Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Access met het toetsenbord en een schermlezer om tabellen toe te voegen aan een Access bureaubladdatabase. We hebben dit getest met Verteller en NVDA, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert ook hoe u tabellen opslaat, verwijdert en de naam ervan wijzigt.

Notities: 

In dit onderwerp

Tabellen in Access

Tabellen zijn essentiële objecten in een database, omdat ze alle gegevens bevatten. Een database voor een bedrijf kan bijvoorbeeld een tabel met contactpersonen bevat waarin de namen van leveranciers, e-mailadressen en telefoonnummers worden opgeslagen. Ga voordat u de tabellen maakt zorgvuldig na wat uw wensen zijn en welke tabellen u allemaal nodig hebt. Zie Beginselen van databaseontwerp voor help bij het plannen en ontwerpen van een database.

Een relationele database, zoals Access, heeft meestal diverse logische verbonden tabellen. In een goed ontworpen database worden in elke tabel gegevens opgeslagen over een bepaald onderwerp, zoals werknemers of producten. Een tabel bevat records (rijen), velden (kolommen) en veldwaarden (cellen) voor elke record.

 • Een record (rij) bevat specifieke gegevens, zoals informatie over een bepaalde werknemer of een bepaald product.

 • Een veld (kolom) bevat gegevens met betrekking tot één aspect van het onderwerp van de tabel, zoals een voornaam, e-mailadres of prijs.

 • Een veldwaarde (cel) voor een record bevat verschillende gegevenstypen, zoals tekst, getallen, datums en hyperlinks.

Hoewel elke tabelgegevens voor een specifiek onderwerp opslaat, worden de tabellen in een relationele database, zoals Access, opgeslagen, informatie over verwante onderwerpen. Een database kan bijvoorbeeld de volgende gegevens bevatten:

 • Een tabel klanten waarin de klanten van uw bedrijf en hun adres worden vermeld

 • Een tabel producten waarin de producten die u verkoopt, met prijzen en afbeeldingen voor elk item worden weergegeven

 • Een tabel Orders waarmee de bestellingen van klanten worden bijgehouden

U kunt de gegevens die in verschillende tabellen zijn opgeslagen, verbinden door relaties te maken. Een relatie is een logische verbinding tussen twee tabellen die een gemeenschappelijk veld hebben. Zie een relatie maken, bewerken of verwijderenvoor meer informatie over het maken van relaties tussen tabellen in een Access bureaubladdatabase.

Een tabel toevoegen

 1. Open een nieuwe of bestaande database.

 2. Als u een tabel wilt maken, drukt u op ALT + C, T, N om tabel te selecteren op het tabblad lint maken . Er wordt een nieuwe tabel toegevoegd en u hoort: ' tabel N '. De focus ligt op de tweede veld waarde van de eerste record. (De standaardnaam van het eerste veld is ID.)

 3. Voer uw gegevens in de tabel in. U kunt ook gegevens uit een andere bron, zoals een Excel werkmap, plakken. Zie kopiëren en plakken met het Klembord van Officevoor meer informatie.

  Wanneer u een veld waarde invoert in het nieuwe veld en met de pijltoetsen naar de volgende veld waarde gaat, Access automatisch de naam van het veld veld.

De naam van een veld header wijzigen

U kunt de naam van een veld (kolom) in de tabel wijzigen.

 1. Als u het veld in een willekeurige record wilt selecteren, plaatst u de focus in het veld en drukt u op CTRL + SPATIEBALK. De kolom is geselecteerd.

 2. Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Druk op N om naam van veldte selecteren. De focus wordt verplaatst naar de koptekst van het veld en u hoort ' verplaatsings menu's, gegevensblad, rij N, ' de naam van het veld en ' type en tekst '. Voer een nieuwe naam voor het veld in.

Tip: Met een beschrijving van de namen van de koppen, zoals product naam of prijs, kunt u achterhalen wat elk veld bevat zonder de inhoud te bekijken.

Een veld invoegen

U kunt een veld (kolom) aan de linkerkant van een bestaand veld in de tabel invoegen.

 1. Als u het veld wilt selecteren dat u wilt invoegen, plaatst u de focus op een willekeurige regel in het veld en drukt u op CTRL + SPATIEBALK. De kolom is geselecteerd.

 2. Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Als u veld invoegenwilt selecteren, drukt u op F vier maal en drukt u op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de eerste record van het nieuwe veld.

Een veld toevoegen

U kunt een nieuw veld (kolom) aan de rechterkant van de tabel maken.

 1. Ga naar de record waaraan u een nieuw veld wilt toevoegen.

  • Als u naar de eerste record van de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+Home.

  • Als u naar de laatste record van het laatste veld in de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+End.

 2. Als u aan de rechterkant van de tabel een nieuw veld wilt maken, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u het rijnummer en de kolom ' Klik om toe te voegen ' hoort.

 3. Voer de veld waarde in voor de huidige record. Wanneer u naar een andere cel gaat, wordt het nieuwe veld toegevoegd aan de standaardnaam van het veld.

 4. Als u naar de eerste record van het nieuwe veld wilt gaan, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog.

Een tabel opslaan

Wanneer u een nieuwe tabel hebt gemaakt of een bestaande tabel hebt gewijzigd, slaat u uw werk op.

 1. Als u een tabel wilt opslaan, drukt u op CTRL + S of ALT + F, S.

  Wanneer u een tabel voor de eerste keer opslaat, wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend en hoort u ' opslaan als ' en de standaardnaam van de tabel.

  Notities: 

  • Als u een tabel wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Druk op Alt + Y om de tabel op te slaan voordat u deze sluit. Als u de wijzigingen wilt negeren, drukt u op ALT + N.

  • Als u wijzigingen in een bestaande tabel opslaat, heeft de tabel de naam die u eerder hebt opgegeven. Als u bij het opslaan de naam van de tabel wilt wijzigen, drukt u op F12. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend en u kunt een nieuwe naam invoeren.

 2. Typ een naam voor de tabel en druk op ENTER.

  Wanneer u een tabel voor het eerst opslaat, geeft u een naam op voor de gegevens die in de tabel worden opgenomen, zoals klanten, onderdelen inventarisof producten.

  Tip: Bepaal welke naamgevingsconventie u voor de objecten in de database wilt gebruiken, en gebruik deze conventie consistent.

De naam van een tabel wijzigen

Opmerking: U kunt de naam van een tabel niet wijzigen wanneer de tabel geopend is. Als u de actieve tabel wilt sluiten, drukt u op CTRL + W. De focus wordt verplaatst naar de volgende geopende tabel. Als er nog geen geopende tabellen zijn, wordt de focus verplaatst naar het Navigatie deelvenster.

 1. Druk in het Navigatie deelvenster op de tab-toets totdat u ' tabellen ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste tabel hoort.

 2. Als u het contextmenu voor de tabel wilt openen, drukt u op SHIFT + F10.

 3. Selecteer naam wijzigen in het snelmenu en druk tweemaal op de toets en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' naam wijzigen '.

 4. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Een tabel verwijderen

 1. Sluit alle tabellen in de gegevensblad weergave. De focus gaat naar het deelvenster Navigatie.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de tabel hoort die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete. Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen. De focus bevindt zich op de knop Ja.

 4. Druk op Enter om de tabel te verwijderen.

Opmerking: Als u wilt overschakelen naar de gegevensblad weergave in de ontwerp weergave, drukt u op ALT + H, W en H. Als u wilt overschakelen naar de ontwerp weergave van de gegevensblad weergave, drukt u op ALT + H, W en vervolgens op D.

Zie ook

Gebruik een schermlezer om Access te starten

Een schermlezer gebruiken om een kolom toe te voegen aan of te verwijderen uit een Access-bureaubladdatabase

Een schermlezer gebruiken om Excel-gegevens te overbrengen naar Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een Access-tabel te exporteren naar een tekstbestand

Een schermlezer gebruiken om een Access-tabel naar een Excel-werkmap te exporteren

Sneltoetsen voor Access

Een schermlezer gebruiken om Access te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×