Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u nieuwe voet noten en eind noten toevoegt, en u kunt deze wijzigen, converteren en verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden voetnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de voetnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met voet noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voet noot wilt selecteren, drukt u op O, N om naar het volgende voetnoot verwijzings nummer in het document te gaan.

  Tip: Als u naar het vorige voetnootmarkeringsnummer wilt gaan, drukt u op P.

 3. Als u naar de voetnoot tekst aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als het document zowel voet-als eind noten bevat, verschijnt het venster notities weer geven. Druk op ENTER om naar voet noten te gaan.

 4. Als u de voet noten wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 5. Als u wilt terugkeren naar het huidige voetnoot nummer in de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + S, H.

Een eindnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden eindnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de eindnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voet noot wilt selecteren, drukt u op O, X om naar de volgende eind noot markering in het document te gaan.

  Tip: Als u naar de vorige eindnootmarkering wilt gaan, drukt u op V.

 3. Als u naar de eind noot tekst aan het einde van het document wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als het document zowel voet-als eind noten bevat, verschijnt het venster notities weer geven. Druk op SHIFT + TAB + pijl-omlaag en druk vervolgens op ENTER om naar de eind noten te gaan.

 4. Als u de eind noten wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 5. Als u wilt teruggaan naar de huidige eind noot markering in de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + S, H.

Naar een voet- of eindnoot springen

U kunt naar en van een voet noot-of eind noot verwijzing gaan tijdens het lezen van een document met een scherm lezer.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, plaatst u de cursor op een voet-of eind noot markering. Verteller kondigt: ' voetnoot verwijzing ' of ' eind noot markering '.

 2. Als u naar de verwijzings tekst van de voet noot aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op de SR-toets + INSERT. Verteller kondigt de voet noot-of eind noot markering aan, zoals ' voet noot 1 '.

 3. Als u de voet noot of eind noot wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 4. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke voet noot-of eind noot markering in de hoofd tekst van het document, drukt u op de SR-toets + SHIFT + INSERT.

Een voetnoot toevoegen

in Word wordt een verwijzings markering ingevoegd in de hoofd tekst en wordt de verwijzings tekst van de voet noot toegevoegd aan de onderkant van de pagina.

 1. Wanneer u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de positie waar u de voet noot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie voet noot invoegen wilt selecteren, drukt u op F. Verteller kondigt het verwijzings nummer aan dat wordt toegevoegd aan de tekst en de focus wordt verplaatst naar de onderkant van de pagina.

 4. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzings tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te keren naar het invoeg punt voetnoot markering in de hoofd tekst van het document.

Een eindnoot toevoegen

in Word wordt een verwijzings markering ingevoegd in de hoofd tekst en wordt de tekst van de eind noot toegevoegd aan het einde van het document.

 1. Wanneer u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de positie waar u de eind noot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie eind noot invoegen wilt selecteren, drukt u op E. Verteller kondigt de verwijzings markering of het toegevoegde nummer aan de tekst aan en de focus wordt verplaatst naar het einde van het document.

 4. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzings tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te keren naar de invoeg positie van de eind noot markering in de hoofd tekst van het document.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

U kunt zelf bepalen hoe voetnoten en eindnoten worden weergegeven in uw document. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van de nummers wijzigen of de locatie waar de voetnoten of eindnoten worden weergegeven in het document.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. In het dialoogvenster kunt u onder andere dit instellen:

  • Waar de voet noot of eind noot in het document wordt weer gegeven.

  • De notatie voor de nummering die u wilt gebruiken.

  • Het nummer waarmee u wilt beginnen.

  • Of een doorlopende nummering moet worden gebruikt voor het hele document of opnieuw moet worden gestart bij elke sectie.

  • Geeft aan of de gedefinieerde wijzigingen worden toegepast op het hele document of alleen op de sectie die u gebruikt.

  Als u wilt scha kelen tussen de dialoog vensters en knoppen, drukt u op de tab-toets. Gebruik de pijl toetsen om door de opties in een veld te lopen en druk op ENTER om een optie te selecteren.

 4. Als u de wijzigingen wilt Toep assen op een document met bestaande voet noten of eind noten, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u de knop Toep assen hebt bereikt. Druk op de spatie balk om de wijzigingen toe te passen op het document en het dialoog venster te sluiten.

  Als u de instellingen wilt Toep assen op een document zonder bestaande voet noten of eind noten, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u de knop Invoegen hebt bereikt. Druk op de spatie balk om een voet noot of eind noot aan het document in te voegen en het dialoog venster te sluiten.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u de knop converteren hebt bereikt en druk vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren. Het dialoog venster opmerkingen converteren wordt geopend.

 4. Gebruik in het dialoog venster opmerkingen converteren de pijl toetsen om de selecties te wijzigen totdat de gewenste optie is geselecteerd. Druk op de tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op de spatie balk om deze te selecteren. Het dialoog venster notities converteren wordt gesloten en de focus wordt teruggebracht naar het dialoog venster voet noot en eind noot.

 5. In het dialoogvenster is de knop Invoegen geselecteerd. Druk op de spatiebalk om de conversie uit te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voet noot of eind noot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzings nummer of markeert u het hoofd gedeelte van de tekst, niet de voet noot-of eind noot tekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzings tekst verwijdert, blijft het verwijzings nummer of het vinkje in het document staan. Wanneer u het verwijzings nummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende verwijzings nummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

 1. Nadat u een document met voet noten of eind noten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u voetnoten of eindnoten wilt selecteren, drukt u op O en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. U hoort de namen van de toetsen voor het kiezen van de opties.

 3. Als u een voet noot of eind noot wilt selecteren, drukt u op de bijbehorende toets, zoals N voor de volgende voet noot. De cursor wordt nu vóór de voet noot-of eind noot markering in de hoofd tekst geplaatst.

 4. Als u de verwijzing wilt verwijderen, drukt u twee maal op DELETE. Verteller kondigt het volgende aan: ' verwijderen '.

  Druk in JAWS op DELETE. JAWS kondigt: ' geselecteerde lege ruimte '. Druk nogmaals op DELETE. De voet-of eind noot wordt nu verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, en deze wijzigen, converteren en verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + F. U hoort: ' voet noot ', gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie voet noot.

 3. Schrijf de tekst van de voet noot.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + E. U hoort: ' eind noot ', gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie eind noot.

 3. Schrijf de tekst van de eind noot.

Naar een voet-of eind noot gaan en deze lezen

In VoiceOver worden voet noten en eind noten aan het lezen van een document gemeld.

 1. Wanneer VoiceOver een voet noot-of eind noot nummer aankondigt, stopt u de Lees modus en drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het nummer van de notitie hoort.

 2. Als u naar de voet noot-of eind noot tekst wilt gaan, houdt u Control + Option + Shift ingedrukt en drukt u twee maal snel op de spatie balk.

  VoiceOver leest de tekst van de notitie. Als VoiceOver de tekst van de notitie niet automatisch leest, drukt u op Control + Option + A.

Navigeren door voet noten of eind noten

U kunt eenvoudig van de ene voet-of eind noot naar de andere gaan.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' huidig geselecteerd tabblad '.

 2. Druk op Control + Option + pijl-omlaag of-rechts totdat u ' verwijzingen, tabblad ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' volgende voet noot, menu knop ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. De focus wordt verplaatst naar de geselecteerde notitie. VoiceOver leest de tekst van de notities.

 4. Als u de volgende of vorige notitie wilt verplaatsen, drukt u op Control + Option + Shift + M en drukt u vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' voet noot, ellipsen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. U hoort: ' voet noot en eind noot, locatie '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' knop converteren ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. U hoort: ' notities converteren, dialoog venster '.

 5. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga in de hoofd tekst naar de voet noot of eind noot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op BACKSPACE totdat u het volgende hoort: ' voet noot ' of ' eind noot, selectie verwijderd '. De notitie markering in de hoofd tekst en de tekst van de notitie worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen of bestaande verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Veeg naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' voet noot, knop invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het voetnoot nummer aan en de focus wordt verplaatst naar het tekst veld van de voet noot in het hoofd gedeelte van het document.

 6. Schuif een vinger naar de rechter kant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de voetnoot tekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Veeg naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen van eind noot, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het eind noot nummer aan en de focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de eind noot in het hoofd gedeelte van het document.

 6. Schuif een vinger naar de rechter kant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de eind noot tekst te typen.

Naar een voet-of eind noot gaan en deze lezen

 1. Swipe in de hoofd tekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voet noot of eind noot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het voetnoot nummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voet noot of eind noot en VoiceOver leest de notitie.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Swipe in de hoofd tekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voet noot of eind noot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het voetnoot nummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor voet-of eind noot.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst uit het veld voet noot of eind noot te verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, evenals opmaak, en bestaande rijen verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, Switch ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' menu tabblad ', gevolgd door het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld van de voet noot en het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de voetnoot tekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, Switch ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' menu tabblad ', gevolgd door het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop eind noot ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld eind noot en het scherm toetsenbord wordt onder aan het scherm weer gegeven.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de eind noot tekst te typen.

Naar een voet-of eind noot gaan en deze lezen

 1. In talk back worden voet noten en eind noten aan het lezen van een document gemeld. U hoort bijvoorbeeld ' voetnoot verwijzing ', gevolgd door het nummer van de notitie. Dubbeltik op het scherm om naar de voet noot-of eind noot tekst te gaan.

  Talk Back leest de notitie automatisch.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voet noot-of eind noot markering die u wilt verwijderen.

 2. Als u het lokale context menu wilt openen, swipet u omhoog en vervolgens naar rechts. U hoort: ' waarschuwing, lokaal context menu. '

 3. Swipe naar rechts totdat u ' acties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' waarschuwing, acties '.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' context menu openen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar links of rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De voet noot-of eind noot verwijzing en de notitie tekst worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. U kunt ook nieuwe voet noten en eind noten toevoegen, maar ook bestaande rijen verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Naar een voet- of eindnoot springen

 1. Veeg tijdens het lezen van een Word-document met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' voet noot ' of ' eind noot ' hoort, gevolgd door het voet noot-of eind noot nummer, en Dubbeltik op het scherm om de invoeg positie naar het begin van de voet noot of eind noot in te stellen.

Een voetnoot toevoegen

in Word Mobile wordt een verwijzings markering ingevoegd in de hoofd tekst en wordt de verwijzings tekst van de voet noot toegevoegd aan de onderkant van de pagina.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de voet noot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' knop Start ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst van de voet noot te typen.

Een eindnoot toevoegen

in Word Mobile wordt een verwijzings markering ingevoegd in de hoofd tekst en wordt de tekst van de eind noot toegevoegd aan het einde van het document.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de eind noot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' knop Start ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' knop eind noot ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst van de eind noot te typen.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voet noot of eind noot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzings nummer of markeert u het hoofd gedeelte van de tekst, niet de voet noot-of eind noot tekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzings tekst verwijdert, blijft het verwijzings nummer of het vinkje in het document staan. Wanneer u het verwijzings nummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende verwijzings nummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om voet noten en eind noten te lezen en te scha kelen in uw Word-documenten. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u nieuwe voet-en eind noten en opmaak kunt toevoegen en bestaande, maar ook kunt verwijderen. Normaal gesp roken worden voet noten onder aan de pagina weer gegeven en eind noten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Voet noten lezen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + N, S, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 2. Druk op de SR-toets + R om alle inhoud in het deel venster met voet noten te lezen.

 3. Als u wilt navigeren tussen de voet noten in het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' vorige voet noot, knop ' of ' volgende voet noot, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Druk op ESC om het deel venster voet noot te sluiten.

Eind noten lezen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + N, S, E. U hoort: ' bewerken van eind noot '.

 2. Druk op de SR-toets + R om alle inhoud in het deel venster eind noot te lezen.

 3. Als u wilt navigeren tussen de eind noten in het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' vorige eind noot, knop ' of ' volgende eind noot, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Als u het eind noot deel venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Naar een voet- of eindnoot springen

De scherm lezer meldt voet noten en eind noten tijdens het lezen van een document.

 1. Wanneer de scherm lezer een voet noot-of eind noot nummer heeft aangekondigd, stopt u de Lees modus en drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het nummer van de notitie hoort, gevolgd door ' groeperen, voet noot ' of ' groeperen, eind noot ' en vervolgens het nummer van de notitie.

 2. Als u naar het deel venster voet noot of eind noot wilt gaan, drukt u op CTRL + F8.

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voet noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 3. Typ de tekst voor de voetnoot.

 4. Druk op ESC om het deel venster voet noot te sluiten.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eind noot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, R, E. U hoort: ' bewerken van eind noot '.

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

 4. Als u het eind noot deel venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Voet noten opmaken

U kunt het letter type en de teken grootte en de inspringing van voet noten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle voet noten.

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + N, S, F. U hoort: ' voet noot bewerken '.

 2. Druk op de toets + pijl-rechts totdat u ' voet noot, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster Opties voor opmaak. ' De focus bevindt zich in het menu letter type.

 3. Als u het letter type wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu letter type wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste letter type hoort en druk op ENTER.

 4. Als u de teken grootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' letter grootte ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste teken grootte hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Verteller meldt ook aan of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op ENTER om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen alleen op de huidige voet noot wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toep assen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de wijzigingen wilt Toep assen op alle voet noten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toep assen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te keren naar de hoofd tekst.

Eind noten opmaken

U kunt het letter type en de teken grootte wijzigen, en de inspringing van eind noten. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of meer eind noten.

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + N, S, E. U hoort: ' bewerken van eind noot '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts van SR totdat u ' eind noten opmaken ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster Opties voor opmaak. ' De focus bevindt zich in het menu letter type.

 3. Als u het letter type wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu letter type wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste letter type hoort en druk op ENTER.

 4. Als u de teken grootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' letter grootte ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste teken grootte hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Verteller meldt ook aan of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op ENTER om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen alleen op de huidige eind noten wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toep assen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de wijzigingen wilt Toep assen op alle eind noten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toep assen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te keren naar de hoofd tekst.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voet noot of eind noot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op CTRL + F8 om naar het deel venster voet noot of eind noot te gaan.

 3. Verwijder de tekst in de voet noot of eind noot.

 4. Druk op ESC om terug te keren naar het referentie nummer van de voet noot of eind noot in de hoofd tekst.

 5. Druk op SHIFT + pijl-omlaag of-rechts om het verwijzings nummer in de hoofd tekst te selecteren en druk vervolgens op DELETE.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×