Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

U kunt een schermlezer en sneltoetsen gebruiken om tabellen toe te voegen aan een Access-bureaubladdatabase.

OpmerkingIn dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat JAWS-gebruikers de functie voor het virtuele lintmenu hebben uitgeschakeld.

In dit onderwerp

Overzicht

Tabellen zijn essentiële objecten in een database, omdat ze alle gegevens bevatten. Een database voor een bedrijf kan bijvoorbeeld een tabel Contactpersonen bevatten waarin de namen van leveranciers, e-mailadressen en telefoonnummers zijn opgeslagen. Ga voordat u de tabellen maakt zorgvuldig na wat uw wensen zijn en welke tabellen u allemaal nodig hebt. Zie Beginselen van databaseontwerp voor help bij het plannen en ontwerpen van een database.

Een relationele database zoals Access bevat doorgaans logisch verbonden tabellen. In een goed ontworpen database worden in elke tabel gegevens opgeslagen over een bepaald onderwerp, zoals werknemers of producten. Een tabel bevat records (rijen), velden (kolommen) en veldwaarden (cellen) voor elke record.

 • Een record (rij) bevat specifieke gegevens, zoals informatie over een bepaalde werknemer of een bepaald product.

 • Een veld (kolom) bevat gegevens met betrekking tot één aspect van het onderwerp van de tabel, zoals een voornaam, e-mailadres of prijs.

 • Een veldwaarde (cel) voor een record bevat verschillende gegevenstypen, zoals tekst, getallen, datums en hyperlinks.

Hoewel in elke tabel gegevens over een specifiek onderwerp zijn opgeslagen, bevatten de tabellen in een relationele database, zoals Access, gegevens over onderwerpen die aan elkaar verwant zijn. Een database kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

 • Een tabel met de klanten van uw bedrijf en hun adres.

 • Een catalogus met producten die u verkoopt, met prijzen en afbeeldingen van elk product.

 • Een tabel waarin de bestellingen van klanten worden bijgehouden.

U kunt de gegevens die in verschillende tabellen zijn opgeslagen, verbinden door relaties te maken. Een relatie is een logische verbinding tussen twee tabellen die een veld met elkaar gemeen hebben. Raadpleeg Een relatie maken, bewerken of verwijderen voor informatie over het maken van relaties tussen tabellen in een Access-bureaubladdatabase.

Een tabel toevoegen

 1. Open een nieuwe of bestaande database.

  Tip De schermlezer begint pas met lezen wanneer er een tabel geopend is. Als u een bestaande database zonder geopende tabellen opent, drukt u op Enter. De bovenste tabel in het navigatiedeelvenster wordt geopend.

 2. Druk op Alt+C, T+N. Er wordt een nieuwe tabel toegevoegd en u hoort "Menu's verlaten, balk, tabel X". (In Verteller hoort u "Tabel X".) De focus is in de eerste cel van het tweede veld. (De standaardnaam van het eerste veld is ID.)

 3. In de tabel kunt u gegevens invoeren of gegevens uit een andere bron plakken, zoals een Excel-werkmap. Wanneer u een veldwaarde invoert in het nieuwe veld en naar de volgende veldwaarde gaat, geeft Access het veld automatisch de naam Veld X.

 4. U kunt als volgt de naam van een veldkop (kolom) in de tabel wijzigen:

  1. U kunt het veld selecteren door de focus in het veld te plaatsen en op Ctrl+Spatiebalk te drukken.

  2. Als u een snelmenu wilt openen, drukt u op de Windows-toets (die zich meestal in het gedeelte rechtsonder op het toetsenbord bevindt) of op Shift+F10.

  3. Druk op N. De focus gaat naar de veldkop en u hoort "Menu's verlaten, gegevensblad, rij X", de naam van het veld en "type en tekst". Voer een nieuwe naam voor het veld in.

  Tip Als u betekenisvolle namen geeft, weet u wat voor informatie een veld bevat zonder de inhoud te bekijken, bijvoorbeeld Productnaam of Prijs.

 5. Een veld (kolom) toevoegen aan de tabel:

  1. Als u naar de eerste record van de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+Home.

  2. Als u naar de laatste record van het laatste veld in de tabel wilt gaan, drukt u op Ctrl+End.

  3. Als u naar een nieuw veld wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts.

  4. Als u naar de eerste record van het nieuwe veld wilt gaan, drukt u op Ctrl+pijl-omhoog.

  5. Voer uw gegevens in. Wanneer u naar een andere cel gaat, wordt het nieuwe veld toegevoegd met de standaardnaam Veld X.

Een tabel opslaan

Nadat u een nieuwe tabel hebt gemaakt of een bestaande tabel hebt gewijzigd, moet u deze opslaan.

 1. Als u een tabel wilt opslaan, drukt u op Ctrl+S of Alt+F, S of Alt+H, K+S.

  Wanneer u een tabel de eerste keer opslaat, wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend en hoort u "Opslaan als, Tabelnaam, dubbele punt, bewerken, type en tekst" en de naam van de tabel.

  Tips

  • Als u probeert een tabel te sluiten voordat u deze opslaat, wordt automatisch een dialoogvenster weergegeven en hoort u "Wilt u wijzigingen aan het ontwerp van tabel X opslaan?" De focus bevindt zich op de knop Ja. Druk op Enter om de tabel op te slaan.

  • Wanneer u wijzigingen aan een bestaande tabel opslaat, krijgt de tabel de naam toegewezen die u er eerder aan hebt gegeven. Als u bij het opslaan de naam van de tabel wilt wijzigen, drukt u op F12. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend en u kunt een nieuwe naam invoeren.

 2. Typ een naam voor de tabel in het tekstvak. Wanneer u een tabel voor het eerst opslaat, geeft u deze een naam die de inhoud ervan beschrijft. U kunt een tabel bijvoorbeeld Klanten, Artikelvoorraad of Producten noemen. Access biedt veel flexibiliteit in het benoemen van tabellen in web-apps, maar er gelden wel enkele beperkingen:

  • Een tabelnaam kan maximaal 64 tekens lang zijn.

  • De naam kan een combinatie zijn van letters, cijfers, spaties en speciale tekens, behalve punten (.), uitroeptekens (!), vierkante haken ([]), voorloopspatie, voorafgaand gelijkteken (=) en niet-afdrukbare tekens zoals een regelterugloop. De naam mag geen van de volgende tekens bevatten:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • De naam mag geen van de volgende tekens bevatten:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tip Bepaal welke naamgevingsconventie u voor de objecten in de database wilt gebruiken, en gebruik deze conventie consistent.

 3. Druk op Enter.

De naam van een tabel wijzigen

Opmerking U kunt de naam van een tabel niet wijzigen wanneer de tabel geopend is. Als u een actieve tabel wilt sluiten, drukt u op F6 of Ctrl+W. De focus gaat naar het deelvenster Navigatie in de tabel die u hebt gesloten.

 1. De tabel waarvan u de naam wilt wijzigen, kunt u selecteren met de toets pijl-omlaag in het deelvenster Navigatie.

  Tip Voor toegang tot de tabellen in het deelvenster Navigatie moet u wellicht op de Tab-toets drukken.

 2. Als u een snelmenu wilt openen, drukt u op de Windows-toets (die zich meestal in het gedeelte rechtsonder op het toetsenbord bevindt) of op Shift+F10.

 3. Druk in het snelmenu tweemaal op M en druk vervolgens op Enter. U hoort "Menu's verlaten, naam van tekstvak wijzigen, bewerken". (In Verteller hoort u "Naam van tekstvak wijzigen" en de huidige naam.)

 4. In het tekstvak typt u de nieuwe naam en drukt u op Enter.

Een tabel verwijderen

 1. In de weergave Gegevensblad sluit u alle tabellen. De focus gaat naar het deelvenster Navigatie. Gebruik de toets pijl-omlaag om de tabel te selecteren die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete. Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen. U hoort "Wilt u de tabel X verwijderen?" (In Verteller hoort u "Microsoft Access-dialoogvenster, knop Ja".) De focus is op de knop Ja.

 3. Druk op Enter om de tabel te verwijderen.

Opmerking Wanneer u vanuit de weergave Ontwerp wilt overschakelen naar de weergave Gegevensblad, drukt u op Alt, J+D, W en H. Als u wilt overschakelen naar de weergave Ontwerp vanuit de weergave Gegevensblad, drukt u op Alt+H, W en vervolgens D.

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×