Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de tekstuitlijning in uw documenten te wijzigen. U kunt tekst snel centreren, rechts of links uitlijnen of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea aan te passen zodat de linker- en rechterrand recht zijn.

Hoe uitlijning in Word 2016-documenten wordt beschreven kan variëren per schermlezer. Misschien moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld een beschrijving van de tekstuitlijning in JAWS wilt horen, drukt u op Insert+F. In Verteller drukt u op Caps Lock+0. Raadpleeg de documentatie van de schermlezer voor meer informatie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Tekst links uitlijnen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+L. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, L.

Tekst rechts uitlijnen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+R. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, R.

Tekst centreren

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+ E. Of druk op Alt+H en vervolgens op A, C.

Tekst uitvullen

Let op: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+J.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en vervolgens op I, L.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Links een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en dan op I, R.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Rechts een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u een bepaalde sneltoets niet weet of als u informatie over andere opties wilt, gebruik dan het vak Laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Alt+Q om naar het vak Laat me weten wat u wilt doen te gaan.

 3. Typ een trefwoord of woordgroep met betrekking tot wat u wilt doen en druk op de toets Pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld tekst uitlijnen voor verwante bewerkingen, zoals de knop Rechts uitlijnen. Sommige resultaten bestaan uit submenu's met meer opties.

 4. Druk op Enter om een optie te kiezen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de uitlijning van tekst aan te passen. In Word voor Mac wordt tekst normaal gesproken horizontaal uitgelijnd tegen de linkermarge terwijl de rechtermarge onregelmatig blijft. U kunt tekst centreren, tegen de rechtermarge of linkermarge uitlijnen, of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea aan te passen zodat de linker- en rechterrand recht zijn.

Notities: 

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de oriëntatie van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt de alinea’s in uw document snel opmaken met de gewenste uitlijning.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt uitlijnen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-rechts om naar het menu Uitlijning te navigeren. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op Control+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een optie in het menu Uitlijning te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u navigeert.

  In de volgende tabel staat een samenvatting van de opties die u kunt gebruiken om de alinea-uitlijning op te maken.

  Gewenste actie

  Selecteren

  Tekst links uitlijnen

  Links

  Tekst rechts uitlijnen

  Rechts

  Tekst centreren

  Gecentreerd

  Tekst uitvullen

  Uitvullen

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Let op: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Alinea-inspringing aanpassen

Als u uw tekst met een bepaalde hoeveelheid wilt laten inspringen, kunt u vanaf de linker- of rechtermarge van de pagina inspringing toevoegen.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u aan de linkerkant inspringing wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u aan de rechterkant inspringing wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de hoeveelheid inspringing wilt instellen, typt u een getal in inch of gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 inch aan te passen. De hoeveelheid inspringing wordt aangekondigd.

 4. Druk op Enter om uw wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Via Word voor iOS met uw toetsenbord en TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, uitlijning van tekst wijzigen. Word voor iOS meestal wordt tekst horizontaal op de linkermarge en de rechtermarge vrije regelval gebruikt verlaat. U kunt tekst centreren, uitlijnen met de marge links of naar rechts of uitgevuld deze om de afstand tussen de woorden in een alinea zodat de linker- en rechterrand zelfs zijn aan te passen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

De uitlijning van het uiterlijk en de stand van de randen van de alinea bepaalt: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt snel de alinea's opmaken in het document het gebruik van de gewenste uitlijning.

 1. Tijdens het bewerken van uw document, sleept u uw vinger rond de schrijfruimte totdat VoiceOver leest een regel van de alinea waar u de uitlijning wijzigen. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Indien nodig, sluit het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg naar links totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Voer een van de volgende opties in het tabblad Start :

  • Als u wilt de tekst links uitlijnen, Veeg naar rechts totdat u "Uitlijnen, linkerknop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • De tekst rechts uit te lijnen Veeg naar rechts totdat u "Uitlijnen rechts, knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Veeg om de tekst centreren, rechts totdat u hoort "tekst centreren, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u wilt de tekst uitvullen, veegt u rechts totdat u hoort "tekst uitvullen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

   Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd zodra u "Geselecteerde < uitlijning > knop."

   Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, veegt u naar links totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt de inspringing van de linker- of rechtermarge van de pagina toevoegen.

 1. Tijdens het bewerken van uw document, sleept u uw vinger rond de schrijfruimte totdat VoiceOver leest een regel van de alinea waar u de uitlijning wijzigen. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Veeg om toe te voegen inspringen naar links, rechts totdat u hoort "verkleinen inspringingspositie, knop," en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt inspringen hebt toegevoegd aan de rechterkant, veegt u rechts totdat u hoort "grotere inspringingspositie, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 3. Nadat u een optie selecteert, wordt de inspringing wordt toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Via Word voor Android met uw toetsenbord en TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, uitlijning van tekst wijzigen. Word voor Android meestal wordt tekst horizontaal op de linkermarge en de rechtermarge vrije regelval gebruikt verlaat. U kunt tekst centreren, uitlijnen met de marge links of naar rechts of uitgevuld deze om de afstand tussen de woorden in een alinea zodat de linker- en rechterrand zelfs zijn aan te passen.

Notities: 

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

De uitlijning van het uiterlijk en de stand van de randen van de alinea bepaalt: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt snel de alinea's opmaken in het document het gebruik van de gewenste uitlijning.

 1. Tijdens het bewerken van uw document, sleept u uw vinger rond de schrijfruimte totdat TalkBack leest een regel van de alinea waar u de uitlijning wijzigen. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het tabblad Start , Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Voer een van de volgende opties in het tabblad Start :

  • Aan de tekst uitlijnen op het linker, veegt u naar rechts totdat u "Uitlijnen links, veranderen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Aan de tekst uitlijnen op de juiste, veegt u naar rechts totdat u "Uitlijnen rechts, veranderen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Veeg om de tekst centreren, rechts totdat u hoort "Center, veranderen," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u wilt de tekst uitvullen, veegt u rechts totdat u hoort "Uitvullen, veranderen," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd zodra u "Ingeschakeld < uitlijning > overschakelen."

  Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 4. Om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, Veeg naar rechts totdat u "Ingeschakeld, meer opties, veranderen," horen en Dubbeltik op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt de inspringing van de linker- of rechtermarge van de pagina toevoegen.

 1. Tijdens het bewerken van uw document, sleept u uw vinger rond de schrijfruimte totdat TalkBack leest een regel van de alinea waar u de inspringing wijzigen. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Veeg om toe te voegen inspringen naar links, rechts totdat u hoort "inspringing verkleinen, knop," en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt inspringen hebt toegevoegd aan de rechterkant, veegt u rechts totdat u hoort "inspringing vergroten, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 3. Nadat u een optie selecteert, wordt de inspringing wordt toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows om te wijzigen van de uitlijning van tekst in uw documenten. Tekst centreren of deze op de marge links of naar rechts, tekst uitlijnen of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea zodat de linker- en rechterrand zelfs zijn aan te passen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Uitlijning van tekst wijzigen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Veeg rechts totdat u hoort "Meer opties, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de tekst wilt uitlijnen links of rechts veegt totdat u horen "Uitschakelen, uitlijnen linkerknop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Tekst uitlijnen rechts Veeg naar rechts totdat u horen "uitschakelen, de juiste knop uitlijnen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u wilt de tekst centreren, Veeg naar rechts totdat u horen "Uitschakelen, knop Centreren" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst uitvullen

Opmerking: Uitgevulde tekst zijn zeer moeilijk te lezen voor personen met een handicap lezen zoals dyslexie. Zodat het document zo toegankelijk mogelijk, kies de stijl van een andere uitlijning.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Veeg rechts totdat u hoort "Meer opties, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u hoort "Uitschakelen, uitvullen, knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm om uit te lijnen van de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows om te wijzigen van de uitlijning van tekst in uw documenten. Snel tekst centreren, klik op de marge links of naar rechts uitlijnen of uitvullen deze om de afstand tussen de woorden in een alinea zodat de linker- en rechterrand zelfs zijn aan te passen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Uitlijning van tekst wijzigen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt de tekst links uitlijnen, drukt u op Ctrl + L.

  • Druk op Ctrl + R om de tekst rechts uitlijnen.

  • Als u wilt de tekst centreren, drukt u op Ctrl + E.

Tekst uitvullen

Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea die u wilt uitvullen.

 2. Druk op Ctrl + J de tekst uitvullen, zodat de linker- en rechterrand zelfs zijn.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-toets en druk vervolgens op P, I, L. De focus wordt gewijzigd in het vak links van het gebied laten inspringen .

 3. Typ een getal in inches en druk op Enter, of met de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te wijzigen van de inspringing in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u wilt opgeven de inspringing in centimeters, typ een getal gevolgd door 'cm'.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logotoets en druk vervolgens op P, I, R. De focus wordt gewijzigd in het vak rechts van het gebied laten inspringen .

 3. Typ een getal in inches en druk op Enter, of met de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te wijzigen van de inspringing in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u wilt opgeven de inspringing in centimeters, typ een getal gevolgd door 'cm'.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Wanneer u niet welke sneltoets weet of wilt u weten over meer opties, kunt u met het vak Ik wil graag weten wat u wilt doen .

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Als u wilt verplaatsen naar het vak Ik wil graag weten wat u wilt doen , druk op Alt + Windows-toets en druk vervolgens op Q.

 3. Typ een trefwoord of woordgroep die betrekking hebben op uw taak en druk vervolgens op de pijl-omlaag om te bladeren in de lijst met zoekresultaten. Typ bijvoorbeeld 'tekst uitlijnen' voor verwante bewerkingen zoals de knop Rechts uitlijnen . Sommige resultaten mogelijk submenu's met meer opties.

 4. Kiezen tussen de lijst met zoekresultaten met de pijl omhoog en omlaag pijltoetsen en kies een optie door op Enter te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×