Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om voetnoten en eindnoten te lezen in Word 2016-documenten of om snel naar een bepaalde voet- of eindnoot te gaan. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, en bestaande noten wijzigen, converteren en verwijderen. Voetnoten worden meestal onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een voetnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden voetnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de voetnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met voet noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voet noot wilt selecteren, drukt u op O, N om naar het volgende voetnoot verwijzings nummer in het document te gaan.

  Tip: Als u naar het vorige voetnootmarkeringsnummer wilt gaan, drukt u op P.

 3. Als u naar de voetnoot tekst aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als het document zowel voet-als voet-en eind noten bevat, verschijnt het venster notities weer geven. Druk op ENTER om naar voet noten te gaan.

 4. Als u de voet noten wilt lezen, drukt u op CAPS LOCK + M.

 5. Druk op ALT + S, H om terug te gaan naar het huidige voetnoot verwijzings nummer in de hoofd tekst van het document.

Een eindnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden eindnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de eindnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voet noot wilt selecteren, drukt u op O, X om naar de volgende eind noot markering in het document te gaan.

  Tip: Als u naar de vorige eindnootmarkering wilt gaan, drukt u op V.

 3. Als u naar de eind noot tekst aan het einde van het document wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als het document zowel voet-als voet-en eind noten bevat, verschijnt het venster notities weer geven. Druk op SHIFT + TAB + pijl-omlaag en druk vervolgens op ENTER om naar eind noten te gaan.

 4. Als u de eind noten wilt lezen, drukt u op CAPS LOCK + M.

 5. Als u terug wilt gaan naar de huidige eind noot markering in de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + S, H.

Naar een voet- of eindnoot springen

U kunt tijdens het lezen van een document met Verteller eenvoudig schakelen tussen de markering van een voetnoot of eindnoot en de tekst van de noot.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, plaatst u de cursor op een voet noot of eind noot. Verteller kondigt: "voetnoot verwijzing" of "eind noot verwijzing".

 2. Als u naar de voetnoot verwijzings tekst aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op Caps Lock + insert. Verteller kondigt de voet noot-of eind noot markering aan, zoals ' voet noot 1 '.

 3. Als u de voet noot of eind noot wilt lezen, drukt u op CAPS LOCK + M.

 4. Druk op Caps Lock + SHIFT + INSERT om terug te keren naar de oorspronkelijke voet noot-of eind noot markering in de hoofd tekst van het document.

Een voetnoot toevoegen

in Word 2016 wordt een verwijzings markering in de hoofd tekst ingevoegd en wordt de voetnoot verwijzings tekst onderaan de pagina toegevoegd.

 1. Wanneer u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de positie waar u de voet noot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie voet noot invoegen wilt selecteren, drukt u op F. Verteller introduceert het verwijzings nummer of de markering die is toegevoegd aan de tekst en de focus wordt verplaatst naar de onderkant van de pagina.

 4. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzings tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te gaan naar de invoeg positie van de voetnoot markering in de hoofd tekst van het document.

Een eindnoot toevoegen

in Word 2016 wordt een verwijzings markering in de hoofd tekst ingevoegd en wordt de tekst van de eind noot aan het einde van het document toegevoegd.

 1. Wanneer u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de positie waar u de eind noot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie eind noot invoegen wilt selecteren, drukt u op E. Verteller kondigt de verwijzings markering of het getal toe dat wordt toegevoegd aan de tekst en de focus wordt verplaatst naar het einde van het document.

 4. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzings tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te gaan naar het invoeg punt van de eind noot markering in de hoofd tekst van het document.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

U kunt zelf bepalen hoe voetnoten en eindnoten worden weergegeven in uw document. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van de nummers wijzigen of de locatie waar de voetnoten of eindnoten worden weergegeven in het document.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. In het dialoogvenster kunt u onder andere dit instellen:

  • Waar de voet noot of eind noot wordt weer gegeven in het document.

  • De notatie voor de nummering die u wilt gebruiken.

  • Het getal waarmee u wilt beginnen.

  • Of u nu doorlopende nummering wilt gebruiken voor het hele document of opnieuw wilt starten in elke sectie.

  • Of de gedefinieerde wijzigingen worden toegepast op het hele document of alleen op de sectie waarin u zich bevindt.

  Als u wilt scha kelen tussen de dialoog vensters en knoppen, drukt u op de tab-toets. Gebruik de pijl toetsen om door de opties in een veld te lopen en druk op ENTER om een optie te selecteren.

 4. Als u de wijzigingen wilt Toep assen op een document met bestaande voet noten of eind noten, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u hoort dat de knop Toep assen wordt aangekondigd. Druk op de spatie balk om de wijzigingen toe te passen op het document en het dialoog venster te sluiten.

  Als u de instellingen wilt Toep assen op een document zonder bestaande voet noten of eind noten, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u hoort dat de knop Invoegen wordt aangekondigd. Druk op de spatie balk om een voet noot of eind noot in het document in te voegen en het dialoog venster te sluiten.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat u de knop converteren hoort, en druk vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren. Het dialoog venster notities converteren wordt geopend.

 4. Gebruik in het dialoog venster opmerkingen converteren de pijl toetsen om de selectie te wijzigen totdat de gewenste optie is geselecteerd. Druk op de tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op de spatie balk om deze te selecteren. Het dialoog venster notities converteren wordt gesloten en de focus wordt naar het dialoog venster voet noot en eind noot verplaatst.

 5. In het dialoogvenster is de knop Invoegen geselecteerd. Druk op de spatiebalk om de conversie uit te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voet noot of eind noot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzings nummer of markeert u in de hoofd tekst van de tekst, niet de voet noot-of eind noot tekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzings tekst verwijdert, blijft het verwijzings nummer of de markering in het document staan. Wanneer u het verwijzings nummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende verwijzings nummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u voetnoten of eindnoten wilt selecteren, drukt u op O en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. U hoort de namen van de toetsen voor het kiezen van de opties.

 3. Als u een voet noot of eind noot wilt selecteren, drukt u op de bijbehorende toets, zoals N voor volgende voet noot. De cursor wordt nu vóór de voet noot-of eind noot markering in de hoofd tekst geplaatst.

 4. Als u de verwijzing wilt verwijderen, drukt u tweemaal op Delete (u hoort het volgende: 'Verwijderen').

  In Jaws druk u op Delete (u hoort: 'Selected blank space'). Druk vervolgens nogmaals op Delete. De voetnoot of eindnoot wordt nu verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om voet noten en eind noten te lezen en te overgaan in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, alsmede bestaande voet noten wijzigen, converteren en verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina en eind noten weer gegeven aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + F. U hoort: ' voet noot ', gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie voet noot.

 3. Schrijf de tekst van de voet noot.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + E. U hoort: "eind noot", gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie eind noot.

 3. Schrijf de tekst van de eind noot.

Naar een voet-of eind noot gaan en een voet-of eind noot lezen

In VoiceOver worden voet noten en eind noten bij het lezen van een document aangekondigd.

 1. Als VoiceOver een voet noot-of eind noot nummer kondigt, stopt u de Lees modus en drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het nummer van de notitie hoort.

 2. Als u naar de voet noot-of eind noot tekst wilt gaan, houdt u Control + Option + Shift ingedrukt en drukt u twee maal op de spatie balk.

  VoiceOver leest de tekst van de notitie. Als VoiceOver de tekst van de notitie niet automatisch leest, drukt u op Control + Option + A.

Navigeren door voet noten of eind noten

U kunt eenvoudig van de ene voet-of eind noot naar de andere gaan.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' op het tabblad Start geselecteerd '.

 2. Druk op Control + Option + pijl-rechts of pijl-rechts totdat u ' verwijzingen, tabblad ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' volgende voet noot, menu knop ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. De focus wordt verplaatst naar de geselecteerde notitie. VoiceOver leest de tekst van de notities.

 4. Als u de volgende of vorige notitie wilt verplaatsen, drukt u op Control + Option + Shift + M en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' voet noot, beletsel tekens ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. U hoort: ' voet noot en eind noot, locatie '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' knop converteren ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. U hoort: ' opmerkingen converteren, dialoog venster '.

 5. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga in de hoofd tekst naar de voet noot of eind noot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op BACKSPACE totdat u het volgende hoort: ' voet noot ' of ' eind noot, verwijderde selectie '. Zowel de notitie markering in de hoofd tekst als de tekst van de notitie wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om voet noten en eind noten te lezen en te overgaan in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen of bestaande voet noten verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina en eind noten weer gegeven aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' voet noot, knop invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. In VoiceOver wordt het voetnoot nummer aangekondigd en wordt de focus verplaatst naar het tekst veld voor de voet noot in de hoofd tekst van het document.

 6. Schuif één vinger langs de rechter kant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de voetnoot tekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' eind noot, knop invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. In VoiceOver wordt het eind noot nummer aangekondigd en wordt de focus verplaatst naar het tekst veld van de eind noot in de hoofd tekst van het document.

 6. Schuif één vinger langs de rechter kant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de eind noot tekst te typen.

Naar een voet-of eind noot gaan en een voet-of eind noot lezen

 1. Swipe in de hoofd tekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voet-of eind noot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het voetnoot nummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voet noot of eind noot en VoiceOver leest de notitie.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Swipe in de hoofd tekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voet-of eind noot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het voetnoot nummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voet noot of eind noot.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst uit het veld voet noot of eind noot te verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om voet noten en eind noten te lezen en te overgaan in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, evenals opmaak en bestaande verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina en eind noten weer gegeven aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' tabblad ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' voet noot knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de voet tekst en het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de voetnoot tekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' tabblad ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' knop eind noot ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld eind noot en het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de eind noot tekst te typen.

Naar een voet-of eind noot gaan en een voet-of eind noot lezen

 1. In talk back worden voet noten en eind noten bij het lezen van een document aangekondigd. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het nummer van de notitie. Dubbeltik op het scherm om naar de tekst van de voet-of eind noot te gaan.

  Talk Back leest de notitie automatisch.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voet noot-of eind noot markering die u wilt verwijderen.

 2. Swipe omhoog en vervolgens naar rechts om het lokale context menu te openen. U hoort: ' waarschuwing, lokaal context menu '.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' acties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' waarschuwing, acties '.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' context menu starten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De voet noot-of eind noot verwijzing en de noot tekst worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om voet noten en eind noten te lezen en te overgaan in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen en bestaande voet-en eind noten verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina en eind noten weer gegeven aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga voor de aanraakfunctionaliteit in Word voor Windows Phone 10 naar Werken met een touchscreen in Word Mobile voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

 • Naar een voet- of eindnoot springen

 • Een voetnoot toevoegen

 • Een eindnoot toevoegen

 • Voetnoten of eindnoten verwijderen

Naar een voet- of eindnoot springen

 1. Veeg tijdens het lezen van een Word-document met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' voet noot ' of ' eind noot ' hoort, gevolgd door het voet noot-of eind noot nummer, en Dubbeltik op het scherm om de invoeg positie aan het begin van de voet-of eind noot in te stellen.

Een voetnoot toevoegen

in Word Mobile wordt een verwijzings markering in de hoofd tekst ingevoegd en wordt de voetnoot verwijzings tekst onderaan de pagina toegevoegd.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de voet noot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' Start knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' voet noot knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de voetnoot verwijzings tekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

in Word Mobile wordt een verwijzings markering in de hoofd tekst ingevoegd en wordt de tekst van de eind noot aan het einde van het document toegevoegd.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de eind noot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' Start knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' knop eind noot ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst van de eind noot te typen.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voet noot of eind noot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzings nummer of markeert u in de hoofd tekst van de tekst, niet de voet noot-of eind noot tekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzings tekst verwijdert, blijft het verwijzings nummer of de markering in het document staan. Wanneer u het verwijzings nummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende verwijzings nummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om voet noten en eind noten te lezen en te overgaan in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, evenals opmaak en bestaande verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina en eind noten weer gegeven aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Voet noten lezen

 1. Druk in uw document op Alt + Windows-logo toets + N, S, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 2. Druk op CAPS LOCK + M om alle inhoud in het deel venster voet noot te lezen.

 3. Als u wilt scha kelen tussen de voet noten in het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' vorige voet noot, knop ' of ' volgende voet noot, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Druk op ESC om het deel venster voet noot te sluiten.

Eind noten lezen

 1. Druk in uw document op Alt + Windows-logo toets + N, S, E. U hoort: ' eind noot bewerken '.

 2. Druk op CAPS LOCK + M om alle inhoud in het deel venster eind noot te lezen.

 3. Als u wilt scha kelen tussen de eind noten in het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' vorige eind noot, knop ' of ' volgende eind noot, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Als u het eind noot deel venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Naar een voet- of eindnoot springen

Voet noten en eind noten worden tijdens het lezen van een document door Verteller aangekondigd.

 1. Wanneer in verteller een voet noot-of eind noot nummer wordt aangekondigd, stopt u de Lees modus en drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het nummer van de notitie hoort, gevolgd door ' Group, footnote ' of ' Group, EndNote ' en vervolgens het nummer van de notitie.

 2. Druk op CTRL + F8 om naar het deel venster voet noot of eind noot te gaan.

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 3. Typ de tekst voor de voetnoot.

 4. Druk op ESC om het deel venster voet noot te sluiten.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, E. U hoort: ' eind noot bewerken '.

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

 4. Als u het eind noot deel venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Voet noten opmaken

U kunt het letter type en de teken grootte wijzigen en de inspringing van voet noten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle voet noten.

 1. Druk in uw document op Alt + Windows-logo toets + N, S, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 2. Druk op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' opmaak voet noot, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster Opties voor opmaak '. De focus bevindt zich in het menu letter type.

 3. Als u het letter type wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu letter type wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste letter type hoort en druk vervolgens op ENTER.

 4. Als u de teken grootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' font size ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste teken grootte hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Verteller meldt ook aan of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op ENTER om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen alleen op de huidige voet noot wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toep assen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de wijzigingen wilt Toep assen op alle voet noten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toep assen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofd tekst.

Eind noten opmaken

U kunt het letter type en de teken grootte wijzigen en de inspringing van eind noten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle eind noten.

 1. Druk in uw document op Alt + Windows-logo toets + N, S, E. U hoort: ' eind noot bewerken '.

 2. Druk op Caps Lock + toets pijl-rechts totdat u ' eind noot markeringen opmaken ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster Opties voor opmaak '. De focus bevindt zich in het menu letter type.

 3. Als u het letter type wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu letter type wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste letter type hoort en druk vervolgens op ENTER.

 4. Als u de teken grootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' font size ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste teken grootte hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Verteller meldt ook aan of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op ENTER om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de tab-toets totdat u ' knop Toep assen ' hoort en druk vervolgens op ENTER om de wijzigingen alleen op de huidige eind noten toe te passen.

  • Als u de wijzigingen wilt Toep assen op alle eind noten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toep assen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofd tekst.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voet noot of eind noot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op CTRL + F8 om naar het deel venster voet noot of eind noot te gaan.

 3. De tekst in de voet noot of eind noot verwijderen.

 4. Druk op ESC om terug te keren naar het referentie nummer van voet noten of eind noten in de hoofd tekst.

 5. Druk op SHIFT + pijl-rechts of pijl-rechts om het verwijzings nummer in de hoofd tekst te selecteren en druk vervolgens op DELETE.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×