Een schermlezer gebruiken om tekst op te maken in uw e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om tekst op te maken in uw e-mail in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Voor personen die geen schermlezer gebruiken, zie De grootte of opmaak van tekst wijzigen (in Windows) of E-mailberichten opmaken in Outlook 2016 voor Mac.

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht. U kunt het lettertype wijzigen, verschillende opmaakopties toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van het bericht te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Als u wilt beginnen met het opstellen van een e-mailbericht in uw postvak in, drukt u op Ctrl+N. U hoort: 'Naamloos, bericht, <berichtindeling> venster, Aan, bewerken'.

  Opmerking: Raadpleeg Een e-mail maken en verzenden voor meer informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook 2016.

 2. U kunt tijdens het opstellen van een e-mailbericht altijd naar de hoofdtekst van het bericht gaan door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u: '<Berichttitel >, bericht, bewerken'. In JAWS hoort u: ' Message, edit'.

 3. Als u een nieuw bericht maakt, begint u te typen.

  Als u tekst wilt wijzigen of aanvullen, gebruikt u de pijltoetsen om naar de berichttekst te navigeren en drukt u op Shift+pijltoetsen om tekst te selecteren. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd. Gebruik de pijltoetsen om door de berichttekst te bladeren en Shift+pijltoetsen om te selecteren.

 2. Druk op Alt+H, F, F. Het veld Lettertype krijgt de focus. U hoort: 'Font'. In JAWS hoort u de naam van het geselecteerde lettertype.

 3. Druk op de pijl-omlaag om door de lettertypen te lopen. U hoort de namen van de lettertypen terwijl u navigeert. Wanneer u bij het gewenste lettertype bent, drukt u op Enter. Het geselecteerde lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het venster Opties voor Outlook op het tabblad Bestand te openen. U hoort: 'Outlook-opties'.

 2. Druk op M om naar de opties voor Mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om naar de knop Briefpapier en lettertypen te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend, waarin het tabblad Persoonlijk e-mailpapier is geselecteerd en u hoort: 'Handtekeningen en e-mailpapier'.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+F om het standaardlettertype te wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt.

  • Druk op Alt+O om het standaardlettertype te wijzigen voor antwoorden en doorgestuurde berichten.

  • Druk op Alt+N om het standaardlettertype te wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype. Druk op de pijl-omlaag om door de lettertypen te scrollen.De Schermlezer benoemt de lettertypes terwijl u navigeert. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier.

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en het nieuwe lettertype wilt toepassen, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat u "OK, knop" hoort, en drukt u op Enter.

 7. Druk op Esc om het venster Opties voor Outlook te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u groter of kleiner wilt maken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk op Alt+H, F, S. Het veld Tekengrootte krijgt de focus. U hoort: 'Tekengrootte' en de geselecteerde tekengrootte.

 3. Typ de nieuwe tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter. De nieuwe grootte wordt toegepast.

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het venster Opties voor Outlook op het tabblad Bestand te openen. U hoort: 'Outlook-opties'.

 2. Druk op M om naar de opties voor Mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om naar de knop Briefpapier en lettertypen te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend, waarin het tabblad Persoonlijk e-mailpapier is geselecteerd en u hoort: 'Handtekeningen en e-mailpapier'.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+F om de standaardtekengrootte te wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt.

  • Druk op Alt+O om de standaardtekengrootte te wijzigen voor antwoorden en doorgestuurde berichten.

  • Druk op Alt+N om de standaardtekengrootte te wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype. Druk op Alt+S om naar het veld Tekengrootte te gaan. U hoort: 'Tekengrootte' en de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16, en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier.

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat u "OK, knop" hoort, en drukt u op Enter.

 7. Druk op Esc om het venster Opties voor Outlook te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De tekengrootte wijzigen voor uw Postvak IN-items

De indeling van uw Postvak IN heet een weergave, en u kunt deze aanpassen – of zelfs nieuwe weergaven maken – via het tabblad Weergave in uw Outlook.

 1. Ga in Outlook naar uw Postvak IN en druk op Alt+V, V. Het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Compact wordt geopend. U hoort: 'Geavanceerde weergave-instellingen'.

  Tip: Als u snel naar uw Postvak IN wilt, drukt u op Ctrl+Shift+I.

 2. Druk op Alt+O om naar de lettertype-instellingen te gaan. Het dialoogvenster Andere instellingen wordt geopend. In Verteller hoort u: 'Andere instellingen, lettertype voor kolom'. In JAWS hoort u: 'Andere instellingen, dialoogvenster'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+C om de tekengrootte te wijzigen voor de kolomkoppen in uw Postvak IN.

  • Druk op Alt+W om de tekengrootte te wijzigen voor de berichttitels in uw Postvak IN.

  • Druk op Alt+T om de tekengrootte te wijzigen voor het berichtvoorbeeld in uw Postvak IN.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype en u hoort: 'Lettertype'. Druk op Alt+S om naar het veld Tekengrootte te gaan. U hoort: 'Tekengrootte' en de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16 en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Andere instellingen.

 5. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk op Enter. Het dialoogvenster Andere instellingen wordt gesloten.

 6. Als u het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Compact wilt sluiten en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter. U gaat dan terug naar de hoofdweergave van Outlook.

Themalettertypen gebruiken

 1. Druk tijdens het opstellen van een e-mailbericht op Alt+P, T, F. De lijst met themalettertypen wordt geopend en u hoort: 'Office.' In JAWS hoort u: 'Office-knop geselecteerd.'

 2. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 3. Wanneer u bij de gewenste optie bent, drukt u op Enter.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken.

 2. Selecteer een opmaakoptie:

  Handeling

  Druk op

  De opmaak Vet toepassen

  Ctrl+B

  De opmaak Cursief toepassen

  Ctrl+I

  De opmaak Onderstrepen toepassen.

  Ctrl+U

Koppen toevoegen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt omzetten in een kop of plaats de cursor op de plek waar u een kop wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+O, L. De beschikbare Stijlen worden geopend en u hoort: 'Stijlen.' In JAWS hoort u: 'Groep Stijlen.'

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlopties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 4. Wanneer u bij de gewenste kopstijl bent aangekomen, drukt u op Enter. Als u eerder tekst hebt geselecteerd, wordt de kopstijl hierop toegepast. Als u een nieuwe kop invoegt, kunt u de tekst van de kop nu typen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Sneltoetsen gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht. U kunt het lettertype en de tekengrootte wijzigen en andere opmaakopties toepassen, zoals vet, cursief en onderstrepen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Als u een e-mailbericht wilt opstellen, drukt u in uw postvak op Command+N. Er verschijn een nieuw berichtvenster met de focus op het veld Aan. U hoort: "Nu in Naamloos (...) Outlook-venster, Te bewerken tekst".

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor meer informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor Mac.

  Tip: Als u snel naar uw Postvak IN wilt, drukt u op Command+1.

 2. U kunt tijdens het opstellen van een e-mailbericht altijd naar de hoofdtekst van het bericht gaan door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u het volgende: "Bericht, tekst bewerken".

 3. Als u een nieuw bericht maakt, begint u te typen.

  Als u tekst wilt wijzigen of aanvullen, gebruikt u de pijltoetsen om naar de berichttekst te navigeren en drukt u op Shift+pijltoetsen om tekst te selecteren. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u het volgende: "Bericht, tekst bewerken".

  Opmerking: Als u een stuk tekst wilt selecteren, gaat u met de pijltoetsen naar de berichttekst en selecteert u tekst met de toets Shift plus de pijltoetsen.

 2. Druk op Command+D. U hoort: 'Lettertype'.

 3. Als u naar de lijst met lettertypen wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: "<huidige lettertype>, Lettertype keuzelijst met invoervak". Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. Wanneer u bij het gewenste lettertype bent, drukt u op Enter. Het nieuwe lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook voor Mac op Command+, (komma). Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens eenmaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen voor antwoordberichten en doorgestuurde berichten, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens tweemaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens driemaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype. Druk op de Tab-toets om door de lettertypen te scrollen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Als u het dialoogvenster Lettertype wilt sluiten en terug wilt gaan naar het dialoogvenster Lettertypen, drukt u op Esc.

 5. Druk op Control+Option+Command+Esc en vervolgens op Enter om het dialoogvenster Lettertypen te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. De tekengrootte wijzigen met twee punten:

  • Druk op Command+plusteken (+) om het lettertype groter te maken. U hoort: "Grotere tekengrootte."

  • Druk op Command+minteken (-) om het lettertype kleiner te maken. U hoort: "Kleinere tekengrootte."

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook voor Mac op Command+, (komma). Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u de grootte van het standaardlettertype wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens eenmaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de grootte van het standaardlettertype wilt wijzigen voor antwoordberichten en doorgestuurde berichten, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens tweemaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de grootte van het standaardlettertype wilt wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak, drukt u op Shift+Tab-toets totdat u "Alles weergeven" hoort. Druk vervolgens driemaal op de Tab-toets en op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend. Als u naar het veld Tekengrootte wilt gaan, drukt u op Tab totdat u "<huidige tekengrootte>, Tekengrootte, keuzelijst met invoervak" hoort. Typ de nieuwe tekengrootte en druk op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Lettertypen.

 5. Druk op Control+Option+Command+Esc en vervolgens op Enter om het dialoogvenster Lettertypen te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht.

 2. Selecteer een opmaakoptie:

  Handeling

  Druk op

  Tekst vet maken.

  Command+B

  Tekst cursief maken.

  Command+I

  De opmaak Onderstrepen toepassen.

  Command+U

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht gaat opstellen, krijgt het veld Aan de focus. U hoort: 'To, text field'. Als u naar de hoofdtekst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Multi-line text field'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor iOS.

 2. Dubbeltik op het scherm en begin te typen via het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de naam van een toetsenbordelement hoort:

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts of links als u de focus wilt verplaatsen naar de hoofdtekst van het bericht. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u het volgende: 'Multi-line text field'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Swipe omhoog of omlaag om letter voor letter door de tekst te navigeren totdat u bij het punt bent aangekomen waar u tekst wilt bewerken of toevoegen.

 3. Swipe naar rechts om naar het schermtoetsenbord te gaan en bewerk de tekst met het toetsenbord.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Message body'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor Android.

 2. Dubbeltik op het scherm om de focus in de hoofdtekst van het bericht te plaatsen.

 3. Begin te typen met het schermtoetsenbord.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht eerst de tekst die u wilt bewerken. U kunt bijvoorbeeld eerst omhoog swipen totdat u de navigatiemodus hoort die het meest geschikt is voor uw bewerkingen, zoals 'Woorden' of 'Regels.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u het stuk tekst hoort dat u wilt bewerken of voltooien. De focus wordt direct voor het aangekondigde woord of de regel met tekst geplaatst.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst te bewerken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik E-mail van Outlook met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht. U kunt het lettertype en de tekengrootte wijzigen, en koppen gebruiken om de leesbaarheid van het bericht te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht herhaaldelijk naar rechts om de focus te verplaatsen naar de hoofdtekst van het bericht. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u het volgende: 'Bericht, bewerkbare tekst'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in E-mail van Outlook.

 2. Dubbeltik op het scherm en begin te typen via het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de naam van een toetsenbordelement hoort:

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Verplaats tijdens het opstellen van een e-mailbericht de focus naar de hoofdtekst van het bericht en zoek de tekst die u wilt bewerken. U kunt bijvoorbeeld eerst omhoog swipen totdat u de navigatiemodus hoort die het meest geschikt is voor uw bewerkingen, zoals 'Woorden' of 'Regels.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u het stuk tekst hoort dat u wilt bewerken of voltooien.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst te bewerken.

Het lettertype wijzigen

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u bij de hoofdtekst van het bericht bent. U hoort: 'Bericht, bewerkbare tekst'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Opmaak, samengevouwen knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu Opmaak wordt geopend. Het huidige lettertype heeft de focus. Dubbeltik op het scherm om het menu Lettertype te openen.

 5. Swipe naar rechts of links om door de opties te lopen. De opties worden uitgesproken door Verteller terwijl u navigeert.

 6. Als u bij het lettertype bent gekomen dat u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

De tekengrootte wijzigen

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u bij de hoofdtekst van het bericht bent. U hoort het volgende in Verteller: 'Bericht, bewerkbare tekst'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Opmaak, samengevouwen knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu Opmaak wordt geopend. Swipe naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'Tekengrootte, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts om door de opties te navigeren. De opties worden uitgesproken door Verteller terwijl u navigeert.

 6. Als u bij de tekengrootte bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u bij de hoofdtekst van het bericht bent. U hoort het volgende in Verteller: 'Bericht, bewerkbare tekst'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Opmaak, samengevouwen knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu Opmaak wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de opmaak hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts om terug te gaan naar het bericht. U hoort: 'Navigatiebalk, Terug, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  De focus wordt weer naar de hoofdtekst van het bericht verplaatst. Dubbeltik op het scherm en typ de tekst met het schermtoetsenbord.

Koppen toevoegen

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u bij de hoofdtekst van het bericht bent. U hoort: 'Bericht, bewerkbare tekst'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Opmaak, samengevouwen knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu Opmaak wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Stijlen, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts om door de opties te navigeren. De opties worden uitgesproken door Verteller terwijl u navigeert.

 6. Als u bij een kopstijl bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm.

 7. Swipe naar rechts om terug te gaan naar het bericht. U hoort: 'Navigatiebalk, Terug, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  De focus wordt weer naar de hoofdtekst van het bericht verplaatst. Dubbeltik op het scherm en typ de kop met het schermtoetsenbord.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook Web App met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht. U kunt het lettertype en de tekengrootte wijzigen, en andere opmaakopties toepassen, zoals vet, cursief en onderstrepen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht gaat opstellen, krijgt het veld Aan de focus. Als u naar de hoofdtekst van het bericht wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Hoofdtekst bericht, bewerken'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook Web App.

 2. Typ het bericht.

Bestaande tekst in een e-mailbericht bewerken

 1. Als u een bestaand e-mailbericht wilt bewerken of voltooien, gaat u met de Tab-toets of Shift+Tab naar de hoofdtekst van het bericht.

 2. Navigeer door de tekst van het bericht, bijvoorbeeld met de pijltoetsen, totdat u de tekst hoort die u wilt aanpassen.

 3. Druk op Shift+pijltoetsen om de tekst te selecteren.

 4. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Uitgeschakeld, Lettertype, selectievakje'.

 3. Druk op Caps Lock+Enter. Het menu Lettertype wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lettertypen te lopen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld, Tekengrootte, selectievakje'.

 3. Druk op Caps Lock+Enter. Het menu Tekengrootte wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de tekengrootten te lopen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, zoals: 'Uitgeschakeld, Vet, selectievakje'.

 3. Druk op Caps Lock+Enter om de opmaak toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×