Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in Word 2016 in te stellen

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in Word 2016 in te stellen

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de afstand en inspringing van alinea's te wijzigen en uw documenten een professioneel uiterlijk te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op Alt+H, P, G. De focus in Word 2016 wordt naar het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea verplaatst. U hoort de naam van het dialoogvenster.

 3. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+B. Gebruik in het vak Voor de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de puntwaarde hoort die u wilt gebruiken, of typ de gewenste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18) in het vak. (Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.)

  Opmerking: De Verteller kan 'Onbekende toets' zeggen terwijl u met de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag puntwaarden doorloopt.

 4. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+F. Gebruik in het vak Na de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de puntwaarde hoort die u wilt gebruiken, of typ de gewenste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18) in het vak.

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk op de spatiebalk. Uw document krijgt opnieuw de focus.

Meer opties voor afstanden

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Nadat u een afstand hebt gekozen op het tabblad Inspringingen en afstand, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Om snel de regelafstand voor een geselecteerde alinea in Word in te stellen, doet u het volgende:

  1. Druk op Alt+N op het tabblad Inspringingen en afstand.

  2. Gebruik in de lijst Regelafstand de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een regelafstand te kiezen in een lijst met veelgebruikte regelafstanden.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op Alt+H, P+G. De focus wordt naar het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea verplaatst.

 3. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op Alt+L. U kunt in het vak Links de gewenste waarde opgeven door de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag te gebruiken of de waarde te typen (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5).

 4. Als u de grootte van de rechterinspringing wilt instellen, drukt u op Alt+R. U kunt in het vak Rechts de gewenste waarde opgeven door de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag te gebruiken of de waarde te typen (bijvoorbeeld ,25 of ,5).

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea af door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk dan op de spatiebalk.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Nadat u uw keuze hebt gemaakt in het dialoogvenster Alinea, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Voor afdrukken in boekstijl gebruikt u de functie Gespiegelde inspringing, waarbij de linkerinspringing en rechterinspringing elkaar spiegelen. Hierbij is de ene inspringing aangegeven als Binnen en de andere als Buiten. Nadat u op het tabblad Inspringingen en afstand de gewenste selectie voor inspringing hebt opgegeven, drukt u op Alt+M om het selectievakje Gespiegelde inspringing in te schakelen.

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

Sneltoetsen gebruiken om de afstand en inspringing van alinea's in te stellen

De volgende tabel bevat een overzicht van handige sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het instellen van de afstand en inspringingen voor alinea's.

Handeling

Hier drukken

Het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea openen

Alt+H, P+G

Afstand vóór alinea instellen

Alt+B

Afstand na alinea instellen

Alt+F

Inspringing links instellen

Alt+L

Inspringing rechts instellen

Alt+R

Geselecteerde afstand of inspringing als standaard instellen

Alt+D

Regelafstand instellen

Alt+N

Gespiegelde inspringing selecteren

Alt+M

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen of te bewerken in een document in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word 2016

Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's precies zo op te maken zoals u wilt.

U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word 2016 voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×