Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer om een nieuwe map te maken en items naar de map te verplaatsen. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U kunt ook mappen hernoemen, verplaatsen of verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Het mappenvenster weergeven

Als u aan de slag wilt met mappen in Outlook, moet u eerst controleren of het mappenvenster wordt weergegeven.

Als u het mappenvensterwilt weergeven, drukt u in de hoofdweergave van Outlook op ALT + V, F, N.

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map maken om bijvoorbeeld uw e-mailberichten te ordenen op basis van het onderwerp of de afzender.

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op ALT + O, N. U hoort: "nieuwe map maken, naam, bewerken." De focus ligt op het tekstveld naam .

 2. Typ een naam voor de map en druk op de tab-toets. U hoort ' map bevat ', gevolgd door de momenteel geselecteerde optie.

 3. Druk op Alt + pijl-omlaag om het type items te selecteren die de nieuwe map bevat. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste type hoort en druk op ENTER. Als u een map voor e-mailberichten wilt maken, selecteert u e-mail en post items.

 4. Druk op de tab-toets om de locatie te selecteren waar u de nieuwe map wilt maken. U hoort: ' postvak in '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

  Als u bijvoorbeeld een map wilt maken op hetzelfde niveau als uw postvak in, drukt u op de toets pijl-omhoog totdat u de naam van uw e-mailaccount hoort. Als u de nieuwe map in een andere map wilt plaatsen, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag tot u de gewenste map hoort.

  U kunt de locatie van de map later wijzigen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 5. Wanneer u tevreden bent met uw selecties, drukt u op ENTER. De map wordt in alfabetische volgorde of in een andere map toegevoegd, afhankelijk van uw selectie.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Ga naar het e-mailbericht dat u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op CTRL + SHIFT + V. Het dialoogvenster items verplaatsen wordt geopend.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste map hoort en druk op ENTER.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op F6 totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map waarvan u de naam wilt wijzigen en druk op SHIFT + F10, R. U hoort ' bewerken ', gevolgd door de naam van de huidige map.

 3. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op ENTER.

Een map verplaatsen

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op F6 totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map die u wilt verplaatsen en druk op SHIFT + F10, M. Het dialoogvenster map verplaatsen wordt geopend. De mappenlijst bevat de focus.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de locatie hoort waarnaar u de map wilt verplaatsen en druk op ENTER.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map Verwijderde items in Outlook. Als u de map permanent wilt verwijderen, kunt u de map Verwijderde items leegmaken of slechts één map uit de map Verwijderde items verwijderen.

Wanneer u een map verwijdert, verwijdert u ook alles erin.

Een map verplaatsen naar de map Verwijderde items

Wanneer u een map naar de map Verwijderde items hebt verplaatst, kunt u deze nog steeds terugvinden door deze naar een andere map te verplaatsen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op F6 totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map die u wilt verwijderen en druk vervolgens op SHIFT + F10, D. U hoort: ' Microsoft Outlook, Yes button '.

 3. Als u de map en de inhoud ervan naar de map Verwijderde items wilt verplaatsen, drukt u op ENTER.

De map Verwijderde items leegmaken

Wanneer u de map Verwijderde items leegmaakt, worden alle items in de map permanent verwijderd.

 1. Als u naar de map Verwijderde items wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de geselecteerde map hoort, en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' Verwijderde items ' hoort.

 2. Druk op SHIFT + F10, Y. U hoort: ' Microsoft Outlook, Yes button '.

 3. Als u alle items in de map permanent wilt verwijderen, drukt u op ENTER.

Eén map uit de map Verwijderde items verwijderen

Als u niet alle items in de map Verwijderde items wilt verwijderen, kunt u één map apart verwijderen.

 1. Als u wilt zoeken naar de map die u definitief wilt verwijderen, drukt u op F6 totdat u de geselecteerde map hoort, en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de gewenste map hoort.

 2. Druk op SHIFT + F10, D. U hoort: ' Microsoft Outlook, Yes button '.

 3. Als u de map permanent wilt verwijderen, drukt u op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een nieuwe map te maken en items naar de map te verplaatsen. U kunt ook mappen hernoemen, verplaatsen of verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map maken om bijvoorbeeld uw e-mailberichten te ordenen op basis van het onderwerp of de afzender.

 1. Druk in de Outlook hoofdweergave op de tab-toets totdat u ' Table ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map.

 2. Als u de locatie voor de nieuwe map wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

  Als u bijvoorbeeld een map wilt maken op hetzelfde niveau als uw postvak in, drukt u op de toets pijl-omhoog totdat u ' Outlook ' hoort. Als u een map in een andere map wilt maken, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste map hoort.

  U kunt de locatie van de map later wijzigen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 3. Druk op Shift + Command + N. U hoort: ' map, naamloze map '. De focus ligt in het tekstveld voor de mapnaam.

 4. Typ de naam voor de nieuwe map en druk op ENTER.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Ga naar het e-mailbericht dat u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op Shift + Command + M. U hoort: ' map kiezen '.

 3. Begin de naam van de gewenste map te typen. De lijst met mappen wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de map hoort en druk op ENTER.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk in de Outlook hoofdweergave op de tab-toets totdat u ' Table ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map waarvan u de naam wilt wijzigen en druk op ENTER.

 3. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op ENTER.

Een map verplaatsen

 1. Ga naar de map die u wilt verplaatsen door op de tab-toets te drukken totdat u de geselecteerde map hoort en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste map hoort.

 2. Druk op Control + Option + Shift + M om het snelmenu te openen.

 3. Druk in het menu op de toets pijl-omlaag totdat u ' map verplaatsen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "Typ de naam van de doelmap in het vak zoeken."

 4. Typ de naam van de doelmap. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste doelmap hoort en druk op ENTER.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map prullenmand in Outlook. Als u de map permanent wilt verwijderen, kunt u de map Prullenbak leegmaken of alleen de map verwijderen uit de prullenmand .

Wanneer u een map verwijdert, verwijdert u ook alles erin.

Een map verplaatsen naar de map prullenmand

Wanneer u een map naar de Prullenbak hebt verplaatst, kunt u deze nog steeds terugvinden door deze naar een andere map te verplaatsen. Ga naar een map verplaatsenvoor instructies.

 1. Druk in de Outlook hoofdweergave op de tab-toets totdat u ' Table ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten in de map.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Command + Delete-toets. U hoort het volgende: ' verwijderen '. De map wordt verplaatst naar de Prullenbak . De focus wordt verplaatst naar de berichtenlijst.

De map Prullenbak leegmaken

Wanneer u de map Prullenbak leegmaakt, worden alle items in de map permanent verwijderd.

 1. Druk op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' Prullenmand ' hoort om naar de map prullenmand te gaan.

 2. Druk op Control + Option + Shift + M om het snelmenu te openen.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u ' map leegmaken ' hoort en druk op ENTER. U hoort: "weet u zeker dat u alle berichten in deze map wilt verwijderen."

 4. Als u de inhoud van de map Prullenbak permanent wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets. U hoort het volgende: ' verwijderen '. Druk op Enter.

Eén map uit de Prullenbak verwijderen

Als u alle items in de map prullenmand niet wilt verwijderen, kunt u één map apart verwijderen.

 1. Als u wilt zoeken naar de map die u permanent wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort, en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of-omlaag tot u de gewenste map hoort.

 2. Druk op Command + Delete-toets. U hoort: "weet u zeker dat u de geselecteerde map permanent wilt verwijderen."

 3. Als u de map permanent wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets. U hoort het volgende: ' verwijderen '. Druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook 2016 met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om een nieuwe map te maken en items naar de map te verplaatsen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map maken om bijvoorbeeld uw e-mailberichten te ordenen op basis van het onderwerp of de afzender.

 1. Ga naar een willekeurig e-mailbericht en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 2. In het e-mailbericht swipet u naar links totdat u ' meer gespreks acties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. In het menu opties swipet u naar rechts totdat u ' knop verplaatsen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een nieuwe map wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' nieuwe map maken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "maken, waarschuwen, tekstveld, bewerken."

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de nieuwe map te typen.

 6. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u ' maken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De map wordt gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het dialoogvenster gesprek verplaatsen .

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Ga naar een e-mailbericht dat u naar een map wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 2. In het e-mailbericht swipet u naar links totdat u ' meer gespreks acties, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. In het menu opties swipet u naar rechts totdat u ' knop verplaatsen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het e-mailbericht wordt verplaatst naar de geselecteerde map.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook 2016 met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om een nieuwe map te maken en items naar de map te verplaatsen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map maken om bijvoorbeeld uw e-mailberichten te ordenen op basis van het onderwerp of de afzender.

 1. Ga naar een willekeurig e-mailbericht en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 2. In het e-mailbericht swipet u naar links totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. In het menu opties swipet u naar rechts totdat u ' naar map verplaatsen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het volgende: ' gesprek verplaatsen '.

 4. Als u een nieuwe map wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' nieuwe map maken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nieuwe mapnaam, vak bewerken '.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de map te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u één vinger over het scherm totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De knop gereed bevindt zich in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  De map wordt gemaakt en geselecteerd in het dialoogvenster gesprek verplaatsen .

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Ga naar een e-mailbericht dat u naar een map wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

 2. In het e-mailbericht swipet u naar links totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. In het menu opties swipet u naar rechts totdat u ' naar map verplaatsen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het volgende: ' gesprek verplaatsen '.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De map is geselecteerd.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' OK, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het e-mailbericht naar de map te verplaatsen. U hoort: "discussie verplaatste".

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook op het web met uw toetsenbord en schermlezer om een nieuwe map te maken en items naar de map te verplaatsen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U kunt ook de naam van mappen wijzigen of deze verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook op het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook op het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook op het web.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Het navigatiedeelvenster van de map weergeven

Als u aan de slag wilt met mappen in Outlook op het web, controleert u eerst of het navigatiedeelvenster van de map wordt weergegeven.

Druk in de hoofdweergave van Outlook op het web op de tab-toets totdat u ' linkerdeelvenster in-en uitzoomen ' hoort en druk vervolgens op ENTER om het navigatiedeelvenster in of uit te schakelen. Als u ' postvak in ' hoort nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt het navigatiedeelvenster in-of uitgeschakeld.

Een nieuwe map maken

U kunt een nieuwe map maken om bijvoorbeeld uw e-mailberichten te ordenen op basis van het onderwerp of de afzender.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' navigatiedeelvenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe map wilt maken, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' nieuwe map ' hoort en drukt u op ENTER.

  • Als u een submap wilt maken voor een bestaande map, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de map hoort waaraan u de submap wilt toevoegen en drukt u op ALT + SHIFT + F10 om het snelmenu te openen. Druk in het menu op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' een nieuwe submap maken ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Typ de naam voor de nieuwe map en druk op ENTER.

E-mailberichten naar een map verplaatsen

 1. Ga naar het e-mailbericht dat u wilt verplaatsen naar een map.

 2. Druk op SHIFT + TAB tot u ' opdracht werkbalk ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' verplaatsen naar ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk in het submenu op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste map hoort en druk op ENTER.

  Tip: Als de map niet in de lijst staat, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u ' alle mappen openen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste map hoort en druk op ENTER om deze te selecteren.

De naam van een map wijzigen

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' navigatiedeelvenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op ALT + SHIFT + F10.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u ' naam wijzigen, menu-item ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 4. Typ de nieuwe naam voor de map en druk op ENTER.

Een map verwijderen

Wanneer u een map verwijdert, wordt deze eerst verplaatst naar de map Verwijderde items in Outlook. Als u de map permanent wilt verwijderen, kunt u de map Verwijderde items leegmaken of slechts één map uit de map Verwijderde items verwijderen.

Wanneer u een map verwijdert, verwijdert u ook alles erin.

Een map verplaatsen naar de map Verwijderde items

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' navigatiedeelvenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de map die u wilt verwijderen.

 2. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op ALT + SHIFT + F10.

 3. Druk in het menu op de toets pijl-omlaag totdat u ' verwijderen, menu-item ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "dialoogvenster map verwijderen."

 4. Als u de map en de inhoud ervan naar de map Verwijderde items wilt verplaatsen, drukt u op ENTER.

De map Verwijderde items leegmaken

Wanneer u de map Verwijderde items leegmaakt, worden alle items in de map permanent verwijderd.

 1. Als u naar de map Verwijderde items wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' navigatiedeelvenster ' hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort, en drukt u vervolgens op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' Verwijderde items '.

 2. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op ALT + SHIFT + F10.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u ' map leegmaken ' hoort en druk op ENTER. U hoort: "Delete <Number> items".

 4. Als u alle items in de map permanent wilt verwijderen, drukt u op ENTER.

Eén map uit de map Verwijderde items verwijderen

Als u niet alle items in de map Verwijderde items wilt verwijderen, kunt u één map apart verwijderen.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' navigatiedeelvenster ' hoort en druk vervolgens op de tab-toets totdat u de geselecteerde map hoort en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' Verwijderde items, samengevouwen ' hoort.

 2. Als u de map wilt uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de naam hoort van de map die u wilt verwijderen.

 4. Als u het contextmenu wilt openen, drukt u op ALT + SHIFT + F10.

 5. Druk in het menu op de toets pijl-omlaag totdat u ' verwijderen, menu-item ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "dialoogvenster map verwijderen."

 6. Als u de map en de inhoud permanent wilt verwijderen, drukt u op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×