Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord en een scherm lezer om sprekers notities toe te voegen en te lezen in de PowerPoint-presentatie. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u sprekers notities kunt gebruiken om herinneringen of gespreks punten voor de presentator toe te voegen en opmerkingen te gebruiken om uw collega's feedback te geven over hun presentaties.

Notities: 

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's.

 1. Druk op Alt+W, P, N als u het notitievenster in de weergave Normaal wilt weergeven.

 2. Druk op de dia waaraan u notities wilt toevoegen op F6 totdat u het volgende hoort: ' sprekers notities '.

 3. Typ uw notities.

 4. Druk op F6 als u het notitievenster wilt afsluiten.

Sprekersnotities lezen

U kunt horen of een dia notities bevat en naar de notities Luis teren.

 1. Druk in de weer gave normaal op F6 totdat u ' miniaturen ' hoort.

 2. Druk op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de titel of het nummer van de dia en de bijbehorende positie in de lijst met dia's hoort. Als de dia sprekers notities bevat, hoort u: ' heeft notities. '

 3. Als u het notitie venster wilt weer geven, drukt u op ALT + W, P, N.

 4. Druk op F6 totdat u ' sprekers notities ' hoort en druk vervolgens op de SR-toets + R om de notitie te belui Steren.

Een opmerking toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen, bijvoorbeeld bij het beoordelen van het werk van iemand anders.

Als u een opmerking wilt toevoegen voor een bepaald stuk tekst of een object, selecteert u dit eerst. Zie sneltoetsen gebruiken om Power Point-presentaties te makenvoor meer informatie over het selecteren van PowerPoint met toetscombinaties.

 1. Druk op een dia in de weergave Normaal op Alt+R, C als u een stuk tekst of een object hoort waarbij u een opmerking wilt maken. Het opmerkingenvenster wordt geopend.

 2. Typ uw opmerking en druk op ENTER om deze op te slaan.

 3. Als u het opmerkingenvenster wilt afsluiten, drukt u op Esc.

 4. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+R, P en drukt u vervolgens op P.

Opmerkingen lezen

U kunt horen of een dia opmerkingen bevat en naar de opmerkingen Luis teren.

 1. Druk in de weer gave normaal op F6 totdat u ' miniaturen ' hoort.

 2. Druk op F6 en de toetsen pijl-omhoog of-omlaag totdat u de titel of het nummer van de dia en de bijbehorende positie in de lijst met dia's hoort. Als er opmerkingen op de dia staan, hoort u het volgende: ' heeft opmerkingen. '

 3. Als u het deel venster opmerkingen wilt openen, drukt u op ALT + R, P, p. U hoort: ' opmerkingen op dia '.

  Als het deel venster opmerkingen al is geopend, drukt u op F6 of SHIFT + F6 totdat u het volgende hoort: ' opmerkingen op dia '.

 4. Druk op de toets met het toetsen merk of pijl-rechts om door de opmerkingen te bladeren. De scherm lezer leest de opmerkingen terwijl u ze aanlandt.

 5. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+R, P en drukt u vervolgens op P.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor macOS met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om sprekers notities en opmerkingen aan uw presentatie toe te voegen en te lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's. U kunt de sprekersnotities toevoegen in de weergave Normaal als u slechts korte notities toevoegt. Als u van plant bent meer notities per dia toe te voegen, voegt u ze toe op de pagina Notities.

Sprekersnotities toevoegen in de weergave Normaal

 1. Druk op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen op F6 totdat u het volgende hoort: ' Notitievenster, opmaakgebied.'

 2. Typ de sprekersnotities voor de dia. Als u klaar bent, drukt u op F6 om het notitievenster te verlaten.

Sprekersnotities toevoegen aan een notitiepagina

 1. Druk in de weergave Normaal, op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, op Command+3. U hoort: 'Notitiepagina, opmaakgebied.'

 2. Druk op de pagina Notities op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tekst bewerken. U bevindt zich in een tekstgebied.' Typ vervolgens uw sprekernotities.

 3. Als u de notities naar een andere dia wilt verplaatsen, drukt u op de notitiepagina op Option+Control+Shift+pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, opmaakgebied'. Druk vervolgens op Option+pijl-rechts of pijl-links.

 4. Druk op Command+1 om terug te keren naar de weergave Normaal.

Sprekersnotities lezen

U kunt naar de notities op uw headset Luis teren en ze mondeling aan uw publiek afleveren, of u kunt VoiceOver de notities hardop laten voor lezen. U kunt de sprekers notities belui Steren in de weer gave normaal of op de notitie pagina wanneer u de presentatie maakt of bewerkt. Wanneer u een diavoorstelling wilt geven, kunt u de weer gave voor presentator gebruiken.

Sprekersnotities lezen in de weergave Normaal

 1. Druk op de dia op F6 tot u het volgende hoort: 'Notitievenster, opmaakgebied.'

 2. Druk in het deel venster notities op Control + Command + pijl-rechts. U hoort: ' tekst bewerken, invoegen aan het begin van tekst ', gevolgd door de tekst van de sprekers notities.

 3. Druk op F6 om het notitievenster te verlaten.

Sprekersnotities lezen op een notitiepagina

 1. Bij een dia: druk op Command+3. U hoort: 'Notitiepagina, opmaakgebied.'

 2. Druk op de pagina notities op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tekst bewerken ', gevolgd door de tekst van de notities.

 3. Als u de notities naar een andere dia wilt verplaatsen, drukt u op de notitiepagina op Option+Control+Shift+pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, opmaakgebied'. Druk vervolgens op Option+pijl-rechts of pijl-links.

 4. Druk op Command+1 om terug te keren naar de weergave Normaal.

Sprekersnotities lezen in de weergave voor presentator

 1. Als u naar Weergave voor presentator wilt schakelen, drukt u op een dia in de weergave Normaal op Option+Return. U hoort: 'Weergave voor presentator'.

 2. Druk in Weergave voor presentator op pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Notitievenster, opmaakgebied.'

 3. Als u de tekst van de notities wilt lezen, drukt u in het deel venster notities op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. U hoort: ' in tekst bewerken ', gevolgd door de notitie text>. Als u wilt stoppen met lezen, drukt u tegelijkertijd op de toets pijl-rechts en toetsen.

opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen als u bijvoorbeeld samenwerkt aan een presentatie of als u het werk van iemand anders beoordeelt.

 1. Druk op de dia waaraan u opmerkingen wilt toevoegen op F6, totdat u de naam hoort van het huidige tabblad op het lint. Druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Beoordelen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Druk op Controle, geselecteerd, tabblad.'

 2. Druk op het tabblad Controle op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe opmerking.' Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Tekst bewerken. U bevindt zich in een tekstgebied.' De focus wordt verplaatst naar het opmerkingenvenster in de marge.

 3. Typ de opmerking. Als u klaar bent en het opmerkingenvenster wilt verlaten, drukt u op F6 totdat u het item of element hoort dat u wilt selecteren.

Opmerkingen lezen

U kunt VoiceOver gebruiken om te Luis teren naar opmerkingen van anderen en te controleren wie er een opmerking heeft ontvangen in uw presentatie en wanneer.

 1. Druk op een dia in de weergave Normaal op F6 totdat u het huidige tabblad op het lint hoort. Druk vervolgens op de pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Beoordelen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Tabblad Controle.

 2. Druk op het tabblad Controle op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Opmerkingen weergeven'.

 3. Als u de menulijst Opmerkingen weergeven wilt uitvouwen, drukt u op Control+Option+Shift+M.

 4. Druk in de menulijst op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u een van de volgende opties hoort: 'Vinkje, opmerkingenvenster' of 'Opmerkingenvenster'. Als u 'Vinkje, opmerkingenvenster' hoort, drukt u op Esc en gaat u door naar de volgende stap. Als u 'Opmerkingenvenster' hoort, drukt op Control+Option+spatiebalk.

 5. Bij een dia: druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Opmerkingen, u bevindt zich momenteel op een tabblad in een taakvenster.'

 6. Druk op het tabblad opmerkingen op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opmerkings thread '. De focus bevindt zich nu in de eerste opmerking van de thread. Als u de opmerking wilt lezen, drukt u op de tab-toets. VoiceOver kondigt de tijd aan waarop de opmerking is toegevoegd en wie deze heeft geschreven.

  Als u naar de volgende thread met opmerkingen wilt gaan, drukt u op Option+Control+Shift+pijl-omhoog. U hoort: 'Thread met opmerkingen is verlaten.' Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de volgende thread hoort:

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer voor IOS, om sprekers notities aan uw presentatie toe te voegen en te lezen.

Notities: 

In dit onderwerp

Sprekersnotities lezen

Als u in PowerPoint een presentatie opent, wordt deze in de weergave Normaal geopend. Hier kan VoiceOver de sprekersnotities lezen.

 1. Als u wilt weten of een dia sprekersnotities bevat, swipet u naar rechts totdat u het deelvenster met diaminiaturen bereikt. Als u bij het deelvenster met diaminiaturen bent en de dia sprekersnotities bevat, kondigt VoiceOver bijvoorbeeld aan: 'Dia 1 van 8, <titel van de dia>, bevat notities.'

 2. U opent het tekstveld Notities door naar rechts te swipen totdat u het volgende hoort: 'Knop Notities'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Het tekstveld Notities wordt geopend. Als u de notities wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoor: 'Dianotities, tekstvak, <sprekersnotities voor de dia>.'

 4. Als u het veld Notities wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities als een geheugensteuntje gebruiken voor wat u moet zeggen als u uw dia's presenteert.

 1. Swipe op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Notities.' Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tekstveld Notities wordt geopend.

  Opmerking: Als u 'Notities' hoort in plaats van 'Knop Notities', dan is het tekstveld Notities al in PowerPoint geopend.

 2. Als u naar het tekstveld wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Dianotities, tekstvak, tekstveld.'

 3. Als u notities wilt toevoegen, dubbeltikt u op het scherm en typt u uw notities via het toetsenbord op het scherm. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q.'

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Als u het toetsenbord wilt afsluiten als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Toetsenbord verbergen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om sprekersnotities of opmerkingen in een presentatie toe te voegen en te laten voorlezen. Met sprekersnotities kunt u herinneringen of gesprekspunten voor de presentator toevoegen. Met opmerkingen kunt u uw collega's feedback geven over hun presentaties.

Notities: 

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities als een geheugensteuntje gebruiken voor wat u moet zeggen als u uw dia's presenteert.

 1. Swipe op de dia waaraan u sprekersnotities wilt toevoegen, naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Notities, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tekstveld Notities wordt geopend.

 2. Als u naar het tekstveld wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Sprekersnotities'.

 3. Dubbeltik op het scherm om notities toe te voegen.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 5. Als u klaar bent, swipet u achtereenvolgens omlaag en naar links om het tekstveld te sluiten.

Sprekersnotities lezen

Wanneer u door de lijst met dia's bladert in de miniatuurweergave, hoort u of de dia notities bevat. U hoort het nummer en de titel van de dia, gevolgd door 'bevat notities'. Als u de notities wilt lezen, opent u de dia in de bewerkingsweergave. Als u een diavoorstelling presenteert, kunt u de weergave voor presentator gebruiken om uw notities te lezen.

Sprekersnotities lezen in de bewerkingsweergave

 1. Als u de dia met opmerkingen wilt openen in de bewerkingsweergave, dubbeltikt u op het scherm wanneer u de dia hebt geselecteerd. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Notities' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Het tekstveld Notities wordt geopend. Als u de notities wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Sprekersnotities' hoort, gevolgd door de sprekersnotities voor de dia.

 5. Als u het veld Notities wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Sprekersnotities lezen tijdens een diavoorstelling

 1. Swipe naar links of rechts in de miniatuurweergave of bewerkingsweergave totdat u 'knop Presenteren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste dia hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u de notities wilt lezen, swipet u naar links totdat u 'Sprekersnotities' hoort, gevolgd door de notities voor de dia.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt of als u het werk van iemand anders beoordeelt.

 1. Swipe op de dia waaraan u opmerkingen wilt toevoegen, naar links of rechts totdat u 'Nieuwe opmerking, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tekstveld Opmerkingen wordt geopend.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 3. Als u klaar bent, swipet u achtereenvolgens omlaag en naar links om het tekstveld te sluiten.

Opmerkingen lezen

Wanneer u door de lijst met dia's bladert in de miniatuurweergave, hoort u of de dia opmerkingen bevat. U hoort het nummer en de titel van de dia, gevolgd door 'bevat opmerkingen'. Als u de opmerkingen wilt lezen, opent u de dia in de bewerkingsweergave.

 1. Als u de dia met opmerkingen wilt openen in de bewerkingsweergave, dubbeltikt u op het scherm wanneer u de dia hebt geselecteerd. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 2. Dubbeltik op het scherm. De dia wordt geopend in de bewerkingsweergave.

 3. Swipe naar links totdat u 'Niet ingeschakeld, schakeloptie Meer opties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Menu voor tabblad', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 4. Dubbeltik op het scherm om het tabbladmenu te openen.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Tabblad Controleren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Vorige' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het opmerkingenvenster wordt geopend.

 7. Blijf naar rechts swipen om alle opmerkingen in de geselecteerde dia één voor één te lezen.

 8. Als u het opmerkingenvenster wilt sluiten, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Sluiten' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om sprekers notities in een presentatie toe te voegen en te lezen als herinneringen of gespreks punten voor de presentator. U kunt ook opmerkingen lezen die uw collega's hebben gegeven aan de presentatie.

Notities: 

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

U kunt sprekersnotities als een geheugensteuntje gebruiken voor wat u moet zeggen als u uw dia's presenteert.

 1. Swipe Tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint Mobile naar rechts totdat u ' notities ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het notitie venster wordt geopend.

 2. Als u naar het notitie venster wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' sprekers notities ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw notities te typen.

 4. Als u het notitie venster wilt sluiten wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u ' sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Sprekersnotities lezen

U kunt Luis teren naar de notities die zijn toegevoegd aan een dia.

 1. Swipe Tijdens het bewerken van een dia in PowerPoint Mobile naar rechts totdat u het volgende hoort: ' notities ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het notitie venster wordt geopend.

 2. Als u naar het notitie venster wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' sprekers notities ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Als u de notities wilt lezen, swipet u met drie vingers omlaag.

 4. Als u het notitie venster wilt sluiten wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u ' sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerkingen lezen

U kunt opmerkingen lezen die anderen voor u hebben verlaten in de presentatie. Als u opmerkingen aan de presentatie wilt toevoegen, schakelt u over naar de volledige bureaublad versie van PowerPoint of gebruikt u PowerPoint Online.

 1. Veeg tijdens het bewerken van een dia naar rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor tabs kiezer ' hoort, gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld ' Start '.

 3. Dubbeltik op het scherm om het menu tabs te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' controleren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Naar rechts Swipen om alle opmerkingen in de geselecteerde dia één voor één te lezen, te beginnen bij de laatste opmerking.

 7. Als u het opmerkingen venster wilt sluiten, swipet u naar links of rechts totdat u ' sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om sprekers notities of opmerkingen aan een presentatie toe te voegen en te lezen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u sprekers notities kunt gebruiken om herinneringen of gespreks punten voor de presentator toe te voegen en opmerkingen te gebruiken om uw collega's feedback te geven over hun presentaties.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Sprekersnotities toevoegen

Voeg sprekersnotities aan uw presentaties toe om een verhaal bij de dia's te vertellen. U kunt de sprekersnotities ook gebruiken als een geheugensteuntje voor bij de dia's.

 1. Als u het notitie venster wilt weer geven, drukt u in de weer gave normaal op Alt + Windows-logo toets, W, P, N.

 2. Druk op de dia waaraan u notities wilt toevoegen op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' sprekers notities '.

 3. Typ uw notities.

 4. Als u het notitie venster wilt sluiten, drukt u op CTRL + F6.

Sprekersnotities lezen

U kunt horen of een dia notities bevat en naar de notities Luis teren.

 1. Druk in de weer gave normaal op CTRL + F6 tot u het nummer van een dia en de positie ervan in de lijst met dia's hoort.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag om door de lijst met dia's te bladeren. Als de dia sprekers notities bevat, hoort u: ' heeft notities. '

 3. Als u het notitie venster wilt weer geven, drukt u op Alt + Windows-logo toets, W, P, N.

 4. Druk op CTRL + F6 totdat u ' sprekers notities ' hoort en druk vervolgens op de SR-toets + R om de notitie te belui Steren.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen aan dia's toevoegen, bijvoorbeeld bij het beoordelen van het werk van iemand anders.

 1. Als u op een dia in de weer gave normaal een stuk tekst of een object hoort waarop u een opmerking wilt plaatsen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, R, C1. Het deel venster opmerkingen wordt geopend. U hoort: ' een gesprek @mention of starten '.

 2. Typ uw opmerking. U kunt op ENTER drukken om een nieuwe regel te beginnen.

 3. Als u de opmerking wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' post ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Als u het opmerkingen venster wilt sluiten, drukt u op CTRL + F6.

 5. Als u het opmerkingen venster wilt sluiten, drukt u op Alt + Windows-logo toets, R, P, p.

Opmerkingen lezen

U kunt horen of een dia opmerkingen bevat en naar de opmerkingen Luis teren.

 1. Druk in de weer gave normaal op CTRL + F6 tot u het nummer van een dia en de positie ervan in de lijst met dia's hoort.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag om door de lijst met dia's te bladeren. Als de dia sprekers notities bevat, hoort u het volgende: ' heeft opmerkingen. '

 3. Als u het deel venster opmerkingen wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, R, P, p. U hoort: ' opmerkingen venster. '

  Als het deel venster opmerkingen al is geopend, drukt u op CTRL + F6 of CTRL + SHIFT + F6 totdat u het volgende hoort: ' opmerkingen venster '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opmerkings kaart '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag om tussen opmerkings kaarten te scha kelen en de toetsen pijl-omhoog en rechts om door de opmerkingen in elke kaart te lopen. De scherm lezer leest de opmerkingen terwijl u ze aanlandt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×