Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project met uw toetsen bord en scherm lezer om de scherm elementen en weer gaven te verkennen en te navigeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Kennis Making met de project indeling

Wanneer u Project opent, bevindt de naam van het type van de huidige weer gave zich boven aan het scherm, aan de linkerkant van de bestands naam. Project wordt meestal geopend in de weer gave Gantt-diagram.

De besturingsknoppen van de toepassing, zoals Minimaliseren en Sluiten, bevinden zich rechtsbovenaan. De werkbalk Snelle toegang bevindt zich standaard linksboven in het scherm. Deze werkbalk kan worden aangepast en bevat veelgebruikte opdrachten, zoals Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw.

Onder deze werkbalk ziet u een set linttabbladen. De volgende tabbladen zijn beschikbaar:

 • Bestand

 • Taak

 • Resource

 • Rapport

 • Project

 • Weergave

 • Indeling

Onder deze rij met tabbladen ziet u het lint. Wanneer u een tabblad selecteert, wordt er een tabbladspecifiek lint weergegeven met opties die zijn ingedeeld in groepen. Op het tabblad Weergave ziet u bijvoorbeeld een lint waarmee u verschillende opties kunt kiezen om de gegevens in het bestand weer te geven.

Rechts van de tabbladen ziet u het zoektekstveld Uitleg. Helemaal rechts ziet u de feedbackknop Wilt u helpen Office te verbeteren? en de knoppen Formaat van venster herstellen en Venster sluiten.

De inhoud van de projectgegevens wordt weergegeven onder het lint en beslaat het grootste deel van het venster.

Onder in het venster ziet u de aanpasbare statusbalk met de statusgegevens en de geselecteerde knoppen voor snelle toegang, bijvoorbeeld voor de verschillende weergaven en de zoomschuifregelaar.

Navigeren met behulp van het toetsenbord

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in Project en de scherm elementen te door lopen:

 • Als u verder wilt gaan, drukt u op de tab-toets. Als u naar achteren wilt gaan, drukt u op SHIFT + TAB.

 • Druk op Enter om een item te selecteren.

 • Druk op Alt+pijl-omlaag om een submenu of lijst uit te vouwen.

 • Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om in menu's of lijsten te bladeren.

 • Druk op Enter om een selectie in een lijst te maken.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Project Online met uw toetsen bord en scherm lezer om de scherm elementen en weer gaven te verkennen en te navigeren. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Project Online is een webprogramma voor het beheren van meerdere projecten, het bijhouden van de voortgang en de verdeling van de resource behoeften.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Scha kelen tussen het hoofd scherm en de onderdelen

Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om door de Project Online-scherm elementen te bladeren. Als u een item in een element wilt selecteren, drukt u op ENTER.

De focus gaat door de volgende elementen:

 • Het hoofd inhouds gebied in het midden van het scherm. De inhoud is afhankelijk van de geselecteerde weer gave. Het gebied bevat de hoofd gegevens van uw projecten in een tabel.

 • De horizontale app-balk boven aan het scherm. U hoort: ' Start programma voor apps, menu-item '. U kunt bijvoorbeeld de app-meldingen, instellingen en Help openen.

 • De horizontale tab-balk. U hoort de naam van het huidige tabblad. U kunt ook op CTRL + F6 drukken om rechtstreeks naar een tabblad te gaan. De beschik bare tabbladen zijn afhankelijk van de weer gave en wat is geselecteerd in het gedeelte met de hoofd inhoud. Vanaf de tab-balk kunt u het lint activeren met de bewerkings opties voor de huidige selectie. Als u het lint wilt activeren, drukt u op ENTER op een tabblad.

 • Het horizontale lint (wanneer dit is geactiveerd) onder de app-balk. Wanneer het lint is geactiveerd, wordt de focus verplaatst naar de eerste ingeschakelde knop en wordt de knop in de scherm lezer aangekondigd. Als u een menu knop wilt uitvouwen, drukt u op Ctrl + spatie balk. Druk op ESC om een menu knop samen te vouwen. De beschik bare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde tabblad.

 • De horizontale rij met kopteksten. U hoort: ' Project Web app '. Vanuit de rij veldnamenrij hebt u toegang tot het Zoek veld tekst en de weer gave Start.

 • De verticale navigatie balk aan de linkerkant van het scherm. U hoort: ' projecten '. Als de weer gave is geselecteerd, hoort u de weergave naam, gevolgd door ' momenteel geselecteerd '. Als de weer gave niet is geselecteerd, hoort u de weergave naam, gevolgd door ' koppeling '. Op de navigatie balk kunt u de gewenste weer gave selecteren, bijvoorbeeld taken of resources. U kunt ook de beschik bare navigatie koppelingen bewerken of nieuwe koppelingen toevoegen.

Navigeren in de hoofd weergaven

Als u in de Project Online-weer gaven wilt navigeren, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit). De hoofd weergaven bevatten de gegevens in hoofd zaak in tabellen. Wanneer u een tabel invoert, wordt in de scherm lezer de tabel en de bijbehorende details aangekondigd. Terwijl u door de tabel bladert, hoort u de celinhoud.

Project Online bevat de volgende hoofd weergaven: Start, projecten, goed keuringen, taken, resources en rapporten.

Weer gave voor thuis gebruik

Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij Project Online, Lands in de Start weergave. Vanuit de weer gave Start kunt u toegang krijgen tot de hoofd functies van de app. Als u nog niet eerder met de app hebt gewerkt, kunt u meer te weten komen over de app-functies of rechtstreeks door gaan met het maken of importeren van projecten. U kunt ook naar uw actieve projecten, goed keuringen of taken gaan.

Terwijl u in de weer gave Start, worden de snelkoppelingen aangekondigd naar de belangrijkste functies die beschikbaar zijn in de weer gave. U hoort bijvoorbeeld ' projecten maken of importeren ' of ' taken ', gevolgd door het aantal nieuwe taken.

Als u wilt teruggaan naar de weer gave Start vanuit een van de andere weer gaven, drukt u op de tab-toets totdat u ' Project Web app, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Weer gave projecten

In de weer gave projecten wordt een overzicht gegeven van alle projecten die u in een tabel kunt openen. U kunt een project selecteren en door gaan met het bewerken van de project planning of-Details.

Weer gave goedkeurings centrum

In de weer gave goedkeurings centrum ziet u alle rooster goedkeuringen voor uw beoordeling in een tabel. U kunt een item in de tabel selecteren en door gaan met het goed keuren of weigeren van het rooster.

Weer gave taken

In de weer gave taken wordt een overzicht gegeven van de project taken in een tabel. U kunt een taak selecteren en de taak Details bewerken.

Weer gave resources

In de weer gave resources wordt een overzicht gegeven van de beschik bare resources in een tabel. U kunt nieuwe resources toevoegen of de huidige bewerken. U kunt ook toegang krijgen tot de resource toewijzingen, capaciteits planning en de pagina's voor het aanvragen van resources.

Weer gave rapporten

In de lijst rapporten worden uw rapporten in een SharePoint Online-bibliotheek weer gegeven. U kunt een rapport uploaden of een direct nieuwe maken via SharePoint Online. De weer gave rapporten bevat de werk balk SharePoint Online boven aan het gebied met de hoofd inhoud.

Voor instructies over het navigeren in SharePoint Online, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om door share point online te verkennen en te navigeren.

Navigeren tussen weer gaven

U kunt eenvoudig van de ene weer gave naar de andere gaan.

Opmerking: Als u naar de Start weergave wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' Project Web app, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 1. Druk in een wille keurige weer gave op de tab-toets totdat u de gewenste weer gave hoort, bijvoorbeeld ' taken, koppeling '.

 2. Druk op ENTER om te selecteren. De weer gave wordt geopend en de scherm lezer kondigt de weergave naam aan, zoals ' taken '.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×