Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, drukt u in de afdrukweergave op Alt+B, W.

 2. Druk op de Tab-toets om naar de lijst met locaties te gaan, zoals OneDrive of Deze pc.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het gewenste bestand hoort. Als uw document is opgeslagen in een map op de geselecteerde locatie, drukt u op Enter om de map te openen.

 4. Druk op Enter om het document te openen. U hoort: '< naam van het document>, bewerken'. De cursor staat in de hoofdtekst van het document.

 5. Druk op de pijltoetsen totdat u bent aangekomen op de plek waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Druk op Alt + H, R. U hoort: "Zoeken en vervangen, venster." De focus heeft de Zoeken naar: tekstveld.

 2. Typ het woord of woordgroep die u wilt vervangen.

 3. Druk op de Tab-toets en u hoort: "Vervangen, tekst bewerken."

 4. Typ het woord of woordgroep waarmee u voor het vervangen van de oorspronkelijke map.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt zoeken en vervangen overeenkomende woorden of woordgroepen één voor één, drukt u op Alt + F. Het eerste exemplaar is geselecteerd in de hoofdtekst van het document. Als u wilt vervangen, drukt u op Alt + R. herhalen naar alle exemplaren die u wilt vervangen. Als u vervangen door een exemplaar overslaan wilt, drukt u op Alt + F om naar de volgende wijziging te gaan.

  • Als u wilt vervangen alle overeenkomende woorden of zinnen in de tekst, drukt u op Alt + A te drukken. U kunt een melding waarin wordt aangegeven dat het aantal vervanging horen. Druk op Enter om te sluiten in het venster waarschuwing.

Tekst selecteren

U kunt snel alle tekst selecteren in het document of alleen een bepaald deel van de tekst.

 • Druk op Ctrl+A om alle tekst te selecteren.

 • Als u bepaalde tekst wilt selecteren, gaat u naar die tekst en houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pijltoetsen gebruikt om de gewenste tekst te selecteren.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Alt+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Shift+N om de stijl Normaal toe te passen.

  Tip: Als u wilt zoeken naar andere kopstijlen, drukt u op Alt+F, S. Druk op de Tab-toets totdat u de stijl hoort die u wilt gebruiken en druk op Enter.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+R, LE. U hoort: 'Lettertype, < huidig lettertype >'.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times New Roman te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+[ (vierkante haak links) om de tekst 1 punt groter te maken.

  • Druk op Ctrl+] (vierkante haak rechts) om de tekst 1 punt kleiner te maken.

  • Als u de tekst stapsgewijs groter wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Grotere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+> (groter dan).

  • Als u de tekst stapsgewijs kleiner wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Kleinere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+< (kleiner dan).

  • Als u een bepaalde grootte wilt selecteren, drukt u op Alt+R, TE. U hoort de huidige tekengrootte. Typ de tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter.

Verschillende lettertype-eigenschappen in één keer wijzigen

In het dialoogvenster Lettertype kunt u bladeren door de eigenschappen van lettertypen en meerdere eigenschappen tegelijk wijzigen.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+R en vervolgens op FE om het dialoogvenster Lettertype te openen.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u dit wilt wijzigen:

   • Lettertype: druk op Alt+Y en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort.

   • Tekenstijl: druk op Alt+T en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekenstijl hoort.

   • Punten: druk op Alt+P en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort.

   • Tekstkleur: druk op Alt+K. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekstkleur hoort en druk op Enter.

   • Onderstrepingsstijl: druk op Alt+J. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste onderstrepingsstijl hoort en druk op Enter.

   • Onderstrepingskleur: druk op Alt+G. Druk op de pijltoetsen totdat u de gewenste onderstrepingskleur hoort en druk op Enter.

  • Als u dit wilt selecteren:

   • Doorhalen: druk op Alt+N.

   • Dubbel doorhalen: druk op Alt+H.

   • Superscript: druk op Alt+U.

   • Subscript: druk op Alt+B.

   • Klein kapitaal: druk op Alt+A.

   • Hoofdletters: druk op Alt+F.

   • Verborgen tekst: druk op Alt+V.

   • Als standaard instellen: druk op Alt+D en druk op Enter.

   • Teksteffecten: druk op Alt+E en druk op Enter.

   • Het tabblad Geavanceerd: druk op Alt+V.

   • Het tabblad Lettertype: druk op Alt+E.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  Als u het dialoogvenster Lettertype wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, drukt u op Esc.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Druk in het document op Alt+F, L.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

 3. Als u een beschrijving wilt horen van de lettertypen die met het thema worden toegepast, drukt u op Caps Lock+0. In JAWS drukt u op Insert+F.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om in te voegen van een afbeelding of foto in Word

Gebruik een schermlezer maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde met Word lijsten

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Druk op Command+Option+M om een bestaand document te openen. U hoort: 'Menubalk, Apple'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'.

 2. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Bestand te openen, en druk vervolgens op Command+O om een lijst met bestandslocaties te openen, zoals OneDrive en uw computer. Het menu begint op de locatie waar u het meest recentelijk een bestand hebt opgeslagen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de locaties te bladeren, of druk tweemaal op de Tab-toets om naar de lijst met bestanden op de huidige locatie te gaan.

 4. Wanneer u naar de lijst met bestanden gaat, leest VoiceOver de naam van het eerste bestand op de locatie op. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde bestand te openen.

  Nadat het bestand is geopend, kondigt VoiceOver de bestandsnaam aan. De focus bevindt zich nu op het tekstgebied van het document.

 5. Plaats de cursor waar u nieuwe tekst wilt toevoegen en begin te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Command+S om uw wijzigingen op te slaan.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: "Search, checked, combo box."

 2. Typ het woord of woordgroep die u wilt vervangen. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Keuzelijst met invoervak het vak, vervangen," hoort en typt u het woord of woordgroep waarmee u voor het vervangen van de oorspronkelijke map.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt vervangen het overeenkomende woorden of woordgroepen één voor één, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Knop vervangen" en druk op Control + Option + spatiebalk herhaaldelijk drukken totdat u alle exemplaren die u wilt vervangen hebt doorlopen.

  • Vervangen overeenkomen met alle woorden of woordgroepen, druk op de Tab-toets totdat u hoort "Alles vervangen, knop" en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken. U kunt een melding waarin wordt aangegeven dat het aantal vervanging aangebracht horen. Druk op Control + Option + spatiebalk om te sluiten in het venster waarschuwing.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Command+Option+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Command+Option+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Command+Option+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

  • Druk op Command+Shift+N om de stijl Normaal toe te passen.

Wanneer u tekst selecteert en op Command+Option+T drukt, kondigt VoiceOver de tekengrootte en kleur van de geselecteerde kopstijl aan.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Control+B om de opmaak Vet toe te passen. U hoort: 'Vet'.

  • Druk op Control+I om de opmaak Cursief toe te passen. U hoort: 'Cursief'.

  • Druk op Control+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen. U hoort: 'Onderstrepen'.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Font, colon, combo box'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de lettertypen te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde lettertype toe te passen.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de puntgrootte van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Tekengrootte, dubbele punt, keuzelijst met invoervak'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de beschikbare groottes te bladeren. Druk op Enter om de geselecteerde tekengrootte toe te passen.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 2. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Font, colon, combo box'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 3. Druk op T. U hoort: 'Themalettertypen'.

 4. Gebruik de toets Pijl-omlaag om door de lijst met themalettertypen te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde themalettertype toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruikt om in te voegen van een afbeelding of foto in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links totdat u 'Save and close' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Om naar het tabblad Openen te gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Open button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het menu Locaties wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u bij de locatie bent waar u het document hebt opgeslagen dat u wilt openen, zoals uw telefoon of een map in OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u een locatie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u bij de locatie bent en dubbeltikt u vervolgens om deze te openen.

 4. Als u op de locatie bent en u het document wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het document hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De namen van de documenten worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert. Het document wordt geopend.

 5. Als u tekst wilt toevoegen aan het document, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Page 1 content'. Dubbeltik op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Wanneer u klaar bent, kunt u het toetsenbord sluiten door naar links te swipen totdat u 'Hide keyboard' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort 'Zoeken in de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Zoeken, tekstveld, wordt bewerkt." Het schermtoetsenbord wordt weergegeven op de onderste helft van het scherm.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om in te schrijven van het woord of woordgroep die u wilt zoeken en vervangen. VoiceOver wordt gemeld dat het aantal overeenkomsten.

 3. Dia met één vinger op de linkerbovenhoek van het scherm totdat u hoort "zoekopties, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Opties wordt geopend.

 4. Veeg rechts totdat u hoort op 'zoeken en vervangen"of"zoeken en vervangen,"en Dubbeltik vervolgens op het scherm als de optie wilt selecteren.

 5. Veeg naar links totdat u horen "Klaar, knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus terug naar het deelvenster Zoeken .

 6. Veeg naar rechts totdat u "Vervangen, tekstveld," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ het woord of woordgroep waarmee u voor het vervangen van de oorspronkelijke map.

 8. Dia één vinger in de rechterbovenhoek van het scherm totdat u hoort "Vervangen, knop" of "Alles vervangen, knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 9. Sluit het zoekveld voor tekst en de focus verplaatsen naar uw gevonden resultaat, maakt u met twee vingers een Z-veegbeweging.

Tekst selecteren

U kunt tekst selecteren in het document voor bewerken of opmaken.

 1. Zorg dat het bewerkingsgebied van het document de focus heeft en ga naar de tekst die u wilt selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde item.

 3. Als u de selectie wilt uitbreiden, schuift u twee vingers uit elkaar op het scherm. De selectie wordt door VoiceOver uitgesproken wanneer u uw vingers beweegt.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Show ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u dit hoort: 'Styles button'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 5. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de gewenste kop hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar het tabblad Start.

 6. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Hide ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opmaak Vet wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Bold button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Cursief wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Italic button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Onderstrepen wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Underline button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Show ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Fonts, <huidig lettertype>, <huidige tekengrootte>'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u het gewenste lettertype hoort. U hoort de namen van de lettertypen tijdens het navigeren. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

 6. Nadat u een nieuw lettertype hebt geselecteerd, wordt het menu Lettertypen gesloten en krijgt het tabblad Start de focus.

De tekengrootte wijzigen

U kunt de tekengrootte van de tekst die u in een document typt wijzigen met de volgende stappen uit.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Show ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Fonts, <huidig lettertype>, <huidige tekengrootte>'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Size <huidige tekengrootte>.'

 6. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekengrootte wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u 'Plus button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te verhogen.

  • Als u de tekengrootte wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u 'Minus button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te verlagen.

 7. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Hide ribbon.' Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Show ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 2. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Fonts, <huidig lettertype>, <huidige tekengrootte>'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts heading'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. U hoort de namen van de themalettertypen tijdens het navigeren. Dubbeltik op het scherm om een themalettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'Recently used fonts heading'. Als u nog geen lettertype hebt geselecteerd, is het einde van themalettertypen bereikt wanneer u dit hoort: 'Office Compatible Fonts'.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt voor spelling en grammatica controleren in Word

Een schermlezer gebruikt om te delen van een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

 • Informatie over de aanraakmogelijkheden in Word voor Android vindt u in TalkBack-gebaren gebruiken.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links totdat u 'File button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

 2. U opent het dialoogvenster Openen door te dubbeltikken op het scherm en vervolgens naar rechts te swipen totdat u de lijst met bestandslocaties hoort, zoals OneDrive of de naam van uw apparaat.

 3. Dubbeltik op het scherm om de locatie te openen. Navigeer naar het gewenste document en dubbeltik op het scherm. Het document wordt geopend en de hoofdtekst van het document krijgt de focus.

 4. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm. Vervolgens kunt u gaan typen.

 5. Wanneer u klaar bent, sluit u het toetsenbord en slaat u het document indien nodig op. De instructies hiervoor vindt u in Een nieuw document maken.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Links of rechts veegt totdat u hoort 'Bewerken, zoeken, drie termijn, bewerkingsvak ' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Zoeken, drie periode, het invoervak." Het schermtoetsenbord toetsenbord onderaan in het scherm wordt weergegeven.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord Typ het woord of woordgroep die u wilt vervangen.

 3. Veeg rechts totdat u hoort "Verzenden, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. TalkBack wordt gemeld die het aantal overeenkomende exemplaren en welke een van deze is geselecteerd in de hoofdtekst.

 4. Veeg naar links totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu instellingen van zoeken wordt geopend aan de onderkant van het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u horen "Niet ingeschakeld, vervangen, het selectievakje in van" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Bewerkt, vervangen, drie periode, het invoervak." Het schermtoetsenbord toetsenbord onderaan in het scherm wordt weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord Typ het woord of woordgroep waarmee u wilt vervangen van de oorspronkelijke map.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt vervangen de overeenkomende exemplaren één voor één, levert Veeg naar rechts totdat u hoort "Knop vervangen" en Dubbeltik op het scherm herhaaldelijk drukken totdat u alle overeenkomende zoeken hebt doorlopen.

  • Als u wilt vervangen in één keer alle overeenkomende zoekresultaten, horen Veeg naar rechts totdat u 'De knop Alles vervangen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u wilt sluiten zoekbalk, veegt u naar links totdat u hoort "sluiten zoekbalk, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst selecteren

U kunt een bepaald deel van de tekst selecteren of alle tekst in het document.

Bepaalde tekst selecteren

 1. Als u alleen bepaalde tekst wilt selecteren, moet het bewerkingsgebied van het document de focus hebben. Ga vervolgens naar de tekst die u wilt selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde item.

 3. Als u de selectie wilt uitbreiden, schuift u twee vingers uit elkaar op het scherm. De selectie wordt door TalkBack uitgesproken wanneer u uw vingers beweegt.

Alle tekst selecteren

 1. Als u alle tekst in het document wilt selecteren, swipet u omhoog en dan naar rechts. U hoort: 'Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Cursor control' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Select all' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u dit hoort: 'Styles menu'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 5. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de gewenste kop hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar het tabblad Start en u hoort: 'Tab menu, Home selected'.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opmaak Vet wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Bold, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Cursief wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Italic, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Onderstrepen wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Underline, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font combo-box, <huidig lettertype>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste lettertype hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font size combo-box, <huidige grootte>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste tekengrootte hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font combo-box, <huidig lettertype>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'All fonts'.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt voor spelling en grammatica controleren in Word

Een schermlezer gebruikt om te delen van een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links of rechts totdat u 'Snelle toegang tot opdrachten, Bestand, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. U hoort: 'Backstage-pagina, Vorige, knop'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Openen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Bladeren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Kies een app'. Er wordt een lijst met opslaglocaties geopend, met de focus op het eerste item in de lijst.

 4. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Blader naar het gewenste document en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Document openen, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het document wordt geopend in de afdrukweergave.

 7. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm. Vervolgens kunt u gaan typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sluit u het toetsenbord en slaat u het document indien nodig op. De instructies hiervoor vindt u in Een nieuw document maken.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Dia één vinger op de bovenste rechterhelft van het scherm totdat u horen 'opdrachten voor snelle toegang, werkbalk, de knop Zoeken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "zoekvak zoeken bewerken."

 2. Veeg naar links totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Pop-upvenster aangepaste."

 3. Veeg naar rechts. U hoort: "Pop-upvenster niet inschakelt, vervangen, het selectievakje."

 4. Dubbeltik op het scherm. De focus terug naar het zoekvak zoeken. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder aan het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord Typ het woord of woordgroep die u wilt vervangen.

 6. Veeg naar één vinger op het bovenste gedeelte van het scherm totdat u "Vervangen tekstvak bewerkbare tekst," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord Typ het woord of woordgroep waarmee u voor het vervangen van de oorspronkelijke map.

 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt vervangen het overeenkomende woorden of woordgroepen één voor één, dia met één vinger op het bovenste gedeelte van het scherm totdat u hoort "Knop vervangen" en Dubbeltik op het scherm herhaaldelijk drukken totdat u alle gewenste exemplaren hebt vervangen.

  • Als u wilt vervangen alle overeenkomende woorden of woordgroepen op hetzelfde moment, dia met één vinger op het bovenste gedeelte van het scherm totdat u hoort 'De knop Alles vervangen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u wilt sluiten zoekbalk, dia met één vinger in de rechterbovenhoek van het scherm totdat u hoort "sluiten zoekbalk, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst selecteren

U kunt een bepaald deel van de tekst selecteren of alle tekst in het document.

Bepaalde tekst selecteren

 1. Swipe omhoog of omlaag om de navigatie-instelling te selecteren die u wilt gebruiken voor het selecteren. Als u bijvoorbeeld de optie Alinea's selecteert, kunt u grotere gebieden met tekst selecteren.

 2. Ga in het document naar de tekst die u wilt selecteren en tik driemaal op het scherm.

Alle tekst selecteren

 1. Ga naar het document en dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Alles selecteren, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u dit hoort: 'Stijlen, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 6. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de gewenste kop hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De kopstijl wordt toegepast op het document en de focus keert terug naar het documentmenu.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opmaak Vet wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Uit, Vet, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Cursief wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Uit, Cursief, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Onderstrepen wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Uit, Onderstrepen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Lettertype, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste lettertype hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Tekengrootte, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste tekengrootte hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Lettertype, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'All fonts'.

Zie ook

Gebruik een schermlezer maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde met Word lijsten

Een schermlezer gebruikt om toe te voegen, lezen, opmerkingen en verwijderen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, en uw toetsenbord om tekst toe te voegen of te wijzigen in een document. U kunt de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word Online.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, drukt u in de afdrukweergave op Alt+Windows-toets en daarna op B en W. Het menu Openen wordt geopend met daarin een lijst met recente documenten.

 2. Gebruik de Tab-toets om door de documenten te bladeren. De documenten worden uitgesproken als '<bestandsnaam>, <locatie>'. Druk op Enter om een document te openen.

 3. Als u een document wilt openen dat niet in de lijst met recente documenten staat, drukt u in het menu Openen op de Tab-toets totdat u 'Meer informatie over OneDrive' hoort en drukt u vervolgens op Enter. OneDrive wordt geopend in een nieuw venster en u kunt door de documenten bladeren. Gebruik de pijltoetsen om door documenten en mappen te bladeren. Als u een map of document wilt openen, drukt u op Enter.

 4. Als u een document opent, staat de cursor in de hoofdtekst van het document.

 5. Druk op de pijltoetsen totdat u bent aangekomen op de plek waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Klik in het leesvenster of bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl + F. U hoort: 'Zoeken in het document voor'. De focus zich op het veld van de tekst zoeken.

  In oudere versies van JAWS, als u wilt zoeken en vervangen van tekst in de bewerkingsweergave in JAWS, drukt u op Ctrl + H.

 2. Druk op Shift + Tab totdat u hoort "Vervangen, knop," en druk op Enter. De focus terug naar het veld van de tekst zoeken.

 3. Typ het woord of woordgroep die u wilt vervangen. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u horen 'Vervangen door' en typ het woord of woordgroep waarmee u wilt vervangen van de oorspronkelijke tekst.

 5. Als u wilt bladeren in de lijst met zoekresultaten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "vorige resultaat, knop" "of volgende resultaat, knop' en druk op Enter. Verteller wordt de exemplaren gemeld wanneer u in de lijst verplaatst.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt vervangen zoekresultaten één per keer, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Knop vervangen" en druk op Enter. Ga naar het volgende exemplaar en Herhaal deze stap indien nodig.

  • Als overal wilt vervangen, druk op de Tab-toets totdat u hoort "Alles vervangen, knop" en druk vervolgens op Enter.

Tekst selecteren

U kunt snel alle tekst selecteren in het document of alleen een bepaald deel van de tekst.

 • Druk op Ctrl+A om alle tekst te selecteren.

 • Als u bepaalde tekst wilt selecteren, gaat u naar die tekst en houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pijltoetsen gebruikt om de gewenste tekst te selecteren.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Alt+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Shift+N om de stijl Normaal toe te passen.

  Tip: Als u wilt zoeken naar andere kopstijlen, drukt u op Alt+Windows-toets, en dan R en SN. Druk op de Tab-toets totdat u de stijl hoort die u wilt gebruiken en druk vervolgens op Enter.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+Windows-toets en dan op R en LE. U hoort: 'Naam van lettertype, bewerkbare keuzelijst met invoervak'.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times New Roman te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+] (vierkante haak rechts) om de tekst 1 punt groter te maken.

  • Druk op Ctrl+[ (vierkante haak links) om de tekst 1 punt kleiner te maken.

  • Als u de tekst stapsgewijs groter wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Grotere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+> (groter dan).

  • Als u de tekst stapsgewijs kleiner wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Kleinere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+< (kleiner dan).

  • Als u een bepaalde grootte wilt selecteren, drukt u op Alt+Windows-toets en vervolgens op R en TE. U hoort: 'Tekengrootte, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Typ de gewenste puntgrootte en druk op Enter.

Verschillende lettertype-eigenschappen wijzigen

U kunt door de lettertype-eigenschappen bladeren en deze wijzigen met behulp van de opties in de groep Lettertype op het tabblad Start.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start door op Alt+Windows-toets en R te drukken.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u dit wilt wijzigen:

   • Lettertype: druk op LE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

   • Lettertypestijl: druk op SN, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertypestijl hoort en druk op Enter.

   • Tekengrootte: druk op TE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste tekengrootte hoort en druk op Enter.

   • Tekstkleur: druk op KE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste kleur hoort en druk op Enter.

   • Tekstmarkeringskleur: druk op ME, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste kleur hoort en druk op Enter.

  • Als u dit wilt selecteren:

   • Doorhalen: druk op 4.

   • Superscript: druk op 6.

   • Subscript: druk op 5.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Druk in het document op Alt+Windows-toets en dan op R en LE. U hoort: 'Naam van lettertype, bewerkbare keuzelijst met invoervak'.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter. U hoort '< naam van lettertype>, koppen' voor koppen, en '< naam van lettertype>, hoofdtekst' voor gewone tekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruikt voor spelling en grammatica controleren in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×