Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met het toetsenbord en een schermlezer om de presentatie met de weergave voor de presentator of de weergave Diavoorstelling te geven. We raden u aan de weergave voor presentator te gebruiken om het maximale uit uw presentatie te halen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

In de weergave Diavoorstelling wordt de weergave voor presentator automatisch gestart wanneer u bent verbonden met een tweede beeldscherm. In de weergave voor de presentator kunt u tijdens de presentatie met uw notities werken, terwijl uw publiek alleen de dia’s ziet.

Notities: 

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Druk op F5 om de diavoorstelling te starten.

  Als u met een tweede beeldscherm bent verbonden, wordt de weergave voor presentator automatisch gestart. Als u op één beeldscherm werkt, drukt u op Shift+F10, R om naar de weergave voor presentator te gaan.

 3. Navigeren door dia's:

  • Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op Page Down.

  • Als u naar de vorige dia wilt gaan, drukt u op page up.

  • Als u naar een bepaalde dia wilt gaan, typt u het dianummer en drukt u op Enter.

  • Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen. Navigeer door de opties in het menu met de pijl-omlaag. De schermlezer kondigt de items aan terwijl u navigeert.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

De presentatie geven in de weergave voor de presentator

In de weergavevoor de presentator kunt u toetsenbordsneltoetsen gebruiken waarmee u uw PowerPoint presentatie kunt leveren:

Dit wilt u doen

Druk op

De volgende regel met notitieslezen.

Alt+A

De vorige regel met notitieslezen.

ALT + Z

De verstreken tijd lezen (de timer begint te lopen zodra u de weergave voor presentatorstart.

Alt+W

De volgende stap lezen (bijvoorbeeld de volgende dia, volgende animatie of het einde van de voorstelling).

Alt+Q

Als u de weergavevoor de presentator wilt sluiten, drukt u op ESC.

Een zwart scherm weergeven

Als u de presentatie wilt onderbreken en een leeg zwart scherm wilt weergeven, drukt u op B. Druk op Esc om de presentatie met dia’s voort te zetten.

Tip: Als u een leeg wit scherm wilt weergeven, drukt u op W. Druk nogmaals op W om verder te gaan met de presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor macOS, om uw presentatie met de doelgroep te bezorgen via de weergave Diavoorstelling of de weergave voor presentator. In de weergave Diavoorstelling wordt de presentatie op uw computerscherm weergegeven op de manier waarop het publiek de presentatie ziet. In de Weergave voor presentator kunt u de presentatie met de sprekersnotities op het ene scherm weergeven, zoals uw laptop, terwijl het publiek de dia's zonder notities op een ander scherm ziet.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Als u de diavoorstelling wilt starten, drukt u op Command+Shift+Enter.

 3. Druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Druk op Delete om naar de vorige dia te gaan.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling af te sluiten.

De presentatie geven in de weergave voor de presentator

Met behulp van twee schermen kunt u andere programma's uitvoeren en de sprekersnotities op het ene scherm bekijken, terwijl het publiek de dia's op een ander scherm ziet.

De weergave voor de presentator instellen

Als u de weergave voor de presentator wilt gebruiken, controleert u of uw computer ondersteuning biedt voor meerdere beeldschermen en of het tweede beeldscherm of de tweede computer op uw computer is aangesloten.

De presentatie weergeven op twee beeldschermen

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Als u het scherm nog niet deelt, drukt u op Command+F2 op de computer waarmee u de presentatie wilt weergeven.

 3. Druk op Option+Enter op uw computer om de presentatie in de weergave voor de presentator te starten.

  Uw sprekersnotities en dia's zijn beschikbaar op uw scherm, terwijl op het andere scherm alleen de presentatie te zien is.

  Tip: Als de sprekersnotities op het verkeerde scherm worden weergegeven, kunt u de beeldschermen omwisselen. Druk op Control+Option+I om de Item Chooser te openen en typ Swap Displays button. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en druk nogmaals op Control+Option+spatiebalk om de beeldschermen om te wisselen. De focus blijft op de knop. Als u de knop wilt verlaten, drukt u op de pijl-rechts.

 4. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N. Om naar de vorige dia te gaan, drukt u op P.

 5. Als u naar de notitiesectie van de presentator wilt gaan, drukt u herhaaldelijk op de pijl-rechts of -links totdat VoiceOver het volgende uitspreekt: 'Notitievenster, opmaakgebied.' Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om te selecteren, zodat de notities door VoiceOver worden voorgelezen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de sprekersnotities te verlaten.

 6. Druk op Esc om de presentatie te stoppen.

Een zwart scherm weergeven

Als u de presentatie wilt onderbreken en tijdelijk een leeg zwart scherm wilt weergeven, drukt u op B. Druk nogmaals op B om de presentatie met dia’s voort te zetten.

Tip: Als u een leeg wit scherm wilt weergeven, drukt u op W. Druk nogmaals op W om verder te gaan met de presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om te navigeren door de dia's van uw presentatie. Lees hoe u de diavoorstelling kunt starten en beëindigen en een zwarte dia kunt gebruiken om de presentatie te verbergen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraak mogelijkheden in PowerPoint naar de aanraak hulplijn in PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Knop Diavoorstelling vanaf deze dia starten.' Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

Navigeren door de dia's

 1. Swipe in de diapresentatie met drie vingers naar links om naar de volgende dia te gaan. Swipe met drie vingers naar rechts om naar de vorige dia te gaan.

 2. VoiceOver leest de titel van de dia terwijl u op een dia komt. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende tekstvak en de inhoud ervan wordt voorgelezen.

  Tip: Als u een klopgeluid hoor, hebt u het eind van de dia bereikt en is er geen inhoud meer om voor te lezen.

 3. Als u de diavoorstelling wilt afsluiten, blijft u met drie vingers naar links swipen totdat de diavoorstellingsweergave wordt gesloten wanneer u aan het einde van de diavoorstelling bent.

  Als u een diavoorstelling direct wilt afsluiten, swipet u met drie vingers omlaag om de werkbalk weer te geven. Sleep daarna langzaam met één vinger naar de linkerbovenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: 'Knop Einde diavoorstelling'. Dubbeltik om de knop te selecteren en de diavoorstelling te beëindigen.

De presentatie verbergen

 1. Swipe in de diavoorstellingsweergave met drie vingers omlaag om de werkbalk weer te geven.

 2. Sleep langzaam met één vinger naar de rechterbovenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: 'Knop Zwarte diavoorstelling'. Dubbeltik om de knop te selecteren en de presentatie te verbergen.

 3. De focus blijft op de knop. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Knop Diavoorstelling normaal'. Dubbeltik op het scherm om de dia's opnieuw weer te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om door de dia's in uw presentatie te bladeren. Lees hoe u de diavoorstelling kunt starten en beëindigen en een zwarte dia kunt gebruiken om de presentatie te verbergen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Presenteren'. Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten. U hoort: 'Geselecteerd, dia 1'.

Navigeren door de dia's

 1. Voer een van de volgende handelingen uit tijdens de presentatie van uw diavoorstelling:

  • Als u naar de volgende dia wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Volgende dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u wilt teruggaan naar de vorige dia, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Het dianummer wordt voorgelezen wanneer u bij een bepaalde dia bent. Als u de titel van een dia wilt lezen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Titel tekstvak <titel>'. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende element, waarna de inhoud ervan wordt voorgelezen. Met TalkBack wordt een tekstelement voorgelezen als: 'Tijdelijke aanduiding voor inhoud <tekst>'.

  Tip: Wanneer het volgende dianummer niet wordt voorgelezen, hebt u het einde van de diavoorstelling bereikt en er is geen inhoud meer om te lezen.

 3. Als u een diavoorstelling wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Voorstelling beëindigen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De presentatie verbergen

Onderbreek uw presentatie en geef een leeg zwart scherm weer.

 1. Swipe tijdens de presentatie van uw diavoorstelling naar links totdat u 'Niet ingeschakeld, Leeg scherm, schakeloptie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Aan'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de dia's opnieuw weer te geven. U hoort: 'Uit'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om door de dia's in uw presentatie te bladeren. Lees hoe u de diavoorstelling kunt starten en beëindigen en een zwarte dia kunt gebruiken om de presentatie te verbergen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een diavoorstelling starten

 1. Open de presentatie in PowerPoint.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Presenteren'. Dubbeltik op het scherm om de diavoorstelling te starten.

  Tip: U kunt een item ook vinden door het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt.

Navigeren door de dia's

 1. Voer een van de volgende handelingen uit tijdens de presentatie van uw diavoorstelling:

  • Als u naar de volgende dia wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Volgende dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u wilt teruggaan naar de vorige dia, swipet u naar links totdat u 'Knop Vorige dia' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Tip: Wanneer u bij de laatste dia komt, hoort u: 'Einde van de diavoorstelling'. Dubbeltik op het scherm om de presentatieweergave af te sluiten.

 2. U hoort het nummer en de titel van de dia. Als u de focus wilt verplaatsen naar de titel van een dia, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Titel tekstvak'. Swipe met één vinger naar rechts om de rest van de dia-inhoud te lezen. De focus wordt verplaatst naar het volgende element. Met Verteller wordt een tekstelement voorgelezen als: 'Tijdelijke aanduiding voor inhoud'.

  Tip: Wanneer u 'Notities' hoort nadat u naar rechts hebt geswipet, betekent dit dat de dia geen inhoud meer heeft.

 3. Wanneer u een diavoorstelling wilt afsluiten, swipet u naar rechts totdat u 'knop Voorstelling beëindigen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De presentatie verbergen

Onderbreek uw presentatie en geef een leeg zwart scherm weer.

 1. Swipe tijdens de presentatie van uw diavoorstelling naar rechts totdat u 'Uit, knop Leeg scherm' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Aan, knop Leeg scherm'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de dia's opnieuw weer te geven. U hoort: 'Uit, knop Leeg scherm'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint voor het web met het toetsenbord en een scherm om de presentatie te geven aan de doelgroep. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u een diavoorstelling begint te beginnen, te navigeren en te beëindigen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

Een diavoorstelling starten

 1. Als u naar het tabblad Weergave wilt gaan, drukt u op Alt+Windows-logo toets, W. U hoort: 'Geselecteerd, item op tabblad Weergave'.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op B om een diavoorstelling te starten vanaf de eerste dia in de presentatie.

  • Druk op C om een diavoorstelling te starten vanaf de huidige dia.

 3. De diavoorstelling wordt gestart. Als u naar de volgende dia wilt gaan, drukt u op N. Als u naar de vorige dia wilt gaan, drukt u op P.

 4. Druk op Esc om de diavoorstelling te beëindigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders