Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer om voetnoten en eindnoten te lezen en te openen in uw Word documenten. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u nieuwe voetnoten en eindnoten kunt toevoegen, evenals het wijzigen, converteren en verwijderen van bestaande voetnoten. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden voetnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de voetnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met voetnoten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voetnoot wilt selecteren, drukt u op O, N om naar het volgende voetnoot markerings nummer in het document te gaan.

  Tip: Als u naar het vorige voetnootmarkeringsnummer wilt gaan, drukt u op P.

 3. Als u naar de voetnoottekst aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als uw document voetnoten of eindnoten bevat, verschijnt het venster notities weergeven . Druk op Enter om naar de voetnoten te gaan.

 4. Als u de voetnoten wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 5. Druk op ALT + S, H om terug te gaan naar het huidige voetnoot markerings nummer in de hoofdtekst van het document.

Een eindnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden eindnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de eindnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met eindnoten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie volgende voetnoot wilt selecteren, drukt u op O, X om naar de volgende eindnootmarkering in het document te gaan.

  Tip: Als u naar de vorige eindnootmarkering wilt gaan, drukt u op V.

 3. Als u naar de Eindnoottekst aan het einde van het document wilt gaan, drukt u op ALT + S, H. Als uw document voetnoten of eindnoten bevat, verschijnt het venster notities weergeven . Druk op SHIFT + TAB + pijl-omlaag en druk vervolgens op ENTER om naar de eindnoten te gaan.

 4. Als u de eindnoten wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 5. Als u wilt teruggaan naar de huidige eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document, drukt u op ALT + S, H.

Naar een voet- of eindnoot springen

U kunt naar en van een voetnoot-of eindnoot verwijzing navigeren terwijl u een document leest met een schermlezer.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, plaatst u de cursor op een voetnoot-of Eindnootmarkering. Verteller meldt: ' voetnoot verwijzing ' of ' eindnoot verwijzing '.

 2. Als u naar de tekst van de voetnoot aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op SR-toets + invoegen. Verteller kondigt de voetnoot-of eindnoot verwijzing aan, zoals ' voetnoot 1 '.

 3. Als u de voetnoot of eindnoot wilt lezen, drukt u op de SR-toets + R.

 4. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke voetnoot-of Eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document, drukt u op de SR-toets + SHIFT + INSERT.

Een voetnoot toevoegen

Word Hiermee wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en de tekst voor de voetnoot wordt onder aan de pagina toegevoegd.

 1. Wanneer u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de positie waar u de voetnoot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie voetnoot invoegen wilt selecteren, drukt u op F. Verteller meldt het verwijzingsnummer of de markering die is toegevoegd aan de tekst, en de focus wordt verplaatst naar de onderkant van de pagina.

 4. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te gaan naar de voetnootmarkering in de hoofdtekst van het document.

Een eindnoot toevoegen

Word Hiermee wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en de tekst van de eindnoot wordt aan het einde van het document toegevoegd.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de eindnoot wilt invoegen nadat u het document hebt geopend.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Als u de optie eindnoot invoegen wilt selecteren, drukt u op E. Verteller kondigt het verwijzingsmarkering of nummer aan dat aan de tekst is toegevoegd en de focus wordt naar het einde van het document verplaatst.

 4. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de tekst, drukt u op ALT + S, H om terug te gaan naar de eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

U kunt zelf bepalen hoe voetnoten en eindnoten worden weergegeven in uw document. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van de nummers wijzigen of de locatie waar de voetnoten of eindnoten worden weergegeven in het document.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. In het dialoogvenster kunt u onder andere dit instellen:

  • Waar de voetnoot of eindnoot in het document wordt weergegeven.

  • De nummeropmaak die voor elke taak moet worden gebruikt.

  • Het nummer waarmee u wilt beginnen.

  • Opgeven of u de doorlopende nummering wilt gebruiken voor het hele document of bij elke sectie opnieuw wilt starten.

   Tips: Als u de nummering van voetnoten of eindnoten opnieuw wilt wijzigen, moet u ook een sectie-einde in het document invoegen:

   1. Plaats de cursor op de positie waar u het sectie-einde wilt invoegen.

   2. Druk op ALT, P, B om het menu eindemarkeringen te openen.

   3. Druk op de toets pijl-omlaag om het gewenste type sectie-einde te selecteren en druk op ENTER om het te invoegen.

  • Opgeven of de gedefinieerde wijzigingen worden toegepast op het hele document of alleen de sectie waarin u zich bevindt.

  Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de dialoog velden en knoppen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de opties in een submenu te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen op een document met bestaande voetnoten of eindnoten, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u bij de knop toepassen bent aangekomen. Druk op de spatiebalk om de wijzigingen toe te passen op het document en het dialoogvenster te sluiten.

  Als u de instellingen op een document zonder bestaande voetnoten of eindnoten wilt toepassen, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets tot u bij de knop Invoegen bent aangekomen. Druk op de spatiebalk om een voetnoot of eindnoot toe te voegen aan het document en het dialoogvenster te sluiten.

Opmerking: Als u de weergave van voetnoten en eindnoten in een document wilt bewerken, kunt u de tekststijlen van de voetnoot en de tekst van de voetnoot bewerken. Als u het opmaak venster wilt openen, drukt u op SHIFT + F10 om het contextmenu te openen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' stijl ' hoort en drukt u op ENTER.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. Druk meermaals op de tab-toets tot u bij de knop converteren bent en druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Wijzigen wordt geopend.

 4. Gebruikde pijltoetsen om de gewenste optie te selecteren. Druk op de tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster notities converteren wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster voetnoot en eindnoot .

 5. In het dialoogvenster is de knop Invoegen geselecteerd. Druk op de spatiebalk om de conversie uit te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzingsnummer of markeert u de tekst in de hoofdtekst van de tekst, niet de voetnoot-of Eindnoottekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzingstekst verwijdert, blijft het verwijzingsnummer of de markering in het document aanwezig. Wanneer u het verwijzingsnummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende referentienummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op ALT + S om het tabblad verwijzingen te openen.

 2. Als u voetnoten of eindnoten wilt selecteren, drukt u op O en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. U hoort de namen van de toetsen voor het kiezen van de opties.

 3. Als u een voetnoot of eindnoot wilt selecteren, drukt u op de overeenkomstige toets, bijvoorbeeld N voor de volgende voetnoot. De cursor bevindt zich nu vóór de verwijzingsmarkering voor de voetnoot of eindnoot in de hoofdtekst.

 4. Als u de verwijzing wilt verwijderen, drukt u tweemaal op DELETE. Verteller kondigt het volgende aan: ' verwijderen '.

  Druk in JAWS op DELETE. JAWS kondigt: "geselecteerd lege ruimte". Druk opnieuw op DELETE. De voetnoot of eindnoot wordt nu verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer in Mac OS, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en te gaan gebruiken. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, en bestaande noten wijzigen, converteren en verwijderen. Voetnoten worden meestal onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command + Option + F. U hoort: ' voetnoot ', gevolgd door het nummer van de notitie en ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie voetnoot.

 3. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eindnoot wilt invoegen.

 2. Druk op Command + Option + E. U hoort: ' Endnote ', gevolgd door het nummer van de notitie en ' tekst bewerken '. De focus wordt verplaatst naar de sectie eindnoot.

 3. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

Een voet-of eindnoot gaan en lezen

In VoiceOver worden voetnoten en eindnoten aangekondigd tijdens het lezen van een document.

 1. Wanneer VoiceOver een voetnoot-of eindnootnummer aankondigt, stopt u de leesmodus en drukt u op de toets pijl-links totdat u het nummer van de notitie hoort.

 2. U kunt naar de tekst van de voetnoot of eindnoot springen door Control + Option + Shift ingedrukt te houden en tweemaal op de spatiebalk te drukken.

  VoiceOver leest de tekst van de notitie. Druk op Control + Option + A als VoiceOver de noottekst niet automatisch begint te lezen.

Navigeren door voetnoten of eindnoten

U kunt eenvoudig van de ene voetnoot of eindnoot naar de andere gaan.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Start geselecteerd tabblad '.

 2. Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts totdat u ' verwijzingen, tabblad ' hoort, en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' volgende voetnoot, menuknop ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. De focus wordt verplaatst naar de geselecteerde notitie. VoiceOver leest de tekst van de notities.

 4. Druk op Control + Option + Shift + M en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk om de volgende of vorige notitie te verplaatsen.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' voetnoot, beletseltekens ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. U hoort: ' voetnoot en eindnoot, locatie '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' converteren, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. U hoort: ' notities converteren, dialoogvenster '.

 5. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga in de hoofdtekst naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op BACKSPACE totdat u het volgende hoort: ' voetnoot ' of ' eindnoot, selectie verwijderd '. De notitiemarkering in de hoofdtekst en de tekst van de notitie worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en te openen. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen of bestaande verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het voetnootnummer aan en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de voetnoot in de hoofdtekst van het document.

 6. Schuif met één vinger langs de rechterkant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de voetnoot te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u ' invoegen, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Endnote invoegen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het eindnootnummer aan en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de eindnoot in de hoofdtekst van het document.

 6. Schuif met één vinger langs de rechterkant van het scherm totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de eindnoot te typen.

Een voet-of eindnoot gaan en lezen

 1. In de hoofdtekst van het document swipet u naar rechts totdat VoiceOver een voetnoot of eindnoot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnootverwijzing ', gevolgd door het voetnootnummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voetnoot of eindnoot en VoiceOver leest de notitie.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. In de hoofdtekst van het document swipet u naar rechts totdat VoiceOver een voetnoot of eindnoot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld ' voetnootverwijzing ', gevolgd door het voetnootnummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voetnoot of eindnoot.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van het veld voetnoot of eindnoot te verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

U kunt Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, gebruiken om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en te gaan gebruiken. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, evenals opmaak, en bestaande cellen verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakelen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' tabblad ', gevolgd door het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de voetnoot en onder aan het scherm wordt het schermtoetsenbord weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de voetnoot te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakelen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' tabblad ', gevolgd door het momenteel geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Home, selected '.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' Endnote, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de eindnoot en het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de eindnoot te typen.

Een voet-of eindnoot gaan en lezen

 1. In talk back worden voetnoten en eindnoten aangekondigd tijdens het lezen van een document. U hoort bijvoorbeeld ' voetnootverwijzing ', gevolgd door het nummer van de notitie. Dubbeltik op het scherm om naar de tekst van de voetnoot of eindnoot te gaan.

  Talk Back leest de notitie automatisch bij.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voetnoot-of eindnoot verwijzingsmarkering die u wilt verwijderen.

 2. Als u het lokale contextmenu wilt openen, veegt u omhoog en vervolgens naar rechts. U hoort: ' waarschuwing, lokaal contextmenu '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' acties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' waarschuwing, acties '.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' contextmenu starten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De voetnoot-of eindnoot verwijzing en de tekst van de notitie worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en te openen. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen en bestaande verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Naar een voet- of eindnoot springen

 1. Veeg tijdens het lezen van een Word-document met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot ' of ' eindnoot ' hoort, gevolgd door het voet-of eindnootnummer, en Dubbeltik op het scherm om de invoegpositie in te stellen op het begin van de voetnoot of eindnoot.

Een voetnoot toevoegen

Word Mobile Hiermee wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en de tekst voor de voetnoot wordt onder aan de pagina toegevoegd.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de voetnoot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' startknop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' voetnoot, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de voetnoot te typen.

Een eindnoot toevoegen

Word Mobile Hiermee wordt een verwijzingsmarkering ingevoegd in de hoofdtekst en de tekst van de eindnoot wordt aan het einde van het document toegevoegd.

 1. Selecteer in het document de locatie waar u de eindnoot wilt invoegen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' startknop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' Endnote, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst van de eindnoot te typen.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzingsnummer of markeert u de tekst in de hoofdtekst van de tekst, niet de voetnoot-of Eindnoottekst aan het einde van de pagina, sectie of het document. Als u de verwijzingstekst verwijdert, blijft het verwijzingsnummer of de markering in het document aanwezig. Wanneer u het verwijzingsnummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende referentienummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor het web met het toetsenbord en een schermlezer om voetnoten en eindnoten te lezen en te openen in uw Word documenten. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u nieuwe voetnoten en eindnoten kunt toevoegen, evenals opmaak, en verwijder bestaande items. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Voetnoten lezen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + S, S, F om het deelvenster voetnoot te openen.

 2. Druk op de toets SR-toets + pijl-rechts om de inhoud van de voetnoot te lezen.

 3. Als u wilt navigeren tussen de voetnoten in het document, drukt u op CTRL + F6 tot u ' vorige voetnoot, knop ' of ' volgende voetnoot, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Druk op ESC om het deelvenster voetnoot te verlaten.

Eindnoten lezen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + S, S, E om het deelvenster eindnoot te openen.

 2. Druk op de toets SR-toets + pijl-rechts om de inhoud van de eindnoot te lezen.

 3. Als u wilt schakelen tussen de eindnoten in het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' vorig eindnoot, knop ' of ' volgende eindnoot, knop ' en druk vervolgens op ENTER.

 4. Druk op ESC om het deelvenster eindnoot af te sluiten.

Naar een voet- of eindnoot springen

De schermlezer kondigt voetnoten en eindnoten aan bij het lezen van een document.

 1. Wanneer de schermlezer een voetnoot-of eindnootnummer aankondigt, stopt u de leesmodus en drukt u op de toets pijl-links totdat u het nummer van de notitie hoort, gevolgd door ' groep, voetnoot ' of ' groep, eindnoot ' en dan het nummer van de notitie.

 2. Als u naar het deelvenster voetnoot of eindnoot wilt gaan, drukt u op CTRL + F8.

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + S, R, F. U hoort: ' voetnoot bewerken '.

 3. Typ de tekst voor de voetnoot.

 4. Druk op ESC om het deelvenster voetnoot te verlaten.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in het document naar de locatie waar u een eindnoot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + S, R, E. U hoort: ' eindnoot bewerken '.

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

 4. Druk op ESC om het deelvenster eindnoot af te sluiten.

Voetnoten opmaken

U kunt het lettertype en de tekengrootte en de inspringing van voetnoten wijzigen. U kunt de wijzigingen toepassen op een of alle voetnoten.

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + S, S, F. U hoort: ' voetnoot bewerken '.

 2. Druk op de toets toets + pijl-rechts totdat u ' voetnoten, knop opmaken ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "dialoogvenster, opmaakopties." Het menu lettertype is geselecteerd.

 3. Als u het lettertype wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu lettertype wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op ENTER.

 4. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tekengrootte ' hoort en drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort en druk op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Met Verteller wordt ook aangegeven of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op Enter om te selecteren.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op de huidige voetnoot, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toepassen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle voetnoten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toepassen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdtekst.

Eindnoten opmaken

U kunt het lettertype en de tekengrootte en de inspringing van eindnoten wijzigen. U kunt de wijzigingen toepassen op een of alle eindnoten.

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + S, S, E. U hoort: ' eindnoot bewerken '.

 2. Druk op de toets toets + pijl-rechts totdat u ' eindnoten opmaken, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "dialoogvenster, opmaakopties." Het menu lettertype is geselecteerd.

 3. Als u het lettertype wilt wijzigen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Het menu lettertype wordt uitgevouwen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op ENTER.

 4. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tekengrootte ' hoort en drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort en druk op ENTER.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste inspring optie hoort. Met Verteller wordt ook aangegeven of de optie is in-of uitgeschakeld. Druk op Enter om te selecteren.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op de huidige eindnoten, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toepassen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle eindnoten, drukt u op de tab-toets totdat u ' toepassen op alles, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdtekst.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op CTRL + F8 om naar het deelvenster voetnoot of eindnoot te gaan.

 3. De tekst in de voetnoot of eindnoot verwijderen

 4. Druk op ESC om terug te gaan naar een voet-of eindnoot verwijzingsnummer in de hoofdtekst.

 5. Druk op SHIFT + pijl-links of pijl-rechts om het verwijzingsnummer in de hoofdtekst te selecteren en druk vervolgens op DELETE.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×