Teams in combinatie met uw toetsenbord en een schermlezer, bijvoorbeeld JAWS, om waarschuwingen en meldingen te zoeken en te beantwoorden, zodat u nooit iets mist.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Microsoft Teams voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen verschijnen in uw activiteitsfeed, zodat u altijd op de hoogte blijft. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • als iemand reageert op gesprekken waaraan u deelneemt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 1. Om de activiteitsfeed te openen, drukt u op Alt+1. U hoort: "Feeds, drop-down options (feeds, vervolgkeuzeopties)".

 2. Druk op Tab tot u de eerste melding in de feed hoort. U hoort: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options (Gegevens van de verzender, inhoud van de melding en gegevens, het nummer en de positie van de geselecteerde melding in de lijst, meer opties)."

 3. Om het menu Meer opties te openen, drukt u op de Spatiebalk. U hoort: "Markeren als gelezen" of "Markeren als ongelezen." Om de cursor in het menu te verplaatsen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Om te selecteren drukt u op Enter. Om het menu af te sluiten drukt u op Esc.

 4. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

De activiteitsfeed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Druk op Alt+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)".

 2. Druk op Tab. U hoort: "Feeds filter button (filterknop feeds)". Druk op de spatiebalk. Het filtermenu wordt geopend.

 3. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. Druk op Enter om een item te selecteren. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 4. Om de filter te verwijderen, drukt u op Tab tot u "Remove filter feeds button" (knop Filterfeeds verwijderen) hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen bannermeldingen meer over die activiteit.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Druk op Alt+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)".

 2. Druk op Tab om de cursor te verplaatsen in de lijst met meldingen.

 3. Houd de pijl-omlaag ingedrukt tot u de melding hoort die u wilt beantwoorden en druk vervolgens op Enter. Het gesprek in kwestie wordt in de tab Gesprekken weergegeven.

 4. Druk op de tabtoets tot u het nieuwste bericht van het gesprek in kwestie hoort.

 5. Druk op de pijl-omhoog tot u het bericht hoort waarvan u een melding hebt ontvangen. JAWS leest het bericht en de bijbehorende gegevens voor.

 6. Druk op Enter en druk vervolgens op de pijl-omlaag. U hoort: "Reply button (knop Beantwoorden)".

 7. Druk op de spatiebalk. U hoort: 'Compose a reply, edit, type, and text (Antwoord opstellen, bewerken, typen en tekst)".

 8. Typ het bericht. Om het antwoord te verzenden, drukt u op Tab tot u "Send button" (knop Verzenden) hoort. Druk vervolgens op Enter.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, in uw e-mail of op de banners.

 1. Druk op een willekeurige plaats in Microsoft Teams op Alt+G. Het menu Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u "Notifications button (knop Meldingen)" hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: "Notifications settings menu (Instellingenmenu meldingen)".

 3. Druk op Tab om in het menu te navigeren.

 4. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties uit te vouwen. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren. Druk op Enter om te selecteren.

 5. Druk op Esc om het menu Instellingen voor meldingen te verlaten.

  Opmerking: Als u niet aangemeld bent bij Microsoft Teams krijgt u een melding per e-mail als u activiteiten hebt gemist.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om privéberichten te verzenden of privé te chatten in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om nieuwe teams te maken in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken bij gebruik van een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u kunt navigeren met Microsoft Teams met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik uw toetsenbord en de ingebouwde Mac OS-schermlezer om waarschuwingen en meldingen te zoeken en te beantwoorden in Microsoft Teams, zodat u nooit iets mist.

Notities: 

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen verschijnen in uw activiteitsfeed, zodat u altijd op de hoogte blijft. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • als iemand antwoordt op gesprekken waaraan u deelneemt of gesprekken die u volgt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 • uw berichten leuk vindt

 1. Druk op Option+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)".

 2. Druk op Tab tot u de eerste melding in de feed hoort. U hoort: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options, clickable (Gegevens van de verzender, inhoud van de melding en gegevens, het nummer en de positie van de geselecteerde melding in de lijst, meer opties, klikbaar)."

 3. Om het menu Meer opties te openen, drukt u op de Spatiebalk. U hoort: "Markeren als gelezen" of "Markeren als ongelezen." Om de cursor in het menu Meer opties te verplaatsen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Om te selecteren drukt u op Enter. Om het menu af te sluiten drukt u op Esc.

 4. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

De feed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Druk op Option+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds, drop-down options (feeds, vervolgkeuzeopties)".

 2. Druk op Tab. U hoort: "Feeds filter button (filterknop feeds)". Druk op de spatiebalk om een item te selecteren. Het filtermenu wordt geopend.

 3. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. VoiceOver meldt door welke filters u navigeert. Druk op Enter om een item te selecteren. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 4. Om de filter te verwijderen en alle meldingen te zien, drukt u op Tab in de activiteitsfeed tot u "Remove feeds filter button (Feedfilterknop verwijderen)" hoort en drukt u op de spatiebalk.

Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen bannermeldingen meer over die activiteit.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Druk op Option+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds, drop-down options (feeds, vervolgkeuzeopties)".

 2. Druk op Tab tot u de eerste melding in de feed hoort. Houd vervolgens de pijl-omlaag ingedrukt tot u de melding hoort die u wilt beantwoorden en druk vervolgens op Enter. Het gesprek in kwestie wordt in de tab Gesprekken weergegeven.

 3. Druk op de tabtoets tot u het nieuwste bericht van het gesprek in kwestie hoort.

 4. Indien het recentste bericht niet het bericht is waarvan u een melding hebt gekregen, moet u op de pijl-omhoog drukken tot u het bericht hoort waarvan u een melding hebt gekregen. VoiceOver leest het bericht en de bijbehorende gegevens voor terwijl u uw cursor verplaatst. Druk op Enter om het bericht te selecteren.

 5. Om het bericht te beantwoorden drukt u op de pijl-omlaag tot u "Reply, selected, button (beantwoorden, geselecteerd, knop)" hoort. Druk op de spatiebalk. U hoort: 'Compose reply, edit text (Antwoord opstellen, tekst bewerken)".

 6. Typ het bericht. Om het antwoord te verzenden, drukt u op Tab tot u "Send button" (knop Verzenden) hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, uw e-mail of de banners.

 1. Druk op een willekeurige plaats in Microsoft Teams op Option+G. Het menu Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Meldingen' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: "Notifications settings menu (Instellingenmenu meldingen)".

 3. Het dialoogvenster Instellingen voor meldingen wordt geopend. Druk op Tab om in het menu te navigeren. VoiceOver leest de opties voor terwijl u de cursor verplaatst.

 4. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties uit te vouwen. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren. Druk op Enter om te selecteren.

 5. Druk op Esc om het menu Instellingen voor meldingen te verlaten.

  Opmerking: Als u niet aangemeld bent bij Microsoft Teams kunt u e-mailmeldingen inschakelen om een melding per e-mail te krijgen als u activiteiten hebt gemist.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om privéberichten te verzenden of privé te chatten in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om nieuwe teams te maken in Microsoft Teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken bij gebruik van een schermlezer met Microsoft Teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u kunt navigeren met Microsoft Teams met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Microsoft Teams voor het web in combinatie met uw toetsenbord en de ingebouwde Windows-schermlezer Verteller om waarschuwingen en meldingen te zoeken en te beantwoorden, zodat u nooit iets mist.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Microsoft Teams voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Microsoft Teams voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Microsoft Teams voor het web.

In dit onderwerp

Meldingen zoeken in de activiteitsfeed

Al uw meldingen verschijnen in uw activiteitsfeed, zodat u altijd op de hoogte blijft. U krijgt telkens een melding:

 • als u een @vermelding hebt.

 • als een team of kanaal waartoe u behoort een @vermelding heeft

 • als iemand reageert op gesprekken waaraan u deelneemt

 • als iemand uw berichten beantwoordt

 1. Om de activiteitsfeed te openen, drukt u op Alt+1. U hoort: "Feeds, drop-down options (feeds, vervolgkeuzeopties)".

 2. Druk op Tab tot u de eerste melding in de feed hoort. U hoort: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options (Gegevens van de verzender, inhoud van de melding en gegevens, het nummer en de positie van de geselecteerde melding in de lijst, meer opties)."

 3. Om het menu Meer opties te openen, drukt u op de Spatiebalk. U hoort: "Markeren als gelezen" of "Markeren als ongelezen." Om de cursor in het menu te verplaatsen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Om te selecteren drukt u op Enter. Om het menu af te sluiten drukt u op Esc.

 4. U navigeert door de lijst met meldingen door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken.

De activiteitsfeed filteren

U kunt de meldingen selecteren die in de feed verschijnen. U kunt bijvoorbeeld een melding ontvangen wanneer iemand uw bericht heeft beantwoordt.

 1. Druk op Alt+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)".

 2. Druk op Caps Lock+pijl-rechts. U hoort: "Knop" . Druk op de spatiebalk. Het filtermenu wordt geopend.

 3. U navigeert in het menu door op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag te drukken. Druk op Enter om een item te selecteren. De feed bevat nu alleen meldingen over het geselecteerde item.

 4. Om de filter te verwijderen, drukt u op Tab tot u het volgende hoort "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)". Druk op Caps Lock+pijl-rechts. U hoort: "Groep" . Druk op de spatiebalk.

Opmerking: Als u ervoor kiest om geen meldingen te ontvangen over een bepaalde activiteit, krijgt u ook geen bannermeldingen meer over die activiteit.

Meldingen beantwoorden

Wanneer u een interessante melding hoort, kunt u naar de actie navigeren en eraan deelnemen. Als een teamlid u bijvoorbeeld heeft vermeld in een @vermelding, kunt u naar het bericht met de @vermelding gaan in de tab Gesprekken, zien waarover het gaat en het bericht beantwoorden.

 1. Druk op Alt+1 om de activiteitsfeed te openen. U hoort: "Feeds drop-down options (vervolgkeuzeopties feeds)".

 2. Druk op Tab om de cursor te verplaatsen in de lijst met meldingen.

 3. Houd de pijl-omlaag ingedrukt tot u de melding hoort die u wilt beantwoorden en druk vervolgens op Enter. Het gesprek in kwestie wordt in de tab Gesprekken weergegeven.

 4. Druk op de tabtoets tot u het nieuwste bericht van het gesprek in kwestie hoort.

 5. Druk op de pijl-omhoog tot u het bericht hoort waarvan u een melding hebt ontvangen. Verteller leest het bericht en de bijbehorende gegevens voor.

 6. Druk op Enter en druk vervolgens op de pijl-omlaag. U hoort: "Reply button (knop Beantwoorden)".

 7. Druk op de spatiebalk. U hoort: "Compose a reply, editing (Antwoord opstellen, bewerken)".

 8. Typ het bericht. Om het antwoord te verzenden, drukt u op Tab tot u "Send button" (knop Verzenden) hoort. Druk vervolgens op Enter.

De instellingen van de meldingen aanpassen

U kunt zelf aanpassen welk soort meldingen u ontvangt in de activiteitsfeed, in uw e-mail of op de banners.

 1. Druk op Alt+G op een willekeurige plaats in Microsoft Teams voor het web. U hoort: "Change your status menu item (wijzig uw statusmenu-item)". Het menu Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u "Notifications button (knop Meldingen)" hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: "Notifications settings menu (Instellingenmenu meldingen)".

 3. Druk op Tab om in het menu te navigeren.

 4. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties uit te vouwen. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren. Druk op Enter om te selecteren.

 5. Druk op Esc om het menu Instellingen voor meldingen te verlaten.

  Opmerking: Als u niet aangemeld bent bij Microsoft Teams voor het web, krijgt u een melding per e-mail als u activiteiten hebt gemist.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om privéberichten te verzenden of privé te chatten in Microsoft Teams

Een schermlezer gebruiken om nieuwe teams te maken in Microsoft Teams

Basistaken bij gebruik van een schermlezer met Microsoft Teams

Ontdek hoe u kunt navigeren met Microsoft Teams met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×