Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in de Outlook-agenda

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in de Outlook-agenda

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met uw toetsenbord en schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren tussen de weergaven. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Vanaf 1 oktober 2017 is tabelnavigatie met een schermlezer tijdelijk uitgeschakeld.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave en schermelementen

De agenda bestaat uit twee deelvensters: het mappen venster aan de linkerkant en het deelvenster agenda aan de rechterkant. Boven deze deelvensters ziet u het lint. U ziet een statusbalk onder aan het scherm.

 • Als u de elementen in de hoofdweergave wilt doorlopen, drukt u op F6 (vooruit) of op SHIFT + F6 (achteruit).

Navigeren op de tabbladen op het lint

Agenda wordt geopend, waarbij het tabblad Start is geselecteerd. Het tabblad Start bevat bijvoorbeeld een knop voor het maken van een nieuwe afspraak of een vergaderverzoek om een agenda te delen.

 • Druk op ALT om de tabbladen op het lint te navigeren. U hoort ' linttabbladen ', gevolgd door het momenteel geselecteerde tabblad.

 • Als u wilt schakelen tussen de tabbladen, drukt u op de toets pijl-links of pijl-rechts en drukt u eenmaal op de tab-toets om naar de opdracht toetsen op het lint te gaan.

Navigeren in het Agenda venster

Wanneer u in het deelvenster Agenda terechtkomt, worden de geselecteerde datum en tijd, gebeurtenissen (indien aanwezig) en de agendaweergave door Verteller aangekondigd.

 • Als u wilt schakelen tussen de agendagebeurtenissen, gebruikt u de tab-toets of SHIFT + TAB. Verteller kondigt de details van de gebeurtenis in. Als u een gebeurtenis in een apart venster wilt openen, drukt u op ENTER. Druk op Esc om een gebeurtenis te verlaten.

 • Gebruik de pijltoetsen om door de agenda te navigeren en hoor wanneer u beschikbaar bent.

 • Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, drukt u op CTRL + G. Een datumkiezer wordt weergegeven. Het veld date heeft de focus. Voer de datum in en druk op ENTER. Als u wilt teruggaan naar vandaag, drukt u op ALT + H, O, D.

Navigeren in het mappenvenster

Wanneer u in het mappenvenster terechtkomt, hoort u ' agendamappen ' en verteller kondigt de naam van de huidige map aan.

In het mappenvenster kunt u selecteren welke agenda's worden weergegeven in het Agenda venster. U kunt bijvoorbeeld de kalender met feestdagen voor uw land of gedeelde agenda's selecteren van uw collega's.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de mappen te navigeren. Verteller leest de namen van de mappen uit zoals deze worden gemarkeerd.

 • Verteller leest ook of de map is samengevouwen of uitgevouwen. Druk op de toets pijl-links om een map samen te vouwen. Als u een map wilt uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts.

 • Als u een agenda wilt selecteren, drukt u op de SPATIEBALK.

Schakelen tussen weergaven

Schakelen tussen een venster van een nieuwe gebeurtenis en de hoofdagenda weergave

 1. Druk op CTRL + N om een leeg afspraak venster te openen. De focus ligt op het tekstveld onderwerp . U hoort: ' onderwerp, bewerken '.

 2. Als u wilt teruggaan naar de hoofdweergave van de agenda, houdt u Alt ingedrukt en drukt u vervolgens herhaaldelijk op de tab-toets om de actieve toepassingen te doorlopen. Verteller kondigt de actieve Programma's aan.

 3. Laat de tab-toets los wanneer u ' agenda ' hoort.

Navigeren in het menu bestand

In het menu bestand kunt u bijvoorbeeld de agenda-instellingen wijzigen en afwezigheidsberichten instellen.

 1. Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op ENTER om een menu-item of de tab-toets te selecteren, zodat u door de items op een tabblad kunt bladeren.

 3. Druk op ESC om het menu bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Navigeren naar de agenda-instellingen

U kunt agenda-instellingen wijzigen in het venster Opties voor Outlook . U kunt bijvoorbeeld de werktijden en de werkdagen instellen en de standaardtijd voor herinneringen definiëren.

 1. Als u het venster Opties voor Outlook wilt openen, drukt u op ALT + F, T.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' agenda ' hoort.

 3. Druk op de tab-toets om door de lijst met instellingen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 4. Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt teruggaan naar de hoofdweergave, drukt u op ENTER.

Naar het venster herinneringen navigeren

 1. Als u alle huidige herinneringen wilt bekijken, drukt u op ALT + V, M. Verteller kondigt het aantal herinneringen aan.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om tussen de herinneringen te schakelen.

 3. Druk op de spatiebalk om de geselecteerde herinnering te openen of druk op ESC om het venster herinneringen te sluiten.

Navigeren tussen de hoofd weergaven van Microsoft Outlook

 • Druk op CTRL + 1 om naar e-mailte navigeren.

 • Druk op CTRL + 2 om naar agendate gaan.

 • Druk op CTRL + 3 om naar contactpersonente navigeren.

 • Druk op CTRL + 4 om naar takente navigeren.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afspraken of vergaderingen in Outlook te plannen

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer in Mac OS, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave en schermelementen

De agenda bestaat uit drie hoofdgebieden: het Navigatie deelvenster links, het agenda deelvenster aan de rechterkant en het lint boven de deelvensters Navigatie en agenda .

De menubalk bevindt zich boven het lint, en bevat knoppen voor het opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van acties en snel afdrukken.

De werkbalk Snelle toegang om te navigeren tussen de hoofd weergaven van Outlook is beschikbaar onder het Navigatie deelvenster.

Op de statusbalk (onderaan) ziet u het aantal items in de huidige agendaweergave.

Druk op F6 (vooruit) of SHIFT + F6 (achterwaarts) om de elementen in de volgende volgorde door te lopen:

 • Lint

 • Navigatiedeelvenster

 • Agendavenster

 • Werkbalk Snelle toegang

 • statusbalk

 • Menubalk

Navigeren op de tabbladen op het lint

Agenda wordt geopend, waarbij het tabblad Start is geselecteerd. Het tabblad Start bevat knoppen voor de acties voor de hoofdagenda, zoals het maken van een nieuwe afspraak of een vergadering en het wijzigen van de agendaweergave.

Op het tabblad indelen kunt u nieuwe agenda's toevoegen en schakelen tussen de rasterweergave en de lijstweergave.

Op het tabblad extra kunt u toegang krijgen tot uw accountgegevens, gegevens importeren en exporteren, en afwezigheidsberichten instellen.

 1. Als u wilt schakelen tussen de linttabbladen, drukt u op F6 tot u het geselecteerde tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om tussen de tabbladen te schakelen en druk op de spatiebalk om een tabblad te selecteren.

 3. Druk op de tab-toets om naar de opdrachten op het geselecteerde lint te gaan.

Navigeren in het navigatiedeelvenster

Wanneer u in het navigatiedeelvenster terechtkomt, hoort u ' navigatiedeelvenster '. In de tabel van het navigatiedeelvenster kunt u selecteren welke agenda's worden weergegeven in het Agenda venster.

 • Als u de tabel in het navigatiedeelvenster wilt openen, drukt u op SHIFT + pijl-omlaag.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de agenda's te navigeren. VoiceOver leest de naam van de agenda op zoals ze zijn gemarkeerd. In VoiceOver wordt ook aangegeven of de agenda wordt weergegeven of verborgen is in het huidige agenda venster.

 • Druk op de spatiebalk om een agenda te selecteren of de selectie ervan op te heffen.

 • Als u de tabel van het navigatiedeelvenster wilt sluiten, drukt u op SHIFT + pijl-omhoog.

Navigeren in het Agenda venster

Wanneer u in het deelvenster Agenda terechtkomt, kondigt VoiceOver de datum (s) aan en het aantal gebeurtenissen in de huidige agendaweergave. Als de huidige weergave gebeurtenissen bevat, kondigt VoiceOver de details van de eerste gebeurtenis aan.

 • Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om tussen de agendagebeurtenissen te navigeren. VoiceOver kondigt de details van een gebeurtenis aan. Druk op de spatiebalk om de details van de gebeurtenis te controleren. Als u de details van de gebeurtenis wilt sluiten, drukt u op ESC.

 • Als u het item wilt openen en bewerken, drukt u op Command+O.

 • Afhankelijk van de weergave, gaat u op een van de volgende manieren te werk om door de agenda te navigeren:

  • Als u naar de volgende dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-rechts.

  • Als u naar de vorige dag, week of maand wilt gaan, drukt u op Command+pijl-links.

 • Druk op Command + T om terug te gaan naar vandaag.

Schakelen tussen weergaven

Schakelen tussen een venster van een nieuwe gebeurtenis en de hoofdagenda weergave

Druk op Command + N om een leeg venster van afspraken te openen. De focus ligt op het tekstveld onderwerp .

Ga als volgt te werk om te schakelen tussen het venster van het nieuwe evenement en de hoofdweergave van de agenda:

 1. Druk op Control + Option + D om naar het Dock te gaan.

 2. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u ' Microsoft Outlook ' hoort.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog tot u ' agenda ' of het onderwerp van de afspraak waarnaar u wilt overschakelen, hoort en druk op de SPATIEBALK.

Navigeren in het menu bestand

U kunt bijvoorbeeld nieuwe afspraken en vergaderverzoeken maken in het menu bestand .

 1. Druk in Outlook op Control + Option + M. U hoort: 'Menubalk, Apple'.

 2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om het menu bestand te openen.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om in het menu bestand te navigeren totdat u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. Druk op ESC om het menu bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van de agenda.

Navigeren naar de agenda voorkeuren

U kunt agenda-instellingen wijzigen in het venster met Outlook-voorkeuren . U kunt bijvoorbeeld uw werkuren en-dagen instellen en de standaardtijd voor herinneringen definiëren.

 1. Als u Outlook-voorkeurenwilt openen, drukt u op Command + komma (,).

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' agenda, knop ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 3. Druk op de tab-toets om door de lijst met instellingen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 4. Druk op Command + W om het instellingenvenster te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Naar het venster herinneringen navigeren

 1. Druk op Control + Option + D om naar het Dock te gaan.

 2. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u ' Microsoft Outlook ' hoort.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog totdat u het aantal herinneringen hoort.

 4. Druk op de spatiebalk om het venster herinneringen te openen.

Navigeren tussen de hoofd weergaven van Microsoft Outlook

 • Druk op Command + 1 om naar E-mail te navigeren.

 • Druk op Command + 2 om naar de agenda te gaan.

 • Druk op Command + 3 om naar personen te navigeren.

 • Druk op Command + 4 om naar taken te navigeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afspraken of vergaderingen in Outlook te plannen

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u de agenda opent in Outlook voor iOS, wordt in de standaard hoofdweergave de agendaweergave van toekomstige gebeurtenissen weergegeven. De bovenrand van de hoofdweergave bevat de knop navigatiedeelvenster weergeven , de naam van de huidige maand, de knop agenda weergave voor het wijzigen van de weergave van de huidige agenda en de knop een gebeurtenis maken.

Een datumkiezer bevindt zich onder de knoppen, waarbij de huidige datum is gemarkeerd. Onder de datumkiezer worden de huidige en toekomstige agenda-items weergegeven als een lijst. Veeg omhoog of omlaag om de lijst voorwaarts of achterwaarts te schuiven.

Onder aan het scherm, onder lijst met agenda-items, bevinden zich de tabbladen e-mail, zoeken en agenda , zodat u kunt schakelen tussen de hoofd Outlook weergaven.

 • Als u de hoofdweergave wilt verkennen, schuift u één vinger over het scherm. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

  Tip: U kunt ook in de hoofdweergave navigeren met behulp van de VoiceOver-rotor. Als u bijvoorbeeld van koppen wilt wisselen, zet u de rotor aan totdat u ' koppen ' hoort en vervolgens omhoog of omlaag om tussen de koppen te schakelen.

Navigeren in de agendaweergave

 1. Swipe naar links of rechts totdat u ' agenda, vandaag ' hoort.

 2. Veeg omhoog om door te gaan en omlaag te swipen om achteruit te gaan.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' agenda ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde datum en de eerste agendagebeurtenis voor de geselecteerde datum.

 4. Veeg omhoog om door de lijst met agenda-items te navigeren en veeg omlaag om achteruit te gaan. Verteller leest de naam, de begintijd, de duur en het aantal deelnemers voor elk evenement.

 5. Dubbeltik op het scherm om de momenteel gemarkeerde gebeurtenis te openen. Het deelvenster met gebeurtenissen wordt geopend.

Navigeren in het deelvenster activiteit

Het deelvenster gebeurtenis bevat de volledige details en beschrijving van de gebeurtenis. De bovenkant van het deelvenster bevat een werkbalk met de knop terug om terug te keren naar de agenda, de naam van de agenda waartoe de gebeurtenis behoort en het e-mailadres van de agenda gebruiker, en de knop verwijderen .

Als u wilt navigeren in het deelvenster activiteit, swipet u naar links of rechts om te schakelen tussen de elementen in het deelvenster. Verteller leest de naam van elk gemarkeerd element bij. Dubbeltik op het scherm als u het gewenste bestand hoort.

Schuif met één vinger over het scherm om het deelvenster met gebeurtenissen te leren kennen. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

Schakelen tussen weergaven

Navigeren naar en binnen de Outlook-instellingen

U kunt agenda-instellingen wijzigen, zoals meldingen en agenda-integratie opties.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop Navigatiedeelvenster weergeven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het venster instellingen te openen.

 3. Als u wilt schakelen tussen de verschillende instellingen, swipet u naar links en rechts totdat u de gewenste instelling hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren. Sommige instellingen worden geopend in een afzonderlijk venster. Als dit het geval is, kunt u teruggaan naar het venster instellingen door naar links te swipen totdat u ' back button ' hoort en op het scherm te dubbeltikken.

 4. Om het instellingen venster te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave, swipet u naar links totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

Navigeren tussen Outlook mail en agenda

 • Als u toegang wilt krijgen tot de agenda, swipet u naar rechts in de hoofdweergave totdat u ' tabblad Agenda ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 • Voor toegang tot uw e-mail, swipet u in de hoofdweergave naar rechts totdat u ' tabblad E-mail ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afspraken of vergaderingen in Outlook te plannen

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave en schermelementen

Wanneer u de agenda opent in Outlook voor Android, wordt in de hoofdweergave de agenda voor de huidige week weergegeven en wordt de volgende week weergegeven. Ga als volgt te werk om door en binnen de hoofdweergave en de schermelementen te navigeren:

 • Swipe naar rechts of links om de focus te verplaatsen door de schermelementen.

 • Als u alleen de hoofdgebieden van het scherm wilt weergeven ( knopNavigatie kiezer, knop uitvouwen, elke dag van de huidige agenda, knop nieuwe gebeurtenis toevoegen en elk pop-upvenster dat mogelijk is geopend, zoals een aanmeldingsdialoogvenster van een account) Veeg één keer omhoog. U hoort: ' besturingselementen '. Swipe naar rechts of links om de hoofdgebieden te doorlopen. Veeg één keer omlaag om terug te gaan naar de standaardinstelling voor navigatie.

  Opmerking: Als u Talk Back vraagt om u aan te melden bij een account wanneer u Outlook voor Android opent, swipet u herhaaldelijk naar rechts of links om naar het pop-upvenster te gaan. U hoort: ' knop Aanmelden '. Dubbeltik op het scherm en volg de aanwijzingen om u aan te melden bij uw account.

 • Wanneer de focus zich op een knop of een selecteerbaar element bevindt, dubbeltikt u op het scherm om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

De agenda bevat de volgende regio's: menubalk bovenaan, huidige agenda in het midden en de navigatiebalk onder aan het scherm.

Menubalk

De menubalk bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat de knop Navigatie tekening in de linkerbovenhoek, waarmee u een nieuw account kunt toevoegen en toegang krijgt tot uw accountinstellingen en Outlook voor Android instellingen. Dit bevat ook de knop uitvouwen van dag kiezer waarmee u de huidige weergave van de agenda kunt uitvouwen of samenvouwen. Wanneer u naar de knop uitvouwen van dag kiezer navigeert, kondigt Talk Back de huidige maand en het jaar voor, bijvoorbeeld "juni 2018".

Navigeren naar Accountinstellingen

 1. Om de navigatiepad te openen, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie papierbak openen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort ' menu ', gevolgd door het aantal items dat wordt weergegeven.

 2. Terwijl de navigatiepad is geopend, swipet u naar rechts of links om tussen de agenda accounts te schakelen. Voor elk account zijn een of meer zichtbare instellingen, zoals agenda of verjaardagen. Wanneer u Talk Back aankondigt iets dat u niet in uw agenda wilt opnemen, bijvoorbeeld ' ingeschakeld, Agenda-weergave van agenda, selectievakje ' Dubbeltik op het scherm om dit in of uit te schakelen.

 3. Als u de navigatie lade wilt sluiten en wilt teruggaan naar de agenda, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

Ga naar instellingen

 1. U opent het menu instellingen door naar rechts of links te swipen totdat u ' navigatie papierbak openen, knop ' hoort en op het scherm te dubbeltikken.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Settings ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu instellingen wilt sluiten en wilt teruggaan naar het Postvak in, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

Huidige agenda

De huidige agenda toont de huidige week en de volgende week in de dag kiezer, gevolgd door een lijst met gebeurtenissen voor de komende dagen. Als u wilt bladeren door de dag kiezer, swipet u naar rechts of links om naar de volgende of vorige dag te gaan. Dubbeltik op het scherm om de lijst met gebeurtenissen te activeren op de momenteel geselecteerde dag.

Als u de huidige agenda wilt uitvouwen om drie weken te kunnen weergeven, swipet u naar links of rechts totdat u de huidige maand hoort, gevolgd door de knop "dag kiezer uitvouwen" en dubbeltik vervolgens op het scherm. Met de knop zelfde kunt u de huidige kalender samenvouwen.

Onder de dag kiezer ziet u een lijst met gebeurtenissen voor de komende dagen of voor de geselecteerde dag als u deze hebt geselecteerd in de dag kiezer. Als u door de gebeurtenissen wilt bladeren, swipet u naar rechts of links om naar de volgende of vorige dag te gaan. Dubbeltik op het scherm om de details van een gebeurtenis te bekijken. Als u een gebeurtenis wilt afsluiten, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

Als u een nieuwe gebeurtenis wilt maken in de huidige agendaweergave, swipet u naar rechts of links totdat u ' knop nieuwe gebeurtenis toevoegen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. De gebeurtenis-componist vervangt de agenda op het scherm. Swipe naar rechts of links om te schakelen tussen de gebeurtenis velden en gebruik het schermtoetsenbord om gegevens in te vullen. Als u de gebeurtenis wilt opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Navigatiebalk

De navigatiebalk bevindt zich onder aan het scherm. Het bevat knoppen voor snelle toegang voor e-mail, zoekenen agenda.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt navigeren in de agenda om te zoeken of e-mail en terug te gaan naar agenda, swipet u naar rechts of links totdat u ' mail ', ' zoeken, ' of ' agenda ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Talk Back kondigt de huidige weergave aan. U hoort: ' geselecteerd ', gevolgd door de naam van de weergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afspraken of vergaderingen in Outlook te plannen

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook op het web met uw toetsenbord en verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook op het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook op het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook op het web.

 • De indeling van Outlook op het web voldoet aan de meest recente internationale richtlijnen voor toegankelijke navigatie met het toetsenbord. Als u bepaalde sneltoetsen gebruikt die specifiek voor uw schermlezer gelden, kunt u gebruikmaken van de ARIA-markering op de pagina.

 • De instructies voor de agenda worden beschreven in het leesvenster uitgeschakeld.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave en schermelementen

Wanneer u de agenda opent in Outlook op het web, worden de hoofd weergaven weergegeven. U hoort de huidige datum en of er gebeurtenissen voor die dag bestaan. Ook hoort u het totale aantal gebeurtenissen voor de huidige maand. Ga als volgt te werk om door en binnen de hoofd weergaven en schermelementen te navigeren:

 • Druk op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de schermelementen.

 • Druk op CTRL + F6 tot u ' Ga naar ' hoort, en druk op CTRL + F6 tot u ' Ga naar ' hoort, gevolgd door de naam van het gebied dat u wilt verplaatsen, en druk vervolgens op CTRL + F6 om de hoofdgebieden van het scherm te doorlopen (de knop nieuwe gebeurtenis , datum selectie, agenda lijst, module omschakeling en agendaweergave). en druk op ENTER.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, drukt u op ENTER om de actie uit te voeren of het element te selecteren.

Outlook op het webagenda bevat de volgende belangrijkste weergaven en regio's: horizontale navigatiebalk aan de linkerkant, huidige agenda in het midden en de weergave agenda aan de rechterkant.

Horizontale navigatiebalk

De horizontale navigatiebalk wordt bovenaan het scherm, onder het URL-adresveld, weergegeven. Het bevat het startprogramma voor apps en eventuele vastgemaakte apps aan de linkerkant, een zoekveld in het midden, en toegang tot algemene informatie, zoals Help en instellingen, aan de rechterkant.

Als u algemene informatie opent, zoals instellingen, wordt deze geopend in een afzonderlijk deelvenster aan de rechterkant van de weergave Agenda.

Navigatiedeelvenster

Het navigatiedeelvenster bevat de knop nieuwe gebeurtenis bovenaan en een datumkiezer en een agenda lijst eronder. Onder in het deelvenster vindt u de module selector, met knoppen voor snelle toegang voor e-mail, agenda, contactpersonenen taken.

Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de items in het deelvenster.

Huidige agenda

De huidige agenda toont de geselecteerde weergave van de huidige agenda, zoals week of maand. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de agenda te bladeren.

Boven aan de huidige agenda bevindt zich een opdracht werkbalk waar u de huidige maand en het huidige jaar kunt verkennen, de vorige of volgende maand moet selecteren, of een maand kiezer kunt selecteren, de weergave voor de huidige agenda (dag, werkweek, week) selecteren. Maandof vandaag) en agenda's delen Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om te schakelen tussen de werkbalk items en druk vervolgens op ENTER om een item te selecteren.

Druk op CTRL + N om een nieuwe gebeurtenis te maken. De gebeurtenis-componist vervangt de agenda op het scherm. Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de gebeurtenis velden. Als u de gebeurtenis wilt opslaan, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' knop Opslaan ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Druk op ESC om de componist voor gebeurtenissen af te sluiten zonder op te slaan.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van de agenda naar E-mail, contactpersonenof taken, drukt u op CTRL + F6 tot u ' Ga naar module wisselaar ' hoort en drukt u eenmaal op de tab-toets totdat u de naam hoort van de gewenste module en drukt u op ENTER.

Druk op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en druk op ENTER om het deelvenster instellingen te openen. Gebruik de tab-toets om naar de gewenste instelling te navigeren en druk op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afspraken of vergaderingen in Outlook te plannen

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×