Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. U kunt tekst snel centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is.

De beschrijving van uitlijning in Word-documenten kan variëren, afhankelijk van de scherm lezer. Mogelijk moet u de uitgebreide instellingen van de scherm lezer aanpassen. Als u bijvoorbeeld een beschrijving van de uitlijning van uw tekst wilt belui Steren in JAWS, drukt u op INSERT + F. Druk in Verteller op de verteller-toets + 0. Raadpleeg de documentatie bij de scherm lezer voor meer informatie.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Tekst links uitlijnen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + L.

Tekst rechts uitlijnen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + R.

Tekst centreren

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op CTRL + E.

Tekst uitvullen

Let op: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Ctrl+J.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en vervolgens op I, L.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Links een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt+P en dan op I, R.

 3. Typ in het gebied Inspringen in het vak Rechts een getal in inches of gebruik de pijltoetsen om te kiezen in stappen van 1/10 inch.

  Opmerking: Als u in plaats van inches een andere eenheid wilt gebruiken, typt u het getal gevolgd door de eenheid, zoals 12 pt voor 12 punten 1 cm voor 1 centimeter of 15 px voor 15 pixels.

 4. Druk op Enter om de wijzigingen toe te passen.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u een bepaalde sneltoets niet weet of als u informatie over andere opties wilt, gebruik dan het vak Laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Druk op Alt+Q om naar het vak Laat me weten wat u wilt doen te gaan.

 3. Typ een trefwoord of woordgroep met betrekking tot wat u wilt doen en druk op de toets Pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld tekst uitlijnen voor verwante bewerkingen, zoals de knop Rechts uitlijnen. Sommige resultaten bestaan uit submenu's met meer opties.

 4. Druk op Enter om een optie te kiezen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om de uitlijning van tekst aan te passen. In Word voor Mac wordt tekst normaal gesproken horizontaal uitgelijnd tegen de linkermarge terwijl de rechtermarge onregelmatig blijft. U kunt tekst centreren, tegen de rechtermarge of linkermarge uitlijnen, of uitvullen om de afstand tussen de woorden in een alinea aan te passen zodat de linker- en rechterrand recht zijn.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de oriëntatie van de randen van de alinea: links uitgelijnde, rechts uitgelijnde, gecentreerde of uitgevulde tekst. U kunt de alinea’s in uw document snel opmaken met de gewenste uitlijning.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt uitlijnen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-rechts om naar het menu Uitlijning te navigeren. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op Control+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een optie in het menu Uitlijning te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u navigeert.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Let op: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Alinea-inspringing aanpassen

Als u uw tekst met een bepaalde hoeveelheid wilt laten inspringen, kunt u vanaf de linker- of rechtermarge van de pagina inspringing toevoegen.

 1. Selecteer in uw document de alinea's die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' voor tekst. '

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' na tekst '.

  Als u de hoeveelheid inspringing wilt instellen, typt u een getal in inch of gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 inch aan te passen. De hoeveelheid inspringing wordt aangekondigd.

 4. Druk op Enter om uw wijzigingen toe te passen en terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de tekst uitlijning te wijzigen. in Word voor iOS wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt de alinea's in het document snel opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start. '

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Start:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' Centre Text, button ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, swipet u naar rechts totdat u ' tekst uitVullen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

   Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' geselecteerd < uitlijning >, knop '.

   Opmerking: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat VoiceOver een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de tekst uitlijning te wijzigen. in Word voor Android wordt tekst meestal horizon taal op de linkermarge uitgelijnd en blijft de rechter marge onregelmatig. U kunt tekst centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De horizontale uitlijning van tekst wijzigen

Met uitlijning bepaalt u het uiterlijk en de afdruk stand van de randen van de alinea: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecentreerd of uitgevulde tekst. U kunt de alinea's in het document snel opmaken om de gewenste uitlijning te gebruiken.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf gebied totdat Talk Back een regel leest van de alinea waarin u de uitlijning wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op het tabblad Start:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' links uitlijnen, overstappen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' rechts uitlijnen, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' Center, Switch ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt uitvullen, swipet u naar rechts totdat u ' uitVullen, overstappen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: De momenteel geselecteerde uitlijning wordt aangekondigd als ' ingeschakeld < uitlijning >, schakelaar '.

  Opmerking: UitGevulde tekst kan moeilijk leesbaar zijn voor personen met een lees beperking, zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 4. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Alinea-inspringing aanpassen

U kunt inspringing toevoegen vanaf de linker-of rechter marge van de pagina.

 1. Sleep tijdens het bewerken van uw document uw vinger rond het schrijf vlak totdat Talk Back een regel leest van de alinea waarin u de inspringing wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u een inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. U kunt tekst centreren of uitlijnen op de rechter-of linkermarge of tekst uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea te wijzigen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Tekst uitlijning wijzigen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst links wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, knop links uitlijnen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, swipet u naar rechts totdat u ' uit, rechts uitlijnen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u de tekst wilt centreren, swipet u naar rechts totdat u ' uit, Centreren ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Tekst uitvullen

Opmerking: UitGevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een lees beperking zoals dyslexie. Als u uw document zo toegankelijk mogelijk wilt maken, kiest u een andere uitlijnings stijl.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' meer opties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' uit, uitVullen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de alinea uit te lijnen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de uitlijning van tekst in uw documenten te wijzigen. U kunt tekst snel centreren, uitlijnen op de rechter-of linkermarge of Uitvullen om de afstand tussen woorden in een alinea aan te passen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Tekst uitlijning wijzigen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea, het document of de tabel die u wilt uitlijnen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tekst wilt uitlijnen, drukt u op CTRL + L.

  • Als u de tekst rechts wilt uitlijnen, drukt u op CTRL + R.

  • Als u de tekst wilt centreren, drukt u op CTRL + E.

Tekst uitvullen

Opmerking: Uitgevulde tekst kan erg moeilijk te lezen zijn voor personen met een leesprobleem zoals dyslexie. Kies een andere uitlijningsstijl om uw document zo toegankelijk mogelijk te maken.

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt uitvullen.

 2. Druk op CTRL + J om de tekst uit te vullen, zodat de linker-en rechter rand even is.

Alinea-uitlijning aanpassen

Als u tekst wilt uitlijnen op een specifieke positie, kunt u alinea's laten inspringen vanaf de linker- or rechtermarge van de pagina.

Vanaf de linkermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, L. De focus wordt gewijzigd in het linkervak van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing in centimeters wilt opgeven, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Vanaf de rechtermarge inspringen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op P, I, R. De focus wordt gewijzigd in het vak rechts van het inspring gebied.

 3. Typ een getal in inches en druk op ENTER, of gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de inspringing in stappen van 1/10 cm te wijzigen.

  Opmerking: Als u de inspringing in centimeters wilt opgeven, typt u een getal gevolgd door ' cm '.

Tekst opmaken met behulp van Uitleg

Als u de sneltoets niet weet of als u meer wilt weten over meer opties, kunt u het vak laat me weten wat u wilt doen.

 1. Plaats de invoegpositie op een willekeurige plaats in de alinea die u wilt uitlijnen.

 2. Als u wilt overschakelen naar het vak laat me weten wat u wilt doen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op Q.

 3. Typ een tref woord of woord groep die betrekking heeft op de taak en druk op de pijl-omlaag om door de zoek resultaten te bladeren. Typ bijvoorbeeld ' tekst uitlijnen ' voor gerelateerde acties, zoals de knop rechts uitlijnen. Sommige resultaten kunnen submenu's zijn met meer opties.

 4. Selecteer tussen de zoek resultaten met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en kies een optie door op ENTER te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×