Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Access met het toetsenbord en een schermlezer tabellen toevoegen aan een bureaubladdatabase Access . We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Ook leert u hoe u opslaan en de namen van tabellen verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tabellen in Access

Tabellen zijn essentiële objecten in een database, omdat ze alle gegevens bevatten. Een database voor een bedrijf kan bijvoorbeeld een contactpersonen -tabel met de namen van leveranciers, e-mailadressen en telefoonnummers over hebben. Ga voordat u de tabellen maakt zorgvuldig na wat uw wensen zijn en welke tabellen u allemaal nodig hebt. Zie Beginselen van databaseontwerp voor help bij het plannen en ontwerpen van een database.

Een relationele database, vergelijkbaar met Access, heeft meestal verschillende logisch verbonden tabellen. In een goed ontworpen database worden in elke tabel gegevens opgeslagen over een bepaald onderwerp, zoals werknemers of producten. Een tabel bevat records (rijen), velden (kolommen) en veldwaarden (cellen) voor elke record.

 • Een record (rij) bevat specifieke gegevens, zoals informatie over een bepaalde werknemer of een bepaald product.

 • Een veld (kolom) bevat gegevens met betrekking tot één aspect van het onderwerp van de tabel, zoals een voornaam, e-mailadres of prijs.

 • Een veldwaarde (cel) voor een record bevat verschillende gegevenstypen, zoals tekst, getallen, datums en hyperlinks.

Hoewel elke tabel bevat de gegevens over een bepaald onderwerp, de tabellen in een relationele database zoals Access, opslag van gegevens over verwante onderwerpen. Bijvoorbeeld een database mogelijk de volgende elementen bevatten:

 • Een klantentabel met klanten van uw bedrijf en hun adres

 • Een producttabel met de producten die u, met prijzen en afbeeldingen van elk item verkoopt

 • Een tabel waarin de bestellingen van klanten

U kunt de gegevens die in verschillende tabellen zijn opgeslagen, verbinden door relaties te maken. Een relatie is een logische verbinding tussen twee tabellen die een gemeenschappelijk veld hebben. Raadpleeg voor informatie over het maken van relaties tussen tabellen in een bureaubladdatabase Access , maken, bewerken of verwijderen van een relatie.

Een tabel toevoegen

 1. Open een nieuwe of bestaande database.

  Tip: De schermlezer begint pas met lezen wanneer er een tabel geopend is. Als u een bestaande database zonder geopende tabellen opent, drukt u op Enter. De bovenste tabel in het navigatiedeelvenster wordt geopend.

 2. Druk op Alt + C, T, N. Een nieuwe tabel toegevoegd en wordt u hoort: "Tabel X." De focus is in de eerste cel van het tweede veld. (De standaardnaam van het eerste veld is ID.)

 3. Voer uw gegevens in de tabel. U kunt ook de gegevens uit een andere bron, zoals een werkmap Excel plakken.

  Wanneer u een veldwaarde in het nieuwe veld invoert en naar de waarde van het volgende veld verplaatsen, Access automatisch de FieldXvan het veld naam.

De naam van de veldkop van een wijzigen

U kunt de naam van de kop van een veld (kolom) in de tabel gewijzigd.

 1. U kunt het veld selecteren door de focus in het veld te plaatsen en op Ctrl+Spatiebalk te drukken.

 2. Als u wilt een snelmenu openen, drukt u op Shift + F10.

 3. Druk op N. De focus gaat naar de veldkop en u hoort "Menu's verlaten, gegevensblad, rij X", de naam van het veld en "type en tekst". Voer een nieuwe naam voor het veld in.

Tip: Namen van duidelijke koptekst, zoals de naam van het Product of prijs, kunnen u weten wat elk veld bevat zonder de inhoud te bekijken.

Een veld toevoegen

U kunt een veld (kolom) toevoegen aan de tabel.

 1. Ga naar de record die rond dat u wilt toevoegen van een nieuw veld.

  • Als u naar de eerste record van de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+Home.

  • Als u naar de laatste record van het laatste veld in de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+End.

 2. Als u wilt verplaatsen naar een nieuw veld, drukt u op de toets pijl-rechts.

 3. Als u wilt verplaatsen naar de eerste record van het nieuwe veld, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog pijltoets.

 4. Voer uw gegevens in. Wanneer u naar een andere cel gaat, wordt het nieuwe veld toegevoegd met de standaardnaam Veld X.

Een tabel opslaan

Nadat een nieuwe tabel maken of wijzigen van een bestaande tabel, kunt u uw werk opslaan.

 1. Als u wilt opslaan in een tabel, druk op Ctrl + S of Alt + F, S.

  Als u een tabel op de eerste keer opslaat, wordt het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend en u 'OpslaanAls' en de standaardnaam van de tabel hoort.

  Notities: 

  • Als u probeert te sluiten van een tabel voordat u deze opslaat, wordt automatisch een dialoogvenster weergegeven. U hoort: "Wilt u wijzigingen in het ontwerp van de tabel opslaan?" De focus bevindt zich op de knop Ja. Druk op Enter om de tabel op te slaan.

  • Als u wijzigingen aan een bestaande tabel opslaat, de tabel bevat de naam uw eerder eraan. Als u bij het opslaan de naam van de tabel wilt wijzigen, drukt u op F12. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend en kunt u een nieuwe naam.

 2. Typ een naam voor de tabel en druk op Enter.

  Als u een tabel voor de eerste keer opslaat, moet u het Geef een naam waarmee de gegevens die deze, zoals bevat wordt beschreven, klanten, Onderdelenvoorraadof producten.

  Tip: Bepaal welke naamgevingsconventie u voor de objecten in de database wilt gebruiken, en gebruik deze conventie consistent.

De naam van een tabel wijzigen

Opmerking: U kunt de naam van een tabel niet wijzigen wanneer de tabel geopend is. Een actieve om tabel te sluiten, drukt u op Ctrl + W. De focus verplaatst naar het navigatiedeelvenster .

 1. In het navigatiedeelvenster, drukt u op de Tab-toets totdat u "Tabellen" horen, en druk vervolgens op de pijl omlaag totdat u de gewenste tabel hoort.

 2. Als u wilt het contextmenu voor de tabel hebt geopend, drukt u op Shift + F10.

 3. Klik in het contextmenu druk tweemaal op M en druk op Enter. U hoort: "Naam".

 4. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Een tabel verwijderen

 1. Sluit alle tabellen in de gegevensbladweergave . De focus gaat naar het deelvenster Navigatie.

 2. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de tabel die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete. Er wordt een venster geopend waarin u het verwijderen te bevestigen. De focus bevindt zich op de knop Ja.

 4. Druk op Enter om de tabel te verwijderen.

Opmerking: U kunt overschakelen naar de gegevensbladweergave van de ontwerpweergave , drukt u op Alt + J, D, W, en H. U kunt overschakelen naar de ontwerpweergave van de gegevensbladweergave , drukt u op Alt + H, W en vervolgens D.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te beginnen van Access

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×