Een schermlezer gebruiken om te werken met de weergave van het bord in Project

Een schermlezer gebruiken om te werken met de weergave van het bord in Project

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project voor het web met uw toetsenbord en schermlezer om met projecttaken te werken in een bord opmaak. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. Ook leert u hoe u taken kunt organiseren in buckets en ze kunt weergeven als kolommen van diverse groepen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Project voor het web gebruikt, is het raadzaam Edge te gebruiken als uw webbrowser. Aangezien Project voor het web wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser – niet Project voor het web.

In dit onderwerp

De weergave bord openen

 1. Open het project dat u wilt weergeven in Project voor het web.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tabblad raster, item '.

 3. Als u de bord weergave wilt openen, drukt u op I totdat u ' bord tabblad, item ' hoort en drukt u op ENTER. De bord weergave wordt geopend en de focus bevindt zich in de eerste kolom van het bord.

Tip: Wanneer u een project opent, wordt dit weergegeven in de weergave die u het laatst hebt gebruikt.

Een buckets maken

U kunt buckets gebruiken om projecttaken in te delen in groepen.

 1. Als u een buckets wilt maken, drukt u in de weergave bord op de tab-toets totdat u ' buckets toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER.

 2. Typ een naam voor de Bucket en druk op ENTER. De Bucket wordt gemaakt.

Buckets beheren

U kunt de buckets in uw project hernoemen, verplaatsen of verwijderen.

Opmerking: Voor het beheren van buckets moet de taak zijn gegroepeerd op Bucket in de bord weergave. Zie de taak groepering wijzigenvoor instructies.

 1. Druk in de bord weergave op de tab-toets totdat u ' buckets ' hoort, gevolgd door de naam van de Bucket die u wilt bewerken.

 2. Druk op I totdat u "meer opties" hoort en druk op ENTER. U hoort: ' naam wijzigen '.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de naam van de Bucket wilt wijzigen, drukt u op ENTER. Wijzig zo nodig de naam van de Bucket en druk op ENTER om het bestand op te slaan.

  • Als u de Bucket wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' verwijderen ' hoort en drukt u op ENTER. Druk op de tab-toets totdat u ' verwijderen ' hoort en druk op ENTER om te bevestigen dat de Bucket moet worden verwijderd.

   Opmerking: Wanneer een buckets wordt verwijderd, worden alle taken binnen de Bucket ook verwijderd.

  • Als u de Bucket één kolom naar links wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u ' verplaatsen naar links ' hoort en drukt u op ENTER.

Een taak maken

 1. Als u een taak wilt maken, drukt u in de bord weergave op de tab-toets totdat u de naam hoort van de kolom van het bord waarvan u de taak wilt maken.

 2. Druk op I totdat u ' taak toevoegen ' hoort en druk op ENTER.

 3. Typ de naam van de taak.

 4. Druk op I totdat u het veld dat u wilt wijzigen, en druk vervolgens op ENTER om het veld dat u wilt wijzigen, te definiëren en op ENTER te drukken. Gebruik de tab-toets of de pijltoetsen om naar de gewenste waarde te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

 5. Als u de taak wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' taak toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER. U hoort ' toegevoegde taak ', gevolgd door de naam van de taak.

 6. Zie taken beheren in de bord weergaveom meer taakdetails te definiëren.

Tip: Als u snel een reeks taken in een kolom wilt maken, drukt u na het typen van de naam van de eerste taak op ENTER. De focus keert terug naar het veld Taaknaam, zodat u verder kunt gaan met het toevoegen van taken aan dezelfde kolom.

Taken beheren in de weergave bord

U kunt details van een taak rechtstreeks vanuit de bord weergave openen en bijwerken.

 1. Druk in de bord weergave op de tab-toets totdat u de naam hoort van de kolom van het bord met de taak die u wilt bewerken.

 2. Als u de taak wilt openen, drukt u op I totdat u de naam van de gewenste taak hoort en drukt u op ENTER. Het deelvenster met taakgegevens wordt geopend.

 3. Gebruik de tab-toets om te schakelen tussen de velden met taakgegevens en breng de gewenste wijzigingen aan. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Als u meer wilt weten over de verschillende velden, gaat u naar een schermlezer gebruiken om taakdetails weer te geven en te bewerken.

 4. Druk op ESC om het deelvenster met taakgegevens te sluiten.

Een taak verwijderen

 1. Druk in de bord weergave op de tab-toets totdat u de naam hoort van de kolom van het bord met de taak die u wilt verwijderen.

 2. Als u naar de gewenste taak wilt navigeren, drukt u op I totdat u de naam van de taak hoort.

 3. Druk op I totdat u "meer opties" hoort en druk op ENTER.

 4. Als u de taak wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' item verwijderen ' hoort en drukt u op ENTER.

De taakgroepering wijzigen

U kunt de manier wijzigen waarop in de bord weergave van taken wordt gegroepeerd in kolommen. Voorbeeld van een groepsweergave worden de taken gegroepeerd weergegeven op buckets. Wanneer u de bord weergave voor een project opent, wordt dit weergegeven met de groep die u het laatst hebt gebruikt.

 1. Druk in de weergave bord op de tab-toets totdat u ' groeperen op ' hoort, gevolgd door de huidige groepeeroptie, en druk vervolgens op ENTER.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste groepeeroptie hoort en druk op ENTER om de gewenste optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met de rasterweergave in Project

Een schermlezer gebruiken om te werken met de tijdlijnweergave in Project

Een schermlezer gebruiken om taakgegevens te bekijken en te bewerken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×