Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de tekstuitlijning in uw documenten te wijzigen. U kunt tekst snel centreren, rechts of links uitlijnen of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea aan te passen zodat de linker- en rechterrand recht zijn.

Hoe uitlijning in Word 2016-documenten wordt beschreven kan variëren per schermlezer. Misschien moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld een beschrijving van de tekstuitlijning in JAWS wilt horen, drukt u op Insert+F. In Verteller drukt u op Caps Lock+0. Raadpleeg de documentatie van de schermlezer voor meer informatie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Tekst links uitlijnen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+L. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, L.

Tekst rechts uitlijnen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+R. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, R.

Tekst centreren

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+ E. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, C.

Tekst uitvullen

Let op: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+J.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en vervolgens op I, L.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Links een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en dan op I, R.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Rechts een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u een bepaalde sneltoets niet weet of als u informatie over andere opties wilt, gebruik dan het vak Laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Alt+Q om naar het vak Laat me weten wat u wilt doen te gaan.

 3. Typ een trefwoord of woordgroep met betrekking tot wat u wilt doen en druk op de toets Pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld tekst uitlijnen voor verwante bewerkingen, zoals de knop Rechts uitlijnen. Sommige resultaten bestaan uit submenu's met meer opties.

 4. Druk op Enter om een optie te kiezen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de uitlijning van tekst aan te passen. In Word voor Mac wordt tekst normaal gesproken horizontaal uitgelijnd tegen de linkermarge terwijl de rechtermarge onregelmatig blijft. U kunt tekst centreren, tegen de rechtermarge of linkermarge uitlijnen, of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea aan te passen zodat de linker- en rechterrand recht zijn.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de oriëntatie van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt de alinea’s in uw document snel opmaken met de gewenste uitlijning.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt uitlijnen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-rechts om naar het menu Uitlijning te navigeren. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op Control+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een optie in het menu Uitlijning te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u navigeert.

  In de volgende tabel staat een samenvatting van de opties die u kunt gebruiken om de alinea-uitlijning op te maken.

  Gewenste actie

  Selecteren

  Tekst links uitlijnen

  Links

  Tekst rechts uitlijnen

  Rechts

  Tekst centreren

  Gecentreerd

  Tekst uitvullen

  Uitvullen

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Let op: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Alinea-inspringing aanpassen

Als u uw tekst met een bepaalde hoeveelheid wilt laten inspringen, kunt u vanaf de linker- of rechtermarge van de pagina inspringing toevoegen.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u aan de linkerkant inspringing wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u aan de rechterkant inspringing wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de hoeveelheid inspringing wilt instellen, typt u een getal in inch of gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 inch aan te passen. De hoeveelheid inspringing wordt aangekondigd.

 4. Druk op Enter om uw wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de uitlijning van tekst te wijzigen. in Word voor iOS wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea te wijzigen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt snel de alinea's in het document opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Wanneer u uw document bewerkt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel van de alinea leest waar u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, veegt u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start '.

 3. Voer op het tabblad Start een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, veegt u naar rechts totdat u ' Centre Text, button ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, veegt u naar rechts totdat u ' tekst uitVullen, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

   Opmerking: De geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' geselecteerd < uitlijning >, knop '.

   Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Als u het lint wilt sluiten en wilt overschakelen naar het toetsen bord, veegt u naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Wanneer u uw document bewerkt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel van de alinea leest waar u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing links wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de uitlijning van tekst te wijzigen. in Word voor Android wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea te wijzigen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt snel de alinea's in het document opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Wanneer u uw document bewerkt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat Talk Back een regel van de alinea leest waar u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, Switch ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Voer op het tabblad Start een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, veegt u naar rechts totdat u ' Centreren, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, veegt u naar rechts totdat u ' uitVullen, scha kelen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' gecontroleerd < uitlijning >, schakel optie '.

  Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Wanneer u een document bewerkt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat Talk Back een regel van de alinea leest waar u de inspringing wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing links wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. De tekst centreren of uitlijnen op de rechter-of linkermarge of tekst uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea te wijzigen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

De uitlijning van tekst wijzigen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' uit, knop links uitlijnen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, veegt u naar rechts totdat u ' uit, knop rechts uitlijnen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, veegt u naar rechts totdat u ' uit, Centreren ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Tekst uitvullen

Opmerking: UitGevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' uit, uitVullen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de alinea uit te lijnen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. U kunt snel tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea te wijzigen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

De uitlijning van tekst wijzigen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst wilt uitlijnen, drukt u op CTRL + L.

  • Druk op CTRL + R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Als u de tekst wilt centreren, drukt u op CTRL + E.

Tekst uitvullen

Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoeg positie op een wille keurige plaats in de alinea die u wilt uitvullen.

 2. Druk op CTRL + J om de tekst uit te vullen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie op een wille keurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, L. De focus wordt gewijzigd in het linkervak van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing wilt opgeven in centimeters, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie op een wille keurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, R. De focus verandert in het vak rechts van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing wilt opgeven in centimeters, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u de sneltoets niet weet of als u meer wilt weten over meer opties, gebruikt u het vak laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Als u naar het vak laat weten wat u wilt doen wilt gaan, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op Q.

 3. Typ een tref woord of woord groep voor de taak en druk op de toets pijl-omlaag om door de zoek resultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld ' tekst uitlijnen ' voor gerelateerde acties, zoals de knop rechts uitlijnen. Sommige resultaten kunnen vervolg menu's zijn met meer opties.

 4. Selecteer tussen de zoek resultaten met de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag en kies een optie door op ENTER te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×