Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u tekst snel kunt centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is. U leert ook hoe u een pagina verticaal kunt uitlijnen.

Hoe uitlijning wordt beschreven in Word-documenten kunnen variëren, afhankelijk van de scherm lezer. Mogelijk moet u de uitgebreide instellingen van de scherm lezer aanpassen. Als u bijvoorbeeld een beschrijving van de uitlijning van uw tekst wilt belui Steren in JAWS, drukt u op INSERT + F. Druk in Verteller op de verteller-toets + 0. Raadpleeg de documentatie bij de scherm lezer voor meer informatie.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst links uitlijnen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + L.

Tekst rechts uitlijnen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + R.

Tekst centreren

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + E.

Tekst uitvullen

Opmerking: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+J.

Een pagina verticaal uitlijnen

U kunt een pagina verticaal uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken. Met verticaal uitlijnen wordt de geselecteerde tekst ten opzichte van de boven-en ondermarges geplaatst.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de tekst die u verticaal wilt uitlijnen.

 2. Als u het dialoog venster pagina-instelling wilt openen, drukt u op ALT + P, S, P.

 3. Druk op SHIFT + TAB totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' geselecteerd, marges tabblad '.

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, tabblad Indeling '.

 5. Druk op ALT + V. De focus wordt verplaatst naar de lijst opties voor verticale uitlijning.

 6. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op ENTER.

 7. Als u de verticale uitlijning wilt Toep assen op uw document, drukt u op ENTER.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en vervolgens op I, L.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Links een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en dan op I, R.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Rechts een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u een bepaalde sneltoets niet weet of als u informatie over andere opties wilt, gebruik dan het vak Laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Alt+Q om naar het vak Laat me weten wat u wilt doen te gaan.

 3. Typ een tref woord of woord groep voor de taak en druk op de toets pijl-omlaag om een keuze te maken uit de zoek resultaten. Typ bijvoorbeeld tekst uitlijnen voor gerelateerde acties, zoals de knop rechts uitlijnen. Sommige resultaten kunnen submenu's zijn met meer opties.

 4. Druk op Enter om een optie te kiezen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om de uitlijning van tekst te wijzigen. in Word voor Mac wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is. U kunt een pagina ook verticaal uitlijnen.

Notities: 

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de oriëntatie van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt de alinea’s in uw document snel opmaken met de gewenste uitlijning.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt uitlijnen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-rechts om naar het menu Uitlijning te navigeren. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op Control+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een optie in het menu Uitlijning te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u navigeert.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Let op: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Als u wilt teruggaan naar het document, drukt u op Return.

Een pagina verticaal uitlijnen

U kunt een pagina verticaal uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken. Met verticaal uitlijnen wordt de geselecteerde tekst ten opzichte van de boven-en ondermarges geplaatst.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de tekst die u verticaal wilt uitlijnen.

 2. Druk op Control + Option + M. De focus wordt verplaatst naar de Apple-menu balk. Druk op de tab-toets totdat u ' Format ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 3. Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' document ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. U hoort: ' marges, tabblad '.

 4. Druk eenmaal op Control + Option + pijl-rechts. U hoort: ' tabblad indeling. ' Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 5. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' verticale uitlijning '. De focus bevindt zich in het menu verticale uitlijning.

 6. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 7. Als u de verticale uitlijning wilt Toep assen op uw document, drukt u op Return.

Alinea-inspringing aanpassen

Als u uw tekst met een bepaalde hoeveelheid wilt laten inspringen, kunt u vanaf de linker- of rechtermarge van de pagina inspringing toevoegen.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' voor tekst. '

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' na tekst '.

  Als u de hoeveelheid inspringing wilt instellen, typt u een getal in inch of gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 inch aan te passen. De hoeveelheid inspringing wordt aangekondigd.

 4. Als u de wijzigingen wilt Toep assen en wilt terugkeren naar het document, drukt u op Return.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor iOS met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de tekst uitlijning te wijzigen. in Word voor iOS wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is. Als u een pagina verticaal wilt uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken, gaat u naar de volledige bureaublad versie van Word.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt de alinea's in het document snel opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start. '

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Start:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' Centre Text, button ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, swipet u naar rechts totdat u ' tekst uitVullen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

   Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' geselecteerd < uitlijning >, knop '.

   Opmerking: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de tekst uitlijning te wijzigen. in Word voor Android wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is.  Als u een pagina verticaal wilt uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken, gaat u naar de volledige bureaublad versie van Word.

Notities: 

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt de alinea's in het document snel opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat Talk Back een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Start:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, overstappen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' Center, Switch ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, swipet u naar rechts totdat u ' uitVullen, overstappen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' ingeschakeld < uitlijning >, schakelaar '.

  Opmerking: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf vlak totdat Talk Back een regel leest van de alinea waarin u de inspringing wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. Tekst horizon taal centreren of uitlijnen op de rechter-of linkermarge of tekst uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is. Als u een pagina verticaal wilt uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken, gaat u naar de volledige bureaublad versie van Word.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst uitlijning wijzigen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, knop links uitlijnen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, rechts uitlijnen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' uit, Centreren ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Tekst uitvullen

Opmerking: UitGevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een lees beperking zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' uit, uitVullen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de alinea uit te lijnen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om horizontale tekst uitlijning in uw documenten te wijzigen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u tekst snel kunt centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is. Als u een pagina verticaal wilt uitlijnen, bijvoorbeeld om een voor blad te maken, gaat u naar de volledige bureaublad versie van Word.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Tekst uitlijning wijzigen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst wilt uitlijnen, drukt u op CTRL + L.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, drukt u op CTRL + R.

  • Als u de tekst wilt centreren, drukt u op CTRL + E.

Tekst uitvullen

Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt uitvullen.

 2. Druk op CTRL + J om de tekst uit te vullen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, L. De focus wordt gewijzigd in het linkervak van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing in centimeters wilt opgeven, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, R. De focus wordt gewijzigd in het vak rechts van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing in centimeters wilt opgeven, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u de sneltoets niet weet of als u meer wilt weten over meer opties, kunt u het vak laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Als u wilt overschakelen naar het vak laat me weten wat u wilt doen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op Q.

 3. Typ een tref woord of woord groep die betrekking heeft op de taak en druk op de pijl-omlaag om door de zoek resultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld ' tekst uitlijnen ' voor gerelateerde acties, zoals de knop rechts uitlijnen. Sommige resultaten kunnen submenu's zijn met meer opties.

 4. Selecteer tussen de zoek resultaten met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en kies een optie door op ENTER te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×