Een schermlezer gebruiken om tekstvakken en afbeeldingen te selecteren en lezen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekstvakken en afbeeldingen te selecteren en lezen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om afbeeldingen, vormen en tekst vakken in Word-documenten te selecteren en te lezen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Met het selectie deel venster in Word kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekst vakken in het document weer geven als een lijst. U kunt de lijst lezen met de scherm lezer en lijst items selecteren om de alternatieve tekst te lezen of om ze te bewerken.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Wanneer scherm lezers de hoofd tekst lezen, kunnen ze geen tekst vakken vinden die zweven boven de tekstlaag van het document. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het selectie deel venster.

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het selectie deel venster wilt openen, typt u SL en vervolgens P. Verteller kondigt de knop alles weer geven aan. De tekst vakken, afbeeldingen en vormen worden in een lijst weer gegeven.

  Opmerking: Als het document meerdere pagina's bevat, worden in het deel venster selectie alleen de items op de huidige pagina weer gegeven.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. U hoort de namen van de items die in de lijst staan.

 4. Druk op de spatiebalk om een tekstvak te selecteren.

 5. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. U hoort het volgende: 'Menu-item Knippen'.

 6. Gebruik in Verteller de pijltoetsen om naar het item Tekst bewerken te gaan en druk op Enter. Druk op een toets om de cursor in het tekstvak te plaatsen.

  In JAWS moet u het tekstvak eerst met de document tekst plaatsen. Als u het tekstvak wilt instellen op lijn met de tekst, gaat u naar Tekst terugloop en gebruikt u de pijl-rechts of-links om naar de tekst regel te gaan en drukt u op ENTER. Druk op ESC om terug te keren naar de hoofd tekst van het document.

 7. Verteller kan nu de tekst in het tekstvak lezen. Als u wilt lezen, drukt u op de SR-toets + M. Druk twee maal op ESC om terug te keren naar de hoofd tekst van het document.

  Als u de inhoud van een tekstvak wilt lezen in JAWS, drukt u op Alt+5 op het numerieke toetsenblok.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inline-afbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor scherm lezers. Als u toegang wilt krijgen tot alle afbeeldingen in een document, gebruikt u het selectie deel venster.

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het selectie deel venster wilt openen, typt u SL en vervolgens P. De afbeeldingen, vormen en tekst vakken worden in een lijst weer gegeven.

  Opmerking: Als het document meerdere pagina's bevat, worden in het deel venster selectie alleen de items op de huidige pagina weer gegeven.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. U hoort de namen van de items die in de lijst staan.

 4. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document. U hoort de bestandsnaam van het document.

 6. Verteller kan de alternatieve tekst van de afbeelding lezen, als er een is. Als u wilt lezen, drukt u op de SR-toets + CTRL + R.

  In JAWS drukt u op Ctrl+5 op het numerieke toetsenblok.

Zwevende objecten openen zonder het selectie deel venster te gebruiken

U kunt de focus snel verplaatsen tussen zwevende objecten zonder het selectie deel venster te gebruiken.

 1. Als u de focus wilt verplaatsen naar het eerste zwevende object in het document, drukt u op CTRL + ALT + 5.

 2. Druk op de tab-toets om door de zwevende objecten in het document te bladeren.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Inline-objecten openen zonder het selectie deel venster te gebruiken

U kunt aan de inline-objecten werken terwijl u een document leest, zonder het selectie deel venster te gebruiken.

 1. De objecten worden door Verteller aangekondigd wanneer ze een document lezen. Als u een object wilt stoppen, drukt u op CTRL.

  Tip: Als u de juiste plek niet meer nodig hebt en het document één keer terug of vooruit moet gaan, drukt u op de toets pijl-links of-rechts totdat u het gewenste object hoort.

 2. Als u het object wilt selecteren, drukt u op SHIFT + pijl-rechts.

 3. U kunt nu aan het object werken. Als u bijvoorbeeld het snelmenu wilt openen, drukt u op SHIFT + F10.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om afbeeldingen, vormen en tekst vakken in Word 2016 voor Mac documenten te selecteren en te lezen.

Met het selectie deel venster in Word 2016 voor Mac kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekst vakken in het document weer geven als een lijst. U kunt de lijst met VoiceOver lezen en lijst items selecteren om de alternatieve tekst te lezen of om ze te bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Wanneer tekst vakken boven de tekstlaag van het document zweven, kunnen ze niet worden gevonden tijdens het lezen van de hoofd tekst. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het selectie deel venster.

 1. Druk in het document op F6 totdat u ' tabblad <Current >, geselecteerd, tabblad ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad indeling te openen.

 2. Als u het selectie deel venster wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' selectie deel venster, uitgeschakeld selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. VoiceOver kondigt: ' controle, selectie deel venster, selectie vakje '. De tekst vakken, afbeeldingen en vormen worden in een lijst weer gegeven.

  Opmerking: Als er onderbrekingen zijn (zoals pagina-en sectie-einden) in het document, worden in het deel venster selectie alleen de items weer gegeven die tot de volgende pauze zijn.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' tabel ' hoort en het eerste item in de lijst.

 4. Gebruik de toets pijl-omhoog of-omlaag om de lijst omhoog en omlaag te verplaatsen. VoiceOver kondigt de lijst items aan terwijl u beweegt. Tekst vakken worden aangekondigd als: ' tekstvak < nummer >. ' Wanneer u op het item dat u wilt openen, op F6 drukt totdat VoiceOver het item meldt en ' tekst bewerken, inhoud bewerkt, < tekst >, bevindt u zich momenteel in een tekst gebied. '

 5. Als u de tekst wilt bewerken, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag en typt u de gewenste tekst.

 6. Nadat u de tekst hebt bewerkt, voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Als u wilt teruggaan naar het selectie deel venster, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: ' selectie deel venster, tabblad '.

  • Druk op ESC om terug te gaan naar het hoofd gedeelte van het document.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inline-afbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor VoiceOver. Als u toegang wilt krijgen tot alle afbeeldingen in een document, gebruikt u het selectie deel venster.

 1. Druk in het document op F6 totdat u ' tabblad <Current >, geselecteerd, tabblad ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad indeling te openen.

 2. Als u het selectie deel venster wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' selectie deel venster, uitgeschakeld selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. VoiceOver kondigt ' controle, selectie deel venster, selectie vakje '. De tekst vakken, afbeeldingen en vormen worden in een lijst weer gegeven.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' tabel ' hoort en het eerste item in de lijst.

 4. Gebruik de toets pijl-omhoog of-omlaag om de lijst omhoog en omlaag te verplaatsen. VoiceOver kondigt de lijst items aan terwijl u beweegt. Afbeeldingen worden aangekondigd als: "afbeelding < nummer >." Wanneer u op het item dat u wilt openen, op F6 drukt totdat VoiceOver het item als volgt aankondigt: ' < alternatieve tekst >, afbeelding '.

 5. Als u het snelmenu wilt openen en de opties voor het opmaken van de afbeelding wilt gebruiken of alternatieve tekst wilt toevoegen of wijzigen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Druk op ESC om terug te gaan naar het hoofd gedeelte van het document.

Inlineafbeeldingen openen zonder het selectiedeelvenster

Als u wilt werken met inline-afbeeldingen terwijl u een document leest, hoeft u het selectie deel venster niet te openen.

 1. VoiceOver kondigt de afbeeldingen aan wanneer u de cursor door het document verplaatst. VoiceOver kondigt de inline-afbeeldingen aan als: ' < alternatieve tekst >, afbeelding, in tekst regel, indelings item '.

 2. Als u de afbeelding wilt selecteren, drukt u op SHIFT + pijl-rechts.

 3. U kunt nu aan de afbeelding werken. Als u bijvoorbeeld het snelmenu wilt openen, drukt u op Control + Option + Shift + M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te navigeren naar tekst vakken en afbeeldingen in Word-documenten op uw telefoon en deze te lezen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst in tekst vakken lezen

Wanneer tekst vakken boven de tekstlaag van het document zweven, worden ze door VoiceOver overs Laan tijdens het lezen van de pagina tekst, maar u kunt ze afzonderlijk navigeren.

 1. Open het Word-document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u de hoofd tekst van het document hebt bereikt. VoiceOver begint met het lezen van de tekst.

 2. Wanneer VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het eerste tekstvak heeft aangekondigd en de inhoud leest.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

  Wanneer u de pagina voet tekst invoert, zijn alle tekst vakken op de pagina gelezen. Veeg naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Afbeeldingen in tekst openen

 1. Open het Word-document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u de hoofd tekst van het document hebt bereikt. VoiceOver begint met het lezen van de tekst.

 2. Als VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts. VoiceOver leest de alternatieve tekst van de eerste afbeelding op de pagina. Als de afbeelding geen alternatieve tekst bevat, hoort u: ' afbeelding '.

 3. Als u naar de volgende afbeelding op de pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

  Wanneer u de pagina voet tekst invoert, navigeert u door alle afbeeldingen op de pagina. Veeg naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te navigeren naar tekst vakken en afbeeldingen in Word-documenten op uw telefoon en deze te lezen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst in tekst vakken lezen

 1. Open het Word-document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat Talk Back de document tekst Eén alinea per keer begint te lezen.

 2. Als u naar de volgende alinea wilt gaan, swipet u naar rechts. Wanneer u ' rechthoek, tekstvak ' hoort, hebt u een tekstvak in het document bereikt. Talk Back leest de inhoud van het tekstvak. Als u klaar bent, swipet u naar rechts om verder te gaan met het lezen van het document of naar het volgende tekstvak.

Afbeeldingen in tekst openen

 1. Open het Word-document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat Talk Back de document tekst Eén alinea per keer begint te lezen.

 2. Als u naar de volgende alinea wilt gaan, swipet u naar rechts. Wanneer u een afbeelding hebt bereikt, leest Talk Back de alternatieve tekst van de afbeelding, gevolgd door ' afbeelding '. Als de afbeelding geen alternatieve tekst bevat, hoort u alleen ' afbeelding '. Als u klaar bent, swipet u naar rechts om verder te gaan met het lezen van het document of naar de volgende afbeelding.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om tekst vakken te selecteren en te lezen in Word-documenten.

Notities: 

Tekst in tekst vakken lezen

Wanneer tekst vakken boven de tekstlaag van het document zweven, worden ze niet gelezen tijdens het lezen van de hoofd tekst, zodat u deze afzonderlijk kunt terugvinden.

 1. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' rechthoek ' hoort.

 3. Verteller kan nu de inhoud van het tekstvak lezen. Veeg met drie vingers omlaag om te beginnen met lezen. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, swipet u naar rechts.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om afbeeldingen in Word-documenten te selecteren en te lezen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

Inline-afbeeldingen openen

 1. Nadat u een document hebt geopend in Word Online, drukt u op de SR-toets + CTRL + R om de doorlopende Lees modus van Verteller te starten. Verteller kondigt alle afbeeldingen aan wanneer deze door het document wordt gelezen. Als u een afbeelding wilt stoppen, drukt u op CTRL.

  Opmerking: Als u de juiste plek niet meer nodig hebt en u in het document een woord tegelijk moet terugKomen, drukt u op de toets pijl-links of-rechts totdat u de afbeelding hoort door de scherm lezer te melden

 2. Als u de afbeelding wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 3. U kunt nu aan de afbeelding werken. Als u bijvoorbeeld de hulp middelen voor afbeeldingen wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u ' hulp middelen voor afbeeldingen, niet geselecteerd, tabblad Opmaak ' hoort, en drukt u op ENTER om het tabblad opmaak te openen.

 4. U kunt de instellingen voor afbeeldingen, zoals de grootte, de stijl en de alternatieve tekst, aanpassen. Druk op de tab-toets totdat u de naam van de gewenste instelling hoort en druk vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om een afbeelding of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×